Meld feil

Kort fortalt

Du kan melde feil på veilys eller andre feil og mangler til kommunen. 

Feil på veilys og lys i lysløyper

Kommunale veier og lys i lysløyper

Du kan melde feil på veilys og manglende lys i lysløyper til Omexom eller til kommunens sentralbord på telefon 02178. 

Fylkesveier

Hvis det gjelder fylkesveiene, er det Statens vegvesen som er ansvarlig ved deres entreprenør. Du kan melde inn feil ved å kontakte Veitrafikksentralen på tlf. 175.

Andre feil og mangler

Alle feil og mangler som ikke er feil på veilys, kan meldes inn til kommunen. 

Her kan du blant annet melde inn hull i veien, feil på veiskilt, manglende brøyting og feil knyttet til vann og avløp. 

NB! Ved mistanke om akutt forurensning skal Follo Brannvesen kontaktes, tel: 110.

Meld feil

Nød- og vakttelefoner

Her finner du nummer du kan ringe for akutt hjelp og vakttelefoner i Nordre Follo kommune. 

Nød- og vakttelefoner