Aktuelt

Kulturskolen i Nordre Follo er tilbud til barn og unge som vil lære seg å spille et instrument, synge, lære drama/teaterlek, dans, animasjon eller film. I tillegg tilbyr vi visuelle kunstfag, kor og tilrettelagt undervisning.

Om kulturskolen

Kulturskolene er et tilbud til barn og unge som vil lære å spille et instrument, synge, lære drama/teaterlek, animasjon, dans eller film. I tillegg tilbyr vi visuelle kunstfag, kor og tilrettelagt undervisning.

Vi har dyktige, høgskoleutdannete pedagoger og tilbyr undervisning i et trygt, kreativt og stimulerende miljø.

Elevene har tilgang til systemet Speedadmin der de finner informasjon om undervisningen, konserter, forestillinger og  kontaktinformasjon til læreren.

Nordre Follo kulturskole har tre baser:

 • Base Kontra, Drømtorpveien 31, 1400 Ski
 • Base Dans, Idrettsveien 14, 1400 Ski
 • Base Kolben, 3. etasje, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn

Ressurssenter for kunst og kulturfag

Kulturskolen er et kunstnerisk og kulturelt veksthus med verdi for den enkelte og for fellesskapet. Gjennom et bredt undervisningstilbud tilrettelegger vi for utfoldelse, formidling og glede. Vi har også et utstrakt samarbeid med blant annet grunnskolen, kultursektoren, institusjoner og frivilligheten.

Reglement

Reglement for Nordre Follo kulturskole ble vedtatt av Utvalg for oppvekst, idrett og kultur 3. februar 2020.

Reglement for Nordre Follo kulturskole

Undervisningstilbud

Undervisningssteder

Kulturskolen har undervisning mange steder i kommunen. I søkeportalen velger du om du vil følge undervisning nord eller sør i Nordre Follo.

 • Base Kontra
 • Base Dans
 • Base Kolben 
 • Tårnåsen skole
 • Kolbotn skole
 • Vassbonn skole
 • Østli skole
 • Greverud skole
 • Sofiemyr skole
 • Hebekk skole
 • Langhus skole
 • Ski skole
 • Kråkstad samfunnshus
 • Bøleråsen skole

Priser per semester 

Priser ved kulturskolen

Prisene er for ett semester og gjelder fra 1. august 2024.

Fag Pris
Instrument- og sangundervisning 2585,-
Drama 1900,-
Teaterlek 1900,-
Visuelt kunstfag 2585,-
Ungdomskor 1230,-*
Barnekor i SFO-tiden 1230,-
Band 1900,-
Musikklek 1900,-
Instrumentleie 620,-

*Ungdomskor er gratis hvis du allerede har elevplass i kulturskolen.

Tilrettelagt tilbud

Fag Pris
Musikkterapi og Drama 2585,-
Noas Ark og Musikkgruppe 1900,-

Dans

Antall klasser i uka Pris
1 x 50 min 2600,-
1 x 75 min 3900,-
2 x 50 min 4840,-
1 x 50 min + 1 x 75 min 5900,-
3 klasser eller mer, makspris 6650,-

Vi sender faktura hvert semester.

Tilskudd til elevplass 

Kulturskolen kan søke om støtte på vegne av barn og unge, slik at elever som har behov for det, kan få redusert pris eller hele beløpet dekket. Foresatte må ta kontakt med kulturskolen, og kulturskolen søker på vegne av eleven.   

Du finner mer informasjon under tilskudd til fritidsaktiviteter.

Slik søker du om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Send søknad

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kulturskolerute

Våren 2024

Oppstart for kulturskolen våren 2024, med unntak av avdeling dans, er torsdag 4. januar. For avdeling dans er oppstart torsdag 11. januar.

Kulturskolen holder stengt i alle ferier og på alle helligdager. Siste undervisningsdag er 14. juni.

Måned Ferie og merkedager Merknad
August Fredag 18. Første undervisningsdag
September    
Oktober Høstferie uke 40 (man 2. – fre 6.)  
November Fredag 17. – plandag  Undervisningsfri
Desember

Fredag 1.


Siste undervisningsdag mandag 11.

Siste undervisningsdag mandag 18.

Utmeldingsfrist for vårsemesteret

Barnekor/musikklek/dansAlle - unntatt barnekor/musikklek/dans
Januar Første undervisningsdag torsdag 4.

Første undervisningsdag torsdag 11.
Alle - unntatt dans
Dans
Februar Vinterferie uke 8 (man 19.- fre 23.)  
Mars Påskeferie (man 25.3 – t.o.m. tirs 2.4)  
April Påskeferie (man 25.3 – t.o.m. tirs 2.4)  
Mai Onsdag 1.

Torsdag 9. (Kr. H), fredag 10.

Torsdag 16. og fredag 17.

Mandag 20. (pinse)

Undervisningsfri

Undervisningsfri


Undervisningsfri

Undervisningsfri

Juni Lørdag 1.

Fredag 14.
Utmeldingsfrist for høstsemesteret
Siste undervisningsdag

36 ukers undervisning (gjelder alle ukedager).

Vi følger i hovedsak grunnskolens ferie- og fridager.

Utmelding og registrering

Frist for utmelding er 1. juni, unntaksvis 1. desember. Hvis vi ikke har fått skriftlig utmelding innen fristen, må du betale full pris neste semester. 

Registrering for neste skoleår

I perioden 12. mai til 1. juni er det åpent for å registrere seg på nytt.

Alle elever i kulturskolen må bekrefte om de skal fortsette neste skoleår. Elever som ikke har fått plass må også bekrefte om de fortsatt ønsker å stå på venteliste.

Hvis du ikke registrerer deg på nytt innen 1. juni, kan eleven miste plassen i kulturskolen fra neste skoleår. Logg deg inn i SpeedAdmin og klikk for re-registrering. Følg instruksene på skjermen. Vennligst logg inn og velg utmelding om du ikke ønsker å beholde plassen neste år. Da vet vi det og kan ta inn andre som står på venteliste. 

Tips til foreldre med flere barn i kulturskolen

Logg inn med ID-porten. Da kan du velge mellom barna i menyen øverst til venstre i skjermbildet.

Ta kontakt med oss hvis du ikke får logget inn. 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning. Den sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene:

 • film
 • kulturarv
 • litteratur
 • musikk
 • scenekunst
 • visuell kunst

Prosjektet er et samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Organisering

Akershus fylkeskommune har ansvar for regional koordinering og programmering. I tillegg utvikler Nordre Follo kommune et lokalt program.

Les mer om DKS Nordre Follo og prosjektene.

Alle skolene har en kulturkontakt som koordinerer DKS-tilbudene. Kulturkontakten har også ansvar for kulturvertene, elever som får viktige oppgaver i forbindelse med besøk fra Den kulturelle skolesekken.

Vil du bidra med et kulturprosjekt?

Utøvere kan melde inn programtilbud til den lokale DKS-ordningen. Det gjør du ved å fylle ut skjema for produksjonsforslag og sende skjemaet på epost til DKS Nordre Follo

Fristen er 1. november. 

Ønsker du å sende programtilbud til DKS-enheten hos Akershus fylkeskommune, må du registrere programforslag i DKS-portalen. Fristen er 1. oktober.

Kontaktpersoner 

 • Marthe Susann Åndahl  
 • Vegard Kvamme Holum

E-post: DKS Nordre Follo 

Trenger du hjelp til å betale semesteravgiften?

Alle barn og unge i alderen 6–18 år kan søke om økonomisk støtte (tilskudd) for å delta på en fritidsaktivitet.

Kulturskolen kan søke om støtte på vegne av barn og unge. På denne måten kan elever som har behov for det få redusert pris eller hele beløpet dekket.

Foresatte må ta kontakt med kulturskolen, og kulturskolen søker på vegne av eleven. 

Her finner du mer informasjon hvis du trenger hjelp til å betale barnets semesteravgift eller for utstyr.

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kulturskole - base Kolben

Nordre Follo kulturskole - base Kontra

Nordre Follo kulturskole - base dans

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)

Aktuelt

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)

Søk plass