Meld feil

Kort fortalt

Du kan melde feil på gatelys, hull i veien, manglende klipping av vegetasjon eller andre feil til kommunen. 

Veier, parker og avløp

Du kan melde inn feil og mangler her:

Meld feil

Her kan du melde om

  • hull i veien
  • feil på veiskilt
  • manglende brøyting/strøing
  • manglende kantklipp/vegetasjon på kommunal grunn
  • feil knyttet til vann og avløp

og andre feil og mangler.

NB! Ved mistanke om akutt forurensning, skal Follo Brannvesen kontaktes på tlf 110.

Fylkesveier

Hvis det gjelder fylkesveiene, melder du feilen til Viken fylkeskommune.

Gatelys og lys i lysløyper

Du kan melde feil på gatelys og manglende lys i lysløyper her:

Meld feil på lys

Slik gjør du det

Når du trykker på knappen, kommer du til et kart som viser alle registrerte gatelys i kommunen.

Finn gatelyset du vil melde feil på ved å zoome og lete deg frem i kartet, eller søke på adresse.

Er lampen merket grønn, er det ingen registrerte feil på den. Trykk på lampen med feil for å få opp ulike feil du kan melde.

Har lampen en annen farge enn grønn, er det allerede blitt meldt inn feil på den, og saken er sendt til behandling.

Responstid

Dette er responstidene når du har meldt inn feil:

  • Mørk lampe: innen 5 virkedager fra innmeldt feil.
  • Reparasjon av 3 eller flere sammenhengende lamper på skolevei: innen 3 virkedager fra innmeldt feil.
  • Større feil som mørke områder eller lamper som lyser på dagen: innen 2 virkedager.  

Universell utforming

Har du tilbakemelding på veier, parker, bygninger, informasjonstjenester eller annet som mangler universell utforming?

Send oss en e-post på universellutforming@nordrefollo.kommune.no

Universell utforming handler om at omgivelser og tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne, alder eller situasjon.

Vakt- og nødtelefoner

Her finner du nummer du kan ringe for akutt hjelp og vakttelefoner i Nordre Follo kommune.