Barnekor

Kort fortalt

 • Barnekor er et tilbud for barn på 1. til 4. trinn. 
 • Vi utvikler sanginstrumentet, musikalitet, gehør, rytmesans, hukommelse og kroppsbeherskelse.

Barnekor

 • Kor for barn i 1.-4. trinn.
 • Lærer sanger i forskjellig sjangere.
 • Utvikler sanginstrumentet, musikalitet, gehør, rytmesans, hukommelse og kroppsbeherskelse.

Undervisningen

 • Tilbudet er for barn i 1.–4. trinn i SFO-tiden.
 • Timene varer i 45 minutter og blir ledet av en sangpedagog.
 • SFO hjelper til med å få elevene på plass til korøvelsene. 

Innhold 

 • Synge variert musikk.
 • Barna lærer sanger på gehør og synger utenat.
 • Sangleker og musikalsk lek med rytme, bevegelse og uttrykk.
 • Sangglede og mestring.
 • Delta på små og store konserter.

Arrangementer

Vårkonserten er en felleskonsert med opptil 120 barnekorister. Korene deltar med opptredener i små og store arrangementer i ulike SFO- og skolearrangementer.

Søk om plass 

Du sender en søknad til Nordre Follo kulturskole, og får tilbud om plass så snart vi har ledig kapasitet.

Søk plass

Hovedopptak til elevplasser gjøres i juni. Du får mail i slutten av juni hvis du blir tildelt plass i hovedopptaket. Vi tar imidlertid imot søknader hele året, og gjør løpende inntak ved ledige plasser.

Hovedregelen er at elevene som får plass er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs.

Kontaktinformasjon

Kontakt Nordre Follo kulturskole

Telefon: 64 85 30 30 (hverdager 10-15)