Vestråtparken - en park for alle generasjoner

Vi har ryddet i parken, og håper den blir mye brukt i sommer selv om det først er neste sommer den får helt ny drakt.
Slik kan det bli sommeren 2025 Vestråtparken Ski sentrum

Norconsult/Nordre Follo kommune

Neste sommer vil den oppgraderte Vestråtparken stå klar! 

Det gamle lekeområdet er ryddet og det blir sådd til med plen. EMPO har gitt oss to nye piknikbenker som er satt ut i parken. Tusen takk til EMPO produksjon for de fine benkene!

Videre kommer vi til å henge opp noen hengekøyer og det vil bli kjøpt inn aktivitetsutstyr for forskjellige spill i parken. Vi håper at parken vil bli mye brukt i sommer!

Vestråtparken ligger like ved Nordre Follo rådhus i Ski sentrum, og er parken foran det ærverdige bygget Waldemarhøy.
 

Starter byggearbeider våren 2025

Kommunen har gjennom våren planlagt for en oppgradering av parken og i løpet av høsten vil totalentreprenør være på plass for gjennomføring av prosjektet. Selve byggearbeidene settes i gang tidlig vår 2025, og parken vil være ferdig til sommersesongen starter.

En flott møteplass for alle

Vi har sett til tidligere medvirkning i Ski sentrum og har forsøkt å ivareta ønsker som har vært ytret. Vi nevner blant annet:

• Møteplass som fremmer møter på tvers av alder, kjønn og bakgrunn
• En møteplass for ungdom
• Scene
• Frilek, ballspill og spennende lekeapparater
• Mer grønt og vann
• Frukttrær og bærbusker
• Parsellhage og dyrking

Grønt, bær og stauder

Den nye parken vil fremstå som mye grønnere, det plantes trær, også frukttrær, busker, også bærbusker og stauder. Det vil også komme opp pil installasjoner og terrengformer som skaper fine rom. Vi lager ny samlingsplass utenfor den gamle kioskpaviljongen, plassen får scene og benker. Det installeres leke-hus, utfordrende klatreapparat, huskestativer og sandlekeplass med vanntilgang og et område med bordtennisbord og et bord for sjakk og ludo. Det lages også til piknikområde med utegriller.

Forlengelse med skatepark

Nedenfor Vestråtpaken eier kommunen en regulert parktomt som er del av en detaljreguleringsplan som OBOS har utarbeidet. Det er tegnet inn en liten skatepark på denne tomten. Denne parken blir en forlengelse av Vestråtparken. Det politiske flertallet var positiv til denne planen ved 1. gangsbehandling, og planen skal til 2. gangsbehandling i plan og byggesaksutvalget 18. juni. Mange barn venter spent på om vi skal få dette tilbudet i Ski.

På bildene kan du se hvordan vi ser for oss at dette blir.  

Illustrasjonen viser den nye samlingsplassen med den gamle kioskpaviljongen, nye benker og scene. I bakkant sees det nye klatreapparatet.

Illustrasjon: Norconsult/Nordre Follo kommune

Norconsult/Nordre Follo kommune

Illustrasjonen viser 4 nye leke-hus som også kan brukes som markedsboder.
Illustrasjon: Norconsult/Nordre Follo kommune

Norconsult/Nordre Follo kommune
Illustrasjonen viser deler av nye naturlekeplassen med vannlek.
Illustrasjon: Norconsult/Nordre Follo kommune

Norconsult/Nordre Follo kommune

Illustrasjonen viser den eksisterende parsellhagen som skal beholdes, i tillegg vil det plantes ut både frukttrær og bærbusker i parken.

Illustrasjon: Norconsult/Nordre Follo kommune

Norconsult/Nordre Follo kommune
Illustrasjonen viser området med bordtennisbord, spillbord og huskestativ.
Illustrasjon: Norconsult/Nordre Follo kommune

Norconsult/Nordre Follo kommune

Illustrasjonen viser terrengform med tunnel og sandlekeplass i bakgrunn.
Illustrasjon: Norconsult/Nordre Follo kommune

 OBOS

Illustrasjonen viser boligprosjektet med skateparken som en forlengelse av Vestråtparken. (Illustrasjon: OBOS)

Sist endret: 19.06.2024