Gratis MC parkering i kommunen fra 10. juli

Fra og med i dag kan man parkere MC og moped gratis på alle kommunale parkeringsplasser

Denne våren vedtok Høyre, FrP, Senterpartiet og Pensjonistpartiet, samt Arbeiderpartiet, å innføre gratis parkering for MC og mopeder på alle kommunale parkeringsplasser i kommunen. Endringene gjelder fra 10. juli. 

Vær oppmerksom på følgende: 

  • Parkeringstid på den aktuelle parkeringsplassen må overholdes 
  • Det oppfordres om mulig til at tohjulinger utnytter plassene, gjerne ved å parkere flere på samme plass

De kommunale parkeringsplassene vil etter sommeren bli merket med ytterligere informasjon om dette, men fra i dag av kan man parkere gratis med tohjulinger uten å risikere å bli ilagt parkeringsbot.      

Sist endret: 11.07.2024