Klipping av gress langs veier og i grøntområder

Sentrum av Kolbotn og Ski, badestrendene og idrettsanleggene skal bli kortklipte og sommerfine for både innbyggere og turister.
Kløvereng på drømtorpjordet

Det blir høy aktivitet på gressklippingen gjennom hele sommeren. Ansatte i Vei og park klipper også langs bilveier og gang- og sykkelveier, for å sikre fri sikt og god trafikksikkerhet.  

Områder i utkanten av sentrum og i bratte skråninger vil blomstre fritt, slik at bier og insekter kan få noe å leve av. På Drømtorpjordet i Ski lar vi det gro igjen med kløver, for å ha store nok pollinerende områder. Slik gjør vi både naturen og oss selv en tjeneste.  

På våre syke- og pleiehjem vil vi ha en høyere frekvens på klippingen, slik at vi holder uteområdene tilgjengelig og pene for de eldre i sommermånedene.

Sist endret: 09.07.2024