Nyheter

 1. Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

 2. Drop-in tilbud om koronavaksine

  Nordre Follo kommune har høy vaksinasjonsdekning, men det er fortsatt noen som ikke har benyttet tilbudet om vaksine. Dette gjelder både første og andre dose.

 3. Eldredagen 1. oktober

  Senior fritid markerer den internasjonale Eldredagen 1. oktober. I år er temaet digitalisering. Hvilke muligheter gir økt digitalisering for seniorer i Nordre Follo? Hvordan kan jeg bli mer digital? Hva med de som ikke bruker digitale hjelpemidler?

 4. Vellykket sikkerhetsuke

  Dette var første gang Nordre Follo kommune arrangerte  Sikkerhetsuka. I løpet av syv skoledager fikk alle 8-klassingene i kommunen opplæring i ulykkes- og skadeforebyggende tiltak fra politiet og ambulansepersonell.

 5. Vil du bli bøssebærer?

  Nå kan du melde deg som bøssebærer på årets TV-aksjon søndag 24. oktober. Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

 6. Kommunen spyler snart vannledningsnettet

  Vi spyler vannrørene med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet, og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet.

 7. Trenger du noen å snakke med?

  Onsdag 22. september skjedde en dypt tragisk hendelse i kommunen vår, noe som påvirker lokalmiljøet i stor grad. Barn, unge og voksne reagerer på ulike måter og mange har behov for noen å snakke med.

 8. Høstfrisk

  I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse arrangerer Frisklivssentralen gratis trening for voksne innbyggere i Nordre Follo i uke 40.

 9. Kommunens teststasjon flytter til Langhus

  Fra og med fredag 1. oktober vil testing for koronavirus foregå i Langhuset på Langhus.

 10. Varsel om natt- og helgearbeid på Follobanen 25.-26. september

  Bane NOR skal i helgen 25.-26. september utføre viktig anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

 11. Ordføreren tråkket i gang mobilitetsuka

  Mobilitetsuka er i gang. Ordfører Hanne Opdan markerte det med å teste tandemsykkel for første gang.

 12. Informasjon fra Bane NOR om arbeider ved Solbråtan stasjon

  Østfoldbanen får nytt digitalt signalsystem i 2023. Bane NOR og entreprenør RIAS skal derfor gjøre anleggsarbeid ved Solbråtan stasjon 25.-26. september.

 13. Endrer krav til karantene og smittesporing

  Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Det innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

 14. Vi ønsker forslag til veinavn

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til veinavn for veien som skal bygges i forbindelse med reguleringsplan Linås.

 15. Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv – søknadsfrist 3. oktober

  Nordre Follo kommune deler nå ut 7 973 000 kroner som tilskudd til lokale bedrifter berørt av pandemien.

 16. God valgdeltakelse i Nordre Follo

  Leder av valgstyret, ordfører Hanne Opdan er godt fornøyd med valgdeltakelsen, som endte på 81,7.

 17. Valget 2021

  Valglokalene i Nordre Follo kommune er nå stengt og vi jobber med å telle opp stemmene. Valgdirektoratet publiserer prognoser og foreløpige resultater fortløpende.

 18. Digitalt informasjonsmøte om ny arealplan for kommunen

  Vi har startet arbeidet med en ny samlet arealplan for Nordre Follo kommune. I den forbindelse med arbeidet arrangerer vi et digitalt informasjonsmøte 15. september 2021 kl. 18.00.

 19. 44 prosent har forhåndsstemt i Nordre Follo kommune

  Forhåndsstemmingen er over. 18 539 av totalt 42 175 stemmeberettigede har avgitt forhåndsstemmer til  stortingsvalget og sametingsvalget 2021.

 20. Vi ønsker forslag til veinavn

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til nytt veinavn for veien som går fra Høysletta til Eikeli gård. Fristen er 15. oktober 2021.

 21. Nå kan du sjekke deg på helsestasjonen

  Jordmødre har lang erfaring med å ta celleprøve for å forebygge livmorhalskreft. Helsestasjonene i Nordre Follo har åpen dag torsdag 30. september, så alle som vil kan ta celleprøve hos jordmor.

 22. Valglokaler og åpningstider 12. og 13. september

  Stortings- og sametingsvalget avholdes søndag 12. og mandag 13. september. På valgdagene må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.

 23. Aktiviteter for barn og ungdom i høstferien

  I høstferien arrangerer fritidsklubbene turer og aktiviteter for barn og unge i kommunen.

 24. Melder kun om utbrudd på våre nettsider

  Vi melder nå kun om utbrudd i kommunale institusjoner som har mer enn tre smittetilfeller eksternt. Virksomheter som er berørt har direkte kontakt med smittesporingsteamet.  

 25. Vi søker etter turvenner

  Har du tid og lyst til å være en turvenn? Mange eldre ønsker å kommer seg ut, men vil gjerne ha en å gå sammen med.

 26. Ny fase i pandemien

  Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold holdt tirsdag formiddag pressekonferanse om smittesituasjonen, testing, smittesporing og vaksinering av barn og unge.

 27. Pressekonferanse om Covid-19 7. september kl.12.00

  Økende smitte og flere endringer i håndteringen av korona gir mange spørsmål. Ordfører og kommuneoverlegen inviterer derfor til en pressekonferanse på Nordre Follo rådhus klokken 12.00 tirsdag 7. september. 

 28. Utbrudd Covid-19 ved videregående skoler

  Det er meldt om utbrudd ved alle de tre videregående skolene i kommunen.  1 trinn ved Roald Amundsen VGS er satt til gult nivå etter trafikklysmodellen. Det er 30 smittetilfeller ved skolen.

 29. Mye nytt og mange spørsmål om korona

  Det er flere endringer knyttet til korona og barn og ungdom. Det fører til mange spørsmål. Det er i dag sendt ut brev til alle foresatte om hva som er nytt. 

 30. Nordre Follo kommune starter arbeidet med en ny samlet arealplan for kommunen

  Du kan gi innspill til planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel frem til 1. november.

 31. Vil tilby vaksine til barn og unge født 2006-2009

  Regjeringen har bestemt at barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19.

 32. Tilsyn på spesialundervisning og enkeltvedtak

  Statsforvalteren startet tilsyn med Nordre Follo kommune og Ski ungdomsskole i september 2020. Tema var spesialundervisning og enkeltvedtak.

 33. Smittesituasjonen i kommunen

  -Vi er for tiden på risikonivå 3, det vil si økende spredning. Ved nivå 3 åpnes det for vurdering av gult nivå i barnehage og skole, men grønt nivå er fremdeles hovedregelen.

 34. Vil du være følgevenn?

  Mange trenger noen som kan være med som følge til for eksempel legen, apoteket eller butikken. Har du tid og lyst og er tålmodig og omsorgsfull, kan dette være en meningsfull frivilligoppgave for deg.

 35. Signerte avtale som gir større tilskudd fra staten

  Kommunene rundt Oslo har blitt enige med staten om en tilleggsavtale til byvekstavtalen. Osloområdet får et betydelig økt statlig tilskudd til miljøvennlig transport i årene fremover. – Dette er vi veldig fornøyd med, sier ordfører Hanne Opdan.

 36. Møte i kommunestyret onsdag 1. september

  Vennskapskommuner og høringsinnspill fra Nordre Follo kommune til Vikens handlingsprogram for samferdsel er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 37. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets tredje faktura for kommunale avgifter sendes nå ut, og har betalingsfrist 20. september. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 38. Satser på naturen

  Nordre Follo er fortsatt på 1. plass når det gjelder kriteriesettet «Satser på naturen» i Naturkampens kåring blant kommuner!

 39. Midler til kompenserende tiltak for barn og unge

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bevilget 3.5 millioner til kompenserende tiltak i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

 40. Gi beskjed hvis du ikke kan møte til vaksine

  Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo.

 41. Nye Østre Greverud kunstgress klar til bruk

  Banen er den første i landet med miljøvennlig innfyll på bane med undervarme. Anlegget er et pilotprosjekt som tilfredsstiller både krav til miljø og krav fra NFF og FIFA.

 42. Lavere vanntrykk på Kolbotn og Tårnåsen

  Gravearbeider i Kolbotn sentrum førte onsdag til et brudd på hovedvannledningen. Det kan medføre lavere vanntrykk i større deler av Kolbotn og Tårnåsen.

 43. Møte i formannskapet torsdag 26. august

  Utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel og forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 44. Ny søknadsfrist for tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

  Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd innen 1. oktober.

 45. Kunst i Follo

  21. og 22. august kl. 11-17 vil kunstnere, kunsthåndverkere, gatekunstnere og andre kreative personer stille ut og vise frem sin kunst.

 46. Naboinformasjon fra Bane NOR

  I forbindelse med Bane NORs arbeid i morenen i Ski og utbedringen av grunnforholdene i dette området, har det oppstått enkelte synlige sprekker i asfalten i Waldemarhøyveien.

 47. Savnet jente er kommet til rette

  Jenta (9) som var savnet på Tårnåsen har heldigvis kommet til rette etter tips fra publikum.

 48. Ny risikovurdering fra kommuneoverlegen

  Nordre Follo kommune vurderes å være på nivå 2, kontroll med klynger. Skolene er bedt om å forberede oppstart på grønt nivå.

 49. Ny drop in-tid for første vaksinedose

  Tirsdag 10. august kl. 16 til 18 er det åpent for drop in-vaksinasjon til de som ikke har fått første dose av koronavaksinen.

 50. Tilbyr drop in-timer kun for dose 1

  Tirsdag 3. august fra kl. 16.00 til 18.00 er det åpent for drop in-vaksinasjon til de som ikke har fått første dose av Covid 19-vaksinen.

 51. Veldig god vaksinedekning

  Vi nærmer oss 90 prosent vaksinedekning blant personer over 18 år i Nordre Follo.

 52. Nytt portforbud for tamfugl i Follo og omegn

  Det er påvist fugleinfluensa hos grågjess i Son som ble funnet i juni. Mattilsynet gjeninnfører derfor portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap for å hindre smitte fra villfugl.

 53. Rehabiliterer løpedekket på Ski stadion

  I uke 27 og 28 blir løpedekket på Ski stadion rehabilitert. I denne perioden er løpebanen stengt for bruk.

 54. Husk å registrere deg i Helseboka

  Nordre Follo kommune får mange koronavaksiner de nærmeste ukene. Det betyr at alle over 18 år (født i 2003) får tilbud om første dose innen uke 29.

 55. Ekstraordinært møte i kommunestyret 7. juli

  Saken som skal behandles er søknad om dispensasjon fra reguleringsplan,  lege- og tannlegekontor Kolbotn torg

 56. Nye kompensasjonspenger er fordelt til lokalt næringsliv

  Nye 4,6 millioner kroner er tildelt næringslivet i Nordre Follo. Størstedelen er gitt som kompensasjon til nye søkere, mens et mindre beløp er gitt som en ytterligere håndsrekning til bedrifter som søkte gjennom den forrige runden.

 57. Mange vaksiner til Nordre Follo

  Nordre Follo kommune får mange koronavaksiner de nærmeste ukene. Ønsker du vaksine, må du registrere deg i Helseboka.

 58. Åpningstider i sommer

  Flere virksomheter har endrede åpningstider i sommer. Her finner du åpningstider for noen av virksomhetene.

 59. Smitteutbrudd blant ungdom født i 2003

  Vi opplever nå et pågående smitteutbrudd blant ungdom i kommunen. Mange har deltatt på ulike fester og vi oppfordrer alle som har vært på fest i helgen 24. juni – 26. juni om å teste seg.

 60. Trefelling langs Theodor Hansens vei - Veslebukta

  Det har i forbindelse med opparbeidelse av Theodor Hansen vei forbi Veslebukta vært gjennomført en befaring med kommunen og utbygger til stede.

 61. Nordre Follo får mange vaksiner

  Kommunen har fått beskjed fra FHI om forventet levering av vaksinedoser i sommer. Der ser ut til at vi kan tilby hele den voksne befolkningen vaksine i juli.

 62. Gebyrkontorets telefon stengt i sommer

  Har du spørsmål om faktura for kommunale avgifter i sommer, ber vi om at du sender oss e-post.

 63. Grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler

  Kommunens barnehager og skoler følger grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen fra 26. juni og til og med 27. august 2021.

 64. Lysløypeprosjektet fortsetter

  Vi ønsker at innbyggerne kommer seg ut i naturen, både sommer og vinter, og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i nærområdene nord i kommunen.

 65. Fikk svar fra ordføreren og fordelte penger

  Denne uken hadde Nordre Follos barn og unges kommunestyre sitt siste møte før sommeren. 19 skoler deltok med en eller to representanter i møtet som ble ledet av ordfører Hanne Opdan.

 66. Nå er det mulig å leie elektrisk sparkesykkel i Ski

  Ruter tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski. Egne oppmerkede parkeringsplasser er ett viktig grep.

 67. Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet

  Fra 1. august 2021 får skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan, og SFO-lederne i Nordre Follo kommune er klare for arbeidet med å styrke kvaliteten og innholdet i tilbudet.

 68. Store deler av områder rundt rådhuset stenges i 24 timer

  Store deler rundt Nordre Follo rådhus vil bli avsperret fra og med klokken 21.00 torsdag 17. juni og til og med kl. 21.00 fredag 18. juni i forbindelse med en politisk markering på torget 18. juni kl. 17.00 – 19.00.

 69. Kort fra kommunestyret 16. juni

  Den økonomiske situasjonen i Nordre Follo preget kommunestyrets møte 16. juni. De behandlet blant annet årsregnskapet for 2020, mål- og rammeplan for 2022, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og prioritering av utbygging.

 70. Forlenger tiden mellom vaksinedosene

  Norge får færre vaksiner enn forventet i sommer. Regjeringen har derfor vedtatt å gå tilbake til 12 ukers intervall mellom dosene for å gi flest mulig første vaksinedose.

 71. Geoteknisk undersøkelse i Theodor Hansens vei

  I forbindelse med arbeider langs Theodor Hansens vei i Veslebukta, oppsto det sprekker i torvmasser inne på anleggsområdet. Arbeidene ble umiddelbart stanset.

 72. Møte i kommunestyret onsdag 16. juni

  Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 73. Samarbeidsavtale for Folloregionen interkommunalt politisk råd

  Representantskapet i Folloregionen interkommunalt politisk råd har i dag vedtatt samarbeidsavtalen for Folloregionen interkommunalt politisk råd, til daglig kalt Folloregionen.

 74. Nordre Follo kåret til årets kommunevåpen i Norden

  Kommunevåpenet vårt er kåret til årets kommunevåpen i Norden. Ordfører Hanne Opdan tok i imot prisen i dagens formannskapsmøte.

 75. Vedtok ikke ny lokal koronaforskrift

  Nordre Follo kommune følger nasjonal forskrift om smitteverntiltak. Grunnskolen og barnehager er på grønt nivå fra 26. juni og til og med 27. august 2021.

 76. Rolig smittesituasjon og fortsatt risikonivå 2

  Kommuneoverlegen anbefaler at vi kun følger nasjonale smittevernregler fra og med 11. juni. Det er formannskapet som bestemmer om vi skal ha lokale regler eller følge de nasjonale, i sitt møte 10. juni.

 77. Hva er viktig for deg som bruker av kommunens helse- og omsorgstjenester?

  I Nordre Follo kommune skal vi legge til rette for at innbyggerne føler trygghet og mestring og kan være aktive hele livet, uansett funksjonsnivå.

 78. Varslingsprøve

  Onsdag 9. juni klokken 12.00 skal Sivilforsvaret teste befolkningsvarslingen. Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon".

 79. Folkevalgte har stilt spørsmål om tertialrapport og mål- og rammesak

  1. tertialrapport 2021 og mål- og rammesak for 2022 skal til politisk behandling i juni. Folkevalgte har sendt inn spørsmål til administrasjonen, som publiseres med svar.

 80. Har du nylig etablert en egen bedrift, eller vurderer du å bli gründer?

  Bli med på gründercafé 16. juni og få tips og råd om hvordan du kan komme i gang.

 81. Har du en god idé?

  Barn og unge som har en god idé, kan nå søke om tilskuddet «Prøv selv» til å planlegge og gjennomføre ideen!

 82. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 10. juni

  Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, prioritering av utbyggingsområder og vedtekter for kommunale barnehager er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 83. Inspiserer høyspentledninger

  Som en del av lovpålagt inspeksjon av høyspenningsnettet flyr Eliva over Nordre Follo kommune i uke 22 - 30.

 84. Sommerferieaktiviteter for barn og unge

  Det blir kanskje ikke så mye reising i sommer heller, men visste du at det er masse å være med på for barn og unge her i Nordre Follo?

 85. Trygt å bade i Tussetjern

  Vi har fått resultatet av prøven som ble tatt i Tussetjern i går for analyse av oljekomponenter, og det er ingen funn. Det er derfor trygt å bade i Tussetjern.

 86. Anbefaler å vente med å bade i Tussetjern

  Badevannsprøvene som ble tatt fredag 28. mai viser godt resultat for alle badeplassene, bortsett fra Tussetjern. Kommuneoverlegen anbefaler å vente med å bade der fram til nye prøver er analysert 4. juni.

 87. Senker risikonivået i Nordre Follo til nivå 2

  Kommunelegen vurderer nivået til å være 2 - kontroll med klynger. Les den nyeste risikorapporten.

 88. Ordførerne diskuterte hva kommunen kan gjøre for LHBT+

  I anledning Pride som markeres denne uken, stilte ordførerne i Follo-kommunene opp til debatt. Her ble de utfordret på hvordan de jobber med inkludering i sin kommune og hva som er planene deres for de neste årene.

 89. Naboinformasjon fra Bane NOR om arbeider på Follobanen i sommer

  Skal du ta toget på Østlandet i sommer, bør du planlegge reisen og sette av ekstra tid. Det blir buss for tog på flere strekninger, melder Bane NOR.

 90. Stort behov for omstilling i kommunen

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til investeringer for de neste 20 årene, i «Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan». Nivået for investeringer er høyt og vil føre til stort behov for omstilling. Planen skal nå til behandling hos politikerne.

 91. Nå er det klart for Follo Pride

  Nordre Follo er årets Pride-kommune i Follo. Lørdag 29. mai starter en uke med spennende program med blant annet digital Drag-fortellerstund for barn, romantisk kanotur for to og ordførerdebatt om forholdene for LHBT+.

 92. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets andre faktura for kommunale avgifter er sendt ut, og har betalingsfrist 20. juni. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 93. Fraråder bading i Kolbotnvannet

  Nye prøver viser høye nivåer av cyanobakterier og algegift i Kolbotnvannet. Derfor bør verken to- eller firbeinte bade der.

 94. Nordre Follo ikke tatt ut i streik

  Det er foreløpig ingen ansatte i Nordre Follo kommune som er tatt ut i streik i forbindelse med tariffoppgjøret 2021.

 95. Skal løfte barn og unges psykiske helse, mestring og idrettsglede

  Nordre Follo kommune er programkommune for MITT VALG idrett. Oppstarten har vært utsatt flere ganger på grunn av pandemien, men nå starter vi endelig opp med digital kickoff torsdag 3. juni.

 96. Lettelser og lokale smittevernregler

  Fra 26. mai til 10. juni er det lokal forskrift som gjelder.  Det åpnes blant annet for arrangement og skjenking av alkohol ved bordservering til klokken 22. Barnehager og skoler skal fortsatt driftes på gult nivå.

 97. Tiltaksnivå 5 C til og med 25. mai

  Formannskapet i Nordre Follo vedtok ikke strengere lokale regler og vi er nå på tiltaksnivå 5 C, med tilhørende regler og anbefalinger, til og med 25. mai.

 98. Modulbygget på Sofiemyr skole er tatt i bruk

  2. og 4. trinn flytter inn i bygget som inneholder fem klasserom og arbeidsplasser til lærere. Bygget skal avlaste dagens skole fram til ny skole er bygget.

 99. Lær musikk, kunst og dans i Nordre Follo kulturskole

  Kulturskolen er kommunens tilbud til barn, ungdom og voksne som ønsker å uttrykke seg gjennom musikk, dans, teater og visuell kunst. Søknadsfristen er 1. juni.

 100. Kommunen tar vannprøver på badeplassene fra uke 21

  Resultatene finner du her på kommunens nettside gjennom sommeren.

 101. Indisk virusvariant påvist i Nordre Follo

  Det er meldt ett smittetilfelle med indisk mutert virusvariant i Nordre Follo kommune.

 102. Nordre Follo flyttes til tiltaksnivå 5C

  Regjeringen har i dag besluttet at Nordre Follo kommune flyttes fra tiltaksnivå 5B til tiltaksnivå 5C, fra midnatt natt til lørdag 22. mai. Formannskapet kan imidlertid vedta strengere lokale tiltak ved behov.

 103. Ny påmeldingsrunde til sommerskolen

  Kommunen arrangerer i år gratis sommerskole for elever på 4.-10. trinn. Tirsdag 25. mai åpner vi for en ny påmeldingsrunde.

 104. Slik kan du feire 17. mai i år

  I vår kommune er det regjeringens anbefalinger om maks fem gjester i eget hjem, inne eller ute, som gjelder.

 105. Stor pågang til sommerskole

  Kommunen arrangerer i år gratis sommerskole for elever på 4.-10. trinn. Påmeldingen startet 11. mai og i løpet av kort tid var de fleste kursene fulltegnet.

 106. Vis hensyn til rådyr om våren

  I mai-juni er det kalvingstid, og det er ikke uvanlig å møte på enslige rådyrkje, hjorte- eller elgkalver. Budskapet fra Hjortevilt er å la dyrene være i fred.

 107. Varslingsak i Psykisk helse og rus ferdigbehandlet

  I februar 2021 varslet ansatte ved en avdeling i virksomhet Psykisk helse og rus om det de mente var kritikkverdige forhold. Varslingsmottaket har nå, etter mange samtaler og vurdering av en rekke dokumenter i saken, sluttført sin rapport.

 108. Trygge lokalsamfunn

  Nordre Follo skal godkjennes som Trygt lokalsamfunn, noe som innebærer å arbeide langsiktig og systematisk med å forebygge skader og ulykker.

 109. Digital innbyggerdialog

  Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå kommunisere trygt med kommunen via helsenorge.no.

 110. Viderefører tiltaksnivå 5b til og med 21. mai

  I ettermiddag kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken og besluttet å videreføre regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner, der i blant Nordre Follo kommune.

 111. 6B på Hebekk skole vant nasjonal konkurranse

  Klassen har vunnet den nasjonale komposisjonskonkurransen Veslefrikkprisen. Stykket deres blir fremført av Kringkastingsorkesteret på Nrk.

 112. Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

  Nordre Follo har fått et nytt tilskudd fra regjeringen for å avhjelpe lokalt næringsliv rammet av korona-tiltak. Nå skal 2,8 millioner kroner deles ut til nye søkere. Søknadsfristen er 25. mai.

 113. Kommunestyret vedtok bygging av skole og svømmehall

  Ny Sofiemyr barneskole skal bygges på tomten som var tiltenkt Fram ungdomsskole, og kommunen skal selv bygge ny svømmehall på Langhus. Les mer om sakene som ble behandlet i kommunestyret 5. mai.

 114. Besøksrapport om menneskerettigheter på sykehjem

  På oppdrag fra Stortinget gjennomfører Sivilombudsmannen undersøkelser ved flere ulike institusjoner i Norge. I oktober 2020 besøkte de Høyås bo- og rehabiliteringssenter i vår kommune.

 115. Innbyggerappen oppdateres – snart tilgjengelig i App Store igjen

  Vi jobber med en teknisk oppdatering av innbyggerappen.

 116. Skoler og barnehager på gult nivå, voksenopplæring og introduksjonsprogram på rødt

  Kommunestyret vedtok i dag at kommunens barne- og ungdomsskoler følger nasjonalt tiltaksnivå, dvs. gult nivå fra og med 10. mai og ut skoleåret.

 117. Delta på webinar om uterommene i Kolbotn sentrum

  Mandag 10. mai kan du delta på webinar der Multiconsult presenterer sitt forslag til hvordan vi bedre kan tilrettelegge for økt bruk av uterommene på Kolbotn.

 118. Program for 17. mai 2021

  Koronaviruset sørger for at det blir en annerledes 17. mai-feiring i år også. Her finner du programmet for hva som skjer i Nordre Follo kommune.

 119. Møte i kommunestyret onsdag 5. mai

  Behovsanalyse og befolkningsutvikling 2022-2042, temaplan for psykisk helse og rus og del to av konseptvalgutredning for ny Sofiemyr skole er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 120. Viderefører tiltaksnivå B i Nordre Follo

  Fredag 30. april kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken. Nordre Follo fortsetter på tiltaksnivå B til og med søndag 16. mai.

 121. Vil du rekruttere flere barn og unge til fritidsaktivitet i din organisasjon?

  Nå lager frivilligheten en nasjonal oversikt over alt som er gøy å være med på for barn og unge!

 122. Planlegger ny tunnel for spillvann

  Kommunen planlegger å etablere en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hovedspill-vannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia. Planlagt anleggsstart er høsten 2021.

 123. Søk om tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøtiltak

  Skjemaene er nå klare og søknadsfristen for flere av ordningene er 6. mai.

 124. Digital innbyggerdialog

  Innbyggere som mottar hjemmesykepleie og tjenester fra demens- og kreftkoordinatorene kan nå kommunisere trygt med kommunen via helsenorge.no.

 125. Smitteutbrudd ved omsorgsboliger

  Det er nå tre smittetilfeller og ni personer i karantene ved Follo omsorgsboliger. Det er også to smittede og elleve personer i karantene ved Bregneveien omsorgsbolig.

 126. Følg politiske møter denne uken

  Møtene i formannskapet og de politiske utvalgene kan sees direkte på kommunens nettside. Behovsanalyser, svømmehall på Langhus og ny Sofiemyr barneskole er noen av sakene.

 127. Ikke mat ender, gjess og svaner

  Det er oppdaget fugleinfluensa i Norge og Mattilsynet fraråder mating av vannfugler som gjess, ender og svaner.

 128. Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

  Nordre Follo kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune.

 129. Kompensasjonspengene er fordelt til lokalt næringsliv

  Denne uken ble det klart hvilke bedrifter i Nordre Follo som mottar økonomisk støtte av kommunen gjennom kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv.

 130. Gradvis og kontrollert gjenåpning – noen lettelser i tiltak fra mandag 26. april

  Regjeringen bestemte torsdag 22. april å legge Nordre Follo kommune på tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften. Vedtaket er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen går til nivå 5B uten lokale innstramminger i første omgang.

 131. Forlenger rødt nivå i skoler og gult nivå i barnehager til og med 7. mai

  Formannskapet vedtok kommuneoverlegens anbefaling i ekstraordinært møte 22. april. Samtidig har regjeringen bestemt at Nordre Follo kommune går fra tiltaksnivå 5A til 5B natt til mandag 26. april.

 132. Anbefaler å forlenge nivå i skole og barnehager i to uker

  Kommuneoverlegen mener det er riktig å holde rødt nivå i skolene og gult nivå i barnehagene i to uker til. Formannskapet tar stilling til dette i møte torsdag 22. april.

 133. Meld inn aktiviteter til Friluftslivets uke

  I år er Friluftslivets uke 4.–12. september, og alle er invitert til å bli med på tur! Fristen for å melde inn aktiviteter er 18. juni.

 134. Velkommen til nyoppusset helsestasjon i Ski

  Vi får nå en stor og nyoppusset helsestasjon sentralt i Ski hvor vi gleder oss til å ta imot gravide, barn, unge og familier.

 135. Plan for trafikksikkerhet

  Temaplan trafikksikkerhet 2021-2024 ble vedtatt av kommunestyret i mars. I arbeidet med planen fikk vi mange innspill fra publikum og disse er nå tilgjengelig i vår kartløsning.

 136. Skole eller ungdomsskole?

  Nordre Follo kommune inviterer alle innbyggere til medvirkning og innspill i navnesak om å endre navn på fire av kommunens ungdomsskoler.

 137. Workshop for kommunestyret om økonomi og behovsanalyser

  Folkevalgte skal få høre om og jobbe med problemstillinger rundt kommunens økonomi, utvikling og framtidige behov for barnehager, skoler, idrettsanlegg og omsorgsboliger. Se møtet direkte onsdag 21.4. kl. 18.00.

 138. To temamøter i utvalg mandag 19. april

  Utvalgene skal ha temamøte om behovsanalysene. Møtene sendes direkte på nettsiden kl. 17 og 18.

 139. Vellykket folkevalgtsamling

  Lørdag 10. april gjennomførte folkevalgte i Nordre Follo en digital folkevalgtsamling som forberedelse til å starte rullering av kommuneplanens arealdel.

 140. Har analysert behovene for investeringer

  Kommunen har kartlagt behovene for investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsbygg. Kunnskapen fra analysene skal brukes som grunnlag når folkevalgte skal vedta investeringer i juni.

 141. Foreslår å bygge Sofiemyr skole på ny tomt

  I juni 2020 vedtok kommunestyret å bygge ny barneskole på Sofiemyr. Nå har kommunedirektøren lagt fram forslag om at skolen bygges på tomten som tidligere var planlagt brukt til ungdomsskole. Forslaget skal til politisk behandling.

 142. Anbefaler at kommunen selv bygger svømmehall på Langhus

  Kommunedirektøren har lagt frem forslag om at svømmehall på Langhus blir bygget i kommunal regi med mål om ferdigstillelse innen slutten av 2023. Saken skal nå behandles av de folkevalgte.

 143. Bålforbud fra 15. april

  I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

 144. Midlertidig justering i tiltaksnivå A

  Fra 16. april får studenter i kommuner med strenge regionale tiltak komme tilbake til lesesalene. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får også åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

 145. Forurensningen i Tussetjern sommeren 2020 – kommunens anmeldelse er henlagt

  Nordre Follo kommune anmeldte i fjor sommer Follo Truckutleie AS og Follo Truckutleie Eiendom AS i forbindelse med oljeutslipp i en bekk som fører til Tussetjern.

 146. Fortsatt lokale koronatiltak i Nordre Follo

  Regjeringen kommuniserte i dag at de starter gjenåpningen av Norge fra og med fredag 16. april. I Nordre Follo gjelder fortsatt tiltaksnivå 5 A med strenge smitteverntiltak til og med 25. april.

 147. Vil du være valgmedarbeider i 2021?

  Vi trenger valgmedarbeidere i valglokalene 12. og 13. september, og til arbeid med forhåndsstemming i perioden 10. august til 10. september.

 148. Søknader om trefelling behandles i vinterhalvåret

  Du kan søke om å felle trær på kommunale eiendommer og friområder. Disse søknadene behandler kommunen hovedsakelig i vinterhalvåret. Bakgrunnen for dette er at kommunen ikke feller trær i fuglenes hekketid.

 149. Nordre Follo har fått penger til sommerskole

  Kommunen har fått 7,5 millioner kroner fra regjeringen til å arrangere sommerskoleaktiviteter i sommer. Vi jobber nå med å planlegge tilbudet og mer informasjon kommer tidlig i mai.

 150. Viken fylkeskommune bygger kollektivfelt langs fv. 152 Åsveien i Ski

  Viken fylkeskommune skal legge til rette for at bussen får bedre framkommelighet langs fylkesvei 152 Åsveien i Ski. I tillegg skal to busstopp bygges om.

 151. Fortsatt tiltaksnivå A i Nordre Follo

  Sammen med 20 andre kommuner i Viken vil Nordre Follo fortsette med samme tiltaksnivå som i dag (A) til og med 25. april. Det besluttet Regjeringen i dag etter innspill fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og FHI.

 152. Viderefører tiltaksnivået i skoler og barnehager

  Formannskapet vedtok 8. april å videreføre rødt tiltaksnivå i skoler og gult tiltaksnivå i barnehager til og med 23. april.

 153. Formannskapet har møte torsdag 8. april

  Temaet for møtet er smittesituasjonen i kommunen. Møtet sendes direkte.

 154. Påminnelse om båndtvang til alle hundeeiere

  Vi minner om at alle hunder må være i bånd utendørs fra 1. april til og med 20. august, med mindre de er forsvarlig inngjerdet.

 155. Kutter antall ledere

  Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen i kommunen skal reduseres. Kommunedirektør Øyvind Henriksen har redusert antall kommunalsjefer fra åtte til fem.  

 156. Tips til aktiviteter i påsken

  Påsken nærmer seg og mange lurer på hva de skal finne på i disse koronatider. Vi har samlet noen tips til aktiviteter i vårt nærmiljø.

 157. Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

  Denne uken begynner Kartverket på landmålingsarbeider i Follo. Arbeidene skal etter planen foregå i mars og april.

 158. Tilsyn på lærernormen

  Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) vil ha tilsyn med elleve grunnskoler i kommunen for å se om de oppfyller lærernormen.

 159. Påskeinnsats på Follobanen

  Påskedagene er en togfri periode på flere togstrekninger på Østlandet. Dette utnyttes til viktig arbeid  i tilknytning til Follobanen i Ski.

 160. Nye strenge nasjonale tiltak

  På dagens pressekonferanse fra regjeringen innfører de nye strenge nasjonale tiltak.

 161. Teststasjonen på Kolbotn åpner igjen onsdag 24. mars

  Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet teststasjonen på Kolbotn. Teststasjonen var derfor stengt tirsdag 23.3.

 162. Helikopterstøy

  Tirsdag 23. mars kan innbyggere i nærheten av Gjersjøen bli berørt av helikopterstøy.

 163. Vær med å rekruttere barn og unge til fritidsaktiviteter

  Vil du rekruttere flere barn og unge til fritidsaktivitet i din organisasjon? Nå lager frivilligheten en nasjonal oversikt over alt som er gøy å være med på!

 164. Møte i kommunestyret onsdag 24. mars

  Temaplan for trafikksikkerhet 2021-2024, kvalitetsmelding for helse og omsorg og kommunale tilskuddsordninger til kultur, idrett og nærmiljø er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 165. Ønsker mer miljøvennlige reiser i Ski

  Ruter skal starte et pilotprosjekt på Ski stasjon, der de har planer om å teste ut ulike reisemidler som delebiler, elektriske sparkesykler, elektriske sykler og lastesykler. Målet er at flere skal reise mer miljøvennlig.

 166. Vårrengjøring av veier og gater i Nordre Follo

  Nordre Follo kommune begynner vårrengjøringen av de kommunale veiene og gang- og sykkelstiene uken etter påske. Arbeidet skal etter planen være ferdig fredag 14. mai.

 167. Brudd på vannledning

  Brudd på hovedvannledningen gir varierende trykk i Ski øst.

 168. Møte i formannskapet torsdag 18. mars

  Veteranplan 2021-2024, Ski vest ungdomsskole og konseptvalgutredning for ny Sofiemyr skole er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 169. Jobber for å styrke tilliten i Nordre Follo kommune

  En fersk rapport viser at Nordre Follo kommune scorer lavere enn gjennomsnittet når det gjelder tillit mellom politikere og administrasjon og tillit mellom de folkevalgte. – Vi er allerede i gang med arbeidet for å bedre dette, sier ordfører og kommunedirektør.  

 170. Innfører strenge regionale tiltak i Viken fra 16. mars

  Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores.

 171. Kommunen innfører rødt tiltaksnivå på videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler

  Dette gjelder fra 15. mars til og med 9. april. Gult tiltaksnivå videreføres i barnehagene i samme periode. Tiltakene ble vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 15. mars.

 172. Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 15. mars

  Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte for å drøfte lokale smitteverntiltak.

 173. Sterke anbefalinger fra kommuneoverlegen - gjelder til og med 5. april

  Smitten blant barn og unge øker og kommuneoverlegen kom derfor i kveld med sterke råd og anbefalinger til skoler og fritidsaktiviteter for å hindre nedstenging.

 174. Pause i bruk av Astra Zeneca-vaksinen

  AstraZeneca-vaksinen settes på pause til Legemiddelverket og FHI har avklart rapport om bivirkninger.

 175. Er du under 20 år og ønsker deg sommerjobb?

  Nordre Follo kommune vil gjerne bidra til at flere ungdommer i kommunen får  sommerjobb. Sammen med private og kommunale arbeidsgivere ønsker vi å  tilby flere spennende og utfordrende jobber.

 176. Faktura for kommunale avgifter – stipulert vannforbruk

  Kommunen har fått henvendelser fra noen innbyggere fordi de mener beløpet på fakturaen er for høyt. I de fleste tilfellene dreier det seg om at det beregnede forbruket for 2020 var for lavt.

 177. Kommuneoverlegen orienterte formannskapet

  Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myrvold orienterte formannskapet om smittesituasjonen i møtet onsdag 9. mars.

 178. Bli med gratis på Sykle til jobben-aksjonen

  Nordre Follo kommune inviterer til deltakelse i Sykle til jobben-aksjonen for alle innbyggere i kommunen over 15 år, og for alle bedrifter og deres ansatte.

 179. Foreløpig ikke nye nasjonale tiltak

  Det blir ingen endringer i smitteverntiltak for Nordre Follo kommune. Vi følger fortsatt de gjeldende nasjonale tiltakene.

 180. Offentlig spørretid i utvalgsmøter

  16. og 17. mars er det offentlig spørretid i tre utvalgsmøter. Du som er innbygger i Nordre Follo kan skriftlig på forhånd stille spørsmål om aktuelle saker innen blant annet tettsted- og boligutvikling, samferdsel, barnehage og skole.

 181. Bli med på digital 8. mars-feiring

  Bli med på "Kvinner på tvers" mandag 8. mars kl. 18-20 på Teams.

 182. Ny klima- og energiplan

  Den nylig vedtatte temaplanen for klima og energi viser retningen for klimaarbeidet i kommunen. Målet for Nordre Follo kommune som samfunn er å redusere 55 prosent av de direkte klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 2009.

 183. Har åpnet vaksinelokale på Ski storsenter

  Kommunen har etablert et lokale som har kapasitet til å gi Covid 19-vaksine til 1000 personer i løpet av en dag. Man må ha fått innkalling til time før man møter opp.

 184. Forsterket koronatilsyn hos virksomheter

  Kommunen er godt i gang med tilsyn hos virksomheter i Nordre Follo. Vi besøker blant annet treningssentre, byggeplasser, butikker og serveringssteder for å sjekke at de følger smittevernreglene.

 185. Naboinformasjon fra Bane NOR om grunnarbeider og noe støy i Ski

  Bane NORs arbeid med østsiden av nye Ski stasjon vil pågå for fullt i ukene fremover.

 186. Hever risikonivået fra 2 til 3

  Kommuneoverlegen vurderer risikonivået i Nordre Follo kommune til å være på nivå 3. Det er to hovedårsaker til at nivået blir hevet: En større andel av mutert virus påvises også i vår kommune og Ahus er satt i gult beredskapsnivå blant annet på grunn av belastning av intensivkapasiteten.

 187. Ferietilskudd til funksjonshemmede med behov for ledsager

  Nordre Follo kommune har i år satt av 300 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med funksjonshemming. Søknadsfristen er 24. mars 2021.

 188. Vannlekkasje ved Kantorbekken Terrasse

  Det har vært en vannlekkasje ved utbyggerområdet Kantorbekken Terrasse. Et vannrør er gravd over, som fører med seg mye vann ut i grunn.

 189. Foreløpig ikke nye tiltak i Nordre Follo kommune

  Oslo kommune har innført strengere tiltak for å begrense smittespredningen. Tiltakene i Nordre Follo kommune blir foreløpig ikke endret.

 190. Status for vaksinering uke 8

  Vaksinering pågår for fullt i vinterferien. Vi er straks ferdige med aldersgruppen 85 år og eldre, og mye helsepersonell får vaksine denne uken.

 191. Regnskap for Nordre Follo i 2020 er klart

  Det foreløpige regnskapet for fjoråret er nå sendt til revisjon. Tallene viser bedre resultater enn forventet, men det er fortsatt utfordrende økonomi i Nordre Follo.  

 192. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets første faktura for kommunale avgifter sendes ut i disse dager, og har betalingsfrist 20. mars. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet, avløpet ditt blir håndtert og du har rent vann.

 193. Stortingsvalg og sametingsvalg

  I år er det stortingsvalg og sametingsvalg 13. september 2021. I Nordre Follo har kommunestyret vedtatt at vi skal ha to valgdager så valglokalene åpner allerede søndag 12. september.

 194. Satser på bærekraftige og ressurseffektive anskaffelser

  Nordre Follo kommune anskaffer varer og tjenester kommunen trenger for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen vedtok nylig en anskaffelsesstrategi som blant annet legger vekt på klima og miljø og samfunnsansvar.

 195. Informasjonsmøter om tilskuddsordninger - Viken

  Tilskuddene skal bidra til kunst og kulturtilbud av høy kvalitet for Vikens  innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og  kulturfeltet.

 196. Digitalt nabovarsel nummer 1 million ble sendt til en nabo i Nordre Follo

  Siden 2018 har det vært mulig å sende nabovarsler digitalt i bygge- og delesaker. Du kan enkelt sende nabovarsler via Nordre Follo e-Torg.

 197. Tilsyn - enkeltvedtak om spesialundervisning

  Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) har gjennomført tilsyn i Nordre Follo kommune for å se om kommunen har et forsvarlig system for å vurdere og følge opp kravene til enkeltvedtak om spesialundervisning.

 198. Skal du på vinterferie?

  Planlegger du hyttetur eller overnatting på hotell? I uke 8 har skolene i Nordre Follo vinterferie.

 199. Følger nasjonale smitteverntiltak

  Nasjonale smittevernregler gjelder i Nordre Follo kommune fra og med 18. februar. Kommunestyret vedtok ikke lokal smittevernforskrift.

 200. Regjeringen opphever tiltak for Nordre Follo

  Alle kommuner må fortsatt følge nasjonale retningslinjer. Kommunestyret har møte onsdag 17.2. og kan da vedta strengere regler enn de nasjonale.

 201. Trenger du hjelp til å søke barnehageplass?

  Torsdag 18. og fredag 19. februar kan du få hjelp av ansatte på barnehagekontoret.

 202. Reduserer kommunens ledergruppe

  Nordre Follo står foran et stort omstillingsarbeid de neste årene. Det er politisk vedtatt at vi skal redusere antall lederstillinger og ledergruppen i kommunen reduseres nå til sju personer. 

 203. Møte i kommunestyret onsdag 17. februar

  Temaplan for klima og energi er blant sakene politikerne skal behandle denne uken. Smittesituasjonen er også tema i møtet.

 204. Regjeringen med råd for vinterferien

  Det er tillatt å reise på hytte eller hotell, men følg alle gjeldende smittevernregler og begrens kontakt med andre mennesker. Det er en klar anbefaling om å ikke dra utenlands.

 205. Kommunen skal sjekke at virksomheter følger Covid-19-forskriften

  Butikker, kafeer, treningssentre, byggeplasser og andre steder der folk møtes, vil bli kontrollert fra midten av februar 2021, og så lenge smittefaren er til stede.

 206. Nye smitteverntiltak i Nordre Follo

  Etter kommunestyret onsdag 10. februar ble det klart at Nordre Follo kommune vil følge de nasjonale tiltakene som gjelder for kommuner med tiltaksnivå D, uten strengere lokale tiltak. Tiltakene gjelder fra og med torsdag 11. februar.

 207. Møt ny kommunedirektør i Nordre Follo-podden

  Ny kommunedirektør i Nordre Follo, Øyvind Henriksen, er gjest i siste episode av Nordre Follo- podden - sammen med kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

 208. Regjeringen letter på tiltakene i Nordre Follo

  Regjeringen presenterte nye tiltak for Oslo-regionen tirsdag 9.2. Kommunestyret har møte onsdag kveld og har da muligheten til å vedta strengere tiltak.

 209. Uterommene i Kolbotn sentrum

  Vil du være med å utvikle uterommene i Kolbotn sentrum? Vi inviterer til webinar torsdag 18. februar kl. 18.00–19.30.

 210. Hvem får Oslofjordprisen 2021?

  Kjenner du noen som har gjort en frivillig innsats for friluftslivet rundt Oslofjorden? I 2021 vektlegges arbeid for og av barn og unge, og Oslofjordens Friluftsråd vil gjerne ha tips. Fristen er 17. februar.

 211. Skriftlig eksamen avlyst

  Regjeringen har bestemt at det ikke blir avholdt skriftlig eksamen for ungdomsskole eller videregående skole i år. Muntlig eksamen skal gjennomføres for 10. trinn.

 212. Møte i kommunestyret onsdag 10. februar

  Pandemisituasjonen i Nordre Follo kommune, forskrift om skoletilhørighet og temaplan for klima og energi er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 213. Inviterer til introduksjonsmøte om ungfritid.no

  Nordre Follo kommune har blitt pilotkommune for ungfritid.no. Vi inviterer til et introduksjonsmøte onsdag 17. februar kl. 18.00-19.30.

 214. Ledige vaksinetimer for 85 pluss

  Alle over 85 år som har registrert seg for at de ønsker vaksine i Nordre Follo kommune har nå fått SMS om at de kan bestille time til vaksinering. Men vi ser at ikke alle som har registrert seg har bestilt time.

 215. Ikke stort omfang oljesøl til Kolbotnvannet

  Oljesøl til Kolbotnvannet i forbindelse med arbeid med vann- og avløpsprosjekt ser ut til å være av mindre omfang. Saken er meldt til Brannvesenet og det tas vannprøver tirsdag 2. februar.

 216. Mistanke om oljesøl til Kolbotnvannet

  Det har vært oljesøl fra en maskin som står på lekteren i Kolbotnvannet i forbindelse med vann – og avløpsprosjekt.

 217. Nordre Follo kommune trenger flere utleieboliger

  Nordre Follo kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firmaer som eier, forvalter og leier ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

 218. Rødt nivå på barnehagene og skolene i uke 5

  Etter formannskapsmøtet lørdag kveld er det klart at Nordre Follo følger smitteverntiltakene som regjeringen har vedtatt. Det er ett unntak fra de nasjonale reglene: barnehagene og skolene i kommunen skal driftes på rødt nivå i kommende uke.

 219. Viderefører smitteverntiltak med noen lettelser

  Lørdag 30. januar klokken 10.00 ble det lagt frem endringer i nasjonale smitteverntiltak for kommunene på Østlandet av regjeringen, de såkalte ring 1- og ring 2-kommunene.

 220. Fortsatt feil i kopier av kommunens brev

  Nordre Follo kommune har fortsatt problemer med at enkelte brev viser feil dato og at leders elektroniske signatur ikke blir lagt på.

 221. To nye Covid-19-relaterte dødsfall

  To personer i Nordre Follo kommune har i løpet av det siste døgnet gått bort som følge av Covid-19.

 222. Pressekonferanse for barn og ungdom

  Kommunen arrangerte en egen pressekonferanse for barn og ungdom fredag 29. januar kl. 12. Du kan se opptaket av konferansen her.

 223. Pressekonferanse torsdag 28. januar - status

  Antallet påviste tilfeller av mutert virus fra Storbritannia er fortsatt 69.

 224. Hva skal veien hete?

  Det skal bygges en ny tilfartsvei til et nytt utbyggingsområde på Nordre Finstad. Send inn ditt forslag til nytt navn på veien innen 19. februar!

 225. Om mutert virus på 12 språk

  Våre frivillige smittevernambassadører i kvinnenettverket, har oversatt viktig informasjon om hvordan det muterte viruset skal håndteres på sitt språk. Oppdatert med fire nye språk, blant annet polsk, urdu, spansk og italiensk.

 226. Ingen pressekonferanse i dag 27. januar

  Det blir ikke pressekonferanse kl. 10 i dag, onsdag 27. juni. Det kommer en pressemelding i løpet av formiddagen.

 227. Teststasjonen på Kolbotn åpner onsdag 27. januar

  Du kan bestille test på Kolbotn allerede nå. Teststasjonen åpner onsdag 27. januar kl. 12.

 228. Fire nye tilfeller av mutert virus

  Vi har fått bekreftet fire nye tilfeller av det muterte viruset. Alle de fire positive tilfellene kan knyttes til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter/Tussestien barnehage.

 229. Mutert virus i flere kommunale virksomheter

  Det er nå bekreftet 40 nye tilfeller av det muterte viruset i prøver fra Nordre Follo. Smittetilfellene kan også knyttes til Langhus helsestasjon og Kolbotn skole .

 230. Barnehager og skoler stengt ut uken

  Kommunen har et pågående utbrudd av virusmutasjon fra Storbritania og smittesituasjonen er fortsatt uavklart. Formannskapet har derfor vedtatt å stenge barnehager og skoler til og med fredag 29. januar.

 231. 40 nye tilfeller av virusmutasjonen

  Det har kommet svar på 250 av våre prøver. Totalt er det nå 65 positive prøvesvar. 185 av våre prøver er altså ikke smittetilfeller med virusmutasjon.

 232. Ny midlertidig teststasjon på Kolbotn

  Det er behov for å utvide testkapasiteten. Det er derfor besluttet å opprette en midlertidig teststasjon på gamle Oppegård rådhus. Teststasjonen åpner i løpet av uke 4.

 233. Ber om ny test for å avklare spredning av mutert virus

  Dette gjør vi som en ekstra forsikring for å ha så god oversikt som mulig over spredningen av den muterte varianten. De det gjelder blir kontaktet direkte.

 234. Ekstraordinært møte i formannskapet mandag 25. januar

  Tema for møtet er endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo i forbindelse med utbrudd av virusmutasjon fra Storbritannia.

 235. Åtte nye tilfeller av UK-viruset

  Det har kommet resultater på rundt 120 av prøvene fra Nordre Follo kommune som var sendt inn til analyse hos FHI. Åtte av disse er bekreftet å være UK-varianten av viruset.

 236. 11 nye tilfeller av mutert virus

  Nye resultater fra Folkehelseinstituttet bekrefter spredning av det muterte viruset. Ett tilfelle er tilknyttet barnehage. Flere resultater ventet sent søndag kveld og mandag.

 237. Utbrudd av engelsk  virusmutasjon – tiltak i Nordre Follo

  Det er oppdaget et utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo. Viruset har forgreninger til flere virksomheter i kommunen.

 238. Seks personer bekreftet smittet av UK-variant

  Smittesporingsarbeidet i Nordre Follo pågår for fullt i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet.

 239. Regjeringen innfører strenge tiltak for ti østlandskommuner

  For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet å innføre svært strenge tiltak i ti kommuner fra lørdag 23. januar kl. 12.00.

 240. Mutert UK-koronavirus oppdaget i utbrudd i  kommunen

  Det er oppdaget en mutert versjon av korona-viruset i Nordre Follo kommune. Viruset har forgreninger til andre virksomheter i kommunen.

 241. Sverre (85) fikk første vaksine i gruppen 85 +

  Sverre Sandbakken var førstemann ut da vaksineringen av aldersgruppen 85 år og eldre startet torsdag 21. januar.

 242. Vannlekkasje på Kolbotn

  Utbygger av Kantorbekken terrasse meldte 21. januar til kommunen at de har hatt en vannlekkasje på et vannrør i forbindelse med sprengningsarbeider. Vannlekkasjen er stoppet.

 243. Ett tilfelle av mutert koronavirus

  Den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo kommune. Det muterte viruset antas å være mer smittsomt enn det opprinnelige viruset.

 244. Møte i formannskapet torsdag 21. januar

  Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo og høringsuttalelse om forslag til endring av smittevernloven (portforbud) er sakene politikerne skal behandle denne uken.

 245. Nytt dødsfall ved Langhus bo - og servicesenter

  Smitteutbruddet ved Langhus bo- og servicesenter har krevd sitt sjette dødsfall. En eldre person som var smittet med Covid-19 og var beboer ved Langhus bo- og servicesenter, døde 19. januar.

 246. Naboinformasjon for Veslebukta

  Utbyggingen som vil foregå i Veslebukta på Kolbotn fremover er et privat boligprosjekt.

 247. To nye dødsfall ved Langhus bo - og servicesenter

  To av de eldre beboerne ved Langhus bo- og servicesenter som var smittet med Covid-19, døde mandag 18. januar.

 248. Varsel fra Bane NOR om beredskapsøvelse i Ski sentrum

  Torsdag 21. januar skal Bane NOR gjennomføre en beredskapsøvelse med entreprenøren OHL og nødetatene i nærheten av Nordbyveien bro.

 249. Møllerenga friluftsområde delvis avstengt

  I forbindelse med rivning av låve og oppføring av nytt servicebygg med toaletter, kjøkken og samlingsrom vil deler av Møllerenga friluftsområde bli avstengt med byggegjerder

 250. Kommunen har delt ut 1,4 millioner kroner til næringslivet

  Støtten er en del av regjeringens Covid 19-krisepakke og skal fremme næringsaktivitet, sysselsetting og verdiskaping i Nordre Follo kommune.

 251. Nytt dødsfall ved Langhus bo- og servicesenter

  En eldre beboer ved Langhus bo- og servicesenter som var smittet med Covid-19, døde lørdag 16. januar.

 252. Vaksine mot korona

  Flere kan nå registrere seg i Helseboka, mens yngre i risikogruppen skal kontakte fastlegen.

 253. Folkevalgtsamling for kommunestyret lørdag 16. januar

  Tema for folkevalgtsamlingen er "bli kjent med våre lokalsamfunn". Samlingen gjennomføres digitalt av smittevernhensyn.

 254. Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 13. januar

  Onsdag 13. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 255. To dødsfall ved Langhus bo- og servicesenter

  To eldre beboere ved Langhus bo - og servicesenter er døde som følge av Covid-19.

 256. Møte i kommunestyret onsdag 13. januar

  Midlertidig delegering av myndighet til formannskapet og rutiner for flagging er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 257. Sterkt bekymret for smitteutviklingen i Nordre Follo

  Kommuneoverlegen forventer at alle innbyggere følger regjeringens råd om å unngå sosiale besøk og utsette innendørs fritids-, idretts-, og kulturaktiviteter til etter 19. januar.

 258. Kokevarselet er opphevet

  Alle kan nå drikke vannet fra kranen uten å koke det.

 259. Fire nye smittetilfeller på Langhus bo- og servicesenter

  Det er meldt om fire nye smittetilfeller med Covid-19 i utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter.

 260. Utrygg is på Kolbotnvannet

  Det er ikke trygg is på Kolbotnvannet og alle frarådes å gå ut på isen.

 261. Koronavaksine

  Er du 75 år eller eldre? Nå kan du registrere deg for koronavaksine.

 262. Syv nye smittede ved Langhus Bo - og servicesenter

  Det er meldt om syv nye smittetilfeller med Covid-19 i utbruddet ved Langhus bo og servicesenter (LBS)

 263. Liten risiko for skred i Nordre Follo

  Risikoen for skred og ras er vurdert som liten i Nordre Follo kommune. Samtidig ligger store deler av kommunen under marin grense, noe som gir muligheter for kvikkleireforekomster.

 264. Nå blir det skøyteis!

  Endelig er det kaldt nok til at det kan gjøres klart for skøyteis flere steder i kommunen.

 265. Skal utrede alternativ bruk av Kolbotn skole

  Det siste året har rådmannen jobbet med å se på det samlede behovet for skoleplasser og skolebygg i hele kommunen og hvordan byggene kan brukes best mulig.

 266. Møte i formannskapet torsdag 7. januar

  Endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 267. Temamøte i kommunestyret onsdag 6. januar

  Strategi og handlingsplan 2022-2025, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og klimabudsjett er blant sakene i kommunestyrets temamøte denne uken.

 268. Smitteutbrudd på Langhus bo- og servicesenter

  Det er bekreftet åtte smittetilfeller tilknyttet Langhus bo- og servicesenter (LBS).