Nyheter

 1. Velkommen til å henge i Ski sentrum

  Vi har satt opp hengekøyer, møbler og spill. Ta deg en tur og nyt sommerværet.

 2. Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er vedtatt

  Kommuneplanen er den overordnede planen for styring av kommunen. Politikerne vedtok ny arealdel 3. mai.

 3. Høring av skrivemåte for Bunnefjorden

  I forbindelse med vern av to skogområder i Frogn kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene som begynner med Bonn-/Bånn-/Bunn-/Bund-.

 4. Anbefaler utsettelse for rehabilitering og utvidelse av Fløysbonn skole

  Utvidelse og rehabilitering av Fløysbonn skole på Sofiemyr foreslås utsatt med 2 år, til skolestart 2029/2030 på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

 5. Bli med Ung Fritid på sommerturer!

  Du kan bli med til Megafun, Bø Sommerland, Boda Borg, dresintur, fisketur og mye mer. Førstemann til mølla og bindende påmelding.

 6. Vil laget ditt låne markedsplass i Ski søndag 11. juni?

  Vil laget ditt eller en forening du er medlem i låne en markedsplass under Follofestivalen og Gatekunstfestivalen?

 7. Invitasjon til vandring langs kyststien i Follo 2.-7. juni

  Folloregionen IPR har som ambisjon å få på plass en sammenhengende kyststi gjennom Folloregionen. Nå skal vi gjøre oss kjent med kyststien og kysten. Vil du være med?

 8. Status for nedgraving av høyspentledning gjennom Finstad - Ski vest

  Høyspentledningen som går gjennom Finstad- Ski vest skal graves ned som planlagt, men arbeidet blir ikke klart til Magasinparken ungdomsskole står ferdig i 2025.

 9. Velkommen til Sumprock 2023

  Festivalen Sumprock går av stabelen fredag 2. juni kl. 18-22 på Kolbotn torg.

 10. Hengekøyeparken på Gjersenga er klar

  – Denne dagen har jeg ventet på, sa ordfører Hanne Opdan ved åpningen.

 11. Søk elevplass på Kulturskolen

  Har du eller barnet ditt lyst til å lære danse, spille et instrument eller lage animasjonsfilm? Søknadsportalen for skoleåret 23/24 er nå åpen!

 12. Kommunen har ny sentralbordløsning

  Vi har byttet sentralbordløsning. I en overgangsperiode kan ta litt lenger tid å få svar mens vi lærer oss det nye systemet.

 13. Bildeling for innbyggere i Nordre Follo kommune kvelder og helger

  De neste 6 månedene kan innbyggere i Nordre Follo kommune benytte seg av en ny bildelingstjeneste i form av to biler som er tilgjengelig i kommunens bilpark.

 14. Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Nordbyveien 2

  Du kan komme med innspill til forhandlingene innen 9. juni.

 15. Møte i formannskapet og valgstyret torsdag 25. mai

  Denne uken skal valgstyret godkjenne de politiske listeforslagene og listekandidatene før høstens kommunestyrevalg.

 16. Velkommen til konsert med demenskoret!

  Nordre Follo demenskor holder konsert 23. mai kl. 17 i Rådhusteateret i Ski. Gratis for alle under 20 år.

 17. Follo-kommunene skal få flere ungdom ut i arbeid

  Nytt prosjekt med Follo Futura og NAV skal skreddersy tilbud til ungdommer som står utenfor arbeidslivet. De oppfordrer arbeidsgivere til enda mer inkludering.

 18. Elevenes digitale kompetanse

  Ansatte i Nordre Follo kommune har laget en plan for elevenes digitale kompetanse. Denne uken presenterte de planen på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring på NTNU i Trondheim.

 19. Nå kan du gi innspill til reguleringsplanforslaget for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg

  Velkommen til åpent informasjonsmøte om planen torsdag 8. juni kl. 18.00 – 19.00 på rådhuset i Ski.

 20. Gratis energirådgivning for boligselskaper

  Nordre Follo kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser.

 21. Varsel fra Bane NOR om nattarbeider på jernbanen

  Bane NOR ved entreprenøren Baneservice har planlagt nattarbeid helgen i uke 19 i området Rosenholm, Kolbotn og Solbråtan.

 22. Frisklivssentralen Nordre Follo er ny utviklingssentral

  Frisklivssentralen er en av 17 utviklingssentraler som har avtale med Helsedirektoratet.

 23. Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

  Trygge lokalsamfunn er en metode for å forebygge skader og ulykker blant innbyggerne. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader.

 24. Politikerne skal vedta ny arealdel i kommuneplanen

  Det kom inn mer enn hundre innspill da arealdelen lå ute til høring. Onsdag 3. mai har kommunestyret møte og fatter endelig vedtak.

 25. Møte i kommunestyret onsdag 3. mai

  Sluttbehandling av kommuneplanens arealdel, kommunens rekrutteringsstrategi og Finstad flerbrukshall er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 26. De to veiene fra Siggerudveien til Pungen og til Nordre Stunner skal få offisielle navn

  Nå er de aktuelle navneforslagene ute på høring om skrivemåten. Fristen for å komme med høringsuttalelse er 23. juni.

 27. Er du pårørende eller verge til en person med funksjonsnedsettelse?

  Vi ønsker å skape bedre dialog og samarbeid med pårørende. Velkommen til dialogforum med ekstern foreleser tirsdag 30. mai. Husk påmelding.

 28. Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai

  Veteraner vil bli hedret for sin innsats med markeringer på Kolbotn og i Ski middelalderkirke den 8. mai. Er du veteran, kan du melde deg på veterandag med middag på Oscarsborg innen 1. mai.

 29. Nå kan du gi innspill til kommunens plan mot vold i nære relasjoner

  Kommunens plan for arbeidet mot vold i nære relasjoner er revidert. Vi ønsker innspill til planen fra organisasjoner og innbyggere innen 23. mai.

 30. Byggestart for Magasinparken ungdomsskole

  Fredag 21. april 2023 ble det markert byggestart for den nye skolen Magasinparken ungdomsskole i Ski.

 31. Møte i formannskapet torsdag 27. april

  Sluttbehandling av kommuneplanens arealdel, årsregnskap og årsberetning for 2022 og utvidelse av Flåtestad skole er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 32. Varsel om støyende arbeider ved Kolbotn stasjon 3.-9. mai

  Bane NOR planlegger diverse arbeid på Kolbotn stasjon i perioden 3.-9. mai 2023.

 33. Endringer i vanntrykket til mange av våre innbyggere

  Våre innbyggere i området som tidligere var Ski kommune kan oppleve varierende vanntrykk, misfarget vann og luft i rørene. Det er ikke farlig å drikke vannet.

 34. Åpent møte om stedsutvikling for Langhus-Vevelstad 27. april

  Hva er viktig for deg når området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark skal utvikles og selges?  Alle er velkommen til åpent møte med informasjon, inspirasjon og medvirkning.

 35. Informasjon til deg som vil ha trær fjernet fra kommunens grunn

  Vi får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker at kommunen feller et eller flere trær på våre arealer. Vi gjør nå om på rutinene våre for hvordan vi behandler disse henvendelsene.

 36. Nå kan du foreslå offisielle navn til øvre og nedre torg i Ski sentrum

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til offisielle navn på øvre og nedre torg i hjertet av Ski sentrum innen 12. mai.

 37. Nå kan du komme med forslag til offisielt navn på Vestråtparken

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til offisielt navn på Vestråtparken i Ski sentrum innen 12. mai.

 38. Ikke ta på alger i Kolbotnvannet

  Det er observert alger i Kolbotnvannet i forbindelse med at isen smelter. Pass spesielt på barn og hunder og unngå å ta på algene.

 39. Vi samler inn utstyr og klær til flyktninger

  Røde Kors og kommunen har innsamling til nyankomne flyktninger. Du kan levere mandag, tirsdag, onsdag og lørdag. Les i saken hva det er behov for nå.

 40. Vil du ha gratis sjekk av sykkelen din?

  Kom innom Kolbotn stasjon 24. april eller Ski stasjon 27. april. Tiltaket er en del av sykle til jobben-aksjonen.

 41. Er det viktig for deg å jobbe i nærheten av der du bor?

  Nordre Follo kommune jobber med en næringsplan som skal gjelde de neste ti årene. Nå ønsker vi å finne ut hva som er viktig for deg som innbygger.

 42. Informasjonsmøte om bygging av ny Sofiemyr skole

  Det blir informasjon om byggeprosjektet, støy, fremdriftsplan og informasjonskanaler. Velkommen på møte onsdag 19. april klokken 18.00.

 43. Generelt bålforbud fra 15. april

  Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål.

 44. Nå starter sykle til jobben-kampanjen!

  All aktivitet teller. Meld deg på, registrer aktiviteten din og vinn flotte premier. Vi dekker deltakeravgift for alle innbyggere.

 45. Lurer du på noe om byggeregler og byggesøknad?

  Torsdag 27. april klokken 16.00 – 19.00 har vi åpen byggesaksveiledning. Velkommen!

 46. Ny klimakoordinator for kommunene i Follo på plass

  Simon Oxholm Roy er engasjert som klimakoordinator for å styrke innsatsen med å nå felles klimamål.

 47. Nå starter vi vårrengjøringen

  Vinteren har omsider sluppet taket og vi begynte å feie og spyle gatene i uke 16. Vi skal som alltid være ferdige før 17. mai.

 48. Meld deg på kulturskolens sommerskole!

  Ønsker du å gjøre noe gøy i ferien? Da kan du melde deg på kulturskolens sommerskole i august.

 49. Invitasjon til åpent møte om jordvern

  Hvordan skal vi bevare jordbruksarealene i Follo? Velkommen til åpent møte om strategier for jordvern i Follo.

 50. Slik blir valget gjennomført

  Gleder du deg til å bruke stemmeretten til høsten? Sjekk når og hvor du kan stemme.

 51. Midlertidig samlevei nord for Kirkeveien skal hete Kapellsanderveien

  Navnet ble vedtatt av politikerne 21. mars.

 52. Møte i kommunestyret onsdag 29. mars

  Temaplan om vold i nære relasjoner, tilstandsrapport for barnevernstjenesten og kommunens rekrutteringsstrategi er blant sakene denne uken.

 53. Husk å holde hunden i bånd fra 1. april

  Båndtvangen gjelder i hele kommunen, i parker, skog og andre steder hunden ellers pleier å få løpe løs.

 54. Søk midler fra fylkeskommunen til kompetanseløft

  Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte.

 55. Nå kan du få gratis klima- og energirådgivning

  Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi.

 56. Møte i formannskapet torsdag 23. mars

  Revidering av finansiell handlingsregel når det gjelder gjeldsgrad, håndtering av innsigelser til ny arealdel i kommuneplanen og kommunens sykefravær er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 57. Ny dose vaksine til personer over 75 år og beboere på sykehjem

  Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til de eldste. Du kan bestille time i Helseboka.

 58. Vi ønsker forslag til navn på de to veiene fra Boger til Pungen og Nordre Stunner

  Vi vil gjerne få dine forslag til navn på de to veiene som går fra Siggerudveien ved Boger og inn til Pungen og til Nordre Stunner. Fristen er 14. april.

 59. Gamle Vevelstad vei åpner 14. mars

  Vi har utført vedlikeholdsarbeid på Gamle Vevelstad bru og åpner Gamle Vevelstad vei som planlagt 14. mars.

 60. Søk om tilskudd til integreringsarbeid

  Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 61. Bli med på kurs i hverdagsglede

  Lær hvordan du selv kan gjøre små grep for å bedre din egen helse og livskvalitet. Frisklivssentralen starter nytt kurs i hverdagsglede i uke 15.

 62. Viktig med god start i barnehagen

  Mange småbarnsforeldre har nylig søkt om barnehageplass. For noen er det første gang og mange spørsmål melder seg.

 63. Søk lærlingplass hos oss i dag!

  Vi har ledige læreplasser som barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk, IT-driftstekniker og helsearbeider.

 64. Vil du være valgmedarbeider?

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget gjennomføres 10. og 11. september. Vi søker nå valgmedarbeidere til valgdagene og til forhåndsstemmeperioden 10. august til 8. september.

 65. Søk om læreplass innen 15. mars!

  Vi har ledige læreplasser som barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk, IT-driftstekniker og helsearbeider.

 66. Detaljplan for Vestveien 22 er vedtatt

  Den vedtatte detaljreguleringen tillater oppføring av et nytt kontorbygg mellom eksisterende tinghus og jernbanen.

 67. Bli med på Norsk naturfotofestival 10- 12. mars

  Til helgen arrangeres Norsk naturfotofestival for tiende gang på Rådhusteateret i Ski. H.K.H. Dronning Sonja besøker festivalen fredag 10. mars.

 68. Demenskoret er i gang

  Kommunen og frivillige har samarbeidet om å starte opp et kor for personer med demens. Nå er første øvelse unnagjort.

 69. Sommerjobb for ungdom – søk innen 10. mars!

  Er du mellom 16 og 20 år (f. 2007–2003) og ønsker deg jobb til sommeren?

 70. Bør man kjøpe eller leie bolig til personer med funksjonsnedsettelser?

  Vi ønsker velkommen til temamøte for foreldre og verger 16. mars.

 71. Har du behov for møbler eller inventar?

  Onsdag 8. mars og onsdag 15. mars kl. 9.00-19.00 er det åpent gjenbrukslager for alle innbyggere og lokalt næringsliv.

 72. Sætrebekken bru er klar

  Nå er brua trygg å bruke for de som bor der, og for folk som går tur eller sykler på stien.

 73. Informasjonsmøte for nye og etablerte bedrifter i Nordre Follo

  Hva kan kommunen gjøre for næringslivet? Vi inviterer alle bedrifter til en prat med oss tirsdag 28. februar.

 74. Påminnelse om omsetningsoppgave for skjenk og salg

  Vi minner om at 1. april er fristen for innsending av salgs- og skjenketall for omsatt alkohol i 2022, samt estimerte tall for 2023.

 75. Høner i Hareveien barnehage

  Som et ledd i barnehagens miljøprofil, har Hareveien barnehage anskaffet høner. Dette er både lærerikt for barna og et godt eksempel på samskapingsprosjekt, siden både foreldre og naboer bidrar.

 76. Hjerteknappen i barnehagen

  Med inspirasjon fra skolene i Nordre Follo, har Hareveien kopiert «Hjerteknappen» for å gjøre det lettere for barn å søke hjelp når ting blir vanskelig.

 77. Bryllupsfest på Valentinsdagen

  Fem par giftet seg i Gamle Oppegård rådhus på Valentinsdagen 14. februar. Kommunestyresalen har blitt pusset opp og er et livsnøytralt seremonirom.

 78. Velkommen til 8. mars-arrangementet Kvinner på tvers

  Arrangementet er gratis, med temaet kvinners kamp i ulike land. Det er uten politisk eller religiøst innhold. Meld deg på innen 2. mars.

 79. Søsken som pårørende - vårens kurs

  Vi setter nå opp et nytt kurs for søsken som pårørende i alderen 8-16 år, og deres foreldre. Gruppene deles inn etter alder på søsken.

 80. Ruter tilbyr bestillingstransport i Nordre Follo

  Transporten kjøres med minibusser og er tilrettelagt for rullator og rullestol. Les om hvor de kjører og hvordan du bestiller.

 81. Kommunen fikk et positivt årsresultat i 2022

  – Overskuddet kommer godt med, men kommunens økonomiske situasjon er fortsatt utfordrende, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

 82. Nå er navnet på ny ungdomsskole i Ski bestemt

  Kommunen skal bygge ny ungdomsskole i Ski vest. Det er bestemt at navnet blir Magasinparken ungdomsskole.

 83. Møte i kommunestyret onsdag 15. februar

  Håndtering av strømming av kamper i kommunens haller og anlegg, VA-fornyelse fv. 152 Stenfelt-Greverud og detaljregulering for Trollåsen senter er blant ukas saker.

 84. Nå kan du søke om tilskudd til  kultur og tiltak i nærmiljøet

  Både foreninger og privatpersoner kan søke på ulike støtteordninger fra kommunen. Les mer om hvem som kan søke og hva du kan få støtte til.

 85. Ferietilskudd til personer med funksjonsnedsettelse med behov for ledsager

  Kommunen har satt av 200 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter ved feriereiser for personer med varige funksjonsnedsettelser.

 86. Strømsparing ga effekt

  Strømsparetiltak og ENØK-investeringer første til at vi reduserte strømbruken med 395.000 kWh bare i desember i fjor.

 87. Ønsker du barnehageplass?

  Nordre Follo kommune har samordnet opptak i alle kommunale og private barnehager. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2023.

 88. Møte i formannskapet torsdag 9. februar

  Temaplan for mobilitet, utvikling og bruk av friområdet ved Drømtorp og fjorårets sykefravær er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 89. Bli lærling i kommunen – søknadsfristen er 15. mars!

  Nå har vi ledige læreplasser for å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk, IT-driftstekniker og helsearbeider.

 90. Skal felle gamle trær som utgjør en fare for folk

  Trærne blir levert til Dagbo dagsenter for vedproduksjon og satt ut til innbyggere som kan hente gratis ved.

 91. Melding om støyende arbeider på jernbanen i Oppegård

  Bane NOR varsler om støyende arbeid nattestid på jernbanen i Oppegård-området i uke 6 og 8.

 92. Elevundersøkelsen i Nordre Follo skoleåret 2022-2023

  Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2022. På 7. og 10. trinn ligger resultatet over eller likt som landsgjennomsnittet i de fleste kategoriene.

 93. Lykkes med å ansette fastleger

  Mange kommuner sliter med å rekruttere fastleger, men i Nordre Follo klarer vi det. I mars starter Martine Stabæk som ny fastlege ved Solgården legesenter.

 94. H.K.H. Kronprinsen besøker bedrifter i Nordre Follo

  Torsdag 2. februar besøker Kronprinsen og landbruks – og matminister Sandra Borch AgriFoodTech Norway.

 95. Kan din bedrift tilby sommerjobb til ungdom?

  Vi forventer rundt 300–400 søkere i 2023 og trenger flere arbeidsplasser til ungdom 16-20 år.

 96. Gratis rådgivning til eiere av eldre bygninger

  Viken fylkeskommune har startet opp en ny ENØK-satsning på eldre bygg i hele fylket.

 97. Nytt kurs for deg som har eller har hatt kreft

  Rehabiliteringskurs med undervisning og trening starter opp i mars.

 98. Selger du tobakksvarer og tobakkssurrogater?

  Nå er det tid for innbetaling av årlig tilsynsavgift for 2023.

 99. Meld deg på UKM i Nordre Follo

  Ung kultur møtes (UKM) er en møteplass for kreativ ungdom. Arrangementet foregår i Kolben kulturhus søndag 5. mars 2023.

 100. RUFUS blir permanent butikk på Kolbotn

  Gjenbruksbutikken for barneklær og -utstyr har vært en stor suksess. Deler av inntektene går til å lønne de som jobber der – unge under 29 år.

 101. Elevbedriftene imponerte jury og publikum!

  Ni bedrifter fra tre ungdomsskoler deltok på presentasjonsmesse og viste seg fram for næringslivet.

 102. Vil du hjelpe oss med å starte demenskor?

  Med NRK-serien Demenskoret har hele Norge fått se hvor stor betydning sang og musikk har.

 103. Velkommen til besøksdag

  Tre barnehager inviterer minoritetsspråklige barn og foreldre til besøksdag. Her får dere svar på spørsmål om kommunens barnehager før søknadsfristen 1. mars.

 104. Sommerjobb for ungdom 2023

  Er du mellom 16 og 20 år (f. 2007–2003) og ønsker deg jobb til sommeren? Da bør du søke på våre sommerjobber innen 10. mars!

 105. Tussebekken bru rehabiliteres

  Fra uke 3 planlegger vi å rehabilitere Tussebekken bru.

 106. Nå starter bygging av ny Sofiemyr skole

  Betonmast Østfold har signert kontrakt med Nordre Follo kommune for bygging av skolen. Planlagt byggestart er rett etter påske.

 107. Har du meninger om hvordan valget bør gjennomføres?

  I 2023 er det valg og vi vil gjerne ha dine innspill til hvordan vi kan bidra til at flere får brukt stemmeretten. Kom på møte 17. januar.

 108. Du kan bli med på kampanje for strømsparing

  Ved å lese av strømmåler og delta i forskningsprosjekt, kan du vinne premier og spare strøm.

 109. Ledige plasser på Kulturskolen

  Har du eller barnet ditt lyst til å lære danse, spille et instrument eller lage animasjonsfilm? Kulturskolen har flere ledige plasser i Ski og på Kolbotn.

 110. Få hjelp til å forebygge og mestre depresjon

  Mange eldre opplever dårligere helse og at de mister venner, familie og jobb. Dette kan føre til tristhet, indre uro, angst eller depresjon.

 111. Ønsker du å bytte barnehage?

  Ønsker du å bytte kommunal barnehage? Da må du søke om dette i Foreldreportalen innen 1. februar.

 112. Sivilforsvaret tester flyalarmene onsdag 11. januar

  Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 113. Kommunen besøker 25 bedrifter på 5 dager

  I løpet av den andre uken i januar skal vi møte 25 lokale bedrifter. Målet er å få innspill til kommunens nye strategi for næringsutvikling, som skal være klar i 2023.

 114. Tusen takk for hjelpen!

  Godt samarbeid gjorde det mulig å dele ut matposer til innbyggere før jul. Tusen takk til alle som bidro.

 115. Vannledningsbrudd i Ski

  Det er brudd på en hovedvannledning i Ski. Feilen er lokalisert og vi jobber med å rette den.

 116. Informasjonsmøte for nye og etablerte bedrifter i Nordre Follo

  Hva kan kommunen gjøre for næringslivet? Vi inviterer alle bedrifter til møte hos oss tirsdag 28. februar 2023.

 117. Pengestøtte til idrett og aktivitet

  Har du et drømmeprosjekt som skal øke deltakelsen i idrett og fysisk aktivitet? Nå kan du søke om midler til mangfolds- og inkluderingsprosjekter.

 118. Nye vedtekter for kommunale barnehager

  Formannskapet vedtok nye vedtekter for kommunale barnehager 1. desember 2022. Vedtektene gjelder fra 1. januar 2023.

 119. Begrenset lys i lysløyper og idrettsanlegg

  På grunn av de høye strømprisene vil lysløypene slukkes kl. 20. Skianlegget på golfbanen på Greverud og skøytebanene slukkes kl. 21.30.

 120. Politikerne har vedtatt økonomi- og handlingsplan 2023-2026

  Kommunestyret har vedtatt endelig budsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for de neste årene.

 121. Slik jobber vi med skolemiljøet på Ski ungdomsskole

  Ski ungdomsskole er en av skolene i Nordre Follo som har jobbet bevisst med å utvikle et trygt og godt skolemiljø. Sammen med to andre skoler og tre barnehager i kommunen har de deltatt på et samlingsbasert tilbud i regi av Utdanningsdirektoratet.

 122. Hogst i kommuneskogene i området Langhus–Siggerud

  Hogsten starter i løpet av helgen eller senest mandag 19. desember.

 123. Nå er det tid for å lese av vannmåleren

  Hvor mye vann har du brukt i 2022? Vi oppfordrer alle til å sjekke vannmåleren sin mellom 15. desember til 6. januar.

 124. Møte i kommunestyret onsdag 14. desember

  Kommunestyret møtes for å behandle og vedta kommunens økonomi- og handlingsplan for perioden 2023-2026.

 125. Trygt og godt skolemiljø

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Se kommunens planer, rutiner og støttespillere i dette arbeidet.

 126. Meld om behov for trafikksikkerhetstiltak

  Alle innspill blir vurdert og behandlet i forbindelse med neste rullering av trafikksikkerhetsplanen.

 127. Stor pågang på legevakten

  Hvis du skal til legevakten, må du ringe først. Da vurderer de om det haster, og om du skal ta kontakt med fastlegen først eller vente til neste dag.

 128. Ski Vest ungdomsskole blir FutureBuilt-prosjekt

  Her vil utbygger blant annet vurdere resirkulert plast, ombruk av trematerialer og solcellegulv.

 129. Vi vil høre fra deg som er pårørende

  Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

 130. Kjersti Vevstad blir ny kommunalsjef for helse og mestring

  Hun kommer fra tilsvarende stilling i Aurskog-Høland, og starter hos Nordre Follo i februar 2023.

 131. H.M. Kong Harald åpner Follobanen

  12. desember 2022 er det offisiell åpning på Oslo S. H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen skal sammen med andre gjester kjøre tog fra Oslo til Ski.

 132. Hvordan vurderer vi elevene?

  Lærere har alltid vurdert elevene. Hva har de fått ut av undervisningen? Sitter de igjen med kunnskap og kan de bruke det de har lært?

 133. Møte i kommunestyret onsdag 7. desember

  Detaljregulering for Sofiemyr barneskole, forsøk med leksefrie og leksebevisste skoler og høringsuttalelse til forslag til vern i Østmarka er blant sakene denne uken.

 134. Velkommen til folkefest og julemarked i Ski sentrum 12. desember

  Ski Sentrumsforening, Østlandets Blad og Nordre Follo kommune inviterer til  folkefest for å markere at Follobanen åpner.

 135. Riktig fyring gir mindre utslipp og svevestøv

  Vedfyring er den største årsaken til utslipp av helseskadelige stoffer i Nordre Follo. Brannvesenet har gode råd for best mulig fyring.

 136. Skoleruta for 2023/24 og 2024/25

  Utvalg for oppvekst, idrett og kultur har nå godkjent ferie, fri- og planleggingsdager i skole, SFO og kommunale barnehager de neste to årene.

 137. Møte i formannskapet torsdag 1. desember

  Renovasjonsløsning i Ski sentrum, kommunedelplan for naturmangfold og tiltak for energisparing i kommunen er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 138. Kom og spør oss om kommuneplanen

  Vi jobber med å lage ny arealdel i kommuneplanen og ønsker oss innspill fra innbyggerne. Hver onsdag kan du møte oss i Ski og på Kolbotn.

 139. Se formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan

  Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag. 14. desember vedtar kommunestyret endelig ØHP 2023-2026.

 140. Beredskapsøvelse på Follobanen

  Bane NOR melder at det tirsdag 29. november vil bli gjennomført en beredskapsøvelse før trafikken begynner på den nye Follobanen.

 141. Tenning av juletrær i Ski og på Kolbotn

  Lørdag 26. november blir det julearrangementer i gågaten i Ski og på Jan Baalsruds plass på Kolbotn.

 142. Nå kommer faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Årets fjerde og siste faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes ut i disse dager, og har betalingsfrist 20. desember.

 143. Brøyting og strøing av kommunale veier i Nordre Follo

  Når det har falt fem centimeter snø rykker kommunens brøytemannskaper ut.

 144. Ungdomsrådet har hatt årets siste møte

  Ungdommene jobbet med tiltak for strømsparing, forsøk med leksefrie skoler og forslaget til økonomi- og handlingsplan.

 145. Personer mellom 18 og 64 år får tilbud om en ny oppfriskningsdose

  Vi vil sette opp timer etter hvert som vi får levert vaksiner.

 146. Vi skal utbedre snarvei mellom Skogkanten og Rosenholm stasjon

  Vi skal rydde vegetasjon, pigge store steiner i stien, utbedre overvannshåndteringen og legge nytt topplag på strekningen.

 147. Temakafé for pårørende til personer med nedsatt funksjonsevne

  Her får du nyttig informasjon og muligheten til å møte andre i samme situasjon.

 148. Midlertidig ny gangvei mellom Vevelstad og Langhus

  Vi bygger ny spillvannstunnel fra Vevelstad til Kongslia, og må stenge den gamle gangveien frem til sommeren 2024.

 149. Politikerne spør - kommunedirektøren svarer

  Politikerne jobber nå med økonomi- og handlingsplan 2023-2026. Les hva de spør om og hva kommunedirektøren svarer.

 150. Gode resultater på nasjonale prøver

  Resultatene for Nordre Follo i 2022/23 er gode, og ligger over nivået nasjonalt og i Viken fylke. Dette gjelder på alle trinn.

 151. Kjenner du en ildsjel?

  I Nordre Follo har vi mange dyktige personer som gjør en ekstra innsats for lokalsamfunnet sitt.

 152. Har du meninger om hvordan vi bruker arealene i kommunen?

  Vi jobber med å lage ny arealdel i kommuneplanen. Nå arrangerer vi flere møter der du kan møte oss, få informasjon og komme med innspill.

 153. Hvordan kan vi sammen jobbe for at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter?

  Møter du barn, unge og/eller deres familier i jobben din? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til ALLEMED-dugnaden mandag 7. november.

 154. Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

  Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader for helse og rehabilitering. Med avtalen forplikter vi oss til kontinuerlig å jobbe for tryggheten til innbyggerne og lokalsamfunnet.

 155. Åtte lokale virksomheter mottar støtte fra bærekraftsfondet

  Mellom 300 000 og 500 000 kroner tildeles hver bedrift for å muliggjøre en bærekraftig forretningsidé.

 156. Har lagt frem forslag til økonomi- og handlingsplan

  Kommunedirektøren har lagt frem forslaget til ØHP 2023-2026, inkludert budsjett for 2023. Kommunestyret vedtar endelig ØHP 14. desember.

 157. Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for frivillige organisasjoner.

 158. Slik snakker du med barn om krig

  Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.

 159. Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan

  Les mer om innholdet i budsjettet for 2022 og planer for årene fremover. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

 160. Midler til kompenserende tiltak for barn og unge

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bevilget 3.5 millioner til kompenserende tiltak i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.