Nyheter

 1. 4,9 millioner kroner tildeles 11 søkere gjennom kommunens grønne bærekraftsfond

  Bærekraftsfondet er på totalt 10 millioner kroner og ble opprettet for å hjelpe små og mellomstore næringsaktører i Nordre Follo med å realisere et samfunnsnyttig prosjekt.

 2. Hjerteknapp for kontakt med helsesykepleier for alle elever

  Denne uken ble hjerteknappen lansert på alle skolene våre. - Alle skulle hatt en hjerteknapp, sa ordfører Hanne Opdan da hun møtte elever ved Siggerud skole.

 3. Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

  Nordre Follo kommune har signert et initiativ for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass sammen med 46 andre kommuner i Viken og Viken fylkeskommune.

 4. Nye tiltak i Nordre Follo kommune

  Regjeringen innfører regionale tiltak i Nordre Follo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

 5. I full gang med å legge skøyteis

  Park- og idrettsavdelingen utnytter det kalde været og jobber nå med skøytebanene i kommunen.

 6. Tilskudd til inkludering av barn og unge

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut Tilskudd til inkludering av barn og unge. Søknadsfrist er 17. desember 2021.

 7. Jevnlig testing på 5. - 10. trinn

  Nordre Follo kommune har den siste tiden hatt mye smitte blant barn og unge. Kommunen innfører derfor en ordning med selvtest hjemme fram til jul.

 8. Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak

  Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien.

 9. Ønsker du å stille ut i galleriet i Kolben?

  Kolben galleri ligger i tilknytning til biblioteket og drives i samarbeid med lag og foreninger. Galleriet er ledig for separatutstillinger 18. juni - 20. august 2022. Søknadsfrist er 1. mars.

 10. Barn og unges kommunestyre jobber med demokrati

  På møtet tirsdag 30. november vil elever fra Hellerasten skole lede en prosess for å få innspill til hvordan barn og unges medvirkning bør vær innenfor ulike områder.

 11. Møte i formannskapet torsdag 2. desember

  Konseptvalgutredning for utbyggingsrekkefølge i Ski sentrum, områderegulering for Oppegård lokalsenter og opphør av driftsavtaler er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 12. Les protokollen fra formannskapet

  Torsdag 25. oktober hadde formannskapet møte der de blant annet behandlet kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2022-25 og budsjettet for 2022.

 13. Informasjon om faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Årets fjerde og siste faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes nå ut, og har betalingsfrist 20. desember. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 14. Kjenner du en lokal ildsjel som fortjener å bli hedret for innsatsen?

  Nordre Follo kommune ønsker å sette pris på de frivillige som gjør en stor og viktig innsats for innbyggerne.

 15. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 25. november

  Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025 står på agendaen.

 16. Bestill tur-vedsekker

  Skogbrynet produserer smarte vedsekker som passer godt til å ta med på tur i skog og mark.

 17. Kunne du tenke deg å bli flyktningguide?

  Kommunens flyktningtjeneste, Røde Kors Oppegård og Røde Kors Ski inviterer til informasjonsmøte onsdag 24. november.

 18. Tilbyr hurtigtester

  Trenger du å teste deg og ønsker en hurtigtest (selvtest)? Vi deler nå ut tester til enkelte grupper flere steder. Vi minner også om nye regler for uvaksinerte nærkontakter fra 17. november.

 19. Gode resultater for skolene i Nordre Follo

  Resultatene fra de nasjonale prøvene i høst viser at elever i Nordre Follo kommune ligger enten på samme nivå eller over nivået nasjonalt og i Viken fylke.

 20. Politikere spør og får svar om økonomi- og handlingsplan

  Som en del av den politiske behandlingen av økonomi- og handlingsplan, har folkevalgte mulighet til å sende inn spørsmål til administrasjonen. De publiseres på nett.

 21. Vintervedlikeholdet av kommunale veier i Nordre Follo

  Når det har falt fem centimeter snø, rykker kommunens brøytemannskaper ut. De brøyter 24 såkalte roder som hver tar 6-8 timer å bli ferdig med.

 22. Regjeringen innfører nasjonale tiltak

  Nye regler for testing. Vil tilby tredje dose til alle over 18 år. Gir kommunene mulighet til å ta i bruk koronasertifikat.

 23. Informasjon om gravearbeider i Ski sentrum

  Follo Fjernvarme AS skal legge fjernvarme til Nordre Follo rådhus og Kirkeveien 1. Gravearbeidene starter i uke 45.

 24. Drop-in avlyst 11. november

  På grunn av sykdom vil det dessverre ikke være mulig å få vaksine på drop-in torsdag 11. november. Nye tider for dose 1 og 2 er satt opp.

 25. Mange innspill til oppstart av kommuneplanarbeidet

  Nordre Follo kommune har startet arbeidet med en ny arealdel. Fristen for å komme med innspill i første fase var 1. november. Dette var også fristen for å komme med forslag til endring av arealformål.

 26. Foreldreundersøkelse i barnehagene

  Nå er det tid for foreldreundersøkelse i barnehagene, den første undersøkelsen i Nordre Follo kommune. Frist for å svare er 8. desember.

 27. Vestre del av Sandboveien skal få nytt navn

  Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at den vestre delen av Sandboveien skal få nytt veinavn. Du kan nå komme med forslag.

 28. Har du fått invitasjon til å delta i folkehelseundersøkelsen?

  Dine svar hjelper oss når vi skal utvikle lokalmiljøer og tjenester. Som takk for at du svarer, er du med i trekningen om flotte lokale premier.

 29. Kontakt fastlegen først

  Både fastleger og legevakt opplever meget stor pågang fra innbyggere med luftveissykdommer om dagen, og det er lang ventetid på legevakten.

 30. Råd for å begrense smitte

  Koronasmitten i samfunnet øker, også i Nordre Follo. Etter anbefaling fra nasjonale myndigheter formidler kommunen flere råd for å begrense smitte. Rådene gjelder fra og med fredag 5. november.

 31. Folkehelseundersøkelse: Hvordan har du det?

  Og hvordan trives du der du bor? Det inviteres 250 000 innbyggere i Viken til å svare på i en av Norges største folkehelseundersøkelser.

 32. Har du en god idé?

  Har du en drøm om å få til noe og trenger et tilskudd for at ideen skal bli virkelighet? Da er det mulig å søke om penger i Nordre Follo kommune. Maks beløp er 5 000 kroner.

 33. Møte i kommunestyret onsdag 3. november

  Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr, tilstandsrapport for barneverntjenesten og tilstandsrapport for skoler og barnehager 2020-2021 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 34. Kritikerrost film om demens

  Den kulturelle spaserstokken og Kolben kino viser den kritikerroste filmen "Vær her" torsdag 4. november, kl. 13.00 og 15.30. Gratis for eldre.

 35. Egenberedskapsuka 2021

  Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? Se konkrete råd og bli en del av Norges beredskap!

 36. Velkommen til dialogforum 8. november

  Nordre Follo kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser og inviterer derfor til dialogforum.

 37. Les hele forslaget til økonomi- og handlingsplan

  Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025 ble lagt frem 29. oktober. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

 38. Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan

  Les mer om innholdet i budsjettet for 2022 og planer for årene fremover. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

 39. Budsjettet på 1-2-3

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025. Les kort oppsummert om prioriteringene fremover. Planen skal nå til politisk behandling.

 40. Informasjonsmøte om Bydelsmødre

  Vi ønsker å etablere Bydelsmødre i kommunen og inviterer til informasjonsmøte torsdag 4. november kl. 18.00.

 41. Forslag til økonomi- og handlingsplan

  Fredag 29. oktober kl. 9.00 legger kommunedirektør Øyvind Henriksen fram forslaget til økonomi- og handlingsplan 2022-2025.

 42. Tilbyr drop-in for koronavaksine

  Smitten øker og vi anbefaler de som ennå ikke er vaksinert til å benytte muligheten til drop-in i november.

 43. Tiltak for å hindre smitte

  Det er økende koronasmitte i samfunnet, også i Nordre Follo. Kommunen innfører derfor enkelte smitteverntiltak.

 44. Smittesituasjonen i kommunen

  Det er økende koronasmitte i samfunnet, også i Nordre Follo. Det kan derfor bli aktuelt med nye smitteverntiltak.

 45. Meld deg på gratis SMS-varsling om sprengning

  Torsdag 28. oktober begynner sprengningsarbeidet for ny spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia. Naboer kan melde seg på gratis SMS-varsel og få beskjed før  sprengning.

 46. Nye kompensasjonspenger til lokalt næringsliv

  Lokalt næringsliv har fått i overkant av åtte millioner kroner gjennom den siste kommunale kompensasjonsordningen.

 47. Arnfinn Almås ny kommunalsjef

  I sterk konkurranse med mange søkere, var det Arnfinn Almås som ble valgt til kommunalsjef for oppvekst og læring.

 48. Møte i formannskapet 28. oktober

  Områderegulering for Ingieråsen, 2. tertialrapport 2021 samt digitalisering og digitaliseringsstrategi er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 49. Hva kan vi gjøre for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?

  Nordre Follo kommune inviterer alle som jobber med barn og unge, lokal frivillighet og beslutningstakere til ALLEMED-dugnad 1. november.

 50. Programforslag - Den kulturelle skolesekken

  Er du en profesjonell kunstner eller utøver, og vil bidra til å gi barn og unge i Nordre Follo gode opplevelser og møter med kunst og kultur? Meld inn ditt programforslag innen 10. desember.

 51. Kurs i hverdagsglede

  Kursene arrangeres av Frisklivssentralen og handler om små grep du selv kan gjøre for å føle deg bedre. Oppstart  2. og 3. november.

 52. Tips for å redusere strømregningen

  Boligeiere i Viken kan få gratis energirådgivning frem til 15. desember 2021. Energirådgiverne på Rådgivningstelefonen hjelper alle som ringer inn og det er fremdeles ledige befaringer.

 53. Arbeid på jernbanen i oktober

  Helgen 16.-17. oktober skal Bane NOR utføre viktig anleggsarbeid i Ski i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

 54. Møte i kommunestyret onsdag 13. oktober

  Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde, tiltaksplan trafikksikkerhet og valg av ungdomsråd er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 55. Spørreundersøkelse om hjemmesykepleie i koronatiden

  Nordre Follo kommune er i gang med å evaluere håndtering av koronapandemien. I den forbindelse har vi laget spørreundersøkelser til de som mottar hjemmesykepleie og deres pårørende.

 56. Liten fare for jordskred ved Kolbotnvannet

  Etter mye nedbør de siste dagene opplever vi at innbyggere som bor nær Kolbotnvannet er bekymret for jordskred. Vi har vært i dialog med jordskredvakten hos NVE, som sier at er at forholdene ikke gir grunn til bekymring slik situasjonen er nå.

 57. Informasjonsmøte om Bydelsmødre Nordre Follo

  Vi ønsker å etablere Bydelsmødre i kommunen og inviterer til informasjonsmøte tirsdag 12. oktober kl. 18.00. Bydelsmødre er frivillige kvinner som støtter andre kvinner og bidrar til et inkluderende nærmiljø.

 58. Ønsker du trenings- og arrangementstid?

  Alle som planlegger aktiviteter i kommunens utendørsanlegg i 2022 må søke om tid. Fristen er 31. oktober.

 59. Starter arbeid med Tømtebanen

  I uke 40 starter forberedende arbeider på Tømtebanen. Området vil bli gjerdet inn og deler av gang- og sykkelvei blir stengt.

 60. Tid for influensavaksine

  Torsdag 16. desember tilbyr vi drop-in influensavaksine for innbyggere over 65 år. Møt opp på vaksinesenteret på Ski mellom kl. 13.00 og 15.00.

 61. Teststasjonen flytter til Langhus

  Teststasjonen på Langhus er klar og vil åpne allerede onsdag 29. september.

 62. Møte i formannskapet torsdag 30. september

  Sykefravær januar-juni 2021 og oppstart av detaljprosjektering for deler av Idrettsveien, nedre og øvre torg og nordre del av Sentrumsveien i Ski sentrum er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 63. Kommunen spyler vannledningsnettet

  Vi spyler vannrørene med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet, og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet.

 64. Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

 65. Drop-in tilbud om koronavaksine

  Nordre Follo kommune har høy vaksinasjonsdekning, men det er fortsatt noen som ikke har benyttet tilbudet om vaksine. Dette gjelder både første og andre dose.

 66. Eldredagen 1. oktober

  Senior fritid markerer den internasjonale Eldredagen 1. oktober. I år er temaet digitalisering. Hvilke muligheter gir økt digitalisering for seniorer i Nordre Follo? Hvordan kan jeg bli mer digital? Hva med de som ikke bruker digitale hjelpemidler?

 67. Vellykket sikkerhetsuke

  Dette var første gang Nordre Follo kommune arrangerte  Sikkerhetsuka. I løpet av syv skoledager fikk alle 8-klassingene i kommunen opplæring i ulykkes- og skadeforebyggende tiltak fra politiet og ambulansepersonell.

 68. Vil du bli bøssebærer?

  Nå kan du melde deg som bøssebærer på årets TV-aksjon søndag 24. oktober. Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

 69. Trenger du noen å snakke med?

  Onsdag 22. september skjedde en dypt tragisk hendelse i kommunen vår, noe som påvirker lokalmiljøet i stor grad. Barn, unge og voksne reagerer på ulike måter og mange har behov for noen å snakke med.

 70. Høstfrisk

  I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse arrangerer Frisklivssentralen gratis trening for voksne innbyggere i Nordre Follo i uke 40.

 71. Varsel om natt- og helgearbeid på Follobanen 25.-26. september

  Bane NOR skal i helgen 25.-26. september utføre viktig anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

 72. Ordføreren tråkket i gang mobilitetsuka

  Mobilitetsuka er i gang. Ordfører Hanne Opdan markerte det med å teste tandemsykkel for første gang.

 73. Informasjon fra Bane NOR om arbeider ved Solbråtan stasjon

  Østfoldbanen får nytt digitalt signalsystem i 2023. Bane NOR og entreprenør RIAS skal derfor gjøre anleggsarbeid ved Solbråtan stasjon 25.-26. september.

 74. Endrer krav til karantene og smittesporing

  Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Det innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

 75. Vi ønsker forslag til veinavn

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til veinavn for veien som skal bygges i forbindelse med reguleringsplan Linås.

 76. Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv – søknadsfrist 5. oktober

  Nordre Follo kommune deler nå ut 7 973 000 kroner som tilskudd til lokale bedrifter berørt av pandemien.

 77. God valgdeltakelse i Nordre Follo

  Leder av valgstyret, ordfører Hanne Opdan er godt fornøyd med valgdeltakelsen, som endte på 81,7.

 78. Valget 2021

  Valglokalene i Nordre Follo kommune er nå stengt og vi jobber med å telle opp stemmene. Valgdirektoratet publiserer prognoser og foreløpige resultater fortløpende.

 79. Digitalt informasjonsmøte om ny arealplan for kommunen

  Vi har startet arbeidet med en ny samlet arealplan for Nordre Follo kommune. I den forbindelse med arbeidet arrangerer vi et digitalt informasjonsmøte 15. september 2021 kl. 18.00.

 80. 44 prosent har forhåndsstemt i Nordre Follo kommune

  Forhåndsstemmingen er over. 18 539 av totalt 42 175 stemmeberettigede har avgitt forhåndsstemmer til  stortingsvalget og sametingsvalget 2021.

 81. Vi ønsker forslag til veinavn

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til nytt veinavn for veien som går fra Høysletta til Eikeli gård. Fristen er 15. oktober 2021.

 82. Nå kan du sjekke deg på helsestasjonen

  Jordmødre har lang erfaring med å ta celleprøve for å forebygge livmorhalskreft. Helsestasjonene i Nordre Follo har åpen dag torsdag 30. september, så alle som vil kan ta celleprøve hos jordmor.

 83. Valglokaler og åpningstider 12. og 13. september

  Stortings- og sametingsvalget avholdes søndag 12. og mandag 13. september. På valgdagene må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.

 84. Aktiviteter for barn og ungdom i høstferien

  I høstferien arrangerer fritidsklubbene turer og aktiviteter for barn og unge i kommunen.

 85. Melder kun om utbrudd på våre nettsider

  Vi melder nå kun om utbrudd i kommunale institusjoner som har mer enn tre smittetilfeller eksternt. Virksomheter som er berørt har direkte kontakt med smittesporingsteamet.  

 86. Vi søker etter turvenner

  Har du tid og lyst til å være en turvenn? Mange eldre ønsker å kommer seg ut, men vil gjerne ha en å gå sammen med.

 87. Ny fase i pandemien

  Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold holdt tirsdag formiddag pressekonferanse om smittesituasjonen, testing, smittesporing og vaksinering av barn og unge.

 88. Pressekonferanse om Covid-19 7. september kl.12.00

  Økende smitte og flere endringer i håndteringen av korona gir mange spørsmål. Ordfører og kommuneoverlegen inviterer derfor til en pressekonferanse på Nordre Follo rådhus klokken 12.00 tirsdag 7. september. 

 89. Utbrudd Covid-19 ved videregående skoler

  Det er meldt om utbrudd ved alle de tre videregående skolene i kommunen.  1 trinn ved Roald Amundsen VGS er satt til gult nivå etter trafikklysmodellen. Det er 30 smittetilfeller ved skolen.

 90. Mye nytt og mange spørsmål om korona

  Det er flere endringer knyttet til korona og barn og ungdom. Det fører til mange spørsmål. Det er i dag sendt ut brev til alle foresatte om hva som er nytt. 

 91. Nordre Follo kommune starter arbeidet med en ny samlet arealplan for kommunen

  Du kan gi innspill til planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel frem til 1. november.

 92. Vil tilby vaksine til barn og unge født 2006-2009

  Regjeringen har bestemt at barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19.

 93. Tilsyn på spesialundervisning og enkeltvedtak

  Statsforvalteren startet tilsyn med Nordre Follo kommune og Ski ungdomsskole i september 2020. Tema var spesialundervisning og enkeltvedtak.

 94. Smittesituasjonen i kommunen

  -Vi er for tiden på risikonivå 3, det vil si økende spredning. Ved nivå 3 åpnes det for vurdering av gult nivå i barnehage og skole, men grønt nivå er fremdeles hovedregelen.

 95. Vil du være følgevenn?

  Mange trenger noen som kan være med som følge til for eksempel legen, apoteket eller butikken. Har du tid og lyst og er tålmodig og omsorgsfull, kan dette være en meningsfull frivilligoppgave for deg.

 96. Signerte avtale som gir større tilskudd fra staten

  Kommunene rundt Oslo har blitt enige med staten om en tilleggsavtale til byvekstavtalen. Osloområdet får et betydelig økt statlig tilskudd til miljøvennlig transport i årene fremover. – Dette er vi veldig fornøyd med, sier ordfører Hanne Opdan.

 97. Møte i kommunestyret onsdag 1. september

  Vennskapskommuner og høringsinnspill fra Nordre Follo kommune til Vikens handlingsprogram for samferdsel er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 98. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets tredje faktura for kommunale avgifter sendes nå ut, og har betalingsfrist 20. september. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 99. Satser på naturen

  Nordre Follo er fortsatt på 1. plass når det gjelder kriteriesettet «Satser på naturen» i Naturkampens kåring blant kommuner!

 100. Midler til kompenserende tiltak for barn og unge

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bevilget 3.5 millioner til kompenserende tiltak i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

 101. Gi beskjed hvis du ikke kan møte til vaksine

  Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo.

 102. Nye Østre Greverud kunstgress klar til bruk

  Banen er den første i landet med miljøvennlig innfyll på bane med undervarme. Anlegget er et pilotprosjekt som tilfredsstiller både krav til miljø og krav fra NFF og FIFA.

 103. Lavere vanntrykk på Kolbotn og Tårnåsen

  Gravearbeider i Kolbotn sentrum førte onsdag til et brudd på hovedvannledningen. Det kan medføre lavere vanntrykk i større deler av Kolbotn og Tårnåsen.

 104. Møte i formannskapet torsdag 26. august

  Utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel og forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 105. Ny søknadsfrist for tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

  Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd innen 1. oktober.

 106. Kunst i Follo

  21. og 22. august kl. 11-17 vil kunstnere, kunsthåndverkere, gatekunstnere og andre kreative personer stille ut og vise frem sin kunst.

 107. Naboinformasjon fra Bane NOR

  I forbindelse med Bane NORs arbeid i morenen i Ski og utbedringen av grunnforholdene i dette området, har det oppstått enkelte synlige sprekker i asfalten i Waldemarhøyveien.

 108. Savnet jente er kommet til rette

  Jenta (9) som var savnet på Tårnåsen har heldigvis kommet til rette etter tips fra publikum.

 109. Ny risikovurdering fra kommuneoverlegen

  Nordre Follo kommune vurderes å være på nivå 2, kontroll med klynger. Skolene er bedt om å forberede oppstart på grønt nivå.

 110. Ny drop in-tid for første vaksinedose

  Tirsdag 10. august kl. 16 til 18 er det åpent for drop in-vaksinasjon til de som ikke har fått første dose av koronavaksinen.

 111. Tilbyr drop in-timer kun for dose 1

  Tirsdag 3. august fra kl. 16.00 til 18.00 er det åpent for drop in-vaksinasjon til de som ikke har fått første dose av Covid 19-vaksinen.

 112. Veldig god vaksinedekning

  Vi nærmer oss 90 prosent vaksinedekning blant personer over 18 år i Nordre Follo.

 113. Nytt portforbud for tamfugl i Follo og omegn

  Det er påvist fugleinfluensa hos grågjess i Son som ble funnet i juni. Mattilsynet gjeninnfører derfor portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap for å hindre smitte fra villfugl.

 114. Rehabiliterer løpedekket på Ski stadion

  I uke 27 og 28 blir løpedekket på Ski stadion rehabilitert. I denne perioden er løpebanen stengt for bruk.

 115. Husk å registrere deg i Helseboka

  Nordre Follo kommune får mange koronavaksiner de nærmeste ukene. Det betyr at alle over 18 år (født i 2003) får tilbud om første dose innen uke 29.

 116. Ekstraordinært møte i kommunestyret 7. juli

  Saken som skal behandles er søknad om dispensasjon fra reguleringsplan,  lege- og tannlegekontor Kolbotn torg

 117. Mange vaksiner til Nordre Follo

  Nordre Follo kommune får mange koronavaksiner de nærmeste ukene. Ønsker du vaksine, må du registrere deg i Helseboka.

 118. Åpningstider i sommer

  Flere virksomheter har endrede åpningstider i sommer. Her finner du åpningstider for noen av virksomhetene.

 119. Smitteutbrudd blant ungdom født i 2003

  Vi opplever nå et pågående smitteutbrudd blant ungdom i kommunen. Mange har deltatt på ulike fester og vi oppfordrer alle som har vært på fest i helgen 24. juni – 26. juni om å teste seg.

 120. Trefelling langs Theodor Hansens vei - Veslebukta

  Det har i forbindelse med opparbeidelse av Theodor Hansen vei forbi Veslebukta vært gjennomført en befaring med kommunen og utbygger til stede.

 121. Nordre Follo får mange vaksiner

  Kommunen har fått beskjed fra FHI om forventet levering av vaksinedoser i sommer. Der ser ut til at vi kan tilby hele den voksne befolkningen vaksine i juli.

 122. Gebyrkontorets telefon stengt i sommer

  Har du spørsmål om faktura for kommunale avgifter i sommer, ber vi om at du sender oss e-post.

 123. Grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler

  Kommunens barnehager og skoler følger grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen fra 26. juni og til og med 27. august 2021.

 124. Lysløypeprosjektet fortsetter

  Vi ønsker at innbyggerne kommer seg ut i naturen, både sommer og vinter, og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i nærområdene nord i kommunen.

 125. Fikk svar fra ordføreren og fordelte penger

  Denne uken hadde Nordre Follos barn og unges kommunestyre sitt siste møte før sommeren. 19 skoler deltok med en eller to representanter i møtet som ble ledet av ordfører Hanne Opdan.

 126. Nå er det mulig å leie elektrisk sparkesykkel i Ski

  Ruter tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski. Egne oppmerkede parkeringsplasser er ett viktig grep.

 127. Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet

  Fra 1. august 2021 får skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan, og SFO-lederne i Nordre Follo kommune er klare for arbeidet med å styrke kvaliteten og innholdet i tilbudet.

 128. Store deler av områder rundt rådhuset stenges i 24 timer

  Store deler rundt Nordre Follo rådhus vil bli avsperret fra og med klokken 21.00 torsdag 17. juni og til og med kl. 21.00 fredag 18. juni i forbindelse med en politisk markering på torget 18. juni kl. 17.00 – 19.00.

 129. Kort fra kommunestyret 16. juni

  Den økonomiske situasjonen i Nordre Follo preget kommunestyrets møte 16. juni. De behandlet blant annet årsregnskapet for 2020, mål- og rammeplan for 2022, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og prioritering av utbygging.

 130. Forlenger tiden mellom vaksinedosene

  Norge får færre vaksiner enn forventet i sommer. Regjeringen har derfor vedtatt å gå tilbake til 12 ukers intervall mellom dosene for å gi flest mulig første vaksinedose.

 131. Geoteknisk undersøkelse i Theodor Hansens vei

  I forbindelse med arbeider langs Theodor Hansens vei i Veslebukta, oppsto det sprekker i torvmasser inne på anleggsområdet. Arbeidene ble umiddelbart stanset.

 132. Møte i kommunestyret onsdag 16. juni

  Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 133. Samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd

  Representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd har i dag vedtatt samarbeidsavtalen for Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen.

 134. Nordre Follo kåret til årets kommunevåpen i Norden

  Kommunevåpenet vårt er kåret til årets kommunevåpen i Norden. Ordfører Hanne Opdan tok i imot prisen i dagens formannskapsmøte.

 135. Vedtok ikke ny lokal koronaforskrift

  Nordre Follo kommune følger nasjonal forskrift om smitteverntiltak. Grunnskolen og barnehager er på grønt nivå fra 26. juni og til og med 27. august 2021.

 136. Rolig smittesituasjon og fortsatt risikonivå 2

  Kommuneoverlegen anbefaler at vi kun følger nasjonale smittevernregler fra og med 11. juni. Det er formannskapet som bestemmer om vi skal ha lokale regler eller følge de nasjonale, i sitt møte 10. juni.

 137. Hva er viktig for deg som bruker av kommunens helse- og omsorgstjenester?

  I Nordre Follo kommune skal vi legge til rette for at innbyggerne føler trygghet og mestring og kan være aktive hele livet, uansett funksjonsnivå.

 138. Varslingsprøve

  Onsdag 9. juni klokken 12.00 skal Sivilforsvaret teste befolkningsvarslingen. Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon".

 139. Folkevalgte har stilt spørsmål om tertialrapport og mål- og rammesak

  1. tertialrapport 2021 og mål- og rammesak for 2022 skal til politisk behandling i juni. Folkevalgte har sendt inn spørsmål til administrasjonen, som publiseres med svar.

 140. Har du nylig etablert en egen bedrift, eller vurderer du å bli gründer?

  Bli med på gründercafé 16. juni og få tips og råd om hvordan du kan komme i gang.

 141. Har du en god idé?

  Barn og unge som har en god idé, kan nå søke om tilskuddet «Prøv selv» til å planlegge og gjennomføre ideen!

 142. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 10. juni

  Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 143. Inspiserer høyspentledninger

  Som en del av lovpålagt inspeksjon av høyspenningsnettet flyr Eliva over Nordre Follo kommune i uke 22 - 30.

 144. Sommerferieaktiviteter for barn og unge

  Det blir kanskje ikke så mye reising i sommer heller, men visste du at det er masse å være med på for barn og unge her i Nordre Follo?

 145. Trygt å bade i Tussetjern

  Vi har fått resultatet av prøven som ble tatt i Tussetjern i går for analyse av oljekomponenter, og det er ingen funn. Det er derfor trygt å bade i Tussetjern.

 146. Anbefaler å vente med å bade i Tussetjern

  Badevannsprøvene som ble tatt fredag 28. mai viser godt resultat for alle badeplassene, bortsett fra Tussetjern. Kommuneoverlegen anbefaler å vente med å bade der fram til nye prøver er analysert 4. juni.

 147. Senker risikonivået i Nordre Follo til nivå 2

  Kommunelegen vurderer nivået til å være 2 - kontroll med klynger. Les den nyeste risikorapporten.

 148. Ordførerne diskuterte hva kommunen kan gjøre for LHBT+

  I anledning Pride som markeres denne uken, stilte ordførerne i Follo-kommunene opp til debatt. Her ble de utfordret på hvordan de jobber med inkludering i sin kommune og hva som er planene deres for de neste årene.

 149. Naboinformasjon fra Bane NOR om arbeider på Follobanen i sommer

  Skal du ta toget på Østlandet i sommer, bør du planlegge reisen og sette av ekstra tid. Det blir buss for tog på flere strekninger, melder Bane NOR.

 150. Stort behov for omstilling i kommunen

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til investeringer for de neste 20 årene, i «Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan». Nivået for investeringer er høyt og vil føre til stort behov for omstilling. Planen skal nå til behandling hos politikerne.

 151. Nå er det klart for Follo Pride

  Nordre Follo er årets Pride-kommune i Follo. Lørdag 29. mai starter en uke med spennende program med blant annet digital Drag-fortellerstund for barn, romantisk kanotur for to og ordførerdebatt om forholdene for LHBT+.

 152. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets andre faktura for kommunale avgifter er sendt ut, og har betalingsfrist 20. juni. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 153. Fraråder bading i Kolbotnvannet

  Nye prøver viser høye nivåer av cyanobakterier og algegift i Kolbotnvannet. Derfor bør verken to- eller firbeinte bade der.

 154. Nordre Follo ikke tatt ut i streik

  Det er foreløpig ingen ansatte i Nordre Follo kommune som er tatt ut i streik i forbindelse med tariffoppgjøret 2021.

 155. Skal løfte barn og unges psykiske helse, mestring og idrettsglede

  Nordre Follo kommune er programkommune for MITT VALG idrett. Oppstarten har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemien, men nå starter vi endelig opp med digital kickoff torsdag 3. juni.

 156. Lettelser og lokale smittevernregler

  Fra 26. mai til 10. juni er det lokal forskrift som gjelder.  Det åpnes blant annet for arrangement og skjenking av alkohol ved bordservering til klokken 22. Barnehager og skoler skal fortsatt driftes på gult nivå.

 157. Tiltaksnivå 5 C til og med 25. mai

  Formannskapet i Nordre Follo vedtok ikke strengere lokale regler og vi er nå på tiltaksnivå 5 C, med tilhørende regler og anbefalinger, til og med 25. mai.

 158. Modulbygget på Sofiemyr skole er tatt i bruk

  2. og 4. trinn flytter inn i bygget som inneholder fem klasserom og arbeidsplasser til lærere. Bygget skal avlaste dagens skole fram til ny skole er bygget.

 159. Lær musikk, kunst og dans i Nordre Follo kulturskole

  Kulturskolen er kommunens tilbud til barn, ungdom og voksne som ønsker å uttrykke seg gjennom musikk, dans, teater og visuell kunst. Søknadsfristen er 1. juni.

 160. Kommunen tar vannprøver på badeplassene fra uke 21

  Resultatene finner du her på kommunens nettside gjennom sommeren.

 161. Indisk virusvariant påvist i Nordre Follo

  Det er meldt ett smittetilfelle med indisk mutert virusvariant i Nordre Follo kommune.

 162. Nordre Follo flyttes til tiltaksnivå 5C

  Regjeringen har i dag besluttet at Nordre Follo kommune flyttes fra tiltaksnivå 5B til tiltaksnivå 5C, fra midnatt natt til lørdag 22. mai. Formannskapet kan imidlertid vedta strengere lokale tiltak ved behov.

 163. Ny påmeldingsrunde til sommerskolen

  Kommunen arrangerer i år gratis sommerskole for elever på 4.-10. trinn. Tirsdag 25. mai åpner vi for en ny påmeldingsrunde.

 164. Slik kan du feire 17. mai i år

  I vår kommune er det regjeringens anbefalinger om maks fem gjester i eget hjem, inne eller ute, som gjelder.

 165. Stor pågang til sommerskole

  Kommunen arrangerer i år gratis sommerskole for elever på 4.-10. trinn. Påmeldingen startet 11. mai og i løpet av kort tid var de fleste kursene fulltegnet.

 166. Vis hensyn til rådyr om våren

  I mai-juni er det kalvingstid, og det er ikke uvanlig å møte på enslige rådyrkje, hjorte- eller elgkalver. Budskapet fra Hjortevilt er å la dyrene være i fred.

 167. Varslingsak i Psykisk helse og rus ferdigbehandlet

  I februar 2021 varslet ansatte ved en avdeling i virksomhet Psykisk helse og rus om det de mente var kritikkverdige forhold. Varslingsmottaket har nå, etter mange samtaler og vurdering av en rekke dokumenter i saken, sluttført sin rapport.

 168. Trygge lokalsamfunn

  Nordre Follo skal godkjennes som Trygt lokalsamfunn, noe som innebærer å arbeide langsiktig og systematisk med å forebygge skader og ulykker.

 169. Digital innbyggerdialog

  Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå kommunisere trygt med kommunen via helsenorge.no.

 170. Viderefører tiltaksnivå 5b til og med 21. mai

  I ettermiddag kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken og besluttet å videreføre regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner, der i blant Nordre Follo kommune.

 171. 6B på Hebekk skole vant nasjonal konkurranse

  Klassen har vunnet den nasjonale komposisjonskonkurransen Veslefrikkprisen. Stykket deres blir fremført av Kringkastingsorkesteret på Nrk.

 172. Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

  Nordre Follo har fått et nytt tilskudd fra regjeringen for å avhjelpe lokalt næringsliv rammet av korona-tiltak. Nå skal 2,8 millioner kroner deles ut til nye søkere. Søknadsfristen er 25. mai.

 173. Kommunestyret vedtok bygging av skole og svømmehall

  Ny Sofiemyr barneskole skal bygges på tomten som var tiltenkt Fram ungdomsskole, og kommunen skal selv bygge ny svømmehall på Langhus. Les mer om sakene som ble behandlet i kommunestyret 5. mai.

 174. Besøksrapport om menneskerettigheter på sykehjem

  På oppdrag fra Stortinget gjennomfører Sivilombudsmannen undersøkelser ved flere ulike institusjoner i Norge. I oktober 2020 besøkte de Høyås bo- og rehabiliteringssenter i vår kommune.

 175. Innbyggerappen oppdateres – snart tilgjengelig i App Store igjen

  Vi jobber med en teknisk oppdatering av innbyggerappen.

 176. Skoler og barnehager på gult nivå, voksenopplæring og introduksjonsprogram på rødt

  Kommunestyret vedtok i dag at kommunens barne- og ungdomsskoler følger nasjonalt tiltaksnivå, dvs. gult nivå fra og med 10. mai og ut skoleåret.

 177. Delta på webinar om uterommene i Kolbotn sentrum

  Mandag 10. mai kan du delta på webinar der Multiconsult presenterer sitt forslag til hvordan vi bedre kan tilrettelegge for økt bruk av uterommene på Kolbotn.

 178. Program for 17. mai 2021

  Koronaviruset sørger for at det blir en annerledes 17. mai-feiring i år også. Her finner du programmet for hva som skjer i Nordre Follo kommune.

 179. Møte i kommunestyret onsdag 5. mai

  Behovsanalyse og befolkningsutvikling 2022-2042, temaplan for psykisk helse og rus og del to av konseptvalgutredning for ny Sofiemyr skole er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.