Visuelt kunstfag

Kort fortalt

  • Gruppeundervisning.
  • Vi tilbyr undervisning i visuelt kunstfag fra 4. klasse og oppover.
  • Undervisningen legger vekt på å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang.
  • Kurset passer for elever som liker å samarbeide kreativt med andre elever.

Om faget og undervisningen

Kunsten å fortelle med bilder utvikles over lang tid, og kulturskolens tilbud går over flere år.

Visuelt kunstfag

I visuelt kunstfag arbeider elevene med to- og tre-dimensjonale uttrykk, det vil si på flater med forskjellige tegne- og maleteknikker og med form og rom, som for eksempel skulptur. Gruppene vil arbeide med ulike teknikker i prosjektperioder.

Skaperglede

Elevene møter forskjellige muligheter ved å bruke ulike materialer, redskaper og teknikker. Skaperglede er utgangspunktet, og elevene får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og idéutvikling.

Utstillinger og kunstprosjekter

Vi viser elevenes arbeider i minst en utstilling hvert skoleår.

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)