Kaster du hageavfall i naturen?

Dumping av hageavfall regnes som forsøpling på samme måte som annet avfall.
Hageavfall

Foto: Nordre Follo kommune

Riktig håndtering av hageavfall er viktig for å ta vare på naturen. Hagerømlinger er en viktig årsak til tap av natur i Norge.

Har du mye hageavfall du ønsker å kvitte deg med, men vet ikke helt hvor du skal kaste det?

Les mer om hageavfall på Follo Rens nettsider.

Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen.

Husk å sortere hageavfallet riktig

Ved å levere hageavfall til gjenbruksstasjonen kan du hindre at planter fra hagen din truer det biologiske mangfoldet i naturen.

De vanligste hagerømlingene er kjempespringfrø, parkslirekne, lupin, kanadagullris og kjempebjørnekjeks.

På avfallsmottaket er det viktig å sortere avfallet. Plantemateriale som inneholder fremmede arter skal i egen container til forbrenning. Plantemateriale som ikke inneholder fremmede arter blir til ny og miljøvennlig jord i kompost.

Har du fremmede arter i hagen?

Les om metoder for å bekjempe ulike fremmede blomster og planter på Miljødirektoratets nettsider.

Totalt 1200 planter regnes som fremmede arter i Norge, og 80 prosent av disse har rømt fra hager. Det er viktig at du som har hage gjør deg kjent med de fremmede planteartene, og reglene som gjelder.

Noen fremmede plantearter er forbudt å importere, selge og sette ut i naturen, men hvis du allerede har dem i hagen din kan du la dem stå.

Sist endret: 13.05.2024