Illustrasjon av nye Ski torg

Illustrasjon: Nordre Follo kommune

Torgene i Ski sentrum og gågata

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
Torgene og gågata i Ski skal bli til en møteplass med frodig byliv. Utbyggingen er delt inn i fire faser.

Om prosjektet

Ski torg og gågate er et av prosjektene i program for utviklingen av Ski sentrum.

Deler av Øvre torg og parkeringsplassen på Nedre torg skal bli forvandlet til en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv.

Dette er planen

På torget og i gågata skal vi

 • legge infrastruktur for vann, avløp og overvann 
 • etablere anlegg for gatevarme
 • etablere parkouranlegg, fontene– og skøyteanlegg, lekeanlegg og treamfi 
 • plante blomster og trær

Delt i faser

Prosjektet er stort og det foregår midt i et bomiljø, med strenge krav til arbeidstider og støygrenser. 

Utbyggingsområdet er derfor delt inn i fire, og arbeidene skal pågå i disse periodene:

 • Nedre torg: 26. februar 2024 - 15. juni 2026
 • Idrettsveien vest: 1. september 2024 - 30. april 2025
 • Øvre torg: 21. oktober 2024 - 1. oktober 2025
 • Idrettsveien midt: 5. mai 2025 - 1. juni 2026

Prosjektet er planlagt ferdig våren 2026.

Illustrasjon av anleggsområde Ski gågate og torgene

Det er ikke lenger mulig å parkere på Nedre torg.

Uteserveringen i gågaten skal kunne holde åpent i sommersesongene fra mai til september i 2024 og 2025.

Butikkene i sentrum skal kunne holde åpent som vanlig i byggeperioden.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften. Noe ekstra graving utenfor angitte faser vil forekomme.

Bakgrunn for prosjektet

Utviklingen av torget er basert på kommunens

Hvem bygger?

Det danske arkitektfirmaet Urban Power vant arkitektkonkurransen i 2019. Kommunen og Urban Power har utarbeidet et forprosjekt for Nedre torg, hvor også deler av Øvre torg er tatt inn.

Det er inngått avtale med entreprenør Braathen Landskapsentreprenør AS. Entreprenøren vil få konkrete milepæler å forholde seg til, men står også fritt til å endre i fremdriftsplanen. 

For å lage en god fremdriftsplan, må vi ta hensyn til blant annet

 • vær og sesong
 • leveranse
 • næringsliv og handel

Endelig plan for prosjektet vil bli klart når vi får en byggeplan fra entreprenør.

Se bilder og video av hva som er planlagt

Video om planene

Videoen forklarer hva vi har tenkt å gjøre i Ski sentrum.

Interaktivt bilde av hva som er planlagt 

Se også bildet i 360° av torgene og gågata i stor versjon her

Fremdrift og fremkommelighet

Mai 2024

Vi fortsetter med å få på plass nye vann- og avløpsledninger (VA). Dette skal hovedsakelig foregå i krysset Torgveien/Sentrumsveien i denne perioden.

Vi fortsetter også med å legge om høyspent på Nedre- og Øvre torg. Alle butikkene på Ski torg og gågate holder åpent som vanlig.

Arbeidstid: Mandag- fredag kl. 07.00-19.00. Arbeid på lørdager kan forekomme.

Tidsperiode: 02. april - 03. juni.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Trafikken i sentrum

Hvor du kan kjøre bil og andre kjøretøy blir endret frem til 3. juni. Følg med på skiltingen.

Trafikken til eiendommene i Idrettsveien vest for torgene går via Torgveien øst / Skoleveien. Skal du kjøre til eiendommene i Torgveien vest for torgene, må du kjøre via Jernbaneveien/Torgveien vest.

På bildet ser du skiltingen og hvor du kan kjøre:

Kjøremønster i Ski sentrum i mai 2024

Merk at trafikkavvikling eller skilting i Idrettsveien (gågate) er uendret.

Under hele perioden vil det være tilrettelagte gangveier med universell utforming frem til tjenester, butikker og næring.

17. mai

På 17. mai er det begrenset plass for publikum på Nedre- og Øvre torg. 

Se program og rute for barne- og borgertoget i Ski

April 2024

I april skulle nye vann- og avløpsledninger på plass. Vi gravde 4-5 meter ned i bakken. Grøftekasser ble brukt for å stabilisere og sikre de dype grøftene. Arbeidet med å legge om høyspent fortsatte også parallelt.

Kjøremønsteret i sentrum ble endret i denne perioden. Vi måtte stenge krysset Torgveien/Sentrumsveien. Krysset skal etter planen åpne igjen 1. juni.

Endret kjøremønster

Hvor du kan kjøre bil og andre kjøretøy ble endret fra april. Området foran inngangen til Ski storsenter ble stengt av for biltrafikk, se oransje felt i bildet.

Mars 2024

Det ble ingen større endringer i kjøremønsteret i mars.

I løpet av mars startet rivingen, og arbeidet med å omlegge høyspent. 

Første fase er mellom 26. februar til 1. april.

Oversiktsbilde av hvordan bygging og skilting på Nedre torg vil være i mars 2024

Oppstart av arbeidet ble markert den 1. mars, der ordfører tok det første spadetaket.

Februar 2024

Vi startet opp grunnarbeider på Nedre torg mandag 26. februar. Anleggsarbeidene begynte med å oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett og el-anlegg ved Nedre torg.

Mindre fremkommelighet 

Det er redusert fremkommelighet i perioden med andre kjøremønstre til eiendommene. Du vil fortsatt kunne kjøre frem til legekontor og annen næring. 

Fremdrift i 2023

Desember: Infomøte om prosjektet Ski torg og gågate i Auduns sal i Nordre Follo rådhus.

Se presentasjon fra informasjonsmøtet

Høst: Kontraktsignering med entreprenør.

Juni: Vedtatt gjennomføring.

April: Informasjonsmøte med næringsdrivende. 

Se presentasjonen fra møtet

Februar: Detaljprosjekteringen er ferdig. 

Parkeringsplassen fjernet

Parkeringen på Nedre Torg ble fjernet i slutten av februar. Parkering i Torgveien vil i hovedsak opprettholdes, med noen midlertidige endringer. Parkering bak Rådhuset er tilgjengelig.

Vi henviser til andre HC- plasser og øvrige parkeringsplasser i Ski sentrum. Det er kommunale HC-plasser i Torgveien og ved Rådhuset. 

Hvor er det parkeringsplasser?

På Vegvesenet.no kan du søke etter parkeringsplasser. Kartet viser antall plasser, ladeplasser og plasser for HC-parkering.

Du kan også se hvor det er kommunale og private parkeringsplasser i Ski og på Kolbotn i dette kartet:

 

Politisk behandling

Arbeidet med torgene er tilknyttet kommunens overordnede program for utviklingen av Ski sentrum. Torg- og gågateprosjektet er under prosjektering.

Kommunestyret vedtok 14. juni 2023 at prosjektet skal gjennomføres.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du sende en e-post til torgoggate@nordrefollo.kommune.no

Entreprenør: ski.torg@landskap.no

Sist endret: 08.05.2024