Nyheter

 1. Meld deg på kulturskolens sommerskole

  Nordre Follo kulturskoles sommerskole er et tilbud til barn og unge i kommunen. Alle er velkomne, og kursene krever ingen forkunnskaper. Kulturskolen stiller med profesjonelle og dyktige lærere.

 2. Samler inn klær og utstyr til flyktninger

  Nå er det behov for blant annet kjøkkenutstyr, interiør og sommerklær til voksne og ungdom. Vi har fortsatt mye leker, så ønsker ikke dette nå.

 3. Velkommen til frivilligbørs til høsten

  På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

 4. Kommunen fjerner avfallsbeholdere for hundeposer

  Nordre Follo kommune har sagt opp avtalen med firmaet Tikspac som leverer reklamefinansierte avfallsbeholdere for hundeposer.

 5. 2,25 millioner til BUA Nordre Follo

  BUA er en gratis ordning der alle kan låne utstyr til sommeraktiviteter, friluftsliv, vintersport, verktøy, spill, selskapsutstyr og mye mer. Du finner BUA på Kolbotn, Ski og Langhus.

 6. Informasjon om faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Årets andre faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes ut i disse dager, og har betalingsfrist 20. juni. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 7. Har du et barn som er glad i musikk, dans, animasjon eller teater?

  Nå kan du søke om plass på kulturskolen. Vi har mange ulike tilbud fra tre år og oppover.

 8. Handlingsprogram for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 er godkjent

  Det legges til rette for en felles og sterk satsing for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy i hovedstadsområdet i årene fremover.

 9. Nå kan du gi innspill til kommunens planarbeid med Nedre Ekornrud

  Vi starter nå arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et attraktivt boligområde tett på naturen med kort vei til handel på Myrvoll og kollektivtilbud.

 10. Sjekker død fisk i Kolbotnvannet

  Det er observert død fisk i Kolbotnvannet og vi tar ulike prøver for å finne ut av hva som kan være årsaken.

 11. Varsel om avvikling av Follo Lokalmedisinske senter IKS

  Eventuelle krav til selskapet må varsles innen seks uker fra kunngjøring av dette kreditorvarslet.

 12. Påminnelse om frist for innspill til Nordre Follo kommunes boligstrategi

  24. mai er fristen for innspill til vår boligstrategi fra innbyggere, frivillige lag og organisasjoner i Nordre Follo kommune, og for utbyggere som skal eller vil bygge boliger i vår kommune.

 13. Datainnbrudd hos Norkart - persondata fra matrikkelen på avveie

  Norkart, leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon, er blitt utsatt for datainnbrudd. Det blir oppfordret til ekstra årvåkenhet med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri.

 14. Velkommen til dialogforum for pårørende og verger til personer med funksjonsnedsettelser

  Vi inviterer til dialogforum for pårørende og verger til personer med funksjonsnedsettelser på Follo barne- og ungdomsskole 24. mai. Temaet denne dagen er «Den gode starten».

 15. Nå kan du gi innspill til Nordre Follos kommunedelplan for naturmangfold

  Hovedformålet med denne planen er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Nordre Follo kommune. I tillegg tar planen for seg viktige økologiske funksjonsområder.

 16. Søk om tilskudd til integreringsarbeid

  Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 17. Se 17. mai-film fra Nordre Follo

  Empo har laget film med korpsmusikk, møte med innbyggere og mange frivillige. Den inneholder også tale fra ordfører Hanne Opdan.

 18. Avslutter tilbud om koronatest på teststasjonen

  Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg for korona. Kommunens teststasjon har siste åpningsdag 13. mai.

 19. Fylkeskommunen asfalterer en strekning av Nordbyveien i Ski

  Arbeidene med asfaltering av strekningen Nordbyveien 2-13 varer i tre netter, vil medføre noe støy, og blir utført mellom klokken 21.00 og 06.00.

 20. Varsel om beredskapsøvelse i Roåstunnelen (Langhus)

  Lørdag 14. mai skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i Roåstunnelen. Øvelsen vil foregå fra kl. 10:00 til 13:00. Bane NOR skal øve sammen med Follo Brannvesen IKS.

 21. Program for 17. mai i Nordre Follo

  Det blir barnetog i Ski og på Kolbotn, underholdning ved sykehjem, arrangement på skolene og mye mer.

 22. Ønsker du bedre kontakt med barnet ditt?

  Meld deg på kurset «Tuning in to Kids» i regi av Nordre Follo kommune. Her lærer du hvordan du kan styrke det emosjonelle båndet mellom deg og barnet.

 23. Møte i kommunestyret onsdag 11. mai

  Evaluering av mobbeombudsfunksjonen, handlingsplan demokrati for barn og unge og orientering om første hele driftsår for Fontenehuset Nordre Follo er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 24. Ny koronakompensasjon er tildelt lokalt næringsliv

  Nesten 1,8 millioner kroner er tildelt lokale virksomheter gjennom den siste kommunale kompensasjonsordningen i Nordre Follo.

 25. Påminnelse om frist for innspill til temaplan for helse og omsorg

  8. mai er fristen for innbyggere og organisasjoner til å komme med innspill til framtidas helse- og omsorgstjenester i Nordre Follo.

 26. Lyst til å prøve elsparkesykkel gratis?

  Fredag 13. mai kan du prøve deg i en morsom, spennende og trygg løype på torget i Ski. Du kan også sykle deg din egen smoothie!

 27. Søk om tilskudd til kulturarrangementer

  Frivillige lag og foreninger kan søke kommunen om tilskudd til gjennomføring av arrangementer etter pandemien. Søk innen 15. juni.

 28. Ung Fritid arrangerer sommeraktiviteter

  Sommertilbudet er for de som starter i 5. klasse og eldre. Les mer om aktivitetene. Påmeldingen åpner 12. mai kl. 18.

 29. Ønsker du å bidra i frivilligfestivalen?

  Nordre Follo kommune ønsker å feire frivillighetens år ved å lage en familiefestival for og med frivilligheten i vår kommune. Frivilligfestivalen vil finne sted ved Waldemarhøy og Vestråtparken i Ski lørdag 20. august kl. 12-18.

 30. Ber om at sameier og borettslag utsetter dugnadsvask

  Vi ber nå sameier og borettslag i kommunens søndre del om å utsette dugnadsarbeider som innebærer å bruke mye vann.

 31. Ny daglig leder i Folloregionen IPR

  Ola Haave er ansatt som ny daglig leder for Folloregionen IPR. Han kommer fra Forsvarsbygg, hvor han har hatt ulike roller innenfor utvikling og omstilling gjennom mange år.

 32. Møte i formannskapet torsdag 5. mai

  Forslag til endring av rekkefølgebestemmelser i områdereguleringen for Ski sentrum, kommunedelplan for naturmangfold og årsregnskap og årsberetning 2021 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 33. Bane NOR Eiendom inviterer til Bylab i Ski sentrum 3. mai

  Medvirkningsarrangementet foregår i Åsenveien 1 i tidsrommet kl. 16-19 og er åpent for alle. Nordre Follo kommune deltar.

 34. Fraråder folk og dyr å bade i Kolbotnvannet

  Det er sannsynlig at det allerede er vekst av cyanobakterier i Kolbotnvannet. Vi fraråder derfor å bade eller å la dyr svømme i innsjøen frem til vi har fått svar på en vannprøve som blir tatt 9. mai.

 35. Frigjørings- og veterandagen 8. mai – invitasjon og program

  Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år.

 36. Har du lyst til å lage film som inspirerer oss til å bli mer klimavennlige?

  Vi lanserer kampanjen DULT Nordre Follo – 18 x 2 minutter for å forandre verden litt. Søk om å delta innen 1. juni. Seks deltakere får 5 000 kroner for bidraget sitt.

 37. Ber innbyggere, sameier og borettslag spare på vannet for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel

  Nordre Follos innbyggere på Siggerud, Langhus, i Kråkstad, Skotbu og Ski oppfordres til å være forsiktige med vannforbruket for å unngå vannrestriksjoner og vannmangel.

 38. Nå har du mulighet til å gi innspill til Nordre Follo kommunes boligstrategi

  Høringen er åpen for alle innbyggere, frivillige lag og organisasjoner i Nordre Follo kommune, og for utbyggere som skal eller vil bygge boliger i vår kommune.

 39. Skal ikke registrere positiv selvtest

  Det er ikke lenger anbefalt å teste seg for Covid-19 ved luftveissymptomer. Teststasjonen er nå stengt i helgen, men åpen mandag-fredag.

 40. Tilbud om ny oppfriskningsdose til personer over 80 år

  Det er nå mulig for personer over 80 år og personer med alvorlig svekket immunforsvar å få en ny oppfriskningsdose. Dette er ikke en anbefaling, men et tilbud.

 41. Lag og foreninger kan søke om bodplass på 17. mai

  Søknadsfristen for bodplass på Kolbotn og i Ski er 1. mai.

 42. Vannlekkasje på Kolbotn

  Oppdatert: En vannledning i Kolbotnveien har sprukket og dette forårsaket en stor vannlekkasje. Kommunen har nå fått stoppet lekkasjen.

 43. Pause i innsamling av utstyr til flyktninger

  Det har vært overveldende respons for å levere utstyr og klær til flyktninger. Vi må nå bruke tid på å sortere alt som har kommet inn. Leker kan fortsatt leveres i Durendalsveien 3.

 44. Nå kan du gi innspill til endringer i SFO-vedtektene

  Forslag til nye vedtekter for SFO legges nå ut på høring, slik at innbyggere og ansatte kan komme med innspill til hvordan Nordre Follo kommune foreslår å utforme ordningen med innføring av 12 timer gratis SFO for 1. trinn.

 45. Generelt bålforbud fra 15. april

  Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål.

 46. Husk å søke om treningstid og arrangementer i kommunens innendørs lokaler

  1. mai er søknadsfrist for å søke om treningstid og arrangementer i kommunens innendørs lokaler for skoleåret 2022/2023.

 47. Ny tildeling av koronatilskudd til bedrifter i Nordre Follo – søknadsfristen er 24. april

  Nordre Follo kommune er tildelt nye 1 784 000 kroner av regjeringen til fordeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

 48. Informasjon fra Bane NOR om arbeider på jernbanen i påsken

  Bane NOR planlegger å arbeide på Ski stasjon og i området rundt Drømtorp planovergang i påskeuken.

 49. Informasjon om grevling i tettbygde strøk

  Vi får hvert år henvendelser fra innbyggere som har opplevd det de beskriver som uønskede møter med ville dyr i tettbygde strøk, deriblant grevling.

 50. Vårrengjøring av veier og gater i Nordre Follo

  Nordre Follo kommune begynte på vårrengjøringen av de kommunale veiene og gang- og sykkelstiene i uke 14.

 51. Velkommen til Nordre Follos nye kartportal

  I portalen finner du ulike typer kartapplikasjoner og tjenester med til enhver tid oppdaterte data.

 52. Nå kan du gi innspill til Nordre Follo kommunes temaplan for helse og omsorg

  Temaplanen legges nå ut på høring, slik at innbyggere og organisasjoner kan komme med innspill til hvordan framtidas helse- og omsorgstjenester bør planlegges og utformes i Nordre Follo, og hvilke strategier vi skal bruke for å komme dit.

 53. Møte i kommunestyret onsdag 6. april

  Tilrettelegging for e-sportaktivitet for ungdom, vann- og avløpsnorm og kulturarrangementer etter pandemien er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 54. Innsamling av utstyr

  Vi har fått inn så mye utstyr at vi må ta en midlertidig pause i innsamlingen. Etter påske må vi jobbe med å sortere alt som har kommet inn. Tusen takk til alle som har bidratt!

 55. Påminnelse om båndtvang for hunder fra 1. april

  Båndtvangen gjelder i hele kommunen – også i nærskogen, i marka og andre steder hunden ellers pleier å få løpe løs.

 56. Velkommen til 17. mai-feiring

  I år kan vi endelig invitere til tradisjonell feiring av nasjonaldagen med barnetog, flaggheising, taler og musikk. Det blir tog og arrangement i Ski og på Kolbotn.

 57. Møte i formannskapet torsdag 31. mars

  Prosjektgjennomføring for Langhusbadet, boligstrategi og sykefraværet det siste året er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 58. Hvordan synes du kommunen kommuniserer med deg som innbygger?

  Svar på vår spørreundersøkelse og hjelp oss til å bli bedre.

 59. Velkommen til klimafestival i Kolben lørdag 2. april

  Klimafestivalen vil inspirere befolkningen til å støtte opp om de samfunns- og livsstilsendringer som må gjøres for å sikre et stabilt klima og et bærekraftig samfunn.

 60. Nordre Follo kommune lanserer ny kartløsning for visning av kart, arealplaner og flybilder

  Den nye kartløsningen fra Origo er intuitiv, brukervennlig og inneholder daglig oppdaterte kartdata.

 61. Vi deltar på Earth Hour til helgen

  Nordre Follo kommune deltar på Earth Hour ved å slukke lyset der det er mulig kl. 20.30-21.30 lørdag 26. mars.

 62. Skrev avtale med musikkrådet og kulturrådet

  I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo musikkråd for å inngå partneravtaler.   

 63. Sykle til jobben 2022 – Norges største aktivitetskampanje!

  Vi ønsker å motivere folk til å være mer aktive i hverdagen nå som samfunnet endelig har åpnet opp igjen etter over to år med pandemi.

 64. Ikke klart for vårrengjøring helt ennå

  Vi får en del henvendelser fra innbyggere som lurer på når kommunen vil begynne med vårrengjøringen av veier og gater.

 65. Quality Hotel Entry Trollåsen - ikke innkvarteringssted i denne omgang

  Mandag 21. mars fikk kommunen beskjed fra UDI om at avtalen om innkvarteringssted for flyktninger fra Ukraina ved hotellet ikke blir noe av fra 23. mars. Det vil likevel kunne bli mottak av flyktninger ved hotellet på et senere tidspunkt.

 66. Bedt om å se på arealer for registreringssenter for flyktninger

  Nordre Follo kommune er en av flere kommuner som er bedt om å vurdere muligheten for arealer til midlertidig nasjonalt registreringssenter for ukrainske flyktninger. Tirsdag 22. mars møtes formannskapet til ekstraordinært møte hvor dette er tema.

 67. Ungdomsmiljøet ute og på nett

  Delta på Parenthoods nettarrangement torsdag 24. mars kl. 19.30–21.00. Her møter du mange som kjenner ungdomsmiljøet i kommunen.

 68. Nordre Follo bes om å bosette 245 flyktninger

  Fredag 18. mars sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Torsdag kveld ble det lagt ut oversikt over fordelingen i kommunene.

 69. Nordre Follo godkjent som trafikksikker kommune

  Godkjenningen er et kvalitetsstempel fra Trygg Trafikk for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

 70. Gode resultater på elevundersøkelsen

  Nordre Follo kommune har jevnt over gode resultater på Elevundersøkelsen. Resultatene i 2021/22 ligger omkring landsgjennomsnittet i samtlige kategorier.

 71. Velkommen til informasjonskvelder om psykisk helse

  I mars og april blir det holdt åpne informasjonskvelder om spiseforstyrrelser, aktivitetstilbud og ADHD.

 72. Husk å søke kommunalt tilskudd for 2022

  15. mars er søknadsfrist for flere kommunale tilskuddsordninger. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke.

 73. Norsk Naturfotofestival

  Nordens største naturfotofestival går av stabelen 11.–13. mars i Ski. Festivalen åpnes av ordfører Hanne Opdan.

 74. Temamøte i kommunestyret torsdag 10. mars

  Følgende står på agendaen: Status for kommuneplanarbeidet - utvikling av knutepunkt og tettsteder, og  arealnøytralitet og vurdering av utbyggingsområder som er ubebygde.

 75. Informasjon fra Bane NOR om innspurten på Follobanen

  I påsken, i sommer og i mange helger skal Bane NOR bruke togfrie perioder til viktig arbeid med å forbedre og utvikle jernbanen.

 76. Velkommen til ungdommens kulturmønstring i Nordre Follo

  Søndag 6. mars kl. 15.00 braker det løs med UKM i Rådhusteatret i Ski. Det er gratis inngang for alle.

 77. Strømstøtte til frivillige organisasjoner

  Regjeringen har satt av 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for å kompensere for de høye strømprisene i vinter. Kommunene skal forvalte ordningen.

 78. Er du interessert i hvordan vi bruker arealene våre?

  Vi lager ny kommuneplan for Nordre Follo. Vil du vite mer, eller har du spørsmål til planarbeidet? Da kan du komme på folkemøter flere steder i kommunen i mars.

 79. Slik snakker du med barn om krig

  Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Se Redd Barnas syv råd for hvordan du snakker med barna om krig.

 80. Nå er vi i gang med skjøtselstiltak i Slorene

  I samarbeid med grunneier i Ås, er Nordre Follo og Ås kommuner i gang med planlegging av skjøtselstiltak i Slorene våtmarksområde. Først ut er gjenåpning av kanaler ut fra Dalsbekken og hogst av trær og kratt, som må gjøres i vinterhalvåret.

 81. Informasjon om faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Årets første faktura for kommunale eiendomsgebyrer er sendt ut, og har betalingsfrist 20. mars. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 82. Mye bedre enn forventet - men fortsatt utfordrende økonomi

  Regnskapet for Nordre Follo i 2021 er klart. Gjennom to krevende første år i den nye kommunen har det vært jobbet målrettet for å gi Nordre Follo kommune et så godt økonomisk resultat som mulig.

 83. Foreldre er godt tilfreds med barnehagetilbudet

  Kommunen gjennomførte en foreldreundersøkelse høsten 2021. Resultatet viser at foreldre/foresatte er godt tilfreds med barnehagetilbudet.  57 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd.

 84. Velkommen til dialogforum 1. mars

  Vi inviterer til Dialogforum for pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser.

 85. Åpen halvtime i utvalg for areal, klima og byggesak 8. mars

  Alle som er bosatt i kommunen har muligheten til å stille skriftlig spørsmål til utvalgsleder minst fire dager i forkant av utvalgsmøtet.

 86. Vaksinesenteret flyttet 1. mars

  Koronavaksinasjon foregår nå i Rådhussvingen 7, rett ved siden av rådhuset i Ski.

 87. Invitasjon til 8. mars-arrangement: Kvinner på tvers

  Velkommen til Langhuset tirsdag 8. mars kl. 18-20 i anledning den internasjonale kvinnedagen.

 88. Teaterlek for 2.- og 3.-klassinger på kulturskolen i Nordre Follo

  Nytt kurs i teaterlek starter opp onsdag 9. mars i Kolben. Påmeldingen er åpen nå.

 89. Nye kompensasjonspenger er fordelt

  Nordre Follo kommune ble i desember 2021 tildelt 3 230 000 kroner til fordeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

 90. Selger du tobakksvarer og tobakkssurrogater?

  Nå er det tid for innbetaling av årlig tilsynsavgift 2022. For å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter), må du være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

 91. Digitalt informasjonsmøte om fosterhjem

  Kan du tenke deg å bli fosterhjem, beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven?

 92. Informasjon om utvidelse av P-plass og varelevering for Ingierkollen barnehage, avdeling Ingieråsen

  Plassen utvides for å sikre nok parkeringsplasser til barnehagens foresatte og ansatte, og for at varetransport til barnehagen kan benytte plassen istedenfor å stå i gata.

 93. Avslutter testing ved Oppegård rådhus

  Teststasjonen ved Oppegård rådhus stenger fra og med tirsdag 15. februar. Kommunen har god kapasitet på teststasjonen på Langhus.

 94. Ekstraordinært møte i formannskapet torsdag 17. februar

  Politikerne skal behandle ny tildeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

 95. Møte i kommunestyret torsdag 17. februar

  Avgiftsparkering ved offentlige kommunale parkeringsplasser, forslag til endring av rekkefølgebestemmelser for områderegulering for Ski vest og søknad om sertifisering som trygt lokalsamfunn er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 96. Regjeringen opphever smitteverntiltak

  Det er nå ikke lenger påbudt med munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Barn trenger ikke å teste seg, heller ikke ved symptomer.

 97. Regjeringen vil avlyse eksamen

  Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring.

 98. Ferietilskudd til funksjonshemmede med behov for ledsager

  Nordre Follo kommune har i 2022 satt av 200 000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med varige funksjonsnedsettelser.

 99. Er du mellom 16 og 20 år og ønsker deg sommerjobb?

  Nordre Follo kommune vil bidra til at flere unge får seg sommerjobb og vil i år tilby sommerjobber til ungdom i alderen 16–20 år.

 100. Bli med på digital workshop om frivilligfestival

  2022 er frivillighetens år, og kommunen ønsker å arrangere en festival for å vise frem hva som finnes av frivillige organisasjoner, aktiviteter og tiltak i Nordre Follo.

 101. Møte i formannskapet onsdag 9. februar

  Forskrift om husholdningsavfall, løsninger og prioriteringer for uterommene på Kolbotn og sluttbehandling av planprogram for kommuneplanens arealdel er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 102. Søknad om barnehageplass - hovedopptaket 2022

  Nordre Follo kommune har samordnet opptak i alle kommunale og private barnehager. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars 2022.

 103. Ordfører er sykemeldt

  Ordfører Hanne Opdan er sykemeldt fra og med mandag 7. februar til og med søndag 20. februar. Varaordfører Hans Martin Enger er fungerende ordfører frem til Opdan er tilbake.

 104. Forslag til hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø ligger nå ute til offentlig ettersyn

  Frist for innspill til planen er 1. april.

 105. Møte i formannskapet torsdag 3. februar er utsatt

  Møtet i formannskapet 3. februar er utsatt til 9. februar på grunn av sykdom i administrasjonen. Kommunestyrets møte 9. februar utsettes derfor til 17. februar.

 106. Nå kan du søke om tilskudd

  Visste du at du kan søke om tilskudd fra kommunen til ulike kultur-, idretts- og nærmiljøtiltak? Søknadsfristen er 15. mars for de fleste ordningene.

 107. Digitalt søknadsverksted for eiere av eldre hus

  Bygningsvernsentrene i Viken arrangerer nytt digitalt søknadsverksted sammen med Kulturminnefondet 8. februar kl. 18-20. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 108. Meld deg på gratis SMS-varsling om sprengning

  Sprengningsarbeid for ny spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia pågår. Vi minner om at naboer kan melde seg på gratis SMS-varsel og få beskjed før sprengning.

 109. Hvordan snakker vi sammen om de vanskelige tingene?

  Nå starter vi opp med et gruppetilbud til foreldre og søsken til barn med diagnose.

 110. UKM Nordre Follo – Rådhusteatret i Ski søndag 6. mars

  Meld deg på innen 28. februar!

 111. Videre realisering av lysløypeprosjektet i Nordre Follo nord

  Nordre Follo kommune er opptatt av at innbyggerne kommer seg ut både sommer og vinter, og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i vårt nærområde nord i kommunen.

 112. KS melder om planlagt nedetid for digitale tjenester

  Nedetiden varer fra fredag 4. februar kl. 22 til lørdag 5. februar kl. 06. Du får da blant annet ikke registrert positiv hurtigtest.

 113. Regjeringen fjerner mange smitteverntiltak

  Fortsatt påbud om munnbind og anbefaling om å holde 1 meters avstand. Smittede skal nå sitte i isolasjon i fire døgn. De fleste andre tiltak oppheves 1. februar kl. 23.00.

 114. Tilbyr influensavaksine på drop-in

  Onsdag 2. og torsdag 3. februar er det mulig å få influensavaksine på drop-in mellom kl. 13 og 15.30. Vaksinasjon skjer på vaksinesenteret på Ski storsenter.

 115. Hogst i området Taraldrud-Fløysbonn

  Kommunen har fått melding om oppstart av hogst i området Taraldrud-Fløysbonn. Hogsten starter opp i uke 5 og vil pågå i 5-6 uker.

 116. Ber innbyggere spare på vannet for å unngå vannmangel

  Nordre Follos innbyggere i området som var gamle Ski kommune oppfordres nå til å være forsiktige med vannforbruket. Lite nedbør så langt i vinter har forårsaket lav vannstand i Oset vannbehandlingsanlegg.

 117. Vil hindre parkering på gangveien ved Ingierkollen slalåmsenter

  Gangveien brukes ofte som parkeringsplass. For å sørge for god trafikksikkerhet for myke trafikanter planlegger kommunen å plassere betongblokker langs gangveien.

 118. Ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 26. januar

  Kommunestyret får blant annet en orientering om Kolbotn stasjon og status for smittesituasjon, testing og vaksinering mot covid-19. Høringssvar om deling av Viken fylkeskommune står på sakslista.

 119. Nye rutiner for bekreftende PCR-test

  Det er nå en ny fase av pandemien og en ny nasjonal strategi for bruk av pcr-tester. Rutinene for bekreftende PCR-test er derfor endret.

 120. Testet du deg på Langhuset onsdag 19. januar etter kl. 10?

  Det har dessverre skjedd en feil, og 160 prøver er ikke sendt videre til AHUS for analyse. Derfor må vi be alle som tok test denne dagen etter kl. 10 – og som ikke har fått svar – om å ta en ny PCR-test.

 121. Ny tildeling av koronatilskudd til bedrifter i Nordre Follo

  Søknadsfrist 6. februar 2022. Nordre Follo kommune er tildelt 3 230 000 kroner til fordeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

 122. Første møte for bydelsmødrene

  Nå er første samling med bydelsmødrene i Nordre Follo holdt. – Vi har stort behov for deres kompetanse og setter stor pris på innsatsen dere skal i gang med,  sa ordfører Hanne Opdan.

 123. Grønt nivå i skoler og barnehager

  Etter regjeringens lettelser i smitteverntiltakene 13. januar, skal alle skoler og barnehager i utgangspunktet være på grønt nivå. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere behov for strengere nivå.

 124. Vaksinesenteret flytter 1. mars

  All vaksinering i januar og februar skjer i underetasjen på Ski storsenter. 1. mars flytter vaksinesenteret til Rådhussvingen 7.

 125. Regjeringen letter på tiltakene

  Det forventes høye smittetall i ukene om kommer, men Regjeringen letter likevel på smitteverntiltakene og prioriterer barn, unge og arbeidsplasser.

 126. Klart for urbant landbruk i Nordre Follo

  Kommunen har satt av to arealer i tvillingbyene Kolbotn og Ski til urbant landbruk. Vi minner om at interesserte som kan tenke seg å dyrke der må søke innen 15. januar 2022.

 127. Vil rekruttere flere menn til yrket som helsefagarbeider

  Kommunen tilbyr hvert år inntil ti nye praksis- og læreplasser til kandidater som omskolerer seg gjennom den nasjonale satsingen Menn i helse. Nå søker kommunen nye kandidater til årets opptak.

 128. Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 12. januar

  Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

 129. Havreprisen til Nordre Follo kommune

  Ikke bare har vi havreaks i kommunevåpenet vårt, vi er også selvforsynt med havre og har nullvisjon for tap av matjord. Norsk Havreforening og Felleskjøpet valgte Nordre Follo kommune da havreprisen skulle deles ut.

 130. Status for Mastemyr som alternativ tomt for Oslo nye fengsel

  -Skulle tomten på Mastemyr bli anbefalt til Justisdepartementet som aktuell, vil det være opp til folkevalgte i kommunen å avgjøre dette, sier ordfører Hanne Opdan.  

 131. Hvordan håndtere juleavfall

  Lurer du på hva du skal gjøre med gavepapir, bånd, juletrær og rester etter fyrverkeri?

 132. Nye avgifter for parkering fra 1. januar 2022

  Kommunestyret vedtok 3. november nye avgifter for parkering på kommunalt eide offentlige parkeringsplasser. El- og hydrogendrevne kjøretøy må fra 1. januar 2022 må betale samme avgift for parkering som fossile kjøretøy. Det samme gjelder MC.

 133. NB! Mulig usikker is over hele Kolbotnvannet

  Mildvær og arbeid med spillvannsledning under overflaten gjør at isen på Kolbotnvannet vil kunne være usikker gjennom hele vintersesongen. 

 134. Signerte kontrakt for ny Sofiemyr skole

  Den nye skolen skal erstatte dagens Sofiemyr skole og skal ligge vis-a-vis bryterhuset i idrettsparken på Sofiemyr. Skolen skal prosjekteres som en 4-parallell barneskole, med rundt 785 elever og ca. 90-100 ansatte.

 135. Heisulykke på Ski sykehus

  En av heisene på sykehuset fikk i dag wirebrudd og kommunen følger opp saken etter gjeldende rutiner.

 136. Hjelpetelefoner i julen

  Se oversikt over lokale og nasjonale hjelpetelefoner du kan ringe hvis du trenger noen å snakke med. Flere helsestasjoner er også åpne i julen.

 137. Åpningstider i julen

  Flere virksomheter har endrede åpningstider i julen. Her finner du åpningstider for noen av virksomhetene.

 138. Vaksine til barn med underliggende sykdommer

  Nordre Follo kommune skal vaksinere barn 5-11 år med alvorlig underliggende sykdommer, bosatt i Nordre Follo, Ås, Frogn, Enebakk, Nesodden og Vestby.

 139. Vedfyring og luftkvalitet

  Visste du at vedfyring påvirker luftkvaliteten? Riktig fyring gir mindre utslipp og svevestøv.

 140. Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 er vedtatt

  Kommunestyret vedtok 15. desember budsjett for 2022 og økonomi- og handlingsplan. Ordfører Hanne Opdan takker kommunedirektøren og folkevalgte for godt samarbeid.

 141. Drop-in for influensavaksine er avlyst!

  Vi har tidligere meldt at innbyggere over 65 år kunne få influensavaksine på drop-in torsdag 16. desember. Dette er nå avlyst.

 142. Godt i rute med vaksinering i kommunen

  Vi har kapasitet til å vaksinere alle over 65 år og alle med høy risiko for alvorlig sykdom før jul. Innen midten av januar vil alle over 45 år ha fått tilbud om oppfriskningsdose.

 143. Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

  Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.

 144. Varsel om usikker is på Kolbotnvannet

  Den usikre isen har to årsaker i tillegg til mildvær: Nye vann- og spillvannsledninger 1-2 meter under overflaten i Veslebukta, og tapping av Kolbotnvannet i forbindelse med arbeidet med åpning av Kantorbekken.

 145. Kommunestyret skal vedta økonomi- og handlingsplan

  Onsdag 15. desember kl. 9.00 er det møte i kommunestyret. De skal behandle kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan og budsjett for 2022.

 146. Videregående på gult nivå

  Kommuneoverlegen mottok i går kveld melding om mistenkt tilfelle av omikron hos person i aldergruppen 16-19 år i kommunen. Det er derfor besluttet at videregående skoler skal driftes på gult nivå etter trafikklysmodellen fra mandag 13. desember.

 147. Mastemyr - ett av flere alternativer til Oslo nye fengsel

  Statsbygg vurderer på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet alternative tomter for nytt Oslo fengsel. En av disse er på Mastemyr i Nordre Follo kommune.

 148. Ikke hell matfett i vasken eller do

  Matfett i avløpsrørene fører til tette rør, flere rotter og større vedlikeholdsutgifter. Her får du tips om hvordan du håndterer matfett på riktig måte.

 149. Første bekreftede omikron-tilfelle i Nordre Follo

  Vi har fått bekreftet det første tilfellet av omikron-varianten av Covid-19 i Nordre Follo kommune. Vi må forvente flere tilfeller fremover da omikron er forventet å bli det dominerende Covid-19-viruset.

 150. Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

  Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

 151. Storstilt samarbeid om etablerertjeneste i Viken – ny avtale for Follo er klar

  Det skal bli enklere for alle som vil starte egen virksomhet å få veiledning og opplæring. Nå blir etablerertjenesten i Follo videreført og utvidet.

 152. Noe reduserte tjenester grunnet høyt sykefravær

  Som andre kommuner i landet påvirkes også Nordre Follo kommune av høyt sykefravær grunnet Covid-19 og at man skal holde seg hjemme ved sykdom og nyoppståtte luftveissymptomer.

 153. Informasjon om vannmåleravlesning for 2021

  Det er tid for å lese av vannmåleren. Avlesningen vil foregå i perioden 15. desember til 6. januar.

 154. Tid for å måle radon

  Sesongen for å måle radon er fra 15. oktober til 15. april. Du bør måle i minst to måneder i denne perioden.

 155. Møte i kommunestyret onsdag 8. desember

  Størrelse, organisering og økonomi i kommunale barnehager, temaplan for skjøtsel av uteområder og felles kvalitet på renhold i kommunale formålsbygg er blant sakene politikerne skal behandle.

 156. 4,9 millioner til 11 søkere via grønt bærekraftsfond

  Bærekraftsfondet er på totalt 10 millioner kroner og ble opprettet for å hjelpe små og mellomstore næringsaktører i Nordre Follo med å realisere et samfunnsnyttig prosjekt.

 157. Hjerteknapp for kontakt med helsesykepleier for alle elever

  Denne uken ble hjerteknappen lansert på alle skolene våre. - Alle skulle hatt en hjerteknapp, sa ordfører Hanne Opdan da hun møtte elever ved Siggerud skole.

 158. Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

  Nordre Follo kommune har signert et initiativ for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass sammen med 46 andre kommuner i Viken og Viken fylkeskommune.

 159. Nye tiltak i Nordre Follo kommune

  Regjeringen innfører regionale tiltak i Nordre Follo og flere kommuner i Viken og Innlandet for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

 160. I full gang med å legge skøyteis

  Park- og idrettsavdelingen utnytter det kalde været og jobber nå med skøytebanene i kommunen.

 161. Tilskudd til inkludering av barn og unge

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut Tilskudd til inkludering av barn og unge. Søknadsfrist er 17. desember 2021.

 162. Jevnlig testing på 5. - 10. trinn

  Nordre Follo kommune har den siste tiden hatt mye smitte blant barn og unge. Kommunen innfører derfor en ordning med selvtest hjemme fram til jul.

 163. Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak

  Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien.

 164. Ønsker du å stille ut i galleriet i Kolben?

  Kolben galleri ligger i tilknytning til biblioteket og drives i samarbeid med lag og foreninger. Galleriet er ledig for separatutstillinger 18. juni - 20. august 2022. Søknadsfrist er 1. mars.

 165. Barn og unges kommunestyre jobber med demokrati

  På møtet tirsdag 30. november vil elever fra Hellerasten skole lede en prosess for å få innspill til hvordan barn og unges medvirkning bør vær innenfor ulike områder.

 166. Møte i formannskapet torsdag 2. desember

  Konseptvalgutredning for utbyggingsrekkefølge i Ski sentrum, områderegulering for Oppegård lokalsenter og opphør av driftsavtaler er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 167. Les protokollen fra formannskapet

  Torsdag 25. oktober hadde formannskapet møte der de blant annet behandlet kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2022-25 og budsjettet for 2022.

 168. Informasjon om faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Årets fjerde og siste faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes nå ut, og har betalingsfrist 20. desember. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 169. Kjenner du en lokal ildsjel som fortjener å bli hedret for innsatsen?

  Nordre Follo kommune ønsker å sette pris på de frivillige som gjør en stor og viktig innsats for innbyggerne.

 170. Heldagsmøte i formannskapet torsdag 25. november

  Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025 står på agendaen.

 171. Bestill tur-vedsekker

  Skogbrynet produserer smarte vedsekker som passer godt til å ta med på tur i skog og mark.

 172. Kunne du tenke deg å bli flyktningguide?

  Kommunens flyktningtjeneste, Røde Kors Oppegård og Røde Kors Ski inviterer til informasjonsmøte onsdag 24. november.

 173. Gode resultater for skolene i Nordre Follo

  Resultatene fra de nasjonale prøvene i høst viser at elever i Nordre Follo kommune ligger enten på samme nivå eller over nivået nasjonalt og i Viken fylke.

 174. Politikere spør og får svar om økonomi- og handlingsplan

  Som en del av den politiske behandlingen av økonomi- og handlingsplan, har folkevalgte mulighet til å sende inn spørsmål til administrasjonen. De publiseres på nett.

 175. Vintervedlikeholdet av kommunale veier i Nordre Follo

  Når det har falt fem centimeter snø, rykker kommunens brøytemannskaper ut. De brøyter 24 såkalte roder som hver tar 6-8 timer å bli ferdig med.

 176. Regjeringen innfører nasjonale tiltak

  Nye regler for testing. Vil tilby tredje dose til alle over 18 år. Gir kommunene mulighet til å ta i bruk koronasertifikat.

 177. Informasjon om gravearbeider i Ski sentrum

  Follo Fjernvarme AS skal legge fjernvarme til Nordre Follo rådhus og Kirkeveien 1. Gravearbeidene starter i uke 45.

 178. Drop-in avlyst 11. november

  På grunn av sykdom vil det dessverre ikke være mulig å få vaksine på drop-in torsdag 11. november. Nye tider for dose 1 og 2 er satt opp.

 179. Mange innspill til oppstart av kommuneplanarbeidet

  Nordre Follo kommune har startet arbeidet med en ny arealdel. Fristen for å komme med innspill i første fase var 1. november. Dette var også fristen for å komme med forslag til endring av arealformål.

 180. Foreldreundersøkelse i barnehagene

  Nå er det tid for foreldreundersøkelse i barnehagene, den første undersøkelsen i Nordre Follo kommune. Frist for å svare er 8. desember.

 181. Vestre del av Sandboveien skal få nytt navn

  Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at den vestre delen av Sandboveien skal få nytt veinavn. Du kan nå komme med forslag.

 182. Har du fått invitasjon til å delta i folkehelseundersøkelsen?

  Dine svar hjelper oss når vi skal utvikle lokalmiljøer og tjenester. Som takk for at du svarer, er du med i trekningen om flotte lokale premier.

 183. Kontakt fastlegen først

  Både fastleger og legevakt opplever meget stor pågang fra innbyggere med luftveissykdommer om dagen, og det er lang ventetid på legevakten.

 184. Råd for å begrense smitte

  Koronasmitten i samfunnet øker, også i Nordre Follo. Etter anbefaling fra nasjonale myndigheter formidler kommunen flere råd for å begrense smitte. Rådene gjelder fra og med fredag 5. november.

 185. Folkehelseundersøkelse: Hvordan har du det?

  Og hvordan trives du der du bor? Det inviteres 250 000 innbyggere i Viken til å svare på i en av Norges største folkehelseundersøkelser.

 186. Har du en god idé?

  Har du en drøm om å få til noe og trenger et tilskudd for at ideen skal bli virkelighet? Da er det mulig å søke om penger i Nordre Follo kommune. Maks beløp er 5 000 kroner.

 187. Møte i kommunestyret onsdag 3. november

  Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyr, tilstandsrapport for barneverntjenesten og tilstandsrapport for skoler og barnehager 2020-2021 er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 188. Kritikerrost film om demens

  Den kulturelle spaserstokken og Kolben kino viser den kritikerroste filmen "Vær her" torsdag 4. november, kl. 13.00 og 15.30. Gratis for eldre.

 189. Egenberedskapsuka 2021

  Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? Se konkrete råd og bli en del av Norges beredskap!

 190. Velkommen til dialogforum 8. november

  Nordre Follo kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser og inviterer derfor til dialogforum.

 191. Les hele forslaget til økonomi- og handlingsplan

  Kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025 ble lagt frem 29. oktober. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

 192. Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan

  Les mer om innholdet i budsjettet for 2022 og planer for årene fremover. Planen skal nå til politisk behandling før kommunestyret fatter endelig vedtak 15. desember.

 193. Budsjettet på 1-2-3

  Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025. Les kort oppsummert om prioriteringene fremover. Planen skal nå til politisk behandling.

 194. Informasjonsmøte om Bydelsmødre

  Vi ønsker å etablere Bydelsmødre i kommunen og inviterer til informasjonsmøte torsdag 4. november kl. 18.00.

 195. Forslag til økonomi- og handlingsplan

  Fredag 29. oktober kl. 9.00 legger kommunedirektør Øyvind Henriksen fram forslaget til økonomi- og handlingsplan 2022-2025.

 196. Tilbyr drop-in for koronavaksine

  Smitten øker og vi anbefaler de som ennå ikke er vaksinert til å benytte muligheten til drop-in i november.

 197. Tiltak for å hindre smitte

  Det er økende koronasmitte i samfunnet, også i Nordre Follo. Kommunen innfører derfor enkelte smitteverntiltak.

 198. Smittesituasjonen i kommunen

  Det er økende koronasmitte i samfunnet, også i Nordre Follo. Det kan derfor bli aktuelt med nye smitteverntiltak.

 199. Meld deg på gratis SMS-varsling om sprengning

  Torsdag 28. oktober begynner sprengningsarbeidet for ny spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia. Naboer kan melde seg på gratis SMS-varsel og få beskjed før  sprengning.

 200. Nye kompensasjonspenger til lokalt næringsliv

  Lokalt næringsliv har fått i overkant av åtte millioner kroner gjennom den siste kommunale kompensasjonsordningen.

 201. Arnfinn Almås ny kommunalsjef

  I sterk konkurranse med mange søkere, var det Arnfinn Almås som ble valgt til kommunalsjef for oppvekst og læring.

 202. Møte i formannskapet 28. oktober

  Områderegulering for Ingieråsen, 2. tertialrapport 2021 samt digitalisering og digitaliseringsstrategi er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 203. Hva kan vi gjøre for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?

  Nordre Follo kommune inviterer alle som jobber med barn og unge, lokal frivillighet og beslutningstakere til ALLEMED-dugnad 1. november.

 204. Programforslag - Den kulturelle skolesekken

  Er du en profesjonell kunstner eller utøver, og vil bidra til å gi barn og unge i Nordre Follo gode opplevelser og møter med kunst og kultur? Meld inn ditt programforslag innen 10. desember.

 205. Kurs i hverdagsglede

  Kursene arrangeres av Frisklivssentralen og handler om små grep du selv kan gjøre for å føle deg bedre. Oppstart  2. og 3. november.

 206. Tips for å redusere strømregningen

  Boligeiere i Viken kan få gratis energirådgivning frem til 15. desember 2021. Energirådgiverne på Rådgivningstelefonen hjelper alle som ringer inn og det er fremdeles ledige befaringer.

 207. Arbeid på jernbanen i oktober

  Helgen 16.-17. oktober skal Bane NOR utføre viktig anleggsarbeid i Ski i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

 208. Møte i kommunestyret onsdag 13. oktober

  Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde, tiltaksplan trafikksikkerhet og valg av ungdomsråd er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 209. Spørreundersøkelse om hjemmesykepleie i koronatiden

  Nordre Follo kommune er i gang med å evaluere håndtering av koronapandemien. I den forbindelse har vi laget spørreundersøkelser til de som mottar hjemmesykepleie og deres pårørende.

 210. Liten fare for jordskred ved Kolbotnvannet

  Etter mye nedbør de siste dagene opplever vi at innbyggere som bor nær Kolbotnvannet er bekymret for jordskred. Vi har vært i dialog med jordskredvakten hos NVE, som sier at er at forholdene ikke gir grunn til bekymring slik situasjonen er nå.

 211. Informasjonsmøte om Bydelsmødre Nordre Follo

  Vi ønsker å etablere Bydelsmødre i kommunen og inviterer til informasjonsmøte tirsdag 12. oktober kl. 18.00. Bydelsmødre er frivillige kvinner som støtter andre kvinner og bidrar til et inkluderende nærmiljø.

 212. Ønsker du trenings- og arrangementstid?

  Alle som planlegger aktiviteter i kommunens utendørsanlegg i 2022 må søke om tid. Fristen er 31. oktober.

 213. Starter arbeid med Tømtebanen

  I uke 40 starter forberedende arbeider på Tømtebanen. Området vil bli gjerdet inn og deler av gang- og sykkelvei blir stengt.

 214. Tid for influensavaksine

  Torsdag 16. desember tilbyr vi drop-in influensavaksine for innbyggere over 65 år. Møt opp på vaksinesenteret på Ski mellom kl. 13.00 og 15.00.

 215. Teststasjonen flytter til Langhus

  Teststasjonen på Langhus er klar og vil åpne allerede onsdag 29. september.

 216. Møte i formannskapet torsdag 30. september

  Sykefravær januar-juni 2021 og oppstart av detaljprosjektering for deler av Idrettsveien, nedre og øvre torg og nordre del av Sentrumsveien i Ski sentrum er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 217. Kommunen spyler vannledningsnettet

  Vi spyler vannrørene med jevne mellomrom for å sikre god drikkevannskvalitet, og som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet.

 218. Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

 219. Drop-in tilbud om koronavaksine

  Nordre Follo kommune har høy vaksinasjonsdekning, men det er fortsatt noen som ikke har benyttet tilbudet om vaksine. Dette gjelder både første og andre dose.

 220. Eldredagen 1. oktober

  Senior fritid markerer den internasjonale Eldredagen 1. oktober. I år er temaet digitalisering. Hvilke muligheter gir økt digitalisering for seniorer i Nordre Follo? Hvordan kan jeg bli mer digital? Hva med de som ikke bruker digitale hjelpemidler?

 221. Vellykket sikkerhetsuke

  Dette var første gang Nordre Follo kommune arrangerte  Sikkerhetsuka. I løpet av syv skoledager fikk alle 8-klassingene i kommunen opplæring i ulykkes- og skadeforebyggende tiltak fra politiet og ambulansepersonell.

 222. Vil du bli bøssebærer?

  Nå kan du melde deg som bøssebærer på årets TV-aksjon søndag 24. oktober. Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap.

 223. Trenger du noen å snakke med?

  Onsdag 22. september skjedde en dypt tragisk hendelse i kommunen vår, noe som påvirker lokalmiljøet i stor grad. Barn, unge og voksne reagerer på ulike måter og mange har behov for noen å snakke med.

 224. Varsel om natt- og helgearbeid på Follobanen 25.-26. september

  Bane NOR skal i helgen 25.-26. september utføre viktig anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

 225. Ordføreren tråkket i gang mobilitetsuka

  Mobilitetsuka er i gang. Ordfører Hanne Opdan markerte det med å teste tandemsykkel for første gang.

 226. Informasjon fra Bane NOR om arbeider ved Solbråtan stasjon

  Østfoldbanen får nytt digitalt signalsystem i 2023. Bane NOR og entreprenør RIAS skal derfor gjøre anleggsarbeid ved Solbråtan stasjon 25.-26. september.

 227. Endrer krav til karantene og smittesporing

  Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Det innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

 228. Vi ønsker forslag til veinavn

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til veinavn for veien som skal bygges i forbindelse med reguleringsplan Linås.

 229. Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv – søknadsfrist 5. oktober

  Nordre Follo kommune deler nå ut 7 973 000 kroner som tilskudd til lokale bedrifter berørt av pandemien.

 230. God valgdeltakelse i Nordre Follo

  Leder av valgstyret, ordfører Hanne Opdan er godt fornøyd med valgdeltakelsen, som endte på 81,7.

 231. Valget 2021

  Valglokalene i Nordre Follo kommune er nå stengt og vi jobber med å telle opp stemmene. Valgdirektoratet publiserer prognoser og foreløpige resultater fortløpende.

 232. Vi ønsker forslag til veinavn

  Nordre Follo kommune ønsker å få høre ditt forslag til nytt veinavn for veien som går fra Høysletta til Eikeli gård. Fristen er 15. oktober 2021.

 233. Nå kan du sjekke deg på helsestasjonen

  Jordmødre har lang erfaring med å ta celleprøve for å forebygge livmorhalskreft. Helsestasjonene i Nordre Follo har åpen dag torsdag 30. september, så alle som vil kan ta celleprøve hos jordmor.

 234. Valglokaler og åpningstider 12. og 13. september

  Stortings- og sametingsvalget avholdes søndag 12. og mandag 13. september. På valgdagene må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.

 235. Aktiviteter for barn og ungdom i høstferien

  I høstferien arrangerer fritidsklubbene turer og aktiviteter for barn og unge i kommunen.

 236. Melder kun om utbrudd på våre nettsider

  Vi melder nå kun om utbrudd i kommunale institusjoner som har mer enn tre smittetilfeller eksternt. Virksomheter som er berørt har direkte kontakt med smittesporingsteamet.  

 237. Ny fase i pandemien

  Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold holdt tirsdag formiddag pressekonferanse om smittesituasjonen, testing, smittesporing og vaksinering av barn og unge.

 238. Pressekonferanse om Covid-19 7. september kl.12.00

  Økende smitte og flere endringer i håndteringen av korona gir mange spørsmål. Ordfører og kommuneoverlegen inviterer derfor til en pressekonferanse på Nordre Follo rådhus klokken 12.00 tirsdag 7. september. 

 239. Utbrudd Covid-19 ved videregående skoler

  Det er meldt om utbrudd ved alle de tre videregående skolene i kommunen.  1 trinn ved Roald Amundsen VGS er satt til gult nivå etter trafikklysmodellen. Det er 30 smittetilfeller ved skolen.

 240. Nordre Follo kommune starter arbeidet med en ny samlet arealplan for kommunen

  Du kan gi innspill til planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel frem til 1. november.

 241. Vil tilby vaksine til barn og unge født 2006-2009

  Regjeringen har bestemt at barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19.

 242. Tilsyn på spesialundervisning og enkeltvedtak

  Statsforvalteren startet tilsyn med Nordre Follo kommune og Ski ungdomsskole i september 2020. Tema var spesialundervisning og enkeltvedtak.

 243. Smittesituasjonen i kommunen

  Vi er for tiden på risikonivå 3, det vil si økende spredning. Ved nivå 3 åpnes det for vurdering av gult nivå i barnehage og skole, men grønt nivå er fremdeles hovedregelen.

 244. Signerte avtale som gir større tilskudd fra staten

  Kommunene rundt Oslo har blitt enige med staten om en tilleggsavtale til byvekstavtalen. Osloområdet får et betydelig økt statlig tilskudd til miljøvennlig transport i årene fremover. – Dette er vi veldig fornøyd med, sier ordfører Hanne Opdan.

 245. Møte i kommunestyret onsdag 1. september

  Vennskapskommuner og høringsinnspill fra Nordre Follo kommune til Vikens handlingsprogram for samferdsel er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 246. Informasjon om faktura for kommunale avgifter

  Årets tredje faktura for kommunale avgifter sendes nå ut, og har betalingsfrist 20. september. Du kan logge inn på Min side for å se fakturert gebyr og gebyrgrunnlag for din eiendom.

 247. Satser på naturen

  Nordre Follo er fortsatt på 1. plass når det gjelder kriteriesettet «Satser på naturen» i Naturkampens kåring blant kommuner!

 248. Midler til kompenserende tiltak for barn og unge

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har bevilget 3.5 millioner til kompenserende tiltak i forbindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

 249. Gi beskjed hvis du ikke kan møte til vaksine

  Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo.

 250. Nye Østre Greverud kunstgress klar til bruk

  Banen er den første i landet med miljøvennlig innfyll på bane med undervarme. Anlegget er et pilotprosjekt som tilfredsstiller både krav til miljø og krav fra NFF og FIFA.

 251. Lavere vanntrykk på Kolbotn og Tårnåsen

  Gravearbeider i Kolbotn sentrum førte onsdag til et brudd på hovedvannledningen. Det kan medføre lavere vanntrykk i større deler av Kolbotn og Tårnåsen.

 252. Møte i formannskapet torsdag 26. august

  Utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel og forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo er blant sakene politikerne skal behandle denne uken.

 253. Ny søknadsfrist for tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

  Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd innen 1. oktober.

 254. Kunst i Follo

  21. og 22. august kl. 11-17 vil kunstnere, kunsthåndverkere, gatekunstnere og andre kreative personer stille ut og vise frem sin kunst.

 255. Naboinformasjon fra Bane NOR

  I forbindelse med Bane NORs arbeid i morenen i Ski og utbedringen av grunnforholdene i dette området, har det oppstått enkelte synlige sprekker i asfalten i Waldemarhøyveien.

 256. Savnet jente er kommet til rette

  Jenta (9) som var savnet på Tårnåsen har heldigvis kommet til rette etter tips fra publikum.

 257. Ny risikovurdering fra kommuneoverlegen

  Nordre Follo kommune vurderes å være på nivå 2, kontroll med klynger. Skolene er bedt om å forberede oppstart på grønt nivå.

 258. Ny drop in-tid for første vaksinedose

  Tirsdag 10. august kl. 16 til 18 er det åpent for drop in-vaksinasjon til de som ikke har fått første dose av koronavaksinen.