Satelittbilde av grave- og anleggsarbeider sett ovenfra over Roås

Follobanen ved Roås - reguleringsplan

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Follobanen ved Roås 17.02.2022.

Om planen

Planen er utarbeidet av Bane Nor, og gjelder utformingen av en del av fylkesvei 152 ved Roås og Kvakestad.

Hensikten med reguleringsplanen er at plankart, og tilhørende plandokumenter samsvarer med dagens opparbeidet kryssløsning med to T-kryss ved Kvakestad og Roås på fylkesvei 152, Langhusveien.

Denne planen delvis erstatter reguleringsplanen for Follobanen, vedtatt 5.12.2012.

Dokumenter til saken

Her er de vedtatte plandokumentene:

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: annette.mohr@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 16.04.2024