Nyheter

 1. Politiske utvalgsmøter i mars

  De fem største utvalgene i kommunen har møter 4. og 5. mars. Se hvilke saker de tar opp og behandler denne måneden.

 2. Varsel om oppstart av planarbeid for Ingierveien 2-6

  Nå starter planarbeidet for Ingierveien 2-6 på Kolbotn. Du har nå en medvirkningsmulighet og kan gi innspill til planarbeidet innen 22. mars.

 3. Setter ikke opp midlertidig gangbro på Vevelstad

  Arbeidet med å få på plass en permanent bro er godt i gang. I mellomtiden kan man krysse veien i et gangfelt. Fartsgrensen er også satt ned i området.

 4. Snøsmelting og nedbør kan skape utfordringer med overvann og flom

  Her finner du informasjon om hvem du kan kontakte hvis det er vann der det ikke skal være det. Vi trenger hjelp fra deg til å kartlegge flomhendelser.

 5. Nedre torg i Ski stengt for parkering

  Det nærmer seg oppstart av anleggsarbeidene på torget og gågata i Ski og i den forbindelse er Nedre torg stengt for parkering fra og med mandag 26. februar.

 6. Velkommen til 8. mars- arrangementet "Søsterskap og Solidaritet"

  Dette er et gratis arrangement uten politisk eller religiøst innhold. Meld deg på innen 5. mars.

 7. Ønsker du barnehageplass?

  Fristen for å søke barnehageplass fra høsten 2024 er den 1. mars. Samme frist gjelder også for sende inn eventuell dokumentasjon til barnehagesøknaden.

 8. Søk tilskudd fra IMDi til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

  Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen.

 9. Øyvind Ropstad (37) blir ny kommuneoverlege

  Ropstad har jobbet som klinisk lege i kommunen siden 2016 og starter i sin nye stilling i september 2024.  - Vi ser fram til å få med Øyvind på laget, sier leder for kommuneoverlegefunksjonen Kerstin Myhrvold.

 10. Opphever kokevarsel på Siggerud

  Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet nå er god.

 11. Nordre Follo kommune vurderer konkrete alternativer for nytt lokalt vannbehandlingsanlegg

  Statsforvalteren har pålagt kommunen å etablere et lokalt vannbehandlingsanlegg snarest mulig.

 12. Positivt årsresultat for Nordre Follo i 2023

  Årsregnskapet for Nordre Follo kommune for 2023 er nå klart. Kommunen endte med et positivt netto driftsresultat på 145 millioner kroner i 2023.

 13. Aktiviteter for barn og unge i vinterferien

  Bibliotekene har planlagt morsomme aktiviteter for barn og unge i alle aldre. Ung Fritid arrangerer flere turer.

 14. Skrivemåten for stedsnavnet Waldemarhøy er vedtatt

  Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Waldemarhøy er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.

 15. Vi leter etter en større vannlekkasje på Siggerud fredag 9. februar

  Vanntrykket i kranene i det berørte området kan variere, og vannet kan bli midlertidig borte.

 16. Er du næringsdrivende eller gründer i Nordre Follo?

  Vil du holde deg oppdatert på kommunens aktiviteter og nyheter for næringslivet? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt.

 17. Bufetat søker etter et fosterhjem for en ungdom i Nordre Follo

  Ungdommen trenger et trygt sted å bo, et hjem med voksne som forstår og gir omsorg.

 18. Utslippet ved Fugleåsen skyldtes lekk oljetank

  Årsaken til utslippet var en feilmontert overfyllingsvern på en nedgravd oljetank fra fjernvarmeleverandøren Bio Energy AS.

 19. Møte i kommunestyret onsdag 7. februar

  Nytt utvalg for næring og stedsutvikling og krav om lovlighetskontroll av et vedtak i kommunens økonomi- og handlingsplan er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 20. Nå kan du gi innspill til planarbeid for fortau ved Humleveien/Sørjordet

  Nordre Follo kommune starter reguleringsprosess for fortau langs Humleveien/Sørjordet i Ski.

 21. Utbyggingen av Nedre torg starter i februar

  Parkeringsplassene i området vil bli fjernet og det blir mindre fremkommelighet i byggeperioden.

 22. Vil du bli meddommer?

  Vi skal rekruttere nye meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 2025 – 2028. Send oss en søknad hvis du ønsker å bli meddommer.

 23. Vil du jobbe som frivillig med aktivitetstilbud for personer med demenssykdom?

  I samarbeid med Røde Kors starter kommunen opp et pilotprosjekt på Solborg bo- og aktiviseringssenter. Bli med på informasjonsmøte 7. februar!

 24. Nå kan du søke på sommerjobber for ungdom

  Fristen for å sende oss søknad om sommerjobb for ungdom er 17. mars 2024.

 25. UKM Nordre Follo – en arena for unge talenter

  Er du mellom 10 og 20 år og bor i Nordre Follo? Søndag 14. april kan du vise frem det du driver med.

 26. Ekstraordinær båndtvang for hund er opphevet

  Nordre Follo kommune opphevet den ekstraordinære båndtvangen med umiddelbar virkning fra og med fredag 2. februar.

 27. Nå kan du få ledsagerbeviset ditt digitalt

  I stedet for å ha et fysisk kort, kan du nå laste ned ledsagerbeviset til mobilen din. Med ledsagerbeviset kan du ha med deg en ledsager på arrangementer.

 28. Ny og forbedret versjon av innbyggerappen

  Siden sommeren 2023 har kommunen jobbet med å videreutvikle innbyggerappen, «Nordre Follo innbygger».

 29. Møte i formannskapet torsdag 1. februar

  Kommunens sykefravær i 2023 og oppdeling av BUK-midler mellom kommunens to formelle medvirkningsorganer for barn og ungdom er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 30. Politiske utvalgsmøter i januar

  De politiske utvalgene i kommunen har offentlige møter 29. og 30. januar. Se hvilke saker de tar opp og behandler denne måneden.

 31. Status for arbeidet med utslippet ved Fugleåsen

  Det er lagt ut flere lenser for å begrense skaden og det ser ut til at lekkasjen av det som er diesel eller fyringsolje er i ferd med å stoppe opp.

 32. Jobber fortsatt med utslippet ved Fugleåsen

  Det jobbes fortsatt for fullt i forbindelse med at det ble oppdaget et større utslipp av det som trolig er diesel eller fyringsolje i en bekk ved Fugleåsen tirsdag 23. januar.

 33. Diesel eller fyringsolje-utslipp ved Fugleåsen

  Det er oppdaget et større utslipp av det som trolig er diesel eller fyringsolje i en bekk ved Fugleåsen og det er funnet spor i Tussetjern og Slorene. Brannvesenet håndterer utslippet i samarbeid med kommunen.

 34. Elevbedrifter imponerte

  Tolv bedrifter fra Ingieråsen ungdomsskole, Siggerud skole og Flåtestad ungdomsskole viste seg frem på presentasjonsmesse 16. januar.

 35. Nytt fortau ved Ski idrettspark ligger an til å bli ferdig i februar

  Nordre Follo kommune bygger fortau fra Gymnasveien til Balders vei. Prosjektet ligger an til å bli fullført i februar.

 36. Slik påvirket snøværet kommunens tjenester

  Brøytemannskapet var ute på veiene, og de ansatte i hjemmesykepleien planla ordinær drift onsdag kveld etter en dag med noen utfordringer på grunn av vær og føre.

 37. Påminnelse om å ta med søpla di hjem fra tur

  Kommunen har fått henvendelser om forsøpling i nærheten av skøytebanen ved Langen. Vårt inntrykk er at folk flest er veldig flinke, men at uheldige hendelser likevel skjer.

 38. Driver du med beitedyr i Nordre Follo kommune?

  Du kan søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader innen 15. februar 2024.

 39. Oppdatert melding 11. januar om feilen ved Stangåsen vannverk

  Stangåsen vannverk er i produksjon igjen og vannet kan brukes som normalt.

 40. Skrivemåten for stedsnavnet Vestråt er vedtatt

  Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Vestråt er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.

 41. Har du utfordringer med vannet i kulda?

  Dårlig trykk i krana eller at vannet er borte kan indikere frosne vannledninger. Vi anbefaler at du sjekker om naboen har vann. Hvis naboen har vann, er problemet trolig på dine egne vannledninger.

 42. Ledige timer til celleprøver på helsestasjonen

  Jordmødrene i Nordre Follo arrangerer celleprøvedag onsdag 17. januar. Du kan bestille time i Ski eller på Kolbotn.

 43. Nordre Follo har nytt kommunenummer

  Nordre Follo kommune har fått nytt kommunenummer fra 1. januar 2024, som følge av deling av Viken fylke til Akershus, Buskerud og Østfold.

 44. Ønsker du å bytte barnehage?

  Da er søknadsfristen 1. februar. Send inn søknad i Foreldreportalen. Står du på venteliste og oppdaterte søknaden din i desember, trenger du ikke gjøre noe.

 45. Nasjonal varslingsprøve onsdag 10. januar kl. 12.00

  Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

 46. Åpent plankontor for Mellomåsveien 1

  Vi inviterer til åpent plankontor slik at du kan få mer informasjon om hva utbyggingen innebærer og hvilke konsekvenser den vil kunne ha for nabolaget og kommunen.

 47. Nå blir det kaldt i Nordre Follo

  I utgangspunktet påvirker ikke kulden tjenester fra kommunen, men vi følger med på utviklingen. Vi anbefaler alle å forberede seg godt og passe på seg selv og andre.

 48. Kurs hos Frisklivssentralen våren 2024

  Ønsker du å endre levevaner? Hjelp med søvn, eller å bli tobakkfri? Frisklivssentralen går i gang med en rekke nye kurs i 2024 innen både fysisk og psykisk helse!

 49. Du må fortsatt holde hunden din i bånd overalt

  Snøforholdene og kulden er utfordrende for rådyr og annet vilt. Vi har derfor innført ekstraordinær båndtvang i hele kommunen.

 50. Hjelpemiddellageret flytter til Langhus

  2.-5. januar er hjelpemiddellageret i Ski stengt på grunn av flytting. Fra 8. januar finner du hjelpemiddellageret i Nordre Follo på ny adresse Berghagan 4 på Langhus.

 51. Endring av reguleringsplan for Hellerasten er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Hellerasten 20. desember 2023.

 52. Kurs: Hvordan mestre depresjon?

  Den 31. januar starter vi opp et nytt kurs i "Takk, bare bra...", et kurs i å forebygge og mestre depresjon for deg over 60 år.

 53. Søk om støtte til energieffektive tiltak for industribedrifter

  Enova vil gi støtte til tiltak som erstatter fossile brensler til fornybare alternativer. Første søknadsfrist er 31. januar kl. 12.00.

 54. Første skoledag etter jul og nyttår er onsdag 3. januar

  Tirsdag 2. januar har både skoler, barnehager og SFO i Nordre Follo planleggingsdag.

 55. Reguleringsplan for Vestveien 24 er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 13. desember 2023 detaljregulering for Vestveien 24.

 56. Reguleringsplan for Glynitveien 32 er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 6. desember 2023 detaljregulering for Glynitveien 32, Muslimsk kultursenter Ski.

 57. Ny forskrift om saksbehandlingsgebyr for plan, byggesak og geodata

  Kommunestyret vedtok den 6. desember 2023 ny forskrift om saksbehandlingsgebyr for plan, byggesak og geodata. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2024.

 58. Trær hogges i turområde på Solberg

  Glommen-Mjøsen Skog informerer om at det fra mandag 18. desember pågår hogst i Solbergområdet mellom E18 og Søndre Tverrvei.

 59. Veien ved tinghuset har fått nytt navn

  Utvalg for plan og byggesak vedtok 12. desember at veien fra Vestveien til tinghuset i Ski og Follo politistasjon skal hete Tinghusveien.

 60. Nå kan du gi innspill til planforslaget for Mellomåsveien 1

  Nordre Follo kommune vedtok 30. november å legge reguleringsplanforslag for Mellomåsveien 1 til offentlig ettersyn. Innspillsfristen er 8. februar.

 61. I disse tilfellene bør du ta kontakt med fastlegen først

  Vi er inne i en tid med mye sykdom, og for å redusere ventetid på legevakten er det viktig å vite når du blir bedt om å ta kontakt med fastlegen først.

 62. Vi deler ut mat til jul

  Tirsdag 19. desember kan innbyggere som har behov for det, få litt ekstra mat til julehøytiden. Vi deler ut på Tårnåsen, Langhus og i Ski.

 63. Reguleringsplan for Skotbu høydebasseng er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Skotbu høydebasseng 6. desember 2023.

 64. Kommunestyret skal behandle budsjettet

  13. desember er det kommunestyremøte. Det er åpent for publikum og du kan også se det direkte på nettsiden vår.

 65. Vi begynner arbeidet med å oppheve ugyldig reguleringsplan

  Hensikten med arbeidet er å oppheve reguleringsplanen for Nordre Finstad felt A1 og B4, og dermed tilbakeføre området til landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i tråd med kommuneplanens arealdel.

 66. Nå er det tid for å lese av vannmåleren

  Hvor mye vann har du brukt det siste året? Vi oppfordrer alle til å sjekke vannmåleren sin mellom 16. desember og 5. januar.

 67. Forslag til endring i vedtekter for kommunale barnehager

  For å sikre at innvandrere og flyktninger skal få starte på introduksjonsprogrammet i tide, er det foreslått å ha løpende opptak til en innføringsavdeling i en barnehage for barna deres.

 68. Nå kan du gi innspill til kommunens plan for mangfold og inkludering

  Høringen er åpen for alle innbyggere, frivillige lag, organisasjoner og næringsliv i Nordre Follo kommune. Høringsfristen er 22. januar 2024.

 69. Trenger du et livssynsnøytralt seremonirom?

  Fra 1. desember kan du leie kommunestyresalen til livssynsnøytrale seremonier som begravelser, konfirmasjoner og minnemarkeringer.

 70. Vi vil høre fra deg som er pårørende

  Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet om er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

 71. Viktig å følge skilt på anleggsplass i Solbråtanveien

  Vi ser at personer bryter sperringer og går over gjerder. Det kan være farlig og vi ber alle bruke alternativ vei som er skiltet.

 72. Follo-kommuner samarbeider om jordvernstrategi

  Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås vil styrke jordvernet. Strategien skal etter planen behandles i kommunene våren 2024.

 73. Har du blitt utsatt for et seksuelt overgrep?

  Overgrepsmottaket er et døgnåpent tilbud i Oslo som tar imot henvendelser og hjelper innbyggere fra blant andre Nordre Follo.

 74. Matrikkelen og grunnboken stenger i desember 2023

  Fra 1. januar 2024 skal Viken fylke splittes. Dette vil påvirke kommunens matrikkelføring og innsending av saker for tinglysing.

 75. Formannskapet har behandlet forslaget til budsjett

  Flere partier har presentert sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024-2027. Saksdokumentene kan leses i foajeen på rådhuset, og på nettsiden vår.

 76. Møte i formannskapet torsdag 30. november

  Demensstrategi med handlingsplan, Magasinparken barnehage og kommunens sykefravær det siste året er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 77. Møte i kommunestyret onsdag 6. desember

  Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole, temaplan for mangfold og inkludering og gjennomgang og evaluering av kommunens rutiner i mobbesaker er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 78. Vant pris for innsats for sårbare eldre

  Nordre Follo kommune fikk pris for vårt arbeid med helsetjenester for syke eldre med sammensatte behov, og som ofte har bruk for helsetjenester.

 79. Det skal bli bedre bredbånd på Skotbu og Oppsand

  Vi har fått tilskudd til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen.

 80. Har du barn som er pårørende til et søsken?

  Da er du invitert til et informasjonsmøte om SIBS, et kurs for barn som har søsken med kronisk sykdom, fysisk- eller psykisk funksjonsnedsettelser.

 81. Demenskoret synger julen inn - kom på konsert!

  Velkommen til konsert i Kolben kulturhus den 5. desember kl. 17.00.

 82. Lærere testet og lærte mer om digitale verktøy til bruk i skolen

  Rundt 750 lærere og ansatte i PPT- tjenesten var  samlet til «Digital festival» på felles planleggingsdag.

 83. Utbyggingsavtale for Waldemarhøyveien 1 skal forhandles

  Fristen for å komme med dine innspill til forhandlingene er 8. desember 2023.

 84. Flere danseklasser i Kolben

  Lyst til å danse klassisk, jazz, hip hop eller samtidsdans? Kulturskolen utvider dansetilbudet sitt, og setter inn flere klasser i Kolben. Søk plass her!

 85. Statens vegvesen stenger Nøstvettunnelens sydgående løp 25.-27. november

  Tunnelen stenges i retning Moss for reparasjoner etter en trafikkulykke 9. oktober hvor to veggelementer ble ødelagt.

 86. Velkommen til julegrantenning og julemarked

  Det blir julegrantenning og julemarked i Ski lørdag 2. desember. På Kolbotn ble julegrana tent 25. november.

 87. Åpen temakafé om brannforebygging for eldre

  Follo Brannvesen gir nyttig informasjon, råd og tips om hvordan du kan forebygge brann i egen bolig. Velkommen til Svingen kafé og aktivitetssenter 8. desember kl. 12.00-13.00.

 88. Vil du selge noe på julemarkedet i Ski?

  Nå kan du melde deg på julemarkedet i Ski som blir arrangert lørdag 2. desember kl. 13.00-17.00. Det er gratis å delta.

 89. Kjenner du en ildsjel?

  Vi har mange dyktige personer i kommunen som gjør en ekstra innsats for lokalsamfunnet sitt. Disse vil vi hedre! Send oss ditt forslag innen 30. november.

 90. Bolig- og byplanprisen til Nordre Follo kommune

  Nordre Follo får prisen for innovativt arbeid med arealnøytralitet og naturrestaurering.

 91. Politikerne spør - kommunedirektøren svarer

  Politikerne jobber nå med budsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027. Les hva de spør om og hva kommunedirektøren svarer.

 92. Omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune

  Velgere som er folkeregistrert som bosatt i Moss, kan forhåndsstemme på rådhuset i Ski fra 13. november til 24. november.

 93. Rehabilitering av Sofiemyr kunstgress noe forsinket

  Sofiemyr kunstgress skulle etter planen ha vært ferdig rehabilitert 30. september. Av flere grunner er prosjektet rundt 10 uker forsinket. Målet er at banen står klar i desember, avhengig av værforhold.

 94. Reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 12. oktober 2023 reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg.

 95. Vil du støtte og hjelpe en småbarnsfamilie en gang i uka?

  Vi søker etter frivillige medmennesker! Som frivillig i Home-Start hjelper du en småbarnsfamilie med det de trenger av støtte, vennskap og praktisk hjelp.

 96. Vi vant pris for årets lokale klimatiltak

  Nordre Follo fikk pris fra miljøstiftelsen Zero for vedtak om arealnøytralitet i kommuneplanen.

 97. Vi lager fortau ved Ski idrettspark

  Arbeidene starter i begynnelsen av november og er planlagt å vare i 10 uker. I anleggsperioden vil fremkommeligheten til Idrettsveien og parkeringsplassen ved idrettsparken være redusert.

 98. Vintervedlikeholdet av veiene i Nordre Follo

  Når det har falt fem centimeter snø rykker kommunens brøytemannskaper ut.

 99. Ikke gå over den ødelagte gangbroa på Langhus

  Det er viktig at folk følger skiltene og avsperringene, og ikke tar seg over den stengte broa, går under den delen som er stengt eller går ut i veien.

 100. Test din egenberedskap

  Myndighetene ber alle om å være forberedt på å klare seg selv i noen dager ved en krise. Hvordan står det til med egenberedskapen din?

 101. Nå setter vi ut vinterskilt langs noen veier

  I enkelte veier er det forbudt å parkere om vinteren, for å sikre at myke trafikanter og nødetatene kommer seg trygt frem.

 102. Kommunedirektøren har lagt frem forslag til budsjett

  Økonomi- og handlingsplan 2024-27, med budsjett for 2024, skal nå behandles av politikerne.

 103. Vi oppgraderer gangvei ved Bjørkås sykehjem

  Gangveien vil være stengt til onsdag 8. november mens arbeidene pågår.

 104. Kommunedirektøren legger frem forslag til budsjett og økonomi- og handlingsplan

  Forslaget blir offentliggjort fredag 27. oktober klokken 10.

 105. Er du pårørende til noen som har det vanskelig psykisk?

  Onsdag 1. november inviterer vi til idédugnad for å få innspill om hva pårørende har behov for i sin rolle.

 106. Kan bli lengre ventetid hos legevakta

  Den 31. oktober og 1. november må du regne med mer ventetid hos Follo legevakt. Årsaken er at de skal bytte datasystemer.

 107. Årets ALLEMED-dugnad handler om ungdom og fritid

  Velkommen til deg som er involvert eller engasjert i barn og unges fritidsaktiviteter!

 108. Møte i formannskapet og valgstyret torsdag 26. oktober

  Kommunens økonomi- og handlingsplan og folkevalgtopplæring er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 109. Mange engasjerte ungdommer på ungdomsrådskonferanse

  18 av dem skal bli Nordre Follos nye ungdomsråd og ungdommens talerør for de neste to årene.

 110. Kunngjøring av reguleringsendring for felt BB1 og B/T1 ved Magasinparken

  Endring av reguleringsplan for felt BB1 og B/T1 i Ski vest ble vedtatt av utvalg for areal, klima og byggesak den 26. september 2023.

 111. Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

  Målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Fristen for å søke er 3. november.

 112. Ny universelt utformet rampe klar til bruk

  Nordre Follo kommune har erstattet den midlertidige rampen mellom Jernbaneveien og Parkaksen i Ski sentrum med en permanent rampe.

 113. Vi trenger nye ting til innsamlingen til flyktninger

  Det er behov for blant annet høstklær, vinterklær og vintersko, småelektrisk og sengetøy. Husk at alt må være rent og i god stand.

 114. Kunngjøring av offisielle navn for Øvre torg og Nedre torg

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 26. september 2023 at navnet på øvre torg i Ski sentrum skal være Øvre torg, og at navnet på nedre torg i Ski sentrum skal være Nedre torg.

 115. Velkommen til åpne infokvelder om psykiske helseutfordringer

  Selvhjelp i eget liv, hemmeligheter, psykoterapigruppe for ungdom og åpen dialog i nettverksmøter er temaene for tre gratis informasjonskvelder i høst.

 116. Rausjøveien bru stenger for en natt søndag 15. oktober

  Nordre Follo kommune stenger Rausjøveien bru for å montere en ny midlertidig bru 15. oktober kl. 23.00 - 16. oktober kl. 06.00.

 117. Møte i kommunestyret torsdag 12. oktober

  Kommunens 2. tertialrapport 2023, detaljregulering for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg og endret selskapsavtale Follo Ren IKS er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 118. Cecilie Pind er ny ordfører

  Det nye kommunestyret er nå konstituert. De har valgt Cecilie Pind fra Høyre som ordfører og Knut Tønnes Steenersen fra Fremskrittspartiet som varaordfører.

 119. Seniormesse i Kolben 19. oktober

  Torsdag 19. oktober klokken 11.00 – 14.30 arrangeres seniormesse i Kolben, 3. etasje. Spennende foredrag, utstillere og åpen kafe! Årets tema er: Aktiv senior

 120. Bli med på årets viktigste søndagstur

  Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt.

 121. Opphever kokevarsel i Skotbu og Kråkstad

  Tidligere kokevarsel er nå opphevet. Vannprøver viser at vannkvaliteten på drikkevannet igjen er god.

 122. Konstituerende møte for det nye kommunestyret tirsdag 10. oktober

  Godkjenning av kommunestyrevalget, valg av ordfører, varaordfører og politiske råd og utvalg står på agendaen når det nye kommunestyret blir konstituert denne uken.

 123. Nyoppussede lokaler og ny fastlege ved Greverud legesenter

  - Veldig hyggelig å ha sin første arbeidsdag som ny fastlege i nyoppussede lokaler, sier Håvard- Amund Viervoll (34). Han er ny fastlege ved Greverud legesenteret, og ser fram til å ta imot nye pasienter i innbydende lokaler.  

 124. Nordre Follo er nominert til bosettings- og integreringspris

  Trekkes fram som en kommune som har utmerket seg i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger.

 125. Slik får man barnehageplass gjennom året

  Hva skjer hvis du ikke rakk å søke om barnehageplass før fristen for det årlige hovedopptaket i mars? Vi fordeler ledige plasser gjennom hele året.

 126. Du kan foreslå navn til den nye flerbrukshallen på Finstad

  Nordre Follo kommune inviterer innbyggere, lag, foreninger og andre interesserte til å delta i prosessen med å finne navn til ny flerbrukshall på Finstad.

 127. Skårer høyt i rapport om bærekraft

  Nordre Follo er rangert på 2. plass blant de 22 største kommunene i landet.

 128. Velkommen til frokostmøte for næringslivet

  Hold av 8. november for nyttig og næringsrelevant påfyll fra kommunen og samarbeidspartnere.

 129. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Årets kampanje oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

 130. Nå kan du bli med i ungdomsrådet

  Er du mellom 13 og 19 år og bor i Nordre Follo? Og har du lyst til å være med å påvirke utviklingen av kommunen?

 131. Bli med på Sykle til jobben-aksjonen i oktober

  Trenger du litt ekstra drahjelp for å ha en aktiv reisevei til jobb – eller kanskje bare en mer aktiv hverdag?

 132. Send ditt programforslag til Den kulturelle skolesekken

  Hvis du er en profesjonell kunstner eller utøver, og vil bidra til å gi barn og unge gode opplevelser innen kunst og kultur, tar DKS nå imot forslag.

 133. Møte i formannskapet torsdag 28. september

  Kommunens 2. tertialrapport 2023 og sykefraværet det siste året er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 134. Planlegger dere bryllup i høst?

  24. og 25. november gjør vi det ekstra fint i kommunestyresalen i Gamle Oppegård rådhus. Her er det god plass til gjester.

 135. Hjelp oss å samle inn informasjon om hjortebestanden

  Har du sett hjort i Nordre Follo, Ås eller Vestby? Vi trenger din hjelp for å få bedre oversikt over hjortebestanden.

 136. Kveldskurs i hverdagsglede

  Hverdagsglede er et kurs som vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

 137. Informasjon fra brannvesenet om ekstremvær

  Det er igjen varslet ekstreme nedbørsmengder. Brannvesenet strekker seg langt for å hjelpe, men ber alle gjøre forebyggende grep for å redusere faren for skader.

 138. Velkommen til konserter på seniordagen

  Vi inviterer til konserter på alle seniorsentrene i kommunen vår i anledning Seniordagen 2023.

 139. Står du på venteliste til barnehageplass?

  Da må du logge deg inn i Foreldreportalen og oppdatere søknaden din hvis du fortsatt ønsker å stå på ventelista.

 140. Her er det nye kommunestyret i Nordre Follo

  Disse representantene er valgt for de neste fire årene. Representantene er godkjent av valgstyret. Det nye kommunestyret blir konstituert 10. oktober.

 141. Gangvei stengt mens vi reparerer den i uke 38

  Vi reparerer nederste del av gangveien fra Vassbonn skole til Trolldalen. Gangveien fikk store skader av uværet «Hans».

 142. Arbeid på hovedvannledning

  Torsdag-fredag denne uken skal vi arbeide på hovedvannledningen fra området Ski skole til Langhus skole/Ramstad terrasse.

 143. Hvor kan du stemme på valgdagene?

  Vi har 11 valglokaler. Søndag 10. september er valglokalene åpne klokken 14 - 20. Mandag 11. september er de åpne klokken 10 - 21.

 144. Ønsker du hjelp til å mestre livet med, eller etter, kreftsykdom?

  Den 19. september starter nytt kurs i kreftrehabilitering. Her får du undervisning i relevante temaer og gruppetrening med fysioterapeut.

 145. Gratis kurs i privatøkonomi

  Økonomiske rådgivere fra NAV i Nordre Follo holder gratis kurs i privatøkonomi tirsdag 19. september klokken 12-15.

 146. 8. september er siste dag med forhåndsstemming

  Mandag 4. - torsdag 7. september er det åpent frem til klokken 20. Fredag 8. september er det åpent frem til klokken 15.30. Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september.

 147. Kjenner du deg nedstemt, med lite initiativ og energi?

  Ønsker du å komme i gang igjen? Bli med på kurset Bakkestart på Frisklivssentralen!

 148. Informasjon om harepest

  Harepest er påvist på flere harer i Norge, blant annet i Nordre Follo. Sykdommen kan smitte til mennesker og andre dyr.

 149. Høring av skrivemåte på veinavn

  Innbyggere og andre interesserte har sendt inn navneforslag på veien som tar av fra Vestveien og går inn til Ski tinghus, Follo politistasjon, Politiets publikumssenter mv.

 150. Kunngjøring av nye veinavn – Johannes Mikkelsens vei og Bokbindergrenda

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok to nye veinavn i kommunen den 29. august 2023.

 151. Pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer

  Parenthood Rus er et pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer i Nordre Follo. I høst kan du møte andre mødre og fedre med tilsvarende eller lignende opplevelser.

 152. Råd om fugleinfluensa

  Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa blant villfugl i Norge. Sykdommen er foreløpig ikke registrert i Nordre Follo, men vi må forberede oss på at det kan dukke opp.

 153. En dag preget av nattens regn

  Det kom mye nedbør natt til 27. august og vårt mannskap har jobbet gjennom natten og søndagen med å håndtere situasjonen. Vi opplever å ha kontroll fra kommunens side og vil følge opp utover i uken.

 154. Midlertidig endret gangvei ved Parkaksen i Ski sentrum

  Kommunen bygger en universelt utformet rampe mellom Jernbaneveien og Parkaksen. I byggeperioden må du som skal til Parkaksen ta en alternativ rute enten via gågata (Idrettsveien) eller Kirkeveien.

 155. Vannledningsnettet i Skotbu og Kråkstad blir spylt i uke 34

  Det kan være varierende trykk, misfarget vann og luft i rørene i denne perioden.

 156. Starter med utdeling av matkasser

  Fra 26. august starter Røde Kors, Utafor Boksen og kommunen med å dele ut mat til de som har behov for dette.

 157. Ønsker du å være i mer aktivitet?

  21. august starter vi opp treningstilbudet Aktiv med Friskliv og Aktiv med Friskliv Senior. Meld deg på i appen Spond.

 158. Velkommen til nytt skoleår

  Skolene i Nordre Follo starter opp igjen torsdag 17. august. Nedenfor finner du oppmøtetider på de enkelte skolene.

 159. Ber lokal russ oppsøke legevakten

  Ungdom som var på Ios i forbindelse med en russetur i uke 30 anbefales å oppsøke legevakten som et føre-var tiltak. 8. august ble det kjent at en ungdom fra Bærum som deltok på turen døde som følge av smittsom hjernehinnebetennelse.

 160. Nytt kurs for deg som har eller har hatt kreft

  Den 19. september starter nytt kurs i kreftrehabilitering, et kurs som kan hjelpe deg til å mestre hverdagen og livet med- eller etter kreftsykdom.

 161. Bli med på folkemøte: Hva er byen Ski for deg?

  Tirsdag 22. august er alle invitert til folkemøte på biblioteket i Ski. Vi ønsker å høre din mening om hva som gjør det godt å bo, besøke og jobbe i Ski.

 162. Revidert strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

  Nordre Follo kommune har vedtatt ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er gjeldende fra 1. januar 2024.

 163. Arbeider på Follobanen og buss for tog i juli

  Bane NOR melder at årets sommerarbeid med Follobanen skal pågå i fire uker fra og med lørdag 1. juli til og med søndag 30. juli.

 164. Reguleringsplan for fortau langs fv. 1372 Oppegårdveien nord er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok 14. juni 2023 reguleringsplan for fortau langs fylkesvei 1372 Oppegårdveien nord.

 165. Vi jobber i lysløypa i sommer

  Vi skal fullføre den påbegynte turveien fra Gimleveien til Kongeveien i Oslo. I uke 26-29 kan du møte på anleggsarbeid her.

 166. Vis hensyn til måkeungene

  Ungene til et fiskemåkepar er ute av redet og på bakken i Ski sentrum. Dette er helt normalt, så det er viktig at vi lar dem få være i fred.

 167. Nye kurs hos Frisklivssentralen etter sommerferien

  Handler om temaer som å endre levevaner, øke hverdagsgleden, mestre belastninger, søvnproblemer, kostvaner og tobakk.

 168. Vi bytter GPS-klokker og GPS-brikker

  Alle innbyggere som har fått tildelt GPS-klokker og GPS-brikker gjennom kommunen, vil nå få en ny.

 169. Hva er byen Ski for deg?

  Vi ønsker å vite hva innbyggerne mener gjør Ski til et godt sted å bo, jobbe og besøke. Si din mening og vinn gavekort.

 170. Er du meddommer?

  Det er viktig at du gir beskjed hvis du har ny kontaktinformasjon, som epostadresse, telefonnummer, yrke og lignende.

 171. Ønsker forslag til kandidater til politiske råd

  Kommunestyret i Nordre Follo skal velge representanter til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser.

 172. Høring av forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger for fritidsfartøy

  Høringsfristen er 15. august 2023.

 173. Helsestasjonstjenester på nett

  Nå kan du kontakte helsestasjons- og skolehelsetjenesten på nett!

 174. Hvordan skal vi skrive de offisielle navnene på torgene i Ski sentrum?

  Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene som har kommet inn.

 175. Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Fløysbonn ungdomsskole

  Nå starter planarbeidet for Fløysbonn ungdomsskole, Holbergs vei 41 på Sofiemyr. Forslagsstiller er Nordre Follo kommune. Plankonsulent er Arkitema AS.

 176. Er du pårørende til en person med demens?

  Fra oktober kan du delta på fire samlinger for å få mer kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

 177. Det ekstraordinære bålforbudet forlenges ikke

  Forbudet utløper ved midnatt 29. juni, og ordinære regler vil gjelde.

 178. Sommerles er i gang!

  Fra 1. juni kan alle barn på 1.–7. trinn, og skolestarterne, være med på Norges kuleste lesekampanje.

 179. Velkommen til å henge i Ski sentrum

  Vi har satt opp hengekøyer, møbler og spill. Ta deg en tur og nyt sommerværet.

 180. Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er vedtatt

  Kommuneplanen er den overordnede planen for styring av kommunen. Politikerne vedtok ny arealdel 3. mai.

 181. Anbefaler utsettelse for rehabilitering og utvidelse av Fløysbonn skole

  Utvidelse og rehabilitering av Fløysbonn skole på Sofiemyr foreslås utsatt med 2 år, til skolestart 2029/2030 på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

 182. Vil laget ditt låne markedsplass i Ski søndag 11. juni?

  Vil laget ditt eller en forening du er medlem i låne en markedsplass under Follofestivalen og Gatekunstfestivalen?

 183. Status for nedgraving av høyspentledning gjennom Finstad - Ski vest

  Høyspentledningen som går gjennom Finstad- Ski vest skal graves ned som planlagt, men arbeidet blir ikke klart til Magasinparken ungdomsskole står ferdig i 2025.

 184. Velkommen til Sumprock 2023

  Festivalen Sumprock går av stabelen fredag 2. juni kl. 18-22 på Kolbotn torg.

 185. Kommunen har ny sentralbordløsning

  Vi har byttet sentralbordløsning. I en overgangsperiode kan ta litt lenger tid å få svar mens vi lærer oss det nye systemet.

 186. Bildeling for innbyggere i Nordre Follo kommune kvelder og helger

  De neste 6 månedene kan innbyggere i Nordre Follo kommune benytte seg av en ny bildelingstjeneste i form av to biler som er tilgjengelig i kommunens bilpark.

 187. Elevenes digitale kompetanse

  Ansatte i Nordre Follo kommune har laget en plan for elevenes digitale kompetanse. Denne uken presenterte de planen på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring på NTNU i Trondheim.

 188. Nå kan du gi innspill til reguleringsplanforslaget for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg

  Velkommen til åpent informasjonsmøte om planen torsdag 8. juni kl. 18.00 – 19.00 på rådhuset i Ski.

 189. Frisklivssentralen Nordre Follo er ny utviklingssentral

  Frisklivssentralen er en av 17 utviklingssentraler som har avtale med Helsedirektoratet.

 190. Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

  Trygge lokalsamfunn er en metode for å forebygge skader og ulykker blant innbyggerne. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader.

 191. Politikerne skal vedta ny arealdel i kommuneplanen

  Det kom inn mer enn hundre innspill da arealdelen lå ute til høring. Onsdag 3. mai har kommunestyret møte og fatter endelig vedtak.

 192. Ruter tilbyr bestillingstransport i Nordre Follo

  Transporten kjøres med minibusser og er tilrettelagt for rullator og rullestol. Les om hvor de kjører og hvordan du bestiller.

 193. Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for frivillige organisasjoner.

 194. Slik snakker du med barn om krig

  Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.