Tilrettelagte tilbud

Kort fortalt

Undervisning tilrettelagt for unge og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Drama 

Tilbud for barn og unge med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser . 

Undervisning 

Vi tilbyr dramagruppe eller enkelttime for deg mellom ca. 6 og 24 år. I dramagruppen legges det vekt på å uttrykke seg gjennom bevegelse, dramaleker og dans. I enkelttimen fokuserer vi på den enkelte elevs bevegelsesuttrykk. Dans og forståelse av egen kropp står sentralt.  

Innhold  

 • Eleven lærer ulike dramafaglige metoder og teknikker innen fysisk teater. 
 • Eleven får mulighet til å utvikle eget kunstneriske uttrykk gjennom bevegelse og lek.
 • Det blir lagt vekt på kropp, stemme og ulike objekter.
 • Vi jobber med samhold og gruppefølelse.  

Det er gratis å delta på to prøvetimer.

Musikkterapi 

Tilbud for barn og unge med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.  

Undervisning

Vi tilbyr musikkgruppe eller enkelttime for deg mellom ca. 6 og 24 år. På gruppetimene legges det vekt på samspill, inkludering og fellesskapsfølelse. I enkelttimen står elevens musikalske preferanser sentralt, og eleven får være med på å velge musikkaktiviteter. Vi tar utgangspunkt i elevenes ressurser og sterke sider, og forsøker å få til et samspill der elevene selv er aktive.

Innhold

 • Timene består av sang, samspill, improvisasjon og ulike tilrettelagte musikkaktiviteter. 
 • Elevene får mulighet til å synge sammen med andre. 
 • Elevene lærer å spille på ulike instrumenter. 
 • Det blir lagt vekt på mestring og trivsel, og på å uttrykke seg i et musikalsk og relasjonelt samspill. 
 • Vi tilpasser undervisningen etter elevenes ønsker og behov.  

Det er gratis å delta på to prøvetimer.  

Noas Ark  

Noas Ark er et bandtilbud for ungdom og voksne med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. 

Det er tre ulike grupper på mandager, delt inn etter alder og funksjonsnivå. Det er ingen øvre aldersgrense for å delta. 

Vi legger vekt på samspill, fellesskapsfølelse, inkludering og at vi skal være en meningsfull og lystbetont fritidsaktivitet for elevene. 

Timene blir ledet av en musikkpedagog og en musikkterapeut, som tilpasser undervisningen etter elevens ønsker og funksjonsnivå.  

 Innhold 

 • Vi tilbyr enkel opplæring på sang, bandinstrumenter eller rytmeinstrumenter.
 • Du kan ha med eget instrument, eller låne av oss. 
 • Elevene spiller etter fargesystem. 
 • Elevene spiller på et fast instrument eller varierer mellom instrumenter. 
 • De som vil får synge i mikrofon. 
 • Elevene kommer med ønske om sanger Vi har konsert til jul og sommer. 

Det er gratis å delta på to prøvetimer.

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)