Vet du om en veibom som trenger å bli oppgradert?

Nordre Follo kommune skal skifte ut ødelagte kommunale bommer i løpet av 2024. Du kan melde inn behov for ny bom eller oppgradering av eksisterende bom.

Foto: Nordre Follo kommune / Pixabay

Kommunen har omtrent 120 kommunale bommer, og vi er i gang med kartleggingen av tilstanden til og plassering av disse. 

Basert på denne kartleggingen vil vi avgjøre hvilke bommer som skal byttes ut, samt hvor det eventuelt skal settes opp nye bommer der det ikke finnes noen i dag.

Bommer bidrar til å opprettholde trygg og bærekraftig trafikk på veiene våre. Prosjektet vil bidra til økt trafikksikkerhet. Veibommer bidrar til å regulere trafikken og kontrollere adgangen til bestemte områder. De forhindrer uautorisert kjøring og reduserer risikoen for ulykker.

Meld inn behov

Du kan melde inn behov for ny bom eller oppgradering av eksisterende bom. Kommunen vil gjøre en samlet vurdering over tilstanden og behovet ut fra gjeldende regelverk og normer.

Meld inn

Sist endret: 26.04.2024