Ny felles instruks for innmåling av vann og avløp i Follo-kommunene

Vi har utarbeidet felles krav til dokumentasjon og innmåling av vann og avløp i forbindelse med nye infrastrukturprosjekter i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.
Kvinne skriver på laptop

Foto: Nordre Follo kommune

Målgruppen for denne informasjonen er utbyggere og entreprenører som jobber med vann og avløp i forbindelse med nye infrastrukturprosjekter.

Follo-kommunenes felles innmålingsinstruks er utarbeidet på bakgrunn av den nasjonale ledningsregistreringsforskriften som trådte i kraft 1. juli 2021.

Et innmålingsseminar fant sted 10. april i år i Ås kulturhus. Over 60 entreprenører, landmålere og stikningsingeniører deltok.

Innmålingsinstruks med vedlegg

Disse dokumentene beskriver hvilken dokumentasjon som skal leveres for hvert prosjekt:

Vedlegg 4 er kun et eksempel på GML-fil. Ta kontakt med oss på e-post team.gemini@nordrefollo.kommune.no for å få GML-fil.

Obligatorisk særmøte

Vi vil innføre obligatorisk særmøte i forbindelse med nye prosjekter.

På særmøtet vil vi sammen gå gjennom og avklare:

  • krav til innmålinger og FDV-dokumentasjon for prosjektet
  • behov for innmåling med totalstasjon, levering av punktskyer, levering av kumkort og leveranse av innmålingsfiler
  • krav til oppmåling av fastmerker

Landmåleren får en egen kontaktperson i kommunen.

Kontakt oss

Lurer du på noe mer om dette etter at du har gått gjennom filene som er listet opp her? Ta kontakt med oss på e-post team.gemini@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 22.04.2024