Jobber fortsatt med å rydde opp etter utslippet ved Fugleåsen

Vi anbefaler ikke å ferdes i vannkanten eller bade i Tussetjern.
gjersjøen om høsten

Foto: Nordre Follo kommune (Gjersjøen)

Pass spesielt på barn og hunder, fordi det er fare for å få i seg olje eller bli tilgriset.

Hva gjør du hvis noen får olje på huden eller svelger det?

Vask først med mild såpe og vann. Smør deretter huden inn med fuktighetskrem. Ved sårdannelse i huden eller smerter vurder å kontakte lege.

Hvis noen får olje i øynene, bør du skylle godt med vann og kontakte lege ved behov. 

Hvis du tror noen har fått i seg olje, gi litt drikke og kontakt legevakten.

Les mer på nettsidene til Helsenorge

Merkbart mindre olje

Det er nå merkbart mindre tilsig av olje i de første barrierene med lenser og oljefelle som er lagt ut nedenfor Fugleåsen og Regnbuen gjenvinning. Det er fortsatt mulig å se oljefilm i bekken fra nedenfor Fugleåsen og til de første lensene.

Tilsiget av oljeholdig vann siver ut av bakken langs bekkekanten nedenfor Fugleåsen innenfor den første lensen. Det er også observert olje i skogbunnen mellom Vevelstadveien og gang- og sykkelveien nedenfor Fugleåsen.

Vurderer å bytte ut eller dekke til kantvegetasjon med bark 

Oljemengden varierer noe med den lokale nedbøren, og vi vurderer nå å starte opp arbeid i kantvegetasjon langs bekken. Kantvegetasjon som er forurenset med olje, vil i første omgang tildekkes med bark (type Zugol).

Dette gjør vi for å forsøke å absorbere så mye olje som mulig fra de fuktige og infiserte jordmassene.

Oljeforurenset Zugol vil bli samlet opp og erstattet, så lenge det er aktuelt. Prosedyren vil bli gjentatt til området kan «friskmeldes».

Vi vurderer også om vi skal fjerne kantvegetasjon og noe mindre krattskog og erstatte med rene masser i skogbunnen og langs kantene i bekken.

Ikke observert mye lekkasje til Tussetjern

Vi har fortsatt ikke observert lekkasje av olje etter de tre første lensene som er lagt for å stanse forurensningene ved Regnbuen 3, men det er en tynn oljefilm i lensene ved utløpet av Tussetjern.

Lensene holder i stor grad denne oljefilmen tilbake ved at noe olje absorberes i lensene. Små mengder olje unnslipper tidvis barrieren, på grunn av økt strøm og turbulens i vannet.

Oljen i Tussetjern er sannsynligvis restolje fra tidligere fase i hendelsesforløpet, og som frigjøres nå som isen er gått i tjernet.

Ikke bekymret for drikkevannet

Tilførsel av olje vil ikke nå ned til vanninntaket på 36 meters dyp.

Vi overvåker både råvannet (vann fra inntaksledningen på 36 m) og drikkevannet (renset vann) nøye. 

Sist endret: 30.04.2024