Drama/teaterlek

Kort fortalt

  • I drama og teaterlek øver vi opp elevenes evne til å bruke kroppen som et instrument
  • Gruppene blir fordelt etter alder og trinn
  • Vi gjør teaterleker, øvelser og karakterarbeid, og utvikler elevenes evne til å spille roller

Drama

I drama og teaterlek øver vi opp elevenes evne til å bruke kroppen som et instrument. Det vil si å utvikle stemmebruk, mimikk, kroppsspråk, bevegelse, evne til assosiasjon, konsentrasjon, sansning, samspill, improvisasjon og ensemblearbeid.

Drama er et tilbud fra og med 5. klasse og elevene er velkomne til å fortsette ut videregående. Gruppene blir fordelt etter alder og trinn.

Elever i 4. Klasse blir satt i henholdsvis teaterlek drama og drama ut fra søkermassen.

Undervisningen

Vi gjør teaterleker, øvelser og karakterarbeid, og utvikler elevenes evne til å spille/gestalte roller. Det blir brukt ulike metoder, som for eksempel kreativt prosjektarbeid, improvisasjon og/eller manus frem mot visning.

Det er fokus på trygghet, samspill og et inkluderende gruppemiljø.

Teaterlek

På teaterlek har vi det gøy med teaterøvelser, dramaleker og enkle scenetekster. Her er lek og utforskning viktigst. Teaterlek skal gjøre elevene trygge på hverandre og på det å fremføre noe for andre.

Teaterlek krever ingen forkunnskaper og passer for alle som har lyst å lære mer om å uttrykke seg gjennom bevegelse og stemmebruk. Teaterlek er et tilbud for elever i 2. og 3. klasse.

Teaterlek drama

Fra høsten 2024 har vi noen grupper som består av både 3. og 4. klassinger. Disse settes sammen ut fra søkertall, og som vi kaller teaterlek drama.

Med andre ord så blir elever i 4. klasse satt i henholdsvis teaterlek drama og drama ut fra søkermassen.

Timeplan

Timeplanen gjelder ukentlig, ordinær øvetid. Når det nærmer seg framvisning, setter vi opp ekstra tid til å øve og det vil bli forandringer i timeplanen. 

Ski (Kontra)

Mandag
Tid Undervisning
Kl. 17.00

Teaterlek Drama 3. og 4. trinn (50 min)

Kl. 18.00

Teaterlek 2. og 3. trinn (50 min)

Kolbotn (Kolben)

Mandag
Tid Undervisning
Kl. 16.45

Drama 6. trinn* (75 min)
Kl. 18.00

Teaterlek 2. og 3. trinn (50 min)
Kl. 19.00

Drama 7. - 10. trinn (90 min)

*Det er også plass til 5. og 7. trinn hvis tidspunktet passer bedre

Torsdag
Tid Undervisning
Kl. 15.30

Drama 5. trinn (60 min)

Kl. 17.00

Teaterlek 2. trinn (50 min)
Kl. 18.00

Teaterlek Drama 3. og 4. trinn (50 min)

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)