Har du en hul eik på eiendommen din?

Da må du ta ekstra hensyn. Kommunen kan bistå med råd og veiledning.
Eiketre ved Oppegård kirke

Foto: Nordre Follo kommune

Hule eiker er en utvalgt naturtype etter loven og har derfor ekstra beskyttelse. Hvis du har en hul eik på eiendommen din og vil utføre arbeid som kan påvirke treet, må du oppfylle aktsomhetsplikten.

Slik kan du bidra til å bevare hule eiker

En hul eik kan ikke felles eller utsettes for tyngre beskjæring. I tillegg bør alle aktuelle tiltak vurderes av en trepleier/arborist.

Det er viktig å være klar over at treet ikke kan felles eller beskjæres for å minke nedfall fra løv, nøtter og kvister, eller for å bedre utsikt og solforhold.

Hule eiker har en hensynssone i en radius på 15 meter fra stammen. I denne sonen skal du unngå å grave, bygge, kjøre med tunge kjøretøy, dyrke opp eller lignende, da dette kan skade rotsystemet eller greinene, og redusere levetiden til treet.  

Kontakt oss

E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 02 178 eller 98 70 21 78

Sist endret: 06.05.2024