Kartutsnitt som viser området rundt Kurud skog

Kurud skog

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 7.12.22 å oppheve reguleringsplaner for Kurud skog.

Om planen

I 1986 og i 1991 ble det vedtatt detaljreguleringsplaner for en leirduebane og en pistolbane på Kurud skog.

7.12.2022 vedtok kommunestyret i Nordre Follo kommune å oppheve disse planene, slik at skyteaktivitet ikke lenger tillates på området.

Hensikten med å oppheve reguleringsplanene er å ivareta Kurud skog som et helhetlig område med arealformål landbruk, natur og friluftsliv (LNF).

Å fjerne muligheten til å drive skyteaktivitet skal forebygge framtidig støyproblematikk og sikre området som rekreasjons- og friluftsområde for allmennheten.

Kartet viser området som har vært omfattet av detaljreguleringen fra 1986 og 1991.

Hele det røde feltet i kartet fjernes, og kommuneplanen gjøres gjeldende som arealformål.

Dokumenter til saken

Saksutskrift fra kommunestyret 7.12.22.

Her kan du lese dokumenter som lå til politisk behandling i desember 2022.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Emma Andreasson på e-post emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål om opphevingen av detaljplanene.

Sist endret: 15.04.2024