Glynitveien 32

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 6. desember 2023 detaljregulering for Glynitveien 32, Muslimsk kultursenter, Ski.

Om planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge eiendommen Glynitveien 32, gnr. 141/110 til formål «Offentlig eller privat tjenesteyting» med underformål forsamlingslokale for religionsutøvelse, kultur, undervisning og administrasjon.

Muslimsk kultursenter Ski har i dag ikke egnede lokaler, og ønsker å oppføre et nytt bygg egnet til kulturelle formål, religionsutøvelse/moské med mer.

Du kan se reguleringsplanen på arealplaner.no under fanen «plandokumenter». Vedtak fra den politiske behandlingen er også tilgjengelig i politisk møtekalender.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte saksbehandler Erik Hovden på e-post erik.hovden@nordrefollo.kommune.no eller tlf. 950 83 268 om du har spørsmål angående den vedtatte planen.

Sist endret: 14.05.2024