Nyheter

 1. Velkommen til frokostmøte for næringslivet

  Hold av 8. november for nyttig og næringsrelevant påfyll fra kommunen og samarbeidspartnere.

 2. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Årets kampanje oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

 3. Nå kan du bli med i ungdomsrådet

  Er du mellom 13 og 19 år og bor i Nordre Follo? Og har du lyst til å være med å påvirke utviklingen av kommunen?

 4. Bli med på Sykle til jobben-aksjonen i oktober

  Trenger du litt ekstra drahjelp for å ha en aktiv reisevei til jobb – eller kanskje bare en mer aktiv hverdag?

 5. Send ditt programforslag til Den kulturelle skolesekken

  Hvis du er en profesjonell kunstner eller utøver, og vil bidra til å gi barn og unge gode opplevelser innen kunst og kultur, tar DKS nå imot forslag.

 6. Møte i formannskapet torsdag 28. september

  Kommunens 2. tertialrapport 2023 og sykefraværet det siste året er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 7. Planlegger dere bryllup i høst?

  24. og 25. november gjør vi det ekstra fint i kommunestyresalen i Gamle Oppegård rådhus. Her er det god plass til gjester.

 8. Gratis energirådgivning for boligeiere og borettslag

  Lurer du på hvilke tiltak som er smartest for å redusere energibruk og strømregning i egen bolig eller borettslag?

 9. Hjelp oss å samle inn informasjon om hjortebestanden

  Har du sett hjort i Nordre Follo, Ås eller Vestby? Vi trenger din hjelp for å få bedre oversikt over hjortebestanden.

 10. Kveldskurs i hverdagsglede

  Hverdagsglede er et kurs som vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

 11. Informasjon fra brannvesenet om ekstremvær

  Det er igjen varslet ekstreme nedbørsmengder. Brannvesenet strekker seg langt for å hjelpe, men ber alle gjøre forebyggende grep for å redusere faren for skader.

 12. Tilbud om ny oppfriskningsdose av koronavaksine

  FHI anbefaler at personer over 65 år, gravide og personer i risikogrupper, tar en oppfriskningsdose i høst. Vi starter vaksinering tirsdag 19. september.

 13. Velkommen til konserter på seniordagen

  Vi inviterer til konserter på alle seniorsentrene i kommunen vår i anledning Seniordagen 2023.

 14. Står du på venteliste til barnehageplass?

  Da må du logge deg inn i Foreldreportalen og oppdatere søknaden din hvis du fortsatt ønsker å stå på ventelista.

 15. Her er det nye kommunestyret i Nordre Follo

  Disse representantene er valgt for de neste fire årene. Representantene er godkjent av valgstyret. Det nye kommunestyret blir konstituert 10. oktober.

 16. Gangvei stengt mens vi reparerer den i uke 38

  Vi reparerer nederste del av gangveien fra Vassbonn skole til Trolldalen. Gangveien fikk store skader av uværet «Hans».

 17. Ledige plasser på kulturskolen

  Har du eller barnet ditt lyst til å lære å danse, spille et instrument eller lage animasjonsfilm? Vi har ledige plasser for skoleåret 23/24.

 18. Barna i Nordre Follo på lesetoppen

  Norges kuleste lesekampanje Sommerles er over for i år – og for en suksess det har vært!

 19. Arbeid på hovedvannledning

  Torsdag-fredag denne uken skal vi arbeide på hovedvannledningen fra området Ski skole til Langhus skole/Ramstad terrasse.

 20. Nå er det tid for luftveisinfeksjoner

  Rådene er de samme uansett om det er korona, influensa eller forkjølelse. Hold deg hjemme når du føler deg syk. Det er for de aller fleste ikke nødvendig å teste for korona.

 21. Hvor kan du stemme på valgdagene?

  Vi har 11 valglokaler. Søndag 10. september er valglokalene åpne klokken 14 - 20. Mandag 11. september er de åpne klokken 10 - 21.

 22. Ønsker du hjelp til å mestre livet med, eller etter, kreftsykdom?

  Den 19. september starter nytt kurs i kreftrehabilitering. Her får du undervisning i relevante temaer og gruppetrening med fysioterapeut.

 23. Gratis kurs i privatøkonomi

  Økonomiske rådgivere fra NAV i Nordre Follo holder gratis kurs i privatøkonomi tirsdag 19. september klokken 12-15.

 24. 8. september er siste dag med forhåndsstemming

  Mandag 4. - torsdag 7. september er det åpent frem til klokken 20. Fredag 8. september er det åpent frem til klokken 15.30. Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september.

 25. Kjenner du deg nedstemt, med lite initiativ og energi?

  Ønsker du å komme i gang igjen? Bli med på kurset Bakkestart på Frisklivssentralen!

 26. Informasjon om harepest

  Harepest er påvist på flere harer i Norge, blant annet i Nordre Follo. Sykdommen kan smitte til mennesker og andre dyr.

 27. Høring av skrivemåte på veinavn

  Innbyggere og andre interesserte har sendt inn navneforslag på veien som tar av fra Vestveien og går inn til Ski tinghus, Follo politistasjon, Politiets publikumssenter mv.

 28. Nå blir det bedre pasientvarslingssystem på sykehjemmene

  Det nye systemet er enklere å bruke og gir økt trygghet for de som får kommunale helsetjenester.

 29. Kunngjøring av nye veinavn – Johannes Mikkelsens vei og Bokbindergrenda

  Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok to nye veinavn i kommunen den 29. august 2023.

 30. Pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer

  Parenthood Rus er et pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer i Nordre Follo. I høst kan du møte andre mødre og fedre med tilsvarende eller lignende opplevelser.

 31. Råd om fugleinfluensa

  Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa blant villfugl i Norge. Sykdommen er foreløpig ikke registrert i Nordre Follo, men vi må forberede oss på at det kan dukke opp.

 32. Det er mulig å søke om å få stemme hjemme

  Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan dra til et valglokale, så kan vi komme hjem til deg. Kontakt oss så raskt som mulig og senest 6. september.

 33. En dag preget av nattens regn

  Det kom mye nedbør natt til 27. august og vårt mannskap har jobbet gjennom natten og søndagen med å håndtere situasjonen. Vi opplever å ha kontroll fra kommunens side og vil følge opp utover i uken.

 34. Midlertidig endret gangvei ved Parkaksen i Ski sentrum

  Kommunen bygger en universelt utformet rampe mellom Jernbaneveien og Parkaksen. I byggeperioden må du som skal til Parkaksen ta en alternativ rute enten via gågata (Idrettsveien) eller Kirkeveien.

 35. Vannledningsnettet i Skotbu og Kråkstad blir spylt i uke 34

  Det kan være varierende trykk, misfarget vann og luft i rørene i denne perioden.

 36. Starter med utdeling av matkasser

  Fra 26. august starter Røde Kors, Utafor Boksen og kommunen med å dele ut mat til de som har behov for dette.

 37. Hvordan skal vi skrive Waldemarhøy/Valdemarshøi?

  Statens kartverk behandler navnesaken, som tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Frist for å gi innspill er 11. oktober.

 38. Ønsker du å være i mer aktivitet?

  21. august starter vi opp treningstilbudet Aktiv med Friskliv og Aktiv med Friskliv Senior. Meld deg på i appen Spond.

 39. Kurs: Hvordan mestre depresjon?

  Den 13. september starter vi opp et nytt kurs i "Takk, bare bra", et kurs i forebygging og mestring av depresjon for de over 60 år.

 40. Velkommen til nytt skoleår

  Skolene i Nordre Follo starter opp igjen torsdag 17. august. Nedenfor finner du oppmøtetider på de enkelte skolene.

 41. Tilbyr vaksine til russ som var på Ios i uke 30

  Ungdom som deltok på russearrangementet på Ios, eller som har vært i nærkontakt med 18-åringen som døde av smittsom hjernehinnebetennelse,  kan få vaksine mot meningokokk B.

 42. Ber lokal russ oppsøke legevakten

  Ungdom som var på Ios i forbindelse med en russetur i uke 30 anbefales å oppsøke legevakten som et føre-var tiltak. 8. august ble det kjent at en ungdom fra Bærum som deltok på turen døde som følge av smittsom hjernehinnebetennelse.

 43. Nytt kurs for deg som har eller har hatt kreft

  Den 19. september starter nytt kurs i kreftrehabilitering, et kurs som kan hjelpe deg til å mestre hverdagen og livet med- eller etter kreftsykdom.

 44. Bli med på folkemøte: Hva er byen Ski for deg?

  Tirsdag 22. august er alle invitert til folkemøte på biblioteket i Ski. Vi ønsker å høre din mening om hva som gjør det godt å bo, besøke og jobbe i Ski.

 45. Planforslag for Vestveien 24 til offentlig ettersyn

  Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge ut dette planforslaget til offentlig ettersyn/høring. Frist for innspill er 8. september 2023.

 46. Hvordan skal vi skrive Vestråt/Vestraat?

  I forbindelse med navnsetting av Vestråtparken i Ski sentrum har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Vestråt/Vesteraat.

 47. Planforslag for Waldemarhøyveien 1 til offentlig ettersyn

  Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge reguleringsplanforslaget for Waldemarhøyveien 1 ut til offentlig ettersyn slik at interesserte kan komme med innspill.

 48. Planforslag for Glynitveien 32 til offentlig ettersyn

  Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge dette planforslaget ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

 49. Planforslag for Skotbu høydebasseng til offentlig ettersyn

  Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge reguleringsplanforslaget for Skotbu høydebasseng til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

 50. Revidert strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

  Nordre Follo kommune har vedtatt ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er gjeldende fra 1. januar 2024.

 51. Arbeider på Follobanen og buss for tog i juli

  Bane NOR melder at årets sommerarbeid med Follobanen skal pågå i fire uker fra og med lørdag 1. juli til og med søndag 30. juli.

 52. Reguleringsplan for fortau langs fv. 1372 Oppegårdveien nord er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok 14. juni 2023 reguleringsplan for fortau langs fylkesvei 1372 Oppegårdveien nord.

 53. Vi jobber i lysløypa i sommer

  Vi skal fullføre den påbegynte turveien fra Gimleveien til Kongeveien i Oslo. I uke 26-29 kan du møte på anleggsarbeid her.

 54. Nye prøveresultater i Gjersjøen

  Prøver fra 15. juni viser normal algekonsentrasjon, med arter som forekommer hvert år på denne tiden.

 55. Vis hensyn til måkeungene

  Ungene til et fiskemåkepar er ute av redet og på bakken i Ski sentrum. Dette er helt normalt, så det er viktig at vi lar dem få være i fred.

 56. Nye kurs hos Frisklivssentralen etter sommerferien

  Handler om temaer som å endre levevaner, øke hverdagsgleden, mestre belastninger, søvnproblemer, kostvaner og tobakk.

 57. Vi bytter GPS-klokker og GPS-brikker

  Alle innbyggere som har fått tildelt GPS-klokker og GPS-brikker gjennom kommunen, vil nå få en ny.

 58. Hva er byen Ski for deg?

  Vi ønsker å vite hva innbyggerne mener gjør Ski til et godt sted å bo, jobbe og besøke. Si din mening og vinn gavekort.

 59. Er du meddommer?

  Det er viktig at du gir beskjed hvis du har ny kontaktinformasjon, som epostadresse, telefonnummer, yrke og lignende.

 60. Høring av forslag til gebyrforskrift for selvkostområdene plan, byggesak og geodata

  Høringsfristen er 18. august 2023.

 61. Ønsker forslag til kandidater til politiske råd

  Kommunestyret i Nordre Follo skal velge representanter til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser.

 62. Høring av forslag til ny forskrift om fartsbegrensninger for fritidsfartøy

  Høringsfristen er 15. august 2023.

 63. Varsel om støyende asfalteringsarbeid i Ski

  Veidekke Industri AS asfalterer i Ski om nettene på oppdrag fra Viken fylkeskommune i perioden 15.-28. juni.

 64. 15 vielser på fire dager

  Tre av parene giftet seg utendørs på Møllerenga på Langhus i nydelig junivær.

 65. Helsestasjonstjenester på nett

  Nå kan du kontakte helsestasjons- og skolehelsetjenesten på nett!

 66. Planlegger å bygge fortau langs Idrettsveien ved Ski idrettspark

  Nordre Follo kommune planlegger å bygge fortau fra Gymnasveien til Balders vei til høsten.

 67. Hvordan skal vi skrive de offisielle navnene på torgene i Ski sentrum?

  Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene som har kommet inn.

 68. Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Fløysbonn ungdomsskole

  Nå starter planarbeidet for Fløysbonn ungdomsskole, Holbergs vei 41 på Sofiemyr. Forslagsstiller er Nordre Follo kommune. Plankonsulent er Arkitema AS.

 69. Hjertesoner for tryggere skolevei

  Barneskolene følger opp Trygg trafikks arbeid med hjertesoner rundt skolen. Mindre biltrafikk og gode stopp- og hentesteder gir tryggere skoleveier og bedre trafikksikkerhet.

 70. Er du pårørende til en person med demens?

  Fra oktober kan du delta på fire samlinger for å få mer kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

 71. Nasjonal test av nødvarsel til mobiltelefoner onsdag 14. juni

  Onsdag 14. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

 72. Nå kan du foreslå veinavn

  Gi ditt forslag til navn på veien som går inn fra Vestveien til Ski tinghus, Follo politistasjon, politiets publikumssenter og videre. Fristen er 04.08.2023.

 73. Heldagsmøte i kommunestyret onsdag 14. juni

  Avslutte kommunal drift av private veier, økonomisk sikkerhetsstillelse i kommunens utbyggingsavtaler og idrettens ønske om discgolfbane i Skorhaugåsen er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 74. Det ekstraordinære bålforbudet forlenges ikke

  Forbudet utløper ved midnatt 29. juni, og ordinære regler vil gjelde.

 75. Deltidsjobb for 48 ungdom i tre år

  Snart blir 48 stillinger for ungdom (14-20 år) lyst ut. Generasjon M er en sosial entreprenør som ansetter våre ungdommer. Kommunen og Sparebank1-stiftelsen som finansierer tiltaket over tre år.

 76. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 8. juni

  Arbeid med utvikling av heltidsstillinger, 1. tertialrapport 2023 og et innbyggerforslag om rådhuspark på Kolbotn er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 77. Lærlinger ser mange muligheter med velferdsteknologi

  Hjelpemidler kan gi en bedre hverdag for pasienter og brukere. Helsefaglærlingene synes det er spennende og er opptatt av god informasjon til brukere og pårørende.

 78. Sommerles er i gang!

  Fra 1. juni kan alle barn på 1.–7. trinn, og skolestarterne, være med på Norges kuleste lesekampanje.

 79. Hvordan kan vi gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig?

  Ungdomsrådet vil ha enklere språk, gode sammendrag og forklaring av faguttrykk. De ber også skolen ta lokalpolitikk inn i undervisningen.

 80. Oppfordrer til å spare på vannet

  Vi oppfordrer alle i kommunen til bruke minst mulig vann og begrense hagevanning og all unødig vannbruk.

 81. Arbeid på jernbanen helgen 10.-11. juni

  Bane NOR planlegger vedlikeholdsarbeid mellom Oppegård og Ski og på Kolbotn stasjon 10.-11. juni 2023.

 82. Gratis energirådgivning for boligselskaper

  Nordre Follo kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser.

 83. Velkommen til å henge i Ski sentrum

  Vi har satt opp hengekøyer, møbler og spill. Ta deg en tur og nyt sommerværet.

 84. Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er vedtatt

  Kommuneplanen er den overordnede planen for styring av kommunen. Politikerne vedtok ny arealdel 3. mai.

 85. Høring av skrivemåte for Bunnefjorden

  I forbindelse med vern av to skogområder i Frogn kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene som begynner med Bonn-/Bånn-/Bunn-/Bund-.

 86. Anbefaler utsettelse for rehabilitering og utvidelse av Fløysbonn skole

  Utvidelse og rehabilitering av Fløysbonn skole på Sofiemyr foreslås utsatt med 2 år, til skolestart 2029/2030 på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

 87. Vil laget ditt låne markedsplass i Ski søndag 11. juni?

  Vil laget ditt eller en forening du er medlem i låne en markedsplass under Follofestivalen og Gatekunstfestivalen?

 88. Invitasjon til vandring langs kyststien i Follo 2.-7. juni

  Folloregionen IPR har som ambisjon å få på plass en sammenhengende kyststi gjennom Folloregionen. Nå skal vi gjøre oss kjent med kyststien og kysten. Vil du være med?

 89. Status for nedgraving av høyspentledning gjennom Finstad - Ski vest

  Høyspentledningen som går gjennom Finstad- Ski vest skal graves ned som planlagt, men arbeidet blir ikke klart til Magasinparken ungdomsskole står ferdig i 2025.

 90. Velkommen til Sumprock 2023

  Festivalen Sumprock går av stabelen fredag 2. juni kl. 18-22 på Kolbotn torg.

 91. Hengekøyeparken på Gjersenga er klar

  – Denne dagen har jeg ventet på, sa ordfører Hanne Opdan ved åpningen.

 92. Kommunen har ny sentralbordløsning

  Vi har byttet sentralbordløsning. I en overgangsperiode kan ta litt lenger tid å få svar mens vi lærer oss det nye systemet.

 93. Bildeling for innbyggere i Nordre Follo kommune kvelder og helger

  De neste 6 månedene kan innbyggere i Nordre Follo kommune benytte seg av en ny bildelingstjeneste i form av to biler som er tilgjengelig i kommunens bilpark.

 94. Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Nordbyveien 2

  Du kan komme med innspill til forhandlingene innen 9. juni.

 95. Follo-kommunene skal få flere ungdom ut i arbeid

  Nytt prosjekt med Follo Futura og NAV skal skreddersy tilbud til ungdommer som står utenfor arbeidslivet. De oppfordrer arbeidsgivere til enda mer inkludering.

 96. Elevenes digitale kompetanse

  Ansatte i Nordre Follo kommune har laget en plan for elevenes digitale kompetanse. Denne uken presenterte de planen på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring på NTNU i Trondheim.

 97. Nå kan du gi innspill til reguleringsplanforslaget for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg

  Velkommen til åpent informasjonsmøte om planen torsdag 8. juni kl. 18.00 – 19.00 på rådhuset i Ski.

 98. Varsel fra Bane NOR om nattarbeider på jernbanen

  Bane NOR ved entreprenøren Baneservice har planlagt nattarbeid helgen i uke 19 i området Rosenholm, Kolbotn og Solbråtan.

 99. Frisklivssentralen Nordre Follo er ny utviklingssentral

  Frisklivssentralen er en av 17 utviklingssentraler som har avtale med Helsedirektoratet.

 100. Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

  Trygge lokalsamfunn er en metode for å forebygge skader og ulykker blant innbyggerne. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader.

 101. Politikerne skal vedta ny arealdel i kommuneplanen

  Det kom inn mer enn hundre innspill da arealdelen lå ute til høring. Onsdag 3. mai har kommunestyret møte og fatter endelig vedtak.

 102. Møte i kommunestyret onsdag 3. mai

  Sluttbehandling av kommuneplanens arealdel, kommunens rekrutteringsstrategi og Finstad flerbrukshall er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 103. De to veiene fra Siggerudveien til Pungen og til Nordre Stunner skal få offisielle navn

  Nå er de aktuelle navneforslagene ute på høring om skrivemåten. Fristen for å komme med høringsuttalelse er 23. juni.

 104. Er du pårørende eller verge til en person med funksjonsnedsettelse?

  Vi ønsker å skape bedre dialog og samarbeid med pårørende. Velkommen til dialogforum med ekstern foreleser tirsdag 30. mai. Husk påmelding.

 105. Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai

  Veteraner vil bli hedret for sin innsats med markeringer på Kolbotn og i Ski middelalderkirke den 8. mai. Er du veteran, kan du melde deg på veterandag med middag på Oscarsborg innen 1. mai.

 106. Nå kan du gi innspill til kommunens plan mot vold i nære relasjoner

  Kommunens plan for arbeidet mot vold i nære relasjoner er revidert. Vi ønsker innspill til planen fra organisasjoner og innbyggere innen 23. mai.

 107. Byggestart for Magasinparken ungdomsskole

  Fredag 21. april 2023 ble det markert byggestart for den nye skolen Magasinparken ungdomsskole i Ski.

 108. Møte i formannskapet torsdag 27. april

  Sluttbehandling av kommuneplanens arealdel, årsregnskap og årsberetning for 2022 og utvidelse av Flåtestad skole er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 109. Varsel om støyende arbeider ved Kolbotn stasjon 3.-9. mai

  Bane NOR planlegger diverse arbeid på Kolbotn stasjon i perioden 3.-9. mai 2023.

 110. Endringer i vanntrykket til mange av våre innbyggere

  Våre innbyggere i området som tidligere var Ski kommune kan oppleve varierende vanntrykk, misfarget vann og luft i rørene. Det er ikke farlig å drikke vannet.

 111. Åpent møte om stedsutvikling for Langhus-Vevelstad 27. april

  Hva er viktig for deg når området rundt Vevelstad stasjon og Langhus idrettspark skal utvikles og selges?  Alle er velkommen til åpent møte med informasjon, inspirasjon og medvirkning.

 112. Informasjon til deg som vil ha trær fjernet fra kommunens grunn

  Vi får mange henvendelser fra innbyggere som ønsker at kommunen feller et eller flere trær på våre arealer. Vi gjør nå om på rutinene våre for hvordan vi behandler disse henvendelsene.

 113. Nå kan du foreslå offisielle navn til øvre og nedre torg i Ski sentrum

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til offisielle navn på øvre og nedre torg i hjertet av Ski sentrum innen 12. mai.

 114. Nå kan du komme med forslag til offisielt navn på Vestråtparken

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til offisielt navn på Vestråtparken i Ski sentrum innen 12. mai.

 115. Ikke ta på alger i Kolbotnvannet

  Det er observert alger i Kolbotnvannet i forbindelse med at isen smelter. Pass spesielt på barn og hunder og unngå å ta på algene.

 116. Vi samler inn utstyr og klær til flyktninger

  Røde Kors og kommunen har innsamling til nyankomne flyktninger. Du kan levere mandag, tirsdag, onsdag og lørdag. Les i saken hva det er behov for nå.

 117. Vil du ha gratis sjekk av sykkelen din?

  Kom innom Kolbotn stasjon 24. april eller Ski stasjon 27. april. Tiltaket er en del av sykle til jobben-aksjonen.

 118. Er det viktig for deg å jobbe i nærheten av der du bor?

  Nordre Follo kommune jobber med en næringsplan som skal gjelde de neste ti årene. Nå ønsker vi å finne ut hva som er viktig for deg som innbygger.

 119. Informasjonsmøte om bygging av ny Sofiemyr skole

  Det blir informasjon om byggeprosjektet, støy, fremdriftsplan og informasjonskanaler. Velkommen på møte onsdag 19. april klokken 18.00.

 120. Generelt bålforbud fra 15. april

  Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål.

 121. Nå starter sykle til jobben-kampanjen!

  All aktivitet teller. Meld deg på, registrer aktiviteten din og vinn flotte premier. Vi dekker deltakeravgift for alle innbyggere.

 122. Lurer du på noe om byggeregler og byggesøknad?

  Torsdag 27. april klokken 16.00 – 19.00 har vi åpen byggesaksveiledning. Velkommen!

 123. Ny klimakoordinator for kommunene i Follo på plass

  Simon Oxholm Roy er engasjert som klimakoordinator for å styrke innsatsen med å nå felles klimamål.

 124. Nå starter vi vårrengjøringen

  Vinteren har omsider sluppet taket og vi begynte å feie og spyle gatene i uke 16. Vi skal som alltid være ferdige før 17. mai.

 125. Meld deg på kulturskolens sommerskole!

  Ønsker du å gjøre noe gøy i ferien? Da kan du melde deg på kulturskolens sommerskole i august.

 126. Invitasjon til åpent møte om jordvern

  Hvordan skal vi bevare jordbruksarealene i Follo? Velkommen til åpent møte om strategier for jordvern i Follo.

 127. Slik blir valget gjennomført

  Gleder du deg til å bruke stemmeretten til høsten? Sjekk når og hvor du kan stemme.

 128. Midlertidig samlevei nord for Kirkeveien skal hete Kapellsanderveien

  Navnet ble vedtatt av politikerne 21. mars.

 129. Møte i kommunestyret onsdag 29. mars

  Temaplan om vold i nære relasjoner, tilstandsrapport for barnevernstjenesten og kommunens rekrutteringsstrategi er blant sakene denne uken.

 130. Husk å holde hunden i bånd fra 1. april

  Båndtvangen gjelder i hele kommunen, i parker, skog og andre steder hunden ellers pleier å få løpe løs.

 131. Søk midler fra fylkeskommunen til kompetanseløft

  Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte.

 132. Nå kan du få gratis klima- og energirådgivning

  Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi.

 133. Møte i formannskapet torsdag 23. mars

  Revidering av finansiell handlingsregel når det gjelder gjeldsgrad, håndtering av innsigelser til ny arealdel i kommuneplanen og kommunens sykefravær er blant sakene politikerne behandler denne uken.

 134. Ny dose vaksine til personer over 75 år og beboere på sykehjem

  Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til de eldste. Du kan bestille time i Helseboka.

 135. Vi ønsker forslag til navn på de to veiene fra Boger til Pungen og Nordre Stunner

  Vi vil gjerne få dine forslag til navn på de to veiene som går fra Siggerudveien ved Boger og inn til Pungen og til Nordre Stunner. Fristen er 14. april.

 136. Søk om tilskudd til integreringsarbeid

  Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 137. Bli med på kurs i hverdagsglede

  Lær hvordan du selv kan gjøre små grep for å bedre din egen helse og livskvalitet. Frisklivssentralen starter nytt kurs i hverdagsglede i uke 15.

 138. Viktig med god start i barnehagen

  Mange småbarnsforeldre har nylig søkt om barnehageplass. For noen er det første gang og mange spørsmål melder seg.

 139. Søk lærlingplass hos oss i dag!

  Vi har ledige læreplasser som barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk, IT-driftstekniker og helsearbeider.

 140. Vil du være valgmedarbeider?

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget gjennomføres 10. og 11. september. Vi søker nå valgmedarbeidere til valgdagene og til forhåndsstemmeperioden 10. august til 8. september.

 141. Søk om læreplass innen 15. mars!

  Vi har ledige læreplasser som barne- og ungdomsarbeider, ernæringskokk, IT-driftstekniker og helsearbeider.

 142. Detaljplan for Vestveien 22 er vedtatt

  Den vedtatte detaljreguleringen tillater oppføring av et nytt kontorbygg mellom eksisterende tinghus og jernbanen.

 143. Bli med på Norsk naturfotofestival 10- 12. mars

  Til helgen arrangeres Norsk naturfotofestival for tiende gang på Rådhusteateret i Ski. H.K.H. Dronning Sonja besøker festivalen fredag 10. mars.

 144. Sommerjobb for ungdom – søk innen 10. mars!

  Er du mellom 16 og 20 år (f. 2007–2003) og ønsker deg jobb til sommeren?

 145. Bør man kjøpe eller leie bolig til personer med funksjonsnedsettelser?

  Vi ønsker velkommen til temamøte for foreldre og verger 16. mars.

 146. Ruter tilbyr bestillingstransport i Nordre Follo

  Transporten kjøres med minibusser og er tilrettelagt for rullator og rullestol. Les om hvor de kjører og hvordan du bestiller.

 147. Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

  Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte for frivillige organisasjoner.

 148. Slik snakker du med barn om krig

  Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.