Animasjon

Kort fortalt

  • Vi underviser i animasjon, film, to- og tredimensjonale uttrykk samt andre visuelle kunstfag.
  • Undervisningen legger vekt på å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang.

Animasjon og film

Animasjon passer for elever som liker å tegne og modellere og som klarer å samarbeide kreativt med andre elever.

Elevene lager sine egne animasjonsfilmer og lærer forskjellige teknikker, blant annet tegnefilm, cut-outfilm og dukkefilm med plastelinafigurer.

Elevene jobber sammen i små grupper og får opplæring i hele filmprosessen. Vi bruker HD-kameraer, datamaskiner og animasjonsprogrammet iStopmotion.

Elevene arbeider med stop-motion teknikker (ett og ett bilde) to- og tre-dimensjonale teknikker som Cut-out, tegnet animasjon, pixelasjon og objektanimasjon. Det er også mulighet for å lære noe Flash-animasjon (digital animasjon). Vi går gjennom hele prosessen fra idé til visning, med synopsis og manusutvikling, historiefortelling med bilde, storyboard, filming, lydsetting og redigering. Vi vil tegne, male, bygge, forme, lage figurer og finne rekvisitter. 

Skaperglede

I animasjon møter elevene utfordringer og muligheter i møte med ulike materialer, redskaper, teknikker og programvare. Skaperglede er utgangspunktet, og elevene får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og øke sin fagkunnskap om visuell kommunikasjon og idéutvikling. Dette skjer gjennom individuelt arbeid, i samspill med egen gruppe, i møte med profesjonell animasjon og i et tverrfaglig arbeid med kulturskolens andre tilbud. 

Utstillinger og kunstprosjekter

Vi viser elevenes arbeider i minst en utstilling hvert semester. Tverrfaglige prosjektperioder blir avsluttet med visning eller utstilling.     

Se presentasjon av tilbudet

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Send søknad

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni dersom du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 45 84 84 73