Sofiemyr barneskole

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 7.12.2022 reguleringsplan for Sofiemyr barneskole.

Om planen

Reguleringsplanen tillater bygging av ny 4-parallell (det vil si fire klasser på hvert trinn) barneskole i to etasjer med tilhørende uteareal nord i Sofiemyr idrettspark. Adkomst med bil til skolen vil bli fra Kongeveien. 

Dokumenter til saken

Du finner dokumentene i saken på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».    

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no eller på telefon 02178 hvis du har spørsmål om den vedtatte planen.

Sist endret: 14.05.2024