Friluftsområder

Kort fortalt

I Nordre Follo kommune er det fire statlig sikrede friluftsområder:

 • Møllerenga
 • Gjersenga
 • Solstua
 • Ellingsrudåsen
 • Østmarka

Friluftsområdene har fasiliteter som benker og bord, griller, badebrygger med mer.

Møllerenga 

Området har

 • benker og bord
 • flere gangveier
 • ny bru mot Vevelstad vest/Oppegård
 • HC-parkering
 • nedgravd søppelkontainer 
 • grillhus

Det blir også etablert hundeluftegård, badeplass og utescene.

Låven på Møllerenga kan leies av lag, foreninger, barnehager og skoler, men egner seg også til bryllupsfester, konfirmasjon eller dåp. Finn mer informasjon om leie av Møllerenga i Bookup.

Ski kommune kjøpte denne eiendommen ved Tussetjern i 2016. Året etter godkjente Miljødirektoratet den som et statlig sikret friluftsområde, og bidro med halvparten av kjøpesummen.

Gjersenga 

Gjersenga har i alle år vært en svært populær offentlig badeplass ved innsjøen Langen. Stedet har mange fasiliteter, blant annet

 • parkeringsplass
 • toaletter
 • benker og bord
 • badebrygge
 • griller
 • nedgravd søppelkontainer
 • stort plenområde 
 • store skogområder

Det er også etablert en hengekøyepark på Gjersenga.  

Ski kommune kjøpte denne eiendommen ved Langen i 1973. Året etter godkjente Miljødirektoratet den som et Statlig sikret friluftsområde.

Siden har Gjersenga hatt fireårige forvaltningsplaner, den siste for perioden 2021 – 2025.

Solstua 

Det er få steder langs den 9 km lange innsjøen Langen som er tilgjengelig for allmenheten. Solstua er derfor en viktig rasteplass for de som bruker området, blant annet til å bade og fiske.

Her er det

 • offentlig parkeringsplass
 • opplysningstavle
 • benker og bord
 • trapper 
 • flytebrygge

Foreløpig er det ikke toalett på området, men dette er noe det jobbes med.

På initiativ fra Ski kommune ble Solstua et Statlig sikret friluftsområde i 1995. Eiendommen ligger på privat grunn, men allmenheten er sikret full bruk av området.

Siden har Solstua hatt fireårige forvaltningsplaner. Den siste er for perioden 2021 – 2025.

Ellingsrudåsen 

Det er investert lite på området og det viktigste har vært å opprettholde leke- og rekreasjonsområder i skogen.

Det blir satt ut benker og bord i området.  

Ski kommune ervervet det sentrumsnære skogområdet i 1975. Året etter godkjente Miljødirektoratet eiendommen som et Statlig sikret friluftsområde.

Østmarka

Friluftslivsområdet ligger i Oslo og Nordre Follo og er vernet etter markaloven, der 3,8 km2 er i Nordre Follo kommune.

Se kart over friluftsområdet her

Hva er et statlig sikret friluftsområde?

Et statlig sikret friluftslivsområde er et område som staten har godkjent at skal ha denne statusen. 

Se mer informasjon om statlige sikrede friluftsområder på Miljødirektoratet.no