Blåsere og slagverk

Kort fortalt

Vi tilbyr undervisning i

 • blokkfløyte
 • klarinett
 • obo
 • saksofon
 • trombone, baritone og tuba (grovmessing)
 • trompet/kornett
 • tverrfløyte
 • trommer og slagverk
 • valthorn

Om blåseinstrumenter

 • Blåseinstrumenter er laget av både tre og metall, og brukes i orkester, korps og som soloinstrument.
 • Du kan i tillegg spille jazz/rytmisk musikk, som for eksempel i et storband.
 • Som blåser bruker man leppene og luften til å lage lyd.

Blokkfløyte

 • Elever fra 6 år og oppover er velkomne.
 • Undervisning blir gitt i små grupper eller individuelt.
 • Kreativitet og musikkglede i sentrum.

Om blokkfløyta

Blokkfløyta er et gammelt instrument med lange tradisjoner. Den finnes i mange størrelser og fasonger fra den lille sopraninoblokkfløyta til den største kontrabassblokkfløyta.

Repertoaret er stort og variert, fra renessanse- og barokkmusikk til samtidsmusikk og folkemusikk. Mange komponister har gjennom tidene latt seg inspirere av de klanglige og tekniske mulighetene dette tilsynelatende enkle instrumentet har.

I undervisningen jobber vi med

 • instrumentale ferdigheter som blåseteknikk og fingerteknikk.
 • notelære.
 • øvemetoder/øvetips.

Vi begynner med sopranblokkfløyte og fortsetter med altblokkfløyte, tenorblokkfløyte og bassblokkfløyte.

Alle elever får tilpasset undervisning etter egne forutsetninger.

Klarinett

 • Klarinett er et spennende og allsidig instrument som kan spille flere sjangre.
 • Vi tilbyr undervisning i klarinett fra nybegynnernivå til viderekomment nivå.
 • Undervisningen blir tilrettelagt ut ifra den enkeltes behov.

Undervisningen

 • Undervisningen foregår som enkeltundervisning og i mindre eller større grupper, etter lærerens faglige vurdering.
 • Her lærer du å mestre instrumentet ditt, bli en aktiv lytter og en trygg utøver.
 • Du lærer et repertoar med både solostykker og ensemblestoff.
 • Elevene lærer grunnleggende blåse- og spilleteknikk, gehør og rytme.
 • Eleven blir kjent med ulike stilarter både innenfor klassisk og jazz/rytmisk musikk.
 • Vi spiller for andre på ulike konserter, både som solister og i grupper.
 • Vi har ulike ensembler (klarinettkvartett, klarinettkor).

Obo

 • Oboen er et treblåseinstrument, i familie med fløyte, klarinett og fagott.
 • Du lærer å spille et instrument som ikke så mange kan, men som det er mye bruk for i samspill som i korps og orkestre.
 • De som blir flinke blir ettertraktet i musikklivet.
 • Oboen har en varm og klar tone, derfor er det skrevet mye vakker musikk for instrumentet.
 • Du lærer et håndverk som bygger på en 300 år gammel tradisjon.

Undervisningen

 • Undervisning foregår individuelt, men i perioder har vi gruppeundervisning på obo.
 • Oboistene spiller også i ensemble med andre instrumenter på kulturskolen.

Innhold 

Eleven

 • lærer om instrumentstell
 • lærer blåseteknikk
 • opplever trygghet og mestring
 • spiller klassisk, pop, jazz mm.
 • lærer om musikkteori

Prosjekter

Oborama er et årlig kurs som er tilrettelagt for unge oboister. Også andre kurs arrangeres for oboister. Gjennom prosjektet «Instrumenter i fokus», er det satt fokus på instrumenter som få barn spiller, men som det er et stort behov for i musikklivet.

Med dette prosjektet har rekrutteringen til obo gått opp.

Sjekk denne lenken: Instrumenter i fokus  

Saksofon

 • Undervisning på ulike typer saksofoner: Sopran-, alt-, tenor- og barytonsaksofon.
 • Individuell oppfølging.
 • Oppleve mestringsglede gjennom å lære å spille saksofon.

Undervisningen

Undervisning gis individuelt eller i grupper.

 • Gehør, notelesing, improvisasjon og utenatlæring.
 • Ulike musikksjangre.
 • Konserter og fremføringer.
 • Samspill og saksofonensembler.

Trombone, baritone og tuba 

Grovmessing som trombone, baritone og tuba.

Du lærer deg å spille

 • et fantastisk messinginstrument.
 • allsidig repertoar.
 • solo og samspill.
 • konserter.

Undervisningen

 • Individuelle timer.
 • Samspill i perioder, større og mindre grupper.
 • Tilbud om interne og eksterne prosjekter, seminarer, samlinger mm.

Innhold

 • Solostykker og kammermusikk.
 • Vi er innom forskjellige sjangre som klassisk, jazz, pop, rock og så videre.
 • Elevene lærer ulike typer skalaer og øvelser for å mestre instrumentet.
 • Teori inkluderes underveis.

Trompet/kornett 

Lær deg å spille trompet/kornett. Det er

 • tøft
 • vakkert
 • gøy

Om trompet og kornett

Trompet og kornett er allsidige instrumenter, og er de lyseste instrumentene i messingfamilien. De finnes i korps, symfoniorkester, kammergrupper og jazz, og de brukes også ofte som soloinstrumenter – særlig ved høytidelige anledninger! 

Når du begynner å spille (gjerne i tidlig skolealder) starter du ofte på kornett siden den er kortere og lettere å holde. 

Undervisningen

Undervisningen foregår ukentlig som enkeltundervisning eller grupper på to til tre elever. Faglærer legger en god timeplan og setter sammen grupper.

Innhold

Eleven

 • lærer å spille et kjempefint instrument.
 • spiller masse forskjellig musikk.
 • spiller både solo og sammen med andre.
 • deltar på konserter av forskjellige slag.

Vi balanserer øving på individuelle ting, og øving på det som spilles i korpset.

Når du starter å spille, kjøper du en spillebok, som inneholder en god progresjon for læring av spilleteknikk og lesing av noter. Notelesing læres parallelt med det å spille musikk. Samtidig lærer vi oss øvelser og skalaer som hjelper oss å mestre instrumentet.

Vi spiller også sanger uten noter, som betyr å spille etter gehør. Da hermer vi etter den som kan sangen. Etter hvert øver vi oss på å improvisere og lage egne sanger.

Vi tar opp de stykkene vi spiller, lytter til opptaket og bruker det for å utvikle oss musikalsk. Undervisningen blir hele veien tilpasset elevens nivå og progresjon.

Du får tilbud om å være med på små og store konserter, seminarer, større prosjekter og forestillinger. Underveis i opplæringen lærer du deg ferdighetene som trengs for å opptre foran et publikum. Slik blir det en opplevelse med musikkglede og mestring i sentrum.

Samspill

Når du har spilt en stund, har kulturskolen flere samspilltilbud du kan delta på. For eksempel messingensemble, storband eller band. Å spille er en hyggelig sosial aktivitet, og du utvikler deg også fortere sammen med andre. Å delta i samspill er derfor noe vi anbefaler alle.

Mange som spiller trompet eller kornett er med i skolekorps og får instrumentalundervisningen sin på kulturskolen. Det skjer etter avtale med korpset.

Tverrfløyte

 • Undervisningen foregår som enkeltundervisning eller to til tre i gruppe.
 • Du kan leie instrument av kulturskolen. Vi har spesielle fløyter som er tilpasset for de yngste.
 • Undervisningen baserer seg på spill etter noter og gehør.

Å spille fløyte kan sammenlignes med å lære et håndverk. Det er morsomt, og du får spille musikk fra mange sjangre. Vi tar utgangspunkt i klassisk musikk og for de som går i korps, er korpsmusikken i fokus. I tillegg spiller vi viser, popmusikk, rock, jazz og folkemusikk.

Elevene lærer om og får eierskap til ulike former for musikk. Slik blir det mer meningsfylt å spille. Undervisningen legger stor vekt på trygghet, mestring, kreativitet og individuell vekst.

Samspill er viktig i det pedagogiske arbeidet. Det kan være ulike ensembler, fløytegrupper eller med andre instrumenter og kunstformer. I løpet av undervisningsåret har vi temaer og prosjekter som vi fordyper oss i.

Vi har tett samarbeid med korpsene og egne samspillprosjekter både i fløytekor og med andre instrumenter.

Trommer og slagverk

 • Slagverk betyr trommer i alle mulige former, som skarptromme, trommesett, melodisk og pauker.
 • Hos oss lærer du om alle de forskjellige instrumentene og hvordan spille på dem. I tillegg lærer du noter og musikkteori.
 • Vi har også prosjekter der vi spiller sammen med andre, både fra egen gruppe og andre musikkinstrumenter.

Undervisningen

 • Du får spilletime med en egen trommelærer en gang i uken.
 • I begynnelsen handler det mye om grunnteknikk og få en god oversikt over de forskjellige instrumentene. Etter hvert kan eleven selv velge hva de ønsker å spesialisere seg i.
 • Vi bruker både noter og ørene til å lære oss rytmer og sanger.
 • Undervisningen passer både for de som spiller i korps og i band.
 • Eleven får lekser mellom timene, og det er viktig at foreldrene legger til rette for å øve hjemme.

Vi har også

 • slagverkensemble
 • prosjektbasert bandsamspill

Valthorn

 • Undervisningen tilbys fra nybegynner til viderekomment nivå og tilpasses den enkelte elev.
 • Valthorn er i slekt med trompeten, men har en mykere klang og mindre motstand når man blåser, så du lager tonen nesten på samme måte som på en trompet.
 • Klangen er stor og vakker. Det kan du høre i filmmusikk i for eksempel Star Wars, Harry Potter og Marvel filmene.

Undervisningen

Undervisningen skjer individuelt hver uke. I tillegg er elevene med på samspill med alle de andre hornelevene hvert semester.

På spilletimene får du

 • oppleve mestring og bli trygg på å spille selv og sammen med andre.
 • bli flink til å høre toner og spille dem på instrumentet.
 • trene på å blåse fine toner og få sterke lunger

Undervisningen er tilpasset den enkelte elev.

Om Valthornet

 • Valthorn er et messinginstrument og er i samme familie som trompet, trombone, tuba og baryton. Tonene lages når leppene summer i munnstykket.
 • Valthorn brukes mye i filmmusikk. Du kan høre fine hornsoloer i for eksempel Star Wars, the Mandalorian, og Harry Potter filmene.
 • Valthorn har en rund og fin tone som passer fint i både messingkvintett og blåsekvintett, korps og symfoniorkester.

Den som spiller valthorn, er derfor populær og får mulighet å spille i mange forskjellige og morsomme sammenhenger.

Læreplaner

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)