Tilgjengelighet

Her finner du tilgjengelighetserklæringer for Nordre Follo kommune og tredjepartsløsningene våre.

Alle kommunens nettløsninger skal være universelt utformet. Det betyr det at alle skal kunne bruke løsningene uansett funksjonsevne.

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider.

Erklæringen skal fortelle deg hvor godt universelt utformet nettløsningen er, hvilke krav den ikke følger og hvorfor.

Erklæringer

Nettsteder fra Nordre Follo kommune

Tredjepartsløsninger

Tilbakemelding

Ønsker du å gi oss tilbakemelding på universell utforming i våre digitale tjenester?

Send e-post til nettredaksjonen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 24.08.2023