Andre områder - reguleringsplaner

Kort fortalt

Se detaljplaner under arbeid, vedtatte planer og områdeplaner for Langhus, Oppegård, Sofiemyr og de andre områdene utenfor bykjernene.

Greverud

Detaljplaner under arbeid 

Det er ingen detaljreguleringer under arbeid på Greverud nå.

Vedtatte planer

Langhus

Detaljplaner under arbeid 

Vedtatte planer

Områdeplaner

Vedtatte områdeplaner:

Myrvoll

Detaljplaner under arbeid

Det er ingen detaljreguleringer under arbeid på Myrvoll nå.

Vedtatte planer

Oppegård

Detaljplaner under arbeid 

Vedtatte planer

Områdeplaner

Vedtatte områdeplaner:

Skotbu

Detaljplaner under arbeid 

Det er ingen detaljreguleringer under arbeid på Skotbu nå.

Vedtatte planer

Sofiemyr

Detaljplaner under arbeid 

Vedtatte planer

Svartskog

Detaljplaner under arbeid 

Det er ingen detaljreguleringer under arbeid på Svartskog nå.

Vedtatte planer

Tårnåsen

Detaljplaner under arbeid

Det er ingen detaljreguleringer under arbeid på Tårnåsen nå.

Vedtatte planer

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178