Møte i utvalg for plan og byggesak tirsdag 18. juni

Detaljreguleringer for Nordbyveien 2, Parkveien 3-5 ved Langhus stasjon og lysløype over Buåsen er blant sakene utvalget behandler før sommeren.

Foto: Nordre Follo kommune / Adobe Stock

Utvalget skal først på en befaring med buss syd i kommunen. Bussen går fra Nordre Follo rådhus kl. 12 og er tilbake til kl. 17.

Møtet begynner kl. 17.30 og blir holdt i Nordre Follo rådhus, møterom Skotbu.

Komplett saksliste og sakspapirer finner du i politisk møtekalender.

Utvalgsmøtene i Nordre Follo kommune blir ikke lenger strømmet på kommunens nettsider. Interesserte som vil overvære møtet kl. 17.30 må derfor møte opp i Nordre Follo rådhus.

Sist endret: 12.06.2024