Kartutsnitt over lysløype over Buåsen

Nordre Follo kommune

Lysløype over Buåsen

Planen er å etablere lysløype over Buåsen, fra Stallerud til Kloppa. Lysløypa vil gi mange innbyggere et fint helårstilbud.

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en ny lysløype mellom Stallerud og Kloppa.

Lysløypa vil binde sammen flere godt utbygde lysløyper, og vil gi mange innbyggere et fint helårstilbud.

Se hele planforslaget for lysløype over Buåsen (pdf)

Nordre Follo kommune vedtok den 18. juni 2024 å legge forslaget til reguleringsplan for lysløype over Buåsen ut på høring.

Prosessen hittil

Forslagsstiller for planen er Vei og park i kommunen. Oppstartsmøtet var den 25. august 2022. Til oppstartsmøtet sendte kommunen inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Du finner planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger».

Her finner du også dokumenter som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart.

Gi innspill til planforslaget

Du kan si hva du mener om planforslaget.

Send inn innspill 

Frist: 09. september 2024

Om innspillet

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i innspillet ditt, for det vil være offentlig tilgjengelig.  

Innspill som kommer inn finner du under Saksdokumenter på arealplaner.no. Vi tar innspillene med i det videre arbeidet.

Du vil ikke få svar direkte på innspillet ditt, men kommunedirektøren vurderer dem før de sendes til ny politisk sluttbehandling.

Vurderingen av innspillene kan du lese i saksfremstillingen til sluttbehandlingen. Den legges ut i den politiske møtekalenderen omtrent en uke før saken skal behandles.

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil vi vurdere om planforslaget skal endres for å imøtekomme innspillene vi har fått.

Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget vinteren 2024 eller våren 2025.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Anne Tøgard på e-post anne.togard@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 26.06.2024