Sang og ungdomskor

Kort fortalt

 • Du utvikler kroppens eget instrument
 • Lærer sanger i ulike sjangere
 • Utvikler tekstforståelse og formidlingsevne
 • Sangglede og mestringsfølelse er i sentrum

Sang - vokalundervisning

Fra og med 4. trinn kan elevene begynne med vokalundervisning. I begynnelsen vil undervisningen hovedsakelig være organisert i grupper hvor alder og ferdigheter blir tatt hensyn til. Mer viderekomne elever får undervisning i par eller individuelt. Alle elever får tilbud om å delta på konserter og prosjekter med andre sang- og instrumentalelever.

Undervisningen

 • Sanggruppe - Undervisningen organiseres i grupper opp til 4-8 elever og har mye av det samme innholdet som individuell undervisning. Sanggruppene organiseres etter alder og nivå. Tilbudet passer for de som er for gamle for barnekor (1.-4.trinn), men som fremdeles trenger å bli trygg på egen stemme og lære grunnleggende sangteknikk. Gehørtrening, flerstemt sang og repertoar i ulike stilarter inngår i undervisningen.
 • Individuell - Elevene vil lære sunn stemmebruk og generell sangteknikk. Vi tilrettelegger repertoaret etter elevenes utvikling og interesse, men også med vekt på variasjon i stil og sjanger. Elevene må lære noe grunnleggende musikkteori og det arbeides med å utvikle elevenes egenart ved å jobbe kreativt gjennom blant annet låtskriving/komposisjon og improvisasjon. I perioder vil elevene få mulighet til å synge i kor, med band eller i samspill i ensembler.
 • Ungdomskor - Ungdomskor for 12-18 år. Ungdomskoret er gratis for de som allerede mottar undervisning på kulturskolen, men er åpent for alle så lenge det er plass. Det er ikke prøvesang for å være med. Koret øver på tirsdager på Kontra kulturskole i Ski og ledes av en sangpedagog. På koret synger vi sanger i forskjellige sjangre, jobber med sunn stemmebruk og leker med stemme, uttrykk og improvisasjon. Vi er opptatt av å bli godt kjent og at alle skal trives sosialt.

Sangpedagogene på Nordre Follo kulturskole har bred kompetanse og samarbeider om prosjekter som kulturskoleuker, sangdager og konserter.

Ungdomskor

 • Utvikler kroppens eget instrument.
 • Lærer sanger i ulike sjangere.
 • Utvikler tekstforståelse og formidlingsevne.
 • Sangglede og mestringsfølelse er i sentrum.

Ungdomskor for 12–18 år. Ungdomskoret er gratis for de som allerede mottar undervisning på kulturskolen, men er åpent for alle så lenge det er plass. Det er ikke prøvesang for å være med. Koret øver på tirsdager på Kontra kulturskole i Ski og ledes av en sangpedagog. På koret synger vi sanger i forskjellige sjangre, jobber med sunn stemmebruk og leker med stemme, uttrykk og improvisasjon. Vi er opptatt av å bli godt kjent og at alle skal trives sosialt.

Læreplaner 

Regional læreplan - kjernetilbud sang

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Send søknad

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni dersom du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 45 84 84 73