Har du lyst til å gjøre Møllerenga enda bedre?

Kom på åpent møte for å snakke om å etablere en venneforening, og hvordan vi kan få til et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.
Møllerenga sett fra nedsiden

Foto: Nordre Follo kommune

Kom på åpent møte

Vi inviterer til åpen møte på Møllerenga, onsdag den 28. august kl. 18.00.

Adresse: Møllerenga 13, 1405 Langhus.

På møtet vil vi snakke om å etablere en venneforening, og hvordan vi kan få til et samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Aktuelle aktiviteter for venneforeningen kan være å:

  • arrangere aktiviteter
  • markedsføre stedet i lokalmiljøet
  • foreslå en plan for å videreutvikle stedet
  • få med samarbeidspartnere; innbyggere, lag og foreninger, kommunen og næringslivet til ulike prosjekter som å sette i stand hovedhuset, bygge utescene eller utvide badeplassen  

Om Møllerenga

Møllerenga har på kort tid blitt et viktig friområde og er populært for turgåere, mosjonister og diskgolfere.

Det er fine benker og sitteplasser ute for dem som vil ta en kaffe i naturnære omgivelser.

Gapahuken står klar om det regner. Møllerenga var opprinnelig en husmannsplass under Vevelstad gård. Den ligger sentralt plassert på Langhus, bak idrettsparken ved Tussetjern.

Eiendommen inneholder i tillegg en frisbeegolf-bane, grillhytte, stier, bekker, bruer, skog med rikt dyreliv, innmark og adkomst til Tussetjern med badebrygge.

Tidligere var det på tomten både en låve og en kornmølle i bekken som renner fra ut i Tussetjern.

Låven ble revet i 2021, men det er nå oppført en ny låve.

Vil du leie Møllerenga?

Du kan leie den nye låven og servicebygget med toaletter, kjøkken og samlingsrom til møter og selskaper.

Lei Møllerenga via bookup

Sist endret: 24.06.2024