Musikklek 2-5 år

Kort fortalt

 • Musikklek er et tilbud for barn mellom 2 og 5 år. 
 • Kurset skal legge grunnlag for barnets kunstneriske, musikalske og uttrykksmessige utvikling. 

Musikklek 2-5 år

 • Musikk som kilde til glede og kreativitet.
 • Læring gjennom lek og opplevelse.
 • Sanger, regler, bevegelse, dans, dramatisering og spill på instrumenter.
 • Legge grunnlag for barnets kunstneriske, musikalske og uttrykksmessige utvikling.

Undervisningen

Musikklek organiseres i grupper etter alder og blir ledet av en musikkpedagog. En foresatt følger barnet på timen og deltar aktivt sammen med barnet.

Innhold

 • I musikkleken er det vi som skaper musikken!
 • Vi synger sanger, danser, lytter, utforsker instrumenter og musiserer sammen.
 • Gjennom dette leker vi med, og bygger gehør for musikalske grunnelementer som melodi, puls, rytme, harmoni og form.
 • Fantasi og forestillingsevne er utgangspunkt for å improvisere, komponere og uttrykke seg gjennom musikk og drama.
 • På musikklek øves barnas musikalske, motoriske, språklige og sosiale ferdigheter.
 • Tilknytning mellom barnet og den voksne styrkes: Dere skaper noe sammen og deler en opplevelse.

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)