Animasjon

Kort fortalt

  • Gruppeundervisning
  • Vi tilbyr undervisning i visuelt kunstfag fra 4. klasse og oppover
  • Undervisningen legger vekt på å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang
  • Kurset passer godt for elever som liker å tegne og modellere, og å samarbeide kreativt med andre elever.

Om faget og undervisningen

Elevene lager sine egne animasjonsfilmer og jobber både individuelt og i små grupper. De får opplæring i hele filmprosessen og arbeider med flere forskjellige teknikker. Vi går gjennom hele prosessen fra idé til visning og er innom emner som manusutvikling, historiefortelling, filming, lyd og redigering.

Skaperglede

Elevene møter forskjellige muligheter ved å bruke ulike materialer, redskaper og teknikker. Skaperglede er utgangspunktet, og elevene får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og idéutvikling.

Utstillinger og kunstprosjekter

Vi viser elevenes arbeider i minst en utstilling hvert skoleår. 

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)