Visuelt kunstfag

Kort fortalt

  • Vi underviser i animasjon, film, to- og tredimensjonale uttrykk samt andre visuelle kunstfag.
  • Undervisningen legger vekt på å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang.

Visuelt kunstfag

Kulturskolen tilbyr visuelt kunstfag med lærer Christine Krohg Plur. Kunsten å fortelle med bilder utvikles over lang tid, og kulturskolens tilbud går over flere år.

Aldersdelt tilbud

  • Yngste gruppe: Ca. 9–10 år
  • Mellomste gruppe: Ca. 11–12 år
  • Ungdomsgruppe: Ungdomsskoleelever, ca. 13–18 år

Visuelt kunstfag – 2D og 3D

I visuelt kunstfag arbeider elevene med to- og tre-dimensjonale uttrykk, det vil si på flater med forskjellige tegne- og maleteknikker, dekor og stofftrykk, animasjon, collage og foto. Vi jobber også med form og rom som skulptur, masker og marionetter.

Skaperglede

Elevene møter forskjellige utfordringer og muligheter ved å bruke ulike materialer, redskaper og teknikker. Skaperglede er utgangspunktet, og elevene får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og øke sin fagkunnskap om visuell kommunikasjon og idéutvikling. Dette skjer gjennom individuelt arbeid, i samspill med egen gruppe, i møte med profesjonell kunst og i et tverrfaglig arbeid med kulturskolens andre tilbud. Gruppene vil arbeide med ulike teknikker i prosjektperioder. 

Utstillinger og kunstprosjekter

Vi viser elevenes arbeider i minst en utstilling hvert semester. Tverrfaglige prosjektperioder blir avsluttet med visning eller utstilling.     

Læreplaner

Regional læreplan - kjernetilbud visuelt kunstfag

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Send søknad

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni dersom du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 45 84 84 73