Pårørendeskole på Langhus høsten 2024

Nå kan du som er pårørende til noen med demenssykdom i Follo melde deg på pårørendeskolen.
Yngre person som holder  hendene til en eldre

Foto: Nordre Follo kommune / Adobe Stock

Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan håndtere hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:

  • Å gi pårørende til personer med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
  • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
  • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
  • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem skal forbli mellom deltakerne.                

Arbeidsform: De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe.
Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Program:

(Med forbehold om endringer) 

18. september

Kari Lislerud Smebye
Førsteamanuensis
Kommunikasjon, sorg og mestring  

25. september

Peter Bekkhus-Wetterberg
Overlege Hukommelsesklinikken OUS.
Sykdomslære, hva er demens?  

9. oktober

Fremtidsfullmakt og vergemål ved jurist fra Statsforvalteren  

16. oktober

Øystein Dale
Seniorrådgiver og ergoterapeut i Ås
Velferdsteknologi                                                                Pårørendehistorie

Dette skjer i Langhuset, Nordre Follo.
Adresse: Gamle Vevelstadvei 34
Klokkeslett: 17.00 – 20.00
Det er begrenset antall plasser.
Pris: Kr. 300,- per deltager.
Vi tar vipps eller kontanter, betales ved første oppmøte.

Hvem kan delta?

Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

Påmelding

Send påmelding til din lokale demenskoordinator, helst på e-post eller SMS. 

Vi trenger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer, e-post
  • om du er pårørende til en pasient som bor hjemme eller på institusjon

Nordre Follo

Heidi Borgen Larsen, tlf. 92 27 97 92 heidi.borgen.larsen@nordrefollo.kommune.no

Ås

Mona Bekkhus-Wetterberg, tlf. 95 93 97 05 mona.bekkhus-wetterberg@as.kommune.no

Nesodden

Stephanie Bahl, tlf. 41 51 49 92 stephanie.bahl@nesodden.kommune.no

Enebakk

Heidi Upshur tlf. 45 73 21 37 heidi.naomi.upshur@enebakk.kommune.no 

Synnøve Ask Kowalczyk, tlf. 45 72 63 10 synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no

Vestby

Kirsti Marie Andreassen, tlf. 97 49 58 11 kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no

OBS Vestby! For påmelding etter august 2024 ta kontakt med Cathrine G. Storstrøm, tlf. 95 73 09 49 catrine.groff.storstrom@vestby.kommune.no

Frogn

Anine Lerdahl-Johansen, tlf. 97 74 22 98
anine.lerdahl-johansen@frogn.kommune.no

Pårørendeskolen arrangeres av Follo demensnettverk:
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Follo demensforening og Kompetansehjulet i Follo.

 

Sist endret: 20.06.2024