Badeplasser

Kort fortalt

 • Du kan bade flere steder i Nordre Follo. Vi drifter seks badeplasser.
 • Vi tester badevannskvaliteten på disse gjennom hele sommersesongen.
 • Vi anbefaler ikke bading i Kolbotnvannet.
 • Det er ikke lov med organisert bading i Gjersjøen.

Vi anbefaler ikke å ferdes i vannkanten eller bade i Tussetjern etter fyringsoljeutslippet vinteren 2023/2024. Opprydningsarbeidet pågår fortsatt.

Badeplass i Nordre Follo kommune

Om badeplassene

Vi drifter seks badeplasser, som er

 • Bråtetjern
 • Gjersenga
 • Kloppa
 • Midtsjøvann
 • Tussetjern
 • Vientjern

Vi tar prøver av vannet på alle disse badeplassene.

Strendene ved Oslofjorden

Det er flere strender ved Oslofjorden, som

Oslo kommune administrerer disse badeplassene. Vannprøveresultater herfra blir publisert på nettsiden til Oslo kommune.

Råd til deg som skal besøke badeplassene

 • Vis hensyn til fugler og dyr, særlig i ynglingstiden.
 • Respekter båndtvangen for hund som gjelder fra 1. april til 20. august.
 • Ikke ødelegg trær og busker med kniv, spiker, ståltråd eller andre ting som skader trærne.
 • Ta søpla med hjem hvis du ikke kan kaste den i en søppelkasse. La aldri søppel ligge igjen på strendene eller i naturen.
 • Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark.

Tussetjern

Badesesongen 2024

Vi anbefaler ikke å ferdes i vannkanten eller bade i Tussetjern etter fyringsoljeutslippet vinteren 2023/2024.

Opprydningsarbeidet pågår fortsatt.

Selve utslippet var stort, og mye rant ut i Tussetjern før man fikk stanset utslippet. Først blir deler av kantvegetasjonen fjernet for at de ansvarlige skal klare å komme til for å fjerne oljesøl langs vannkanten.

Når alle fysiske tiltak for å rydde opp har blitt gjennomført, vil det komme en periode hvor naturen selv må bryte ned restene av det som ikke lar seg fjerne med fysiske tiltak.

Det kan ta lang tid, og det er per i dag dessverre ikke mulig å lage en fremdriftsplan som sier noe om når folk kan bade i Tussetjern igjen.

Det er høyst usikkert om man kan bade i Tussetjern i det hele tatt i år.

Så lenge opprydningen foregår råder vi folk til å ikke bade i Tussetjern. Vi venter også med å ta vannprøver i Tussetjern til vi har fått beskjed fra de ansvarlige for opprydningsarbeidet om at det er tilstrekkelig ryddet.

Nyheter med status for arbeidet

Om Tussetjern

Tussetjern er tilgjengelig både fra Langhus- og Oppegårdsiden. Det er badebrygge på begge sider.

Badeplassen har en liten sandstripe, svaberg og gress. Badeplassen har parkeringsplass med HC-plasser og sykkelparkering.

Her er det også sittegrupper med plass til rullestolbrukere og toalettbygg tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. 

Du kan komme hit med tog og buss. Tjernet ligger øst for fylkesvei 156. Nærmeste bussholdeplass, Stenfeltlia, ligger cirka 250 meter unna.

Se hvor du finner badeplassen i vårt digitale turkart

Tussetjern fra Langhussiden

Midtsjøvann

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 22. mai 2024) 

Badeplassen har en langgrunn og barnevennlig sandstrand med benker. Her er det også toalett. Midtsjøvann ble fredet som naturreservat i 1992.

Her er både parkeringsplass og busstopp like ved. Nærmeste busstopp heter Midtsjø. Hvis du vil fiske, må du ha fiskekort.

Finn Midtsjøvann i vårt digitale turkart.

Bråtetjern

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 22. mai 2024) 

Her er det mye grøntareal, stupebrett og stor gapahuk med rasteplass. Området egner seg for fiske, telting og generelt friluftsliv. 

Rett ved badeplassen er det et busstopp som heter Saga.

Finn badeplassen Bråtetjern i vårt digitale turkart.

Vientjern

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 22. mai 2024) 

Her kan du kombinere skogstur og bading. På nordsiden ligger en flytebrygge, rasteplass og fine svaberg. Området har flere turstier.

Finn Vientjern i vårt digitale turkart.

Gjersenga

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 22. mai 2024)

Gjersenga er en fin badeplass og friluftsområde som forvaltes av kommuen. Badeplassen har sandstrand, og et stort og fint grøntareal med bord og benker.

Området er tilrettelagt med universelt utformet utedo, nedgravd avfallsbeholder med stor kapasitet, grill og badebrygge. Det er også satt opp en hengekøyepark her.

Det er både parkeringsplass og busstopp i nærheten. Nærmeste busstopp heter Gjersenga.

Finn Gjersenga i vårt digitale turkart

Kloppa (Assuren)

Vannkvalitet: GOD (vannprøve tatt 22. mai 2024) 

På Kloppa finner du et stort plenområde med benker og bord til ca. 40 personer, gapahuk og flytebrygge. Her er det ikke toalett.

Finn Kloppa i vårt digitale turkart

Gjersjøen og Kolbotnvannet

Det er ikke lov med organisert bading i Gjersjøen, som er en av kommunens drikkevannskilder.

Fraråder bading i Kolbotnvannet

Det er ikke tilrettelagt for bading i Kolbotnvannet. Vi fraråder å bade i Kolbotnvannet fordi det inneholder cyanobakterier.

Disse produserer ofte en gift som er forbundet med en viss helserisiko. Vannprøver vi tar i Kolbotnvannet blir bare analysert for cyanobakterier, og er ikke en tilrettelegging for bading.

Vi tester badevannskvaliteten

Vi tar prøver av vannet på alle badeplassene vi drifter.

Vi tok badevannsprøver den 22. mai 2024 og badevannskvaliteten i samtlige fem vann, som du kan bade i nå, var gode.

NB! Vi anbefaler ikke å ferdes i vannkanten eller bade i Tussetjern etter oljeutslippet vinteren 2023/2024. Opprydningsarbeidet pågår fortsatt.

Vi tester og overvåker også vannkvaliteten i 

Vannprøveresultater fra strendene ved Oslofjorden blir publisert på nettsiden til Oslo kommune.

Om prøveresultatene

Alle prøveresultater viser et øyeblikksbilde på vannet på tidspunktet prøvene ble tatt. Mye regn og nedbør gjør at det renner mer vann ned i badevannet. Dette kan gjøre vannet mer grumsete og mindre tiltalende.

Du bør derfor vurdere tilstanden på badevannet ut fra helhetsinntrykket.

Mye regn kan gi dårligere kvalitet

Rett etter et kraftig regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare.

Som regel vil vannkvaliteten være god igjen et døgn etter regnskyllet.

Vær obs ved høye vanntemperaturer

Svømmekløe

Ved vanntemperaturer over 20°C i ferskvann øker faren for svømmekløe. Unngå å bade med åpne sår, og tørk deg godt med håndkle rett etter badet. 

Vibrioinfeksjon

Ved høye vanntemperaturer, kan det være fare for vibrioinfeksjon hvis du bader i sjøen med åpne sår. Innbyggere fra Nordre Follo som bader på strendene Ingierstrand, Bekkensten og Bestemorstranda bør være obs på dette.

Eldre og personer med nedsatt immunforsvar kan få alvorlig helseforløp ved smitte av denne bakterien. Varmere klima og lavere saltinnhold i vannet kan øke forekomsten av bakterien.

Vil du fiske her?

Du må ha fiskekort for Midsjøvann/Nærevann/Karlsrudtjern, Krokholmarka (Østmarka) og Gjersjøelva. I resten av kommunen er det gratis å fiske. 

Les mer om fiske i vannene i Nordre Follo

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178

For spørsmål om drift og vedlikehold:
Virksomhet vei og park (e-post)

For spørsmål om vannprøver:
Virksomhet vann og avløp (e-post)

For spørsmål om helseråd:
Virksomhet for samfunnsmedisin (e-post)