Nyheter

 1. Ingen nye smittetilfeller ved Follo LMS i dag

  Ingen nye smittetilfeller er meldt i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter onsdag 23. september.

 2. Ny ansatt smittet på Follo Lokalmedisinske senter

  Totalt 11 smittede. Bortsett fra situasjonen ved Follo LMS så er smittesituasjonen i Nordre Follo stabil.

 3. Smittetilfelle relatert til utbrudd i Oslo

  Ett av smittetilfellene i Nordre Follo kommune, som ble meldt 19. september, har tilknytning til et utbrudd ved en helseinstitusjon i Oslo. Det bekrefter kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen...

 4. To nye smittede i tilknytning til utbrudd ved Follo LMS

  To nye personer med tilknytning til utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter er bekreftet smittet med Covid-19.

 5. Kommunestyremøte onsdag 23. september

  Årsregnskap 2019, covid-19 ekstra næringsfond og fritidskort Nordre Follo er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 6. Spyler vannledningsnettet på Langhus/Vevelstad i uke 39

  Du som bor på Langhus/Vevelstad kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når kommunen spyler ledningsnettet der i uke 39.

 7. Ingen nye smittede lørdag 19.september

  To personer ble bekreftet smittet torsdag 17.9. Fredag 18.9 ble fem nye personer bekreftet smittet. Lørdag 19.9 er det ingen nye tilfeller.

 8. Sju personer smittet av Covid-19 på Follo Lokalmedisinske Senter

  Det er påvist sju smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

 9. Hva skal turnhallen hete?

  Den nye basishallen for turnere i Ski idrettspark står snart ferdig. Send inn ditt forslag til navn på turnhallen innen 3. oktober.

 10. To smittetilfeller på avdeling ved Follo Lokalmedisinske Senter (LMS)

  Det er påvist to smittetilfeller ved avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

 11. Hva blir Nordre Follo-sangen?

  Nå kan du være med på å stemme frem Nordre Follo-sangen. Hør på de tre fine finalistene og gi din stemme. Fristen er 19. september på Eventyrfestivaldagen.

 12. Informasjon fra Bane NOR om arbeid på jernbanen i september

  Bane NOR skal i helgen 19.-20. september utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

 13. Prøv en elsykkel gratis

  Uken 16.–22. september er det Europeisk mobilitetsuke, Europas største kampanje for miljøvennlig transport. I år er hovedbudskapet «Utslippsfri transport for alle», og Nordre Follo har flere aktiviteter i løpet av uka.

 14. Spyler vannledningsnettet på Siggerud i uke 38

  Du som bor på Siggerud kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når kommunen spyler ledningsnettet der i uke 38.

 15. Møte i formannskapet torsdag 17. september

  Temaplan for klima og energi, kommunens bidrag til tv-aksjonen 2020 og årsregnskap 2019 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 16. Mobilitetsuka 2020

  Uken 16.–22. september er det igjen klart for Europeisk mobilitetsuke, Europas største kampanje for miljøvennlig transport.  I år er hovedbudskapet «Utslippsfri transport for alle», og Nordre Follo er med som deltakerkommune.

 17. Varsel fra Bane NOR om støyende arbeider i Ski i høst

  I høst skal Bane NORs entreprenør OHL utføre arbeid som vil medføre støy. Planlagt oppstart er mandag 14. september. Arbeidet er forventet ferdig i midten av november, men dette avhenger av grunnforholdene.

 18. Spyler vannledningsnettet i Skotbu og Kråkstad i uke 38

  Du som bor på Kråkstad og Skotbu kan oppleve trykkforandringer og misfarget vann i krana når Nordre Follo kommune spyler ledningsnettet på de stedene i uke 38.

 19. God badevannskvalitet i Tussetjern

  Prøver av vannet i Tussetjern tatt 7. september viser at det er trygt å bade i Tussetjern igjen.

 20. Delta i vår Instagram-konkurranse!

  Årets mobilitetsuke er 16.–22. september og i den forbindelse arrangerer vi en Instagram-konkurranse. Så knips i vei mens du er på farten i kommunen vår, enten det er til fots, på sykkel eller på andre miljøvennlige måter!

 21. Salgs- og skjenkebevillinger fornyes automatisk

  Alle virksomheter med salgs- og skjenkebevilling får nye vedtak innen 30. september.

 22. Nordre Follo har fått egen kommunefugl

  Norsk Ornitologisk Forening har tildelt Nordre Follo kommune åkerriksa som kommunefugl som en påminnelse om ansvaret for å ivareta naturen i en tid med sterk befolkningsvekst.

 23. Aktiviteter for barn og ungdom i høstferien 2020

  Ung fritid i Nordre Follo kommune arrangerer fire turer for kommunes unge i høstferien. Påmeldingen åpner 7. september kl. 18.00. Det er begrenset med plasser.

 24. Jobber med kunstgressbane og varmeanlegg på Sofiemyr

  Nordre Follo kommune planlegger å etablere en kunstgressbane på Tømtebanen på Sofiemyr. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Kolbotn idrettslag, som skal anlegge varmeanlegget til banen.

 25. Østfoldbanen er klar for trafikk

  Bane NOR melder at togtrafikken over nye Ski stasjon kan åpne for fullt fra og med mandag 31. august.

 26. Stillingen som rådmann er utlyst

  Nordre Follo søker ny rådmann og stillingen er nå lyst ut med søknadsfrist 20. september

 27. Varierende vanntrykk på Sofiemyr

  Vårt driftspersonell jobbet tirsdag 25. august med å finne årsaken til en feil på vannledningsnettet i området Sofiemyr.

 28. Parkmarked

  Velkommen til parkmarked på Kolbotn lørdag 29. august!

 29. Har analysert kommunens økonomi

  Nordre Follo hadde god tjenestekvalitet, middels finanser og relativt lavt kostnadsnivå i 2019.

 30. Ansatt i barnehage smittet

  14 barn og 14 ansatte er i karantene.

 31. Svømmehallene er åpne for publikumsbading

  For å begrense koronasmitte har vi nye smitteverntiltak og begrenset kapasitet når det gjelder antall besøkende.

 32. Togtrafikken mellom Oslo og Ski, samt Østfoldbanens østre linje, åpner mandag 24. august

  Bane NOR åpner for togtrafikk mellom Ski - Oslo og gjennom Ski til/fra Mysen mandag 24. august. Det åpner ikke for togtrafikk fra Ski til/fra Moss og Halden.

 33. Fraråder fortsatt bading i Tussetjern

  Det er fortsatt olje i vannet og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner. Kommunen fraråder derfor fortsatt bading i Tussetjern.

 34. OMA flytter til Kolbotn Torg

  OMA er en kommunal gjenbruksbutikk og arbeidstreningssenter. De holder nå til i lokaler på Sofiemyr, men i oktober/november åpner de i nytt og stort lokale på Kolbotn Torg.

 35. Jernbanesvingen stenges

  På sørsiden av UNI-bygget fortsetter arbeidet med å modernisere Ski stasjon. Som følge av dette må entreprenøren stenge Jernbanesvingen fra mandag 17. august frem til rundt årsskiftet, melder Bane NOR.

 36. Ikke besøk sykehjem hvis du har vært i utlandet

  Onsdag 12. august innførte regjeringen nye smittevernrestriksjoner for landet. Det fører til endringer for besøkende til institusjoner i kommunen.

 37. Klipp hekker og trær for bedre trafikksikkerhet

  Har du vegetasjon på eiendommen din som vokser ut over gang- og sykkelvei, fortau eller bilvei? Da har du ansvaret for å klippe vegetasjonen.

 38. Velkommen til skolestart mandag 17. august

  Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen mandag 17. august.

 39. Frisklivsgruppe ved Frisklivssentralen

  Oppstart av ny gruppeoppfølging for de som har frisklivsresept er torsdag 3. september.

 40. Bare negative koronatester så langt

   - Vi har ikke fått svar på alle prøvene som er tatt i forbindelse med to smittetilfeller hos ansatte ved SFO og barnehage, men vi har fått mange og de er alle negative, sier kommuneoverlegen.

 41. Redusert mottak av farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon

  Follo Ren bygger nytt mottak for farlig avfall på Bølstad gjenvinningsstasjon i Ås. I byggeperioden frem til 1. september vil det derfor være redusert mulighet for å levere store mengder farlig avfall på Bølstad.

 42. 77 personer i Nordre Follo i karantene

  Som følge av at en ansatt ved SFO og en ansatt i barnehage har testet positivt for Covid-19,  er 77 personer i kommunen satt i karantene.

 43. Utsatt åpning av Østfoldbanen

  Østfoldbanen gjennom Ski stasjon åpner dessverre ikke for togtrafikk som planlagt mandag 10. august, melder Bane NOR. Det blir satt opp alternativ transport denne uken, og det vil bli kjørt tog på andre deler av strekningen.

 44. Ansatt på SFO og ansatt i barnehage koronasmittet

  Skolefritidsordningen det gjelder er stengt for 1. klasse mandag 10. august. De to kohortene på barnehageavdelingen der en ansatt er smittet er også stengt mandag.

 45. Tips om oljefilm på vannet i Fosstjern

  Kommunen har fått tips om at det er observert oljefilm på vannet i Fosstjern på Langhus.

 46. Nye besøksregler ved sykehjem og omsorgsboliger

  Pårørende som har vært i utlandet, må vente 10 dager fra de kommer hjem før de kan dra på besøk til sykehjem og omsorgsboliger. Det gjelder reiser i alle land, også handleturer til Sverige.

 47. Bli med å fjerne burot

  Kommunen fjerner nå burot fra skoler, barnehager, kommunale lekeplasser og idrettsanlegg. I tillegg blir det kantklippet langs skoleveier og de kommunale veiene.

 48. Torgmarked i Ski

  Hver lørdag klokka 11-15 blir det torgmarked foran rådhuset i Ski sentrum. Påmelding må skje innen fredag kl. 12.00 før markedsdag.

 49. Vannlekkasje på Langhus onsdag kveld

  Vi anbefaler abonnenter som eventuelt opplever brunt vann i krana etter lekkasjen å la vannet renne til det klarner.

 50. Vannlekkasje ga brunt vann i store deler av Ski

  Innbyggere i Ski sentrum, Ski øst, Ski vest og på Kråkstad kan oppleve brunt vann i krana på grunn av en stor vannlekkasje i forbindelse med grunnboring på Kråkstad tirsdag 28. juli.

 51. Fjerner oljeforurensning og overvåker vannkvalitet

  Miljøvakta As har fra 16. juli på vegne av forurenser ansvaret for å fjerne oljeforurensningen langs bekken fra utslippspunktet og i Tussetjern etter oljeutslippet 3. juli.

 52. Fraråder fortsatt bading i Tussetjern

  Det er nå ikke lenger funn av olje (THC) i prøver tatt i Tussebekken fra Tussetjern mot Gjersjøen. Det er også tatt en ny vannprøve i selve tjernet. Resultatet for denne prøven viser fortsatt noe høyere verdier enn ønskelig (94 µg/l THC), men nivået ligger 50 ganger lavere enn ved første prøvetaking etter utslippet.

 53. Kommunal bolig totalskadd i brann

  Mandag kveld, 13. juli ble en kommunal bolig i Ski totalskadd i brann. Beboerne har fått et alternativt sted å bo, og får krisehjelp og annen nødvendig oppfølging.

 54. Merking av gang -og sykkelveier

  Her er det du trenger å vite om merking av gang- og sykkelveier med gul midtlinje og piler.

 55. Fakturaer for praktisk bistand

  Kommunen har oppdaget at betalingssatsene vi har brukt for praktisk bistand har vært for høye. Det betyr at noen av brukerne har betalt for mye. Feilen gjelder først og fremst brukere som har høyere inntekt enn 3G (299 574 kroner).

 56. Trafikksikkerhet engasjerer

  Innspillsrunden i mai–juni knyttet til arbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan er nå avsluttet. Det engasjerte folk i Nordre Follo – vi har fått rundt 650 innspill til planen!

 57. Omfang av oljeutslipp i Tusse endret

  Kystverket ber firmaet som er ansvarlig for oljeutslipp til Tussetjern om å gjøre rede for tiltak innen 9. juli. Kystverket tar utgangspunkt i utslipp av 350 liter olje.

 58. Kolbotn sentrum skal være trivelig og pent

  Vi er glad for å se at så mange er opptatt av at byrommet i Kolbotn skal være innbydende og godt tatt vare på – det er vi også.

 59. Oljeutslipp! Fraråder bading i Tussetjern

  Det er oppdaget oljesøl i Tussetjern. Bading i Tussetjern frarådes inntil videre.

 60. Nyansatt rektor ved Sofiemyr skole

  1. august starter Jo Henrik Wangen som ny rektor ved barneskolen. – Vi er veldig glade for å ha fått akkurat Jo Henrik som ny rektor ved skolen, sier områdeleder Katti Anker Teisberg.

 61. Raskere koronasvar på nett

  Nå kan du selv se svaret på koronatesten på Helsenorge.no når prøven er klar.

 62. Allemannsretten

  Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.

 63. Informasjon om buss for tog-området på Ski stasjon

  På vestsiden av Ski stasjon blir det både avvikling av buss for tog og anleggsarbeid i sommer, melder Bane NOR. Det påvirker fremkommeligheten i området.

 64. Vi minner om smittevernreglene

  Det er sol og sommer, ferien står for døren og vi kan hygge oss sammen. Det er heldigvis lite smitte, både i Nordre Follo og landet for øvrig, men vi må ikke glemme det felles ansvaret vi har for å hindre at viruset blusser opp igjen og rammer utsatte grupper.

 65. Høstprogrammet i Kolben er klart

  Har du savnet kulturopplevelser? Velkommen tilbake til Kolben kulturhus!

 66. Skal du ta etablerer- eller kunnskapsprøve?

  Du kan nå ta prøvene på biblioteket i Ski.

 67. Skatteoppgjøret 2019

  Innbetalinger har dessverre ikke er kommet med i skatteavregningsoppgjøret for 2019. Dette gjelder for hele landet.

 68. Velkommen til torgmarked

  Lørdag 27. juni starter vi med marked på torget i Ski. Markedet arrangeres kl. 11.00-14.00 hver lørdag framover.

 69. La ned grunnstein for Kolbotn skole og flerbrukshall

  Fredag 19. juni ble grunnstein lagt ned for Kolbotn skole og flerbrukshall.

 70. Jane Short Aurlien konstitueres som rådmann

  Jane Short Aurlien konstitueres som rådmann fra 7. september 2020.

 71. Nå kan du leie en elektrisk bysykkel

  Denne uken setter kommunen ut cirka 15 elbysykler du kan leie for å komme deg rundt på raskt og miljøvennlig vis.

 72. Sommeraktiviteter

  Tips til aktiviteter for deg som skal feriere i Nordre Follo i år.

 73. Når kommer skattepengene?

  Noen fikk skatteoppgjøret allerede i april, mens andre må vente litt  lenger. De aller fleste får imidlertid skatteoppgjøret før ferien.

 74. Delta i brukerundersøkelse om kommunens kartløsninger

  Målgruppene for spørreundersøkelsen er innbyggere, politikere, utbyggere og næringslivet. Kommunen ønsker tilbakemeldinger på blant annet om dagens kartløsning brukes, og hvor brukervennlig den er.

 75. Kommunestyret vedtok bygging på Sofiemyr og Finstad

  Kommunestyret har heldagsmøte onsdag 17. juni og har en lang rekke saker til behandling, blant annet behovsplanen som handler om bygg som trenger tiltak raskt.

 76. Informasjon om arbeid på jernbanen i sommer

  Fra 27. juni til og med 9. august stenges det for all passasjertogtrafikk på strekningen mellom Oslo S og Ski i tilknytning til arbeid som skal gjøres på Follobaneprosjektet.

 77. Se 1. tertialrapport i webversjon

  Rapporten er nå tilgjengelig i nettløsningen "framsikt". Her kan du blant annet sortere på ulike temaer, få opp grafikk og finne nøkkeltall.

 78. Nordre Follo er med i pilotprosjekt

  Digitaliseringsdirektoratet skal undersøke hvordan kommunen følger opp kontraktene vi inngår, og om vi når de målene vi har satt oss.

 79. Kommunalsjef-skifte for arbeid og inkludering fra høsten

  Kommunalsjef for arbeid og inkludering, Else Karin Myhrene, går av med pensjon høsten 2020. Lene Jahren tar over som konstituert kommunalsjef fra 6. september.

 80. Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre

  I dag er det Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Mange eldre utsettes for ulike typer vold, ofte av sine nærmeste. Men ingen skal behøve å leve med vold og krenkelser, så er du bekymret for deg selv eller andre er det viktig å søke hjelp, sier familievoldskoordinator Lill Marie Tollerud

 81. Heldagsmøte i kommunestyret onsdag 17. juni

  Du kan følge møtet hjemmefra via kommunens nett-TV.

 82. Sommeråpen fritidsklubb

  Ung fritid – Nordre Follo arrangerer sommeråpen fritidsklubb for de som begynner i 7. klasse og de som går på ungdomsskolen tirsdag, onsdag og torsdag i uke 32 og 33. Tilbudet er gratis, men du må melde deg på!

 83. Utsetter kantklipp langs kommunale veier av hensyn til pollinerende insekter

  Av hensyn til pollinerende insekter utsetter Nordre Follo kommune kantslåtten langs de kommunale veiene til august. Vi klipper likevel fortløpende på steder der det er påkrevd av hensyn til trafikksikkerheten.

 84. Bli kjent med Kolbotn sentrum

  Ønsker du å bli bedre kjent i Nordre Follo? Følg med på våre "fortellerkart". Her får du informasjon om ulike lokalsamfunn i kommunen.

 85. Pandemien har ikke tatt ferie!

  - Det nærmer seg ferie for mange av oss, men det er ikke ferie for pandemien, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i går.

 86. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 11. juni

  Du kan følge møtet hjemmefra via kommunens nett-TV.

 87. Sivilforsvaret tester tyfonene 10. juni

  Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 88. Ny bussterminal i Ski sentrum åpnet

  Bane NOR åpnet østre del av den nye bussterminalen i Jernbaneveien søndag kveld.

 89. Kolbotn omsorgsboliger åpnet

  Endelig kunne det moderne omsorgsbygget Kolbotn omsorgsboliger i Kolbotn sentrum åpnes. Beboere deltok fra balkongene og ordfører klippet snor med hjelp fra elever ved Ingieråsen skole.

 90. Rådsmøter onsdag 3. juni

  Eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser har møter denne uken.

 91. Møt vår nye kollega!

  Kommune-Kari er nyansatt chatbot i kommunen vår. Hun er tilgjengelig hele døgnet, og hun er klar for å svare på det du måtte lure på om tjenestene våre.

 92. Må vente med investeringer for å sikre gode tjenester

  Rådmannen la i dag fram første tertialrapport for Nordre Follo og behovsplan med forslag og anbefalinger for bygg med behov for tiltak innen fire år. Sakene skal nå til behandling i folkevalgte organer, med endelig vedtak i kommunestyret 17. juni 2020.

 93. Badeplassene i Nordre Follo gjøres klare til sommersesongen

  Nordre Follo kommune tilrettelegger for bading på følgende steder i kommunen: Tussetjern, Midsjøvannet, Bråtetjern, Vientjern, Gjersenga og Kloppa (Assuren). Alle disse er badeplasser med ferskvann.

 94. Nye besøksregler for omsorgsboliger

  Helsemyndighetene har endret rådene for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Vi må fortsatt følge smittevernrådene fra Helsedirektoratet – holde avstand, ha god håndhygiene og være friske når vi omgås beboerne.

 95. Venterommet på Ski stasjon stenges tirsdag 2. juni

  Bane NOR melder at venterommet i stasjonsbygningen i Ski sentrum stenges tirsdag 2. juni for å legge til rette for byggingen av det østre reisetorget på Ski stasjon.

 96. Rådmannen slutter

  Kommunestyret i Larvik har i dag ansatt Gro Herheim som kommunedirektør (rådmann).

 97. Vi endrer besøksreglene for sykehjem

  Helsemyndighetene har endret rådene for besøk på sykehjem. Vi må fortsatt følge smittevernrådene fra Helsedirektoratet – holde avstand, ha god håndhygiene og være friske når vi omgås beboerne.

 98. Anbefaler rehabilitering og paviljonger

  Rådmannen legger nå fram forslag for å løse utfordringer for de byggene der det er nødvendig med tiltak raskt. Langsiktige planer for kommunens bygg blir lagt fram i 2021.

 99. Elev til sykehus etter ulykke i klatrepark

  Vi har i dag opplevd at en av våre elever har blitt sendt til sykehus på grunn av skader som følge av en ulykke i klatreparken bak Østre Greverud Idrettshall.

 100. Feil på trygghetsalarmer tirsdag 26. mai

  På grunn av problemer med mobilnett fra leverandør, fungerte dessverre ikke trygghetsalarmene tirsdag 26. mai fra kl. 14.30 til kl. 20.30. Trygghetsalarmen fungerer som normalt igjen nå.

 101. Budsjettseminar i kommunestyret onsdag 27. mai

  Du kan følge budsjettseminaret hjemmefra via kommunens nett-TV.

 102. Taxiholdeplassen i Ski sentrum flyttes til vestsiden av Ski storsenter

  Bane NOR melder at taxiholdeplassen ved Ski stasjon blir flyttet til vestsiden av Ski storsenter fra og med mandag 25. mai.

 103. Jernbaneveien i Ski sentrum stenges i en kort periode

  Bane NOR melder at en liten del av Jernbaneveien stenges mandag 25. mai til og med torsdag 28. mai på grunn av anleggsarbeider. Stengingen fører til midlertidige endringer for busspassasjerer.

 104. OMA åpner for innlevering mandag 25. mai

  Den kommunale gjenbruksbutikken OMA på Sofiemyr åpner for innlevering av gjenstander mandag 25. mai. Møbler kan ikke leveres.

 105. Kommunestyret har vedtatt prinsipper for eierstyring

  Nordre Follo har eierskap i flere selskaper og samarbeid. Eierskapsmeldingen skal bidra til økt bevissthet om hvordan kommunen utøver eierskapet.

 106. Gratis henting av vrakbåter

  I samarbeid med Handelens Miljøfond og Oslofjordens Friluftsråd tilbyr Kambo Marina gratis henting av vrakbåter langs strendene i Indre Oslofjord i juni - september.

 107. Temamøte i formannskapet 19. mai er avlyst

  Neste formannskapsmøte blir torsdag 11. juni.

 108. Påminnelse om båndtvang til alle hundeeiere

  Vi minner om at alle hunder må være i bånd utendørs fra 1. mai til og med 20. august, med mindre de er forsvarlig inngjerdet.

 109. Gratulerer med dagen!

  I år er det første gang vi feirer nasjonaldagen i Nordre Follo kommune.

 110. Barnehagene har pyntet kommunen

  Rundt om i Nordre Follo kan du se mye flott 17. mai-pynt. Det er barna i barnehagene våre som har pyntet i nærmiljøet sitt med mottoet: Alt blir bra - hurra!

 111. Lanserer innbygger-app

  Nå kan du få kommunen «rett i lomma». Last ned innbygger-appen til 17. mai, så kan du følge TV-sending og de lokale korpsene på mobilen.

 112. Sykehjem og omsorgsboliger åpner gradvis opp for besøk utendørs

  Sykehjemmene og omsorgsboligene er fortsatt stengt for besøkende, men det er nå mulig å avtale besøk utendørs. I første omgang er det pasienter på langtidsopphold og beboere i omsorgsboliger som kan få besøk.

 113. Søk plass på kulturskolen før 1. juni

  Her kan barn og unge lære å spille et instrument, synge, lære drama/teaterlek, animasjon, dans og film.

 114. Budsjettseminar for folkevalgte

  Onsdag 13. mai er det seminar om blant annet revidert nasjonalbudsjett og effektivitetsbarometeret.

 115. 17. mai-programmet

  Feiringen av årets nasjonaldag blir uvanlig. Vi ønsker likevel at det blir en minnerik dag for store og små. 17. mai-komiteen har derfor laget et program for en annerledes nasjonaldag.

 116. Endrer anbefalt gruppestørrelse

  På regjeringens pressekonferanse 7. mai var et av tiltakene nye anbefalinger for gruppestørrelser.

 117. Skolene åpner igjen fra mandag 11. mai

  Regjeringen har bestemt at skolene skal åpne igjen. I Nordre Follo kommune åpner skolen for 5.-10 trinn fra mandag 11. mai. Alle elever vil være tilbake på skolen i løpet av uken.

 118. Innbrudd i Kolben kulturhus

  Innbruddstyver har kommet seg inn i Kolben natt til onsdag 6. mai.

 119. Faktura for tjenester innenfor pleie og omsorg

  Fakturaer for noen av tjenestene har vært forsinket. Nå skal fakturaene komme som normalt igjen.

 120. Kommunen inviterer lokalt næringsliv til webinar

  Kommunen ønsker å bidra til aktivitet i lokalt næringsliv. Lokale bedrifter inviteres til et webinar om hvordan man kan bli leverandører til kommunen.

 121. Møte i formannskapet torsdag 7. mai

  Du kan følge det digitale møtet i formannskapet via kommunens nett-TV fra kl. 17.00.

 122. Vi gjenåpner gradvis og kontrollert

  Det er fortsatt svært viktig å følge smittevernrådene fra nasjonale myndigheter. Vi må alle holde god avstand til hverandre, ha god håndhygiene og være hjemme når vi er syke.

 123. Minner om smitteverntiltak

  Vi er straks over i mai måned, noe som betyr at vi er mer ute. Politiet roser ungdommen, som er flinke til å følge rådene fra FHI. Vi minner om at dette er noe vi alle må fortsette med.

 124. Helsestasjon for ungdom åpner igjen

  Helsestasjon for ungdom åpner for timeavtaler igjen fra mandag 4. mai.

 125. Hjelp oss med å bekjempe hagerømlinger og brunskogssneglen

  Har du mye hageavfall du ønsker å kvitte deg med, men vet ikke helt hvor du skal kaste det?

 126. Kryssende anleggstrafikk i lysløypa Kongeveien–Åsland

  Kommunen etablerer ny lysløypetrase fra Grønlimyrene i retning Bjørndal, til Oslo kommunegrense.

 127. Ansatt i barnehage har testet positivt

  En barnehageansatt i kommunen har testet positivt på korona-virus.

 128. Hærverk ved Hellerasten barnehage

  Nordre Follo kommune politianmeldte i går hærverk ved Hellerasten barnehage.

 129. Møte i formannskapet mandag 27. april

  Du kan følge møtet hjemmefra via nett-TV fra klokken 17.00.

 130. Ansatt i barnehage korona-smittet

  En ansatt i en av kommunens barnehager har fått påvist koronavirus ( Covid-19). - Personen har ikke vært i barnehagen etter at den  åpnet igjen for alle og utgjør ingen smittefare for kolleger, barn eller foresatte i barnehagen, sier smittevernlege Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo kommune.

 131. Prøvetaking av covid-19 flyttes til Langhus

  Fra mandag 27. april vil all testing av covid – 19 i Nordre Follo foregå ved Langhus bo – og servicesenter på Langhus.

 132. Skolene åpner for elever på 1.–4. trinn og SFO mandag 27. april

  Skolenes 1.-4. trinn og SFO på alle skolene i kommunen åpner 27. april, mens elever på 5.-10. trinn fortsetter med hjemmeundervisning.

 133. Takeaway fra biblioteket

  Fra onsdag 22. april åpner Nordre Follo bibliotek for takeaway.  Du kan bestille det du vil låne og vi gjør det klart og låner ut til deg.

 134. Tillatt med alkoholservering

  Kommunestyret i Nordre Follo har vedtatt å oppheve forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder i kommunen.

 135. Gradvis gjenåpning av skolene mandag 27. april

  Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for skolene.

 136. Alle kommunale barnehage åpner tirsdag 21. april

  Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april, senest 27. april. Etter en stor innsats fra ansatte innenfor barnehage og renhold, er vi glade for å kunne gjenåpne alle kommunale barnehager i Nordre Follo kommune tirsdag 21. april.

 137. Ta bilder til Frivilligsentralens årskalender 2021

  Ordfører Hanne Opdan er opptatt av at folk bruker de muligheter som finnes for å gjøre disse koronatider så positive som mulig blant annet å komme seg ut å finne fotomotiver i nærmiljøet. - Bli derfor med å lag en årskalender for Frivilligsentralen, oppfordrer hun.

 138. Kommunestyremøtet fortsetter 16. april

  Det første digitale kommunestyremøtet i Nordre Follo fortsetter i dag, torsdag 16. april klokken 15.

 139. Betaling for barnehage og SFO

  Foreldre må betale for barnehage og SFO-tilbud igjen fra og med 14. april.

 140. Veileder for åpning av barnehagene er klar

  De viktigste tiltakene er at syke barn og voksne ikke skal være i barnehagen, barna skal deles i mindre grupper og det blir forsterkede regler for god hygiene.

 141. Bålforbud i utmark fra 15. april til 15. september

  Det er generelt bålforbud i utmark i hele Norge fra 15. april til 15. september. Dette gjelder både bål og grill i nærheten av skog og annen utmark.

 142. Kommunestyremøte 15. april

  Koronakrisen og konsekvensene av den er ett av temaene på møtet.

 143. Temamøte i formannskapet tirsdag 14. april

  Tema for møtet er helse og smittevern.

 144. Minnested på Jan Baalsrud plass

  Kommunen lager et minnested for krigsminner i trappeløpet mellom nedre og øvre torg på Jan Baalsrud plass.

 145. Barnehager og skoler fortsatt stengt etter påske

  Kommunen planlegger en kontrollert gjenåpning av barnehagene 20. april og 1. - 4. trinn på skolene 27. april. Myndighetene skal lage veileder og gi opplæring i smittevern for å ivareta sikkerheten til barn og voksne. Nærmere informasjon kommer etter påske og senest fredag 17. april.

 146. Hjelp ved vold og overgrep

  Strever dere med vold og overgrep hjemme? Husk at det er hjelp å få, også i påsken!

 147. Sjekk eiendomsopplysningene dine digitalt

  Innbyggere og andre som har eiendommer i Nordre Follo kommune kan nå sjekke informasjon om eiendommen sin via portalen Min Eiendom.

 148. Sterk og stødig

  Fysioterapeutene oppfordrer seniorer til hjemmetrening.

 149. Fakturaer fra kommunen

  Har du spørsmål om fakturaer fra kommuen?

 150. Påskeaktiviteter

  Her finner du tips til påskeaktiviteter for hele familien.

 151. Klorutslipp i Dalsbekken

  Fredag 27. mars var det et utslipp av klorholdig vann i Dalsbekken. Utslippet har ikke konsekvenser for drikkevannet.

 152. Spedbarn testet positivt på koronavirus

  Et spedbarn under tre måneder i Nordre Follo kommune har testet positivt på korona-virus (Covid-19).

 153. Viktig melding til private firmaer som henter vann fra offentlige kummer

  Bidra til trygt drikkevann i kommunen vår ved å benytte vår gratis påfyllingsstasjon med tilbakeslagssikring på Drømtorp! Bare kommunen og brannvesenet har lov til å hente vann fra de offentlige kummene.

 154. Covid-19 i kommunal bolig

  En beboer i en av våre kommunale boliger er testet positivt for koronavirus.

 155. Naboinformasjon fra Bane NOR om arbeid på jernbanen i påsken

  Nok en gang er påskedagene en togfri periode på Østfoldbanen. Disse dagene skal Bane NOR utføre viktig arbeid med Follobanen, både i Ski og ved Oslo S.

 156. God tur med hunden i bånd!

  Fra 1. april gjelder ordinær båndtvang. Det betyr at du må ha hunden i bånd fram til 20. august i hele kommunen, også i skog og mark.

 157. Trenger du tilgang til PC/nett?

  Se hvor du kan låne PC eller koble deg på trådløst nett.

 158. Friskliv, Aktiv på dagtid og 60+

  Frisklivssentralen hjelper deg å holde struktur i en annerledes hverdag.

 159. Tilskudd til ladeinfrastruktur i sameier og borettslag

  Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Det er løpende søknadsfrist.

 160. Nordre Follo rådhus midlertidig stengt

  Fra og med mandag 30. mars er hovedinngangen til Nordre Follo rådhus i Ski stengt på grunn av ombygging.

 161. Nordre Follo-podden

  Vi håper podcasten skal gi innbyggerne våre et bedre innblikk i hva som skjer i kommunen. Podcast er lett tilgjengelig, er enkel å bruke og du kan høre på innleggene mens du gjør andre ting!

 162. Ansatt i omsorgsbolig testet positivt på korona

  En ansatt ved Greverud omsorgsbolig har testet positivt for korona. Boligene er adskilt fra Greverud sykehjem. Alle rutiner er fulgt.

 163. Temamøte i formannskapet tirsdag 31. mars

  Politikerne i formannskapet og kommunens administrasjon møtes om kommunens økonomiske situasjon som følge av korona, og næringspolitiske tiltak. Du kan følge møtet hjemmefra og holde deg orientert via nett-tv.

 164. Møter i kommunestyret 1. og 2. april utsatt

  Kommunen trenger tid til å få en ny voteringsordning på plass, og til å sette lokalpolitikerne inn i løsningen. Det er derfor ikke mulig å få gjennomført kommunestyremøter før påske.

 165. Nye testkriterier for koronavirus

  Testkriterier endrer seg i tråd med hva vi anser som de viktigste gruppene og vår kapasitet. Kriteriene er nå utvidet.

 166. Åpner mottak for utskrivningsklare koronapasienter

  Kommunene får nå en ny gruppe utskrivningsklare pasienter. Dette er innbyggere som kommer fra sykehus etter behandling for koronasykdom.

 167. Ordfører fikk første videosamtale med Lillegull (83)

  Rundt 30 nettbrett er nå delt ut til avdelinger ved alle våre sykehjem – og omsorgsboliger. Beboere får mulighet til å se og snakke med sine nære i en tid hvor sosial omgang er begrenset.

 168. Kontinuitet og endringer i tjenestene fra plan, bygg og geodata

  Funksjoner og tjenester fungerer tilnærmet som normalt fra hjemmekontor. Vi har fortsatt noe etterslep på saksbehandlingen etter kommunereform og overgang til nye sakssystemer.

 169. Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00

  Ny forskrift, vedtatt 23. mars.

 170. Informasjon om status for kommunens tjenester og beredskapsarbeid

  Lurer du på hva som skjer i kommunen vår nå under koronaepidemien, og hvordan kommunen jobber med å levere tjenestene?

 171. Informasjonsmøte om detaljregulering av fv. 152 Kirkeveien er avlyst

  Planforslaget ligger fortsatt ute til offentlig ettersyn med frist for innspill 22. april.

 172. Egenbetaling i barnehage og SFO

  Kommunen sender ikke ut faktura for april.

 173. Tiltakene mot koronavirus videreføres

  Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

 174. Vil du bidra i helsesektoren?

  Nordre Follo kommune forventer å få et stort behov for ekstra personell til viktige funksjoner i tiden fremover på grunn av koronapandemien.

 175. Møter i formannskapet i uke 13

  Formannskapet møtes digitalt denne uken.

 176. Nytt digitalt turkart tilgjengelig

  Aktivitetstilbudet i Nordre Follo er stengt, men skogen og friluftslivet er åpent. Her finner du et nytt digitalt turkart som viser deg vei ut i det fri.

 177. En innbygger i Nordre Follo er død av koronavirus

  Den døde var en eldre person i risikogruppen, som var innlagt ved Akershus universitetssykehus. De pårørende er varslet. Av personvernhensyn kan vi ikke gi mer informasjon om den avdøde.

 178. Hvor går grensene for barnas sosiale liv?

  Mange foreldre er usikre på hvor mye begrensninger de skal legge på barnas og ungdommenes sosiale liv nå. Kommuneoverlegen er tydelig: Begrens sosial omgang til en eller to faste venner, i tillegg til familien.

 179. Har du lyst til å være meddommer?

  Kommunen har fortsatt behov for flere meddommere til Follo tingrett, Borgarting lagmannsrett og meddommere til jordskifteretten.

 180. Mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom

  Kommunen har nå etablert et eget mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom.

 181. Forsinket faktura for tjenester innenfor helse og mestring

  Forsinkelsene gjelder fakturaer for tjenester som praktisk bistand, dagtilbud, korttidsopphold og betaling for opphold på institusjon.

 182. Vårrengjøringen er i gang

  Kommunen har begynt å feie skoleplasser, barnehager og uteplasser. De kommunale veiene blir også feiet snart. Veiene og gang- og sykkelstiene skal være ferdig feiet til 17. mai.

 183. Byggesakskontoret er midlertidig stengt

  På grunn av tiltak mot koronasmitte er byggesaks servicekontor i Nordre Follo rådhus midlertidig ubetjent.

 184. Mobil-appen Nyby

  Mobil-appen Nyby kobler de som trenger hjelp med frivillige som kan hjelpe.

 185. Informasjon om status for kommunens pandemiarbeid, beredskapsarbeid og kommunale tjenester

  Se video fra formannskapets temamøte 18. mars om status for kommunens pandemiarbeid, beredskapsarbeid og status for kommunale tjenester.

 186. Fakturaer for barnehage og SFO

  Mange lurer på om de skal betale fakturaene for kommunale barnehager og SFO.

 187. Utvalgsmøtene i mars er avlyst

  Det neste politiske møtet som avholdes i Nordre Follo er møte i formannskapet torsdag 19. mars.

 188. Kan barn leke sammen?

  Barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre. Men barn kan smitte andre og vi ønsker å redusere antall kontakter så mye som mulig. Se tips fra Folkehelseinstituttet.

 189. Restriksjoner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger

  For å begrense smitten av koronavirus har kommunen innført restriksjoner for besøk på sykehjem og omsorgsboliger.

 190. Stenger flere kommunale virksomheter

  Nordre Follo kommune innfører flere tiltak for å bidra til begrensing av koronaviruset.

 191. Styrker smittetiltak mot korona

  Nordre Follo kommune styrker fra og med i ettermiddag smittebegrensende tiltak mot koronavirus. - Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlegen.

 192. Workshop om temaplan for klima og energi avlyst

  Nordre Follo kommune har i dag (11. mars) besluttet å avlyse alle arrangementer i kommunens regi i første omgang fram til 31. mars 2020.

 193. Spørreundersøkelse for foresatte i grunnskolen

  Nordre Follo kommune vil gjøre det så lett som mulig for barn og unge i alderen 6–18 år å delta i fritidsaktiviteter og lek. Spørreundersøkelsen er åpen til 15. mars.

 194. Nå er nye veinavn tatt i bruk

  Mandag 9. mars ble navnet på 20 veier i Nordre Follo endret og nye skilt satt opp. Mandag 16. mars er det 8 veier til som får nytt navn og skilt.

 195. Invitasjon til 8. mars-arrangementet "Kvinner på tvers"

  Velkommen til "Kvinner på tvers" på Langhus søndag 8. mars kl. 18.00-20.00! Her kan kvinner med ulik bakgrunn møtes og prate sammen.

 196. Planlagt arbeid på jernbanen i påsken og til sommeren

  Bane NOR melder at Østfoldbanen blir stengt i påsken på grunn av planlagte arbeider. Byggingen av Follobanen fører til at strekningen Oslo S - Rygge og strekningen Oslo S - Mysen på Østfoldbanen stenger fra 27. juni til 10. august.

 197. Politikerne skal behandle saker om vann og avløp på Bålerud

  Kommunen har satt i gang et prosjekt med å etablere offentlig vann og avløp på Bålerud. To saker knyttet til dette skal nå opp til politisk behandling.

 198. Kommunen arrangerer workshop om temaplan for klima og energi

  Det pågår et arbeid med en temaplan for klima og energi i Nordre Follo. Planen skal inneholde mål og tiltak for klima- og energiarbeidet, og vise retning for hvordan kommunen og lokalsamfunnet kan bidra til reduserte klimagassutslipp i årene fremover.

 199. Kontaktinformasjon til folkevalgte

  Folkevalgte får i disse dager nye e-postadresser. Flere tidligere folkevalgte i Oppegård og Ski kommuner som nå er folkevalgte i Nordre Follo, har hatt e-postadresser som ikke har blitt slettet. Det har blitt sendt e-poster til disse adressene som ikke er mottatt av folkevalgte.

 200. De første behovsanalysene er klare

  Kommunestyret har bedt om en gjennomgang av behovene for blant annet skoler og barnehager. Behovsanalysene danner grunnlag for politiske prioriteringer. Nå er de første analysene klare.

 201. Følg med på politiske saker

  Ønsker du å vite hvilke saker lokalpolitikerne skal behandle fremover? Nå er sakspapirene til formannskapsmøtet i mars klare.

 202. Spørreundersøkelse: Hva vil du bruke innbyggertorget til?

  – Vi ønsker medvirkning fra våre innbyggere og har derfor laget en spørreundersøkelse om innbyggertorg, forteller ordfører Hanne Opdan.

 203. Invitasjon til arbeidsverksted om Oppegård lokalsenter

  I forbindelse med oppstart av planarbeid for Oppegård lokalsenter inviterer kommunen til arbeidsverksted på Oppegård grendehus mandag 9. mars kl. 18.00-20.00.

 204. Tilskuddsordninger

  Fristen for søke tilskudd til kultur-, idretts- og nærmiljøtiltak er utsatt.

 205. Bilder til turkart

  Vi ønsker bilder fra innbyggerne til et digitalt turkart.

 206. Budsjettseminar for folkevalgte

  Onsdag 26. februar ble det holdt seminar for folkevalgte for å forberede revisjon av Strategi- og handlingsplan 2020-2023.

 207. Søk om tilskudd

  Du kan nå søke om midler fra Stiftelsen DAM og Sparebankstiftelsen.

 208. Planlagt stans i togtrafikken i helgen

  Bane NOR skal 22.-23. februar utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken og medfører noe støy.

 209. Innsnevring av veien i Jernbaneveien

  Bane NOR melder at anleggsarbeid fører til at kjørebanen blir innsnevret i deler av Jernbaneveien i en periode fremover.

 210. Foreløpige regnskap for Oppegård og Ski for 2019 er klare

  - Jeg er takknemlig for at begge kommuner leverer bedre resultat enn budsjettert og er ydmyk for den arbeidsinnsatsen jeg vet ligger til grunn, sier rådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

 211. Statsbygg ser på Berghagan som mulig sted for nytt fengsel

  En tomt på Berghagan i Nordre Follo kommune er én av tre alternativer som vurderes. Ordfører Hanne Opdan reagerer på at kommunens folkevalgte og innbyggere ikke er invitert inn i en åpen prosess i avklaringsfasen.

 212. Vikar ved to skoler i kommunen er fengslet

  I samråd med politiet ønsker vi å informere om at en person som har vært vikar ved to av våre skoler og SFO er fengslet og siktet for besittelse av materiale som seksualiserer barn. Politiet har ikke funnet holdepunkter for at det er begått noen fysiske overgrep.

 213. Nye vedtekter for barnehage og SFO

  Kommunestyret gjorde flere vedtak i sitt møte 12. februar, blant annet om bygging av Kolbotn skole, legevakt, Bøleråsen barnehage og nye vedtekter.

 214. Dette blir nye veinavn i Nordre Follo

  Alle veier i en kommune må ha ulike navn, først og fremst for å sikre at brann, politi og ambulanser finner fram til rett adresse. Kommunestyret har nå vedtatt nye veinavn.

 215. Slik jobber vi med inneklima ved Sofiemyr skole

  Her kan du lese hva vi gjør for sikre et forsvarlig inneklima ved Sofiemyr skole og hva miljørettet helsevern mener om situasjonen ved skolen.

 216. Status for detaljregulering av Skolekvartalet i Ski sentrum

  Den politiske førstegangsbehandlingen av detaljreguleringen av Skolekvartalet er ferdig. Kommunen skal i samråd med utbygger utarbeide nytt plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan før forslaget blir lagt ut på høring.

 217. Holdt informasjonsmøte på Sofiemyr skole

  Kommunen inviterte foreldrene for å informere om arbeidet med skolebygget og inneklima.

 218. Endring av gårdsnummer i forbindelse med kommunesammenslåing

 219. Møte i kommunestyret onsdag 12. februar

  Vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg og anlegg, forslag til vedtekter for kommunale barnehager og SFO og valg av ungdomsråd er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 220. Vil du bli lærling?

  Nå kan du søke på ledige læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og institusjonskokkfaget.

 221. Husk å søke barnehageplass

  Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars 2020. I hovedopptaket behandler vi søknader for de som ønsker oppstart i perioden august–november.

 222. Vil du bli meddommer?

  Meddommere velges av kommunestyret hvert fjerde år. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

 223. Møte i formannskapet torsdag 6. februar

  Nye veinavn i Nordre Follo, behov for tilleggsbevilgning til Kolbotn skole og flerbrukshall og omorganisering av barnehagedrift på Bøleråsen er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 224. Ski bad er dessverre stengt

  Ski bad ble stengt sist uke etter en intern kontroll, der det ble klart at det bassengtekniske anlegget ikke tilfredsstiller badevannsforskriftene. Badet skulle åpne igjen i slutten av forrige uke....

 225. Midlertidig stengt passasje foran Egon/Thon Hotel i Ski

  Bane NOR melder at passasjen foran Egon/Thon Hotel blir stengt i en periode i forbindelse med bygging av ny bussterminal i Jernbaneveien.

 226. Vinterstolpejakta

  Vinterstolpejakta er et tilbud til deg som ønsker å fortsette å sykle utover vinteren og gjerne vil ha et mål for turen. Stolpene er plassert fra grensen til Oslo i nord til Ski sentrum i sør.

 227. Tiltak iverksatt etter branntilløp på Hellerasten skole

  De siste ukene har det vært to hendelser som kunne ført til brann på Hellerasten skole. Kommunen har iverksatt tiltak.

 228. Bussrute 522 på Finstad i Ski legges om midlertidig på grunn av veiarbeider

  Fra mandag 3. februar til og med torsdag 6. februar blir bussrute 522 om Villenga midlertidig lagt om til gammel rute fordi kommunen skal reparere veien.

 229. Taxiholdeplasser i Ski sentrum flyttes midlertidig

  Bane NOR melder at taxiholdeplassene i Ski sentrum blir flyttet til bussholdeplassene langs Ski storsenter i en uke fra onsdag 29. januar på grunn av anleggsarbeid like ved Ski stasjon.

 230. Hold deg orientert om aktuelle politiske saker

  Ønsker du å vite hvilke saker lokalpolitikerne skal behandle fremover? Lurer du på hva som ble bestemt i tidligere politiske saker?

 231. Designpris til sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon

  Sykkelhotellet ved Rosenholm stasjon fikk det anerkjente DOGA-merket for design og arkitektur.

 232. Varsel om oppstart – detaljregulering Åsveien

  Petter Bogen Arkitektkontor AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Åsveien 3, 5, 9, 11 A, 11 B, 13 og 15 i Nordre Follo kommune på oppdrag for Åsveien 11 AS.

 233. Beredskapsøvelse ved Ski stasjon mandag

  Bane NOR gjennomfører en beredskapsøvelse i området Ski stasjon vest og ved Kvakestad mandag 27. januar 2020. Øvelsen omfatter røyk fra røykmaskiner. Nødetatene deltar i øvelsen.

 234. Saksbehandlingen blir noe forsinket i en periode på plan, bygg og geodata

  Vi må dessverre melde om forsinkelser i saksbehandlingen etter at vi har blitt Nordre Follo kommune. Vi håper å ta inn forsinkelsene innen påsken.

 235. Vær obs på personer som utgir seg for å være fra kommunen

  Det har vært et tilfelle av tyveri der gjerningspersonene har utgitt seg for å være fra kommunen. Husk at kommunens ansatte gjør avtaler før de kommer hjem til deg. Hjemmetjenesten er uniformert, har ID-kort og nøkkel til fellesoppganger.

 236. Vil du lage Nordre Follo-sangen?

  Ski har egen sang. Det har Oppegård også. Nå har du muligheten til å skrive Nordre Follo-sangen og vinne 20 000 kroner.

 237. To fakturaer blir sendt ut i januar

  Betaling for tjenester i januar blir i år fakturert i januar. Dermed blir fakturaer for både januar og februar sendt ut denne måneden.

 238. Folkevalgtsamling 17.-18. januar

  Denne uken samler de folkevalgte i Nordre Follo seg for å lære ting de trenger å vite for å kunne utøve sin rolle som folkevalgt i den nye kommunen på best mulig måte.

 239. Meld feil til oss via mobil, pc eller nettbrett

  Du kan melde fra til kommunen digitalt dersom du opplever feil og mangler som manglende brøyting eller strøing og dårlig trykk i vannkrana hjemme.

 240. Informasjon om trygghetsalarmer

  Innbyggere med behov for trygghetsalarm med inntekt under 2 G, som tilsvarer rett i underkant av 200 000 kroner, får dekket trygghetsalarm i Nordre Follo kommune.

 241. Velkommen til Frivillighetsforum

  Lag og foreninger inviteres til åpent møte på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, torsdag 16. januar klokken 16.30–19.30 for å bli kjent i ny kommune.

 242. Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 8. januar

  Onsdag 8. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 243. Nå får du Nordre Follo-magasin og turkart i posten

  Alle innbyggere i Nordre Follo kommune vil denne uken få et innbyggermagasin og et turkart levert i postkassen sin.

 244. Bussrute 522 i Ski endres fra og med mandag 6. januar

  Her finner du oversikt over forandringene på bussruta.

 245. Juletreinnsamling

  Tradisjonen tro samler vi inn brukte juletrær. Dette gjelder kun for tidligere Oppegård kommune.

 246. Organisasjonsstruktur i Nordre Follo

  Rådmann har endret antall staber fra tre som var opprinnelig foreslått, til to. Nordre Follo kommune vil ha to staber: Digitalisering og innovasjon og Økonomi og organisasjon.

 247. Velkommen til Nordre Follo kommune

  Velkommen som innbygger i Nordre Follo kommune!

 248. Idrettsbussen utvider

  Pilot Oppegård utvider tilbud og kjøreområde. Oppstart etter nyttår er mandag 6. januar og første uke i 2020 er gratis.

 249. Legevakt på Ski sykehus

  Nordre Follo ønsker velkommen til legevakt på Ski sykehus og gjør det i samarbeid med de andre Follo-kommunene!

 250. Like veinavn og nødetater

  60 veinavn vil være like eller nesten like i Nordre Follo inntil saken er behandlet politisk. Oppgi tidligere kommune i tillegg til veinavn i kontakt med nødetater. Nødetatene er informert om dette og har ansvaret for å finne frem.

 251. Nyttig informasjon ved overgangen til én kommune

  Les om Nordre Follos kontaktinformasjon, faktura- og kontonummer, vedtekter og annen informasjon.

 252. Liv Karin Sørli konstituert som kommunalsjef

  Liv Karin Sørli er konstituert som kommunalsjef for Eiendom og bydrift fra 1. januar 2020.

 253. Nye veinavn vedtas i 2020

  18. desember 2018 bestemte fellesnemnda for Nordre Follo kommune hvilke veier som må endre navn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

 254. Budsjett for 2020 er vedtatt

  12. desember 2019 vedtok kommunestyret i Nordre Follo Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Planen viser kommunens prioriteringer i disse fire årene og en viktig del av planen er budsjettet for 2020.

 255. Minnested på Jan Baalsruds plass

  På Jan Baalsrud plass i Kolbotn sentrum skal vi etablere et minnested som skal inneholde bautaen fra Taraldrud gård, minneplatene fra rådhuset i Oppegård og en byste av Jan Baalsrud.