Vennskap og kulturutveksling med ungdommer fra andre europeiske land

Ingieråsen skole har lange tradisjoner for internasjonalisering og har hatt utvekslinger for elever i over 20 år.

Foto: Nordre Follo kommune

Nå er skolen Erasmus+-akkreditert fram til 2027. Det sikrer årlige midler som vil gi elevene spennende muligheter til både språk- og kulturutveksling med andre europeiske ungdommer. 

Dette skoleåret deltar 89 elever på utveksling

Noen drar på korttidsutvekslinger på en uke til Portugal, Spania, Frankrike, Tyskland, Kroatia. Andre er på langtidsutveksling på 7 uker til Lanzarote.

Nesten alle deltar på gjensidige mobiliteter der de både opplever utveksling fra vertssiden og fra gjestesiden.

Erasmus-programmet gir spennende muligheter til tverrfaglig samarbeid

Vi ser at det danner vennskap og nye relasjoner, både på tvers av land, men også på tvers av etablerte grupperinger på skolen, og bruker programmet aktivt til både inkludering og skoleutvikling.

Attraktiv som arbeidsplass

Skolen har også opplevd at det er en fin mulighet til å profilere seg og tiltrekke seg søkere til stillinger på skolen.

Lærerne som har deltatt i programmet, forteller blant annet om verdien av å se norsk skole fra utsiden og dermed sette mer pris på det vi har og gjør.

De fremhever også det å se elevene i en annen setting og danne tettere relasjoner, utvikle språkferdigheter og få nye ideer til undervisning.

Vil du vite mer?

Les mer om Erasmus+-programmet

Sist endret: 25.04.2024