Strykeinstrumenter

Kort fortalt

 • Kulturskolen tilbyr undervisning i fiolin, bratsj, cello og kontrabass. Vi tilbyr også Suzuki-undervisning (gehørsorientert) i fiolin fra fire-fem års alder.
 • Strykeopplæring innebærer ukentlig samspill i tillegg til instrumentalundervisning en gang i uken.
 • Elevene deltar i flere små og store konserter.
 • Dere kan leie instrument på Kulturskolen.

Fiolin

Kulturskolen tilbyr undervisning i

 • Fiolin - Suzukimetoden fra 4 år – base Kontra
 • Fiolin fra 6 år – base Kontra og base Kolben

Suzuki fiolin fra 4 år – på base Kontra

Barn kan begynne med Suzuki-undervisning allerede fra fire års alder. Undervisningen foregår på gehør den første tiden og har innslag av læring gjennom lek og bevegelse.

Eleven må møte til undervisning to ganger/uke - både individuell time og gruppeundervisning inngår.

En forelder/foresatt må være med i undervisningen, og skal også hjelpe barnet med å øve hjemme.

Foresatt får gjennom foreldrekurs over fire uker opplæring i metoden og får også opplæring i elementær fiolinspilling før barnet møter til første undervisningstime

Elevene lærer å opptre og får være med på flere konserter allerede i det første året.

Fiolin fra 6 år – på base Kontra og base Kolben

Elevene lærer å spille melodier og stykker i ulike musikkstiler. Vi tilpasser undervisningen til elevenes nivå så alle får nødvendig oppfølging.

 • Vanlig startalder for elevene er 6-10 år.
 • De fleste starter i gruppe.
 • Elever i gruppe blir fort venner og det er gøy å samarbeide for å lære.
 • Når elevene blir eldre, får de tilbud om mindre gruppe eller enkelttime.
 • Eleven får leie fiolin fra kulturskolen og leieavtalen underskrives første time.
 • Foresatte må selv kjøpe materiell som brukes i undervisning.

Undervisningen

 • Eleven lærer å holde buen og stryke riktig og med pen klang.
 • Fiolin-grepet læres og i løpet av første semester lærer de å spille enkle sanger.
 • Elevene spiller etter gehør og noter. Vi lærer gjennom lek, aktiviteter og med stadige gjentakelser.
 • Vi har et variert repertoar fra barnesanger til folkemusikk, klassisk og pop/rock.

Øvelse gjør mester

Vi ønsker å utvikle allsidige fiolinister og legger derfor vekt på godt samarbeid med foresatte.

Vi har

 • hyppige opptredener i trygge rammer på små og store konserter.
 • helgeseminarer og spennende samarbeidsprosjekter med andre kulturskoler.
 • seminarer i samarbeid med Norges musikkhøgskole for de litt viderekomne elevene
 • kammermusikk - mindre ensembler som for eksempel strykekvartett.
 • tilbud om å delta i kulturskolens band
 • fordypningsprogram for viderekommende elever.

Orkester

Andre semester får eleven tilbud om orkester. Kulturskolen har tre nivåinndelte orkestre. Elevene får da to oppmøter hver uke.

Bratsj

På vår kulturskole kan man også lære å spille bratsj. Bratsjen har dyp og varm klang, og er selvskreven i strykeensembler. Det er enkelt å gå over fra fiolin til bratsj.

Cello

Celloen har en dyp og varm klang, og kan spille melodien like lett som den kan spille bassen. Fiolin og bratsj er mindre, og kontrabassen større.

Med cello og bass har vi en flott bunn i samspillet. Cello spilles i mange sjangre, fra klassisk til rock og passer til både melodier og akkompagnement.

Cello kan leies fra kulturskolen. Foreldre må selv skaffe materiell som brukes i undervisningen, som noter og lignende.

Vil du lære?

Det er mulig å starte undervisning fra skolealder og oppover. Undervisningen foregår i grupper eller som enkelttimer.

Andre semester får eleven tilbud om å delta i orkester. Kulturskolen har tre orkestre på forskjellige nivå som møtes ukentlig. Vi har jevnlig spennende interkommunale seminarer og kurs.

Vi anbefaler at eleven spiller litt hver dag og at foreldrene legger til rette for spilling hjemme.

Kontrabass

Kontrabass er det største medlemmet av strykefamilien og dekker de dype tonene. Instrumentet er mest kjent fra symfoniorkesteret og jazz, men brukes også i en rekke andre sjangrer.

De vanligste spilleteknikker er arco (med bue) og pizzicato, der man knipser på strengene med fingrene.

Undervisningen er individuell og dekker alt fra klassisk til filmmusikk til jazz, tilpasset til elevens interesser og behov. I starten er det mye fokus på et godt og avslappet forhold mellom kropp og instrument.

Vi lærer tekniske basisferdigheter med bue og pizzicato gjennom lek, improvisasjon og imitasjon, og gir deg inspirasjon og verktøy for å øve hjemme.

Vi spiller både etter noter og gehør, slik at du både får kunnskap til å spille i band og i strykeseksjon.

Kulturskolen har kontrabasser i barnestørrelse.

Læreplaner

Regional læreplan - kjernetilbud stryk

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)