Kommunale byggeprosjekter

Hebekk omsorgsboliger

St. Hansveien 9, 1400 Ski

Magasinet barnehage

Magasinleiren, 1400 Ski

Ny Sofiemyr skole

Jonas Lies vei 12, 1412 Sofiemyr

Ski torg og gågate

Idrettsveien , 1400 Ski

Ski vest ungdomsskole

Vestveien 11 og 13, 1400 Ski

Svømmehall Langhus

1405 Langhus

Utvidelse av Finstad skole

Markveien 24, 1406 Ski

Utvidelse av Flåtestad ungdomsskole

Harriet Backers vei 15, 1415 Oppegård

8