Prosjekter i Ski

Se prosjektene som skal bygges i Ski.​ Private utbyggere har ansvar for flere av dem.
Gågate

For å kunne gjennomføre alle prosjekter som skal skje i Ski sentrum på en god og kontrollert måte, er Ski sentrum delt opp i mindre utbyggingsområder.

Dette kartet viser hvilke utbyggingsområder Ski sentrum er delt opp i:

kart ski tettsted.PNG

Prioritert rekkefølge på de ulike utbyggingsområdene ble vedtatt 8. desember 2021. 

Byggeprosjekter 

Fylkeskommunen og private utbyggere har ansvar for flere prosjekter i Ski sentrum. Følgende byggeprosjekter er planlagt de neste årene.

Kirkeveien (fylkesvei 152) 

Akershus fylkeskommune skal oppgradere deler av Kirkeveien og Langhusveien i Ski sentrum.

Målet er at Kirkeveien skal fremstå som en levende bygate, med god fremkommelighet for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Se informasjon om prosjektet på Akershus fylkeskommunes nettside​

​​Glynitveien 32 - Muslimsk kultursenter Ski 

I Glynitveien 32 skal Muslimsk kultursenter Ski oppføre et nytt bygg egnet til kulturelle formål, religionsutøvelse/moské med mer. 

Se mer informasjon om planen for Glynitveien 32

Hyggebo 

USBL skal bygge 123 leiligheter og 42 rekkehus i Glynitveien (ved Drømtorpjordet.) 

Se informasjon om Hyggebo på Usbl sin nettside​

Nordbyveien 2 

Det gamle Skeidarbygget skal utvides og bli en mer moderne nærings- og kontorbygg. 

Se mer informasjon om planen for Nordbyveien 2

Rådhushagen 

Selvaag Bolig og AF Eiendom skal bygge 179 leiligheter fordelt på 10 bygg. 

Se informasjon om prosjektet på Selvaags nettside 

Sentrumskvartalet Ski 

Stor Oslo Eiendom skal bygge nærmere 400 leiligheter fordelt på 3 store kvartaler mellom Jernbaneveien, Sanderveien og Åsenveien. 

Se informasjon om Sentrumskvartalet Ski på Stor Oslo Eiendoms nettside ​

Sirkulære Ellingsrudgrenda

Litt utenfor Ski sentrum, ønsker Höegh Eiendom å utvikle en ny bærekraftig bydel; Ellingsrudgrenda.

Dagens industriområde skal transformeres til boliger og sosial infrastruktur.

Se informasjon om Sirkulære Ellingsrudgrenda på Villenergi.no sin nettside

Ski stasjonsområde 

Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle området rundt Ski stasjon til et aktivt byliv. De ønsker blant annet å bygge et hotell, flere boliger og et antall kontorarbeidsplasser. 

Se informasjon om prosjektet på Bane NORs nettside​

Skolekvartalet 

Vinkl skal bygge 220 boliger mellom Rådhusplassen og Ski idrettspark langs med Sanderveien. 

Se informasjon om Skolekvartalet på Vinkls nettside​

Trekantkvartalet 

Mellom Sanderveien, Idrettsveien og Skoleveien skal det bygges omtrent 230 leiligheter. 

Se informasjon om Trekantkvartalet på Ferd eiendoms nettside​

Torg og gågateprosjektet i Ski Sentrum 

Idrettsveien, Skoleveien og øvre og nedre torg skal oppgraderes. ​Arbeidet skal sikre en bærekraftig flom- og overvannshåndtering.

I tillegg tilrettelegges byrommene for aktiviteter, nye møbler, belysning og beplantning. Arbeidet er planlagt utført i 2023-2025.​

Se mer om torg- og gågateprosjektet i Ski 

Vestveien 24 

Et nytt arbeidsplassintensivt kontorbygg skal oppføres i nærheten av Ski stasjon i tilknytning til annet næringseiendom langs Vestveien. 

Se mer informasjon om planen for Vestveien 24

​Waldemarhøyveien 1

I området sør for Vestråtparken langs med Kirkeveien skal det bygges 69 leiligheter i  tre boligblokker på 5 etasjer og én på 6 etasjer. 

Se mer informasjon om planen ​for Waldemarhøyveien 1

Waldemarhøyveien 5 og 7 

I området vest for Vestråtparken skal det bygges 28 leiligheter i lavblokkbebyggelse. 

Se mer informasjon om planen ​for Waldemarhøyveien 5 og 7

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med 

Solveig Helmers Wettergreen 

Tone Aurlien Karlsen

Sist endret: 03.06.2024