Bane NOR varsler om støyende arbeider ved Kolbotn stasjon

Bane NOR planlegger forberedende arbeider til stasjonstiltakene på Østfoldbanen, som inkluderer ombygging av Kolbotn stasjon.
Kolbotn stasjon med ventende person

Foto: Nordre Follo kommune

Arbeidene vil starte opp fra natt til 18. april fra kl. 01.00-05.00 og natt til 19. april kl. 01:00 – 05:00. Fra 20. april kl. 02:00 vil det pågå støyende arbeider frem til kl. 14:00 søndag 21. april.

Det vil videre pågå arbeider på netter frem til 8. mai mellom kl. 01.00 – 05.00.

Arbeidene skal finne sted mellom klokken 01 og 05, når det ikke er trafikk på sporet.

Bane NOR forventer ikke kraftig støy fra disse arbeidene, men de som kan bli utsatt for støy over terskelverdiene vil få tilbud om alternativ overnatting. Dette vil i så fall bli varslet innen rimelig tid før arbeidene.  

Arbeider som skaper støy vil bestå av:

  • Skinne – veimaskin med pukksuger – som fjerner ballast i og ved spor. Dette for å sjekke avstand ned til fjell ved bru over jernbane for Kolbotnveien
  • Vegetasjonsrydding
  • Miljøprøver - betongbor og kjernebor (utføres på dagtid helgen 20. – 21. april)
  • Borerigg for grunnundersøkelser dag og natt
  • Rensk av kabelkanaler og fjerning av overskuddsmasser Kartlegging av kabler og annen infrastruktur i sporområde    

Det vil også bli arbeider utover i 2024 som vil bli varslet fortløpende.

Les mer om oppgraderingen av Kolbotn stasjon på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 09.04.2024