Drama/teaterlek

Kort fortalt

  • Generell skuespillertrening
  • Inkluderende gruppemiljø som utvikler samspill, fantasi og skaperevne
  • Skuespill basert på manus, prosjektarbeid og/eller improvisasjon
  • Kulturskolen har dramagrupper fordelt etter alder

Drama fra 4. klasse

I drama og teater øver vi elevenes evne til å bruke kroppen som et instrument. Det vil si å utvikle stemmebruk, mimikk, kroppsspråk, bevegelse, evne til assosiasjon, konsentrasjon, sansning, samarbeid og improvisasjon.

Drama er et tilbud fra og med 4. klasse.

Undervisningen

Vi gjør teaterleker og karakterarbeid, og utvikler elevenes evne til å spille/gestalte roller. Det blir brukt ulike metoder som f.eks. kreativt prosjektarbeid, improvisasjon og/eller manus frem mot visning. Det er fokus på trygghet, samspill og et inkluderende gruppemiljø.

Tilbud til 2.-klassinger

Sted: Vi har undervisning i Kolben på Kolbotn og i danselokalene i Ski.

Påmelding: Send søknad

På teaterlek har vi det gøy med teaterøvelser, dramaleker og enkle scenetekster. Her er lek og utforskning viktigst.

Teaterlek skal gjøre elevene trygge på hverandre og på det å fremføre noe for andre. Teaterlek krever ingen forkunnskaper og passer for alle som har lyst å lære mer om å uttrykke seg gjennom bevegelse og stemmebruk.

Drama.jpg

Tilbud til 3.-klassinger

Sted: Vi har undervisning i Kolben på Kolbotn og i danselokalene i Ski

Påmelding: Send søknad  

På teaterlek har vi det gøy med teaterøvelser, dramaleker og enkle scenetekster. Her er lek og utforskning viktigst. Teaterlek skal gjøre elevene trygge på hverandre og på det å fremføre noe for andre.

Teaterlek krever ingen forkunnskaper og passer for alle som har lyst å lære mer om å uttrykke seg gjennom bevegelse og stemmebruk.

imagehs5j7.png

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Send søknad

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)