Badeplasser i Nordre Follo

Kort fortalt

  • Du kan bade flere steder i Nordre Follo. Nedenfor finner du en oversikt over steder som er tilrettelagt for bading.
  • Kommunen tar prøver av vannet ved badeplassene gjennom sommersesongen for å sjekke vannkvaliteten.
  • Badeplassene Nordre Follo kommune drifter har ferskvann. Bekkensten, Bestemorstranda, Ingierstrand og Strandskogen har saltvann og eies og driftes av Oslo kommune.
  • Bading på strendene i Oslofjorden frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær.

Badeplass i Nordre Follo kommune

Generelle råd til besøkende på badeplassene

  • Vis hensyn til fugler og dyr, særlig i ynglingstiden.
  • Respekter båndtvangen for hund som gjelder fra 1. april til 20. august.
  • Naturen er sårbar - ikke ødelegg trær og busker med kniv, spiker, ståltråd eller andre ting som skader trærne.
  • La aldri søppel ligge igjen på strendene eller i naturen. Ta søpla med hjem hvis du ikke kan kaste den i en søppelkasse.
  • Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark.

Badevannskvalitet 

Kommunens badeplasser

Kommunen tar prøver av vannet på badeplassene vi drifter, det vil si Bråtetjern, Gjersenga, Midtsjøvann, Tussetjern, Vientjern og Kloppa. Vannkvaliteten vurderes i henhold til retningslinjer fra FHI, det vil si som god, mindre god og ikke akseptabel.   

Vannprøvene blir kun tatt i sommersesongen. Årets siste prøver ble tatt 18. august.

Om prøveresultatene

Alle prøveresultater viser et øyeblikksbilde på vannet på tidspunktet prøvene ble tatt. Mye nedbør øker tilrenningen til badevannet, noe som kan gjøre det mer grumsete og mindre tiltalende. Du bør derfor vurderer tilstanden på badevannet ut fra helhetsinntrykket.

Svømmekløe/utslett etter bading 
Ved vanntemperaturer over 20°C i ferskvann øker faren for svømmekløe. Unngå å bade med åpne sår, og tørk deg godt med håndkle rett etter badet. Les mer om svømmekløe.

Gjersjøen og Kolbotnvannet

Det er ikke lov med organisert bading i Gjersjøen, som er en av kommunens drikkevannskilder.

Det er ikke tilrettelagt for bading i Kolbotnvannet, og kommunen fraråder å bade her på grunn av varierende vannkvalitet. Les mer om Kolbotnvannet.

Strendene ved Oslofjorden

Badeplassene Bekkensten, Ingierstrand og Bestemorsstranda administreres av Oslo kommune, og prøveresultater derfra blir publisert på nettsiden til Oslo kommune.

Mye regn kan gi dårligere kvalitet

Rett etter et kraftig regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare. Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet.

Vær obs ved høye vanntemperaturer

Ved høye vanntemperaturer kan det være fare for vibrioinfeksjon hvis du bader i sjøen med åpne sår. Innbyggere fra Nordre Follo som bader på strendene Ingierstrand, Bekkensten og Bestemorstranda bør være obs på dette.

Eldre og personer med nedsatt immunforsvar kan få alvorlig helseforløp ved smitte av denne bakterien. Varmere klima og lavere saltinnhold i vannet kan øke forekomsten av bakterien. Info fra FHI: Bakterier i sjøvann kan gi infeksjoner

Tussetjern

Vannkvalitet: MINDRE GOD (vannprøve tatt 18. august)

Tussetjern er tilgjengelig både fra Langhus- og Oppegårdsiden. På Langhus-siden ble det etablert en ny badebrygge i 2021. 

Badeplassen har en liten sandstripe, svaberg og gress. Den er kommunal, og vi tar prøver av vannet i badesesongen. Hvis prøvene viser at det ikke er bra å bade her, setter vi opp skilt og informerer i våre kanaler.

Stedet har parkeringsplass med HC-plasser og sykkelparkering. Her er det også sittegrupper med plass til rullestolbrukere samt toalettbygg tilgjengelig for funksjonshemmede. Du kan komme hit med tog og buss. Tjernet ligger øst for fylkesvei 156. Nærmeste bussholdeplass, Stenfeltlia, ligger cirka 250 meter unna.

Se hvor du finner badeplassen Tussetjern i vårt digitale turkart (østsiden, Langhus)

Se hvor du finner badeplassen Tussetjern i vårt digitale turkart (vestsiden, Oppegård).

Midtsjøvann

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 18. august)

Badeplassen har en langgrunn og barnevennlig sandstrand med benker. Her er det også toalett. Midtsjøvann ble fredet som naturreservat i 1992.

Hvis du vil fiske, må du ha fiskekort. Midtsjøvann forvaltes av Nordre Follo kommune. Her er både parkeringsplass og busstopp like ved. Nærmeste busstopp heter Midtsjø (rute 520 og 515).

Se hvor du finner badeplassen Midtsjøvann i vårt digitale turkart.

Bråtetjern

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 18. august)

Her er det mye grøntareal, stupebrett og stor gapahuk med rasteplass. Området egner seg for fiske, telting og generelt friluftsliv. Bråtetjern forvaltes av Nordre Follo kommune.

Rett ved badeplassen er det et busstopp som heter Saga. Rute 515 stopper der.

Se hvor du finner badeplassen Bråtetjern i vårt digitale turkart.

Vientjern

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 18. august)

Her kan du kombinere skogstur og bading. På nordsiden ligger en flytebrygge, rasteplass og fine svaberg. Området har flere turstier. Vientjern forvaltes av Nordre Follo kommune.

Se hvor du finner badeplassen Vientjern i vårt digitale turkart.

Gjersenga

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 18. august)

Gjersenga er en fin badeplass med sandstrand, toaletter og brygge samt et stort og fint grøntareal med bord og benker.

Gjersenga forvaltes av Nordre Follo kommune. Her er både parkeringsplass og busstopp i nærheten. Nærmeste busstopp heter Gjersenga (rute 520).

Se hvor du finner badeplassen Gjersenga i vårt digitale turkart.

Kloppa (Assuren)

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 18. august)

På Kloppa finner du et stort plenområde med benker og bord til 40 personer, gapahuk og flytebrygge. Her er det ikke toalett. Kloppa forvaltes av Nordre Follo kommuneskoger.

Se hvor du finner badeplassen Kloppa i vårt digitale turkart.

Bekkensten

Her er en grovkornet sand- og steinstrand med gress og svaberg. Stedet har toaletter. Vi fraråder lek og plasking i bekkeløpet på grunn av bakterier. Bekkesten eies og drives av Oslo kommune.

Se hvor du finner badeplassen Bekkensten i vårt digitale turkart.

Bestemorstranda 

Badeplass med stein- og sandstrand og svaberg. Stedet har toaletter. Badeplassen eies og drives av Oslo kommune.

Se hvor du finner badeplassen bestemorstranda i vårt digitale turkart.

Ingierstrand bad  

Ingierstrand bad er et av indre Oslofjords mest besøkte badesteder. Her er flere stupebrett og sandstrand. Badeplassen har toaletter. Badeplassen Ingierstrand bad eies og drives av Oslo kommune.

Se hvor du finner badeplassen Ingierstrand bad i vårt digitale turkart.

Strandskogen

Badestrand på Svartskog som eies av Oslo kommune. I 2011 ble stranden omgjort fra naturiststrand til tekstilstrand. Stranden er skiltet med informasjon om dette.

Se hvor du finner badeplassen Strandskogen i vårt digitale turkart.

Fritidsfiske

Du må ha fiskekort for Midsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern, Krokholmarka (Østmarka) og Gjersjøelva. I resten av kommunen er det gratis å fiske. 

Les mer om fiske i vannene i Nordre Follo

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178 
Vei og park