Utleie av lokaler og anlegg

Kort fortalt

 • Leie av idrettsanlegg, idrettshaller og andre lokaler. 
 • Leie av forsamlingshus.
 • Leie av torget.

Leie av idrettsanlegg i tidligere Oppegård kommune

Alle kan leie idrettsanlegg for trening og arrangementer.

 • Leie av uteanlegg gjelder for årets sommersesong, Søknadsfristen er 15. februar.
 • Leie av inneanlegg følger skoleåret.
  Søknadsfristen er 15. mars.

Du må søke spesielt hvis du vil leie anlegg til større arrangementer, men trenger ikke søke for mindre arrangementer innenfor egen treningstid. Når du søker om å leie anlegg til arrangementer må du oppgi total leietid. Det vil si fra tidspunktet du ønsker tilgang til anlegget og til det er ferdig ryddet etter bruk.

Utleiereglement

Søke om leie 

Søk om sesongleie   

Søk om leie til arrangement

Store idrettslag søker ofte flere steder og på mange ukedager. For å gjøre prosessen enklere, kan dere kan fylle ut et tilleggsskjema. Fyll ut skjema(ene) nedenfor, lagre dem lokalt og send det på e-post til Utleier.

Utleietider

Leietiden er fra det tidspunktet leietaker får tilgang til anlegget/garderoben og til leietaker forlater anlegget/garderoben. Dette betyr at eventuell rigging og rydding inngår i leietiden og at du må ta høyde for dette når du søker/bestiller tid.

Du kan søke om leietider innenfor tidsrommene nedenfor.

 • Sofiemyrhallen
  Mandag-fredag kl. 16.00-23.00 
  Lørdag kl. 08.00-19.00
  Søndag kl. 08.00-20.00
 • Greverudhallen og Østre Greverud Idrettshall
  Mandag-fredag kl. 16.00-23.00
  Lørdag-søndag kl. 08.00-23.00
 • Svømmehallen Sofiemyr
  Mandag-fredag kl. 16.00-22.00  
  Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00-08.00
  Lørdag kl. 07.00-10.30 og 15.00-19.00  
  Søndag kl. 08.00-12.00 og 16.00-20.00
 • Uteanlegg
  Mandag-fredag kl. 16.00-22.00   
  Lørdag-søndag kl. 08.00-22.00
 • Skolenes gymsaler
  Mandag-fredag kl. 17.00-22.00
  Gymsalene på Tårnåsen skole og Ingieråsen skole er åpne for trening lørdager kl. 08.00–16.00. For alle anlegg gjelder åpningstidene utenom skolenes ferier. Du må sende egen søknad hvis du ønsker å leie anlegg i skolenes ferier.

Kontakt oss

Utleie idrettshaller

Leie av idrettshaller og andre lokaler i tidligere Ski kommune

For idrettshaller i Ski kan du kvittere ut nøkkel på  innbyggertorget i Nordre Follo rådhus (tidligere Ski rådhus) mandag-fredag kl. 08.30-15.00. 

Nordre Follo kommune har en rekke idrettshaller og svømmebasseng som lag og foreninger kan leie:

 • Siggerudhallen
 • Skihallen
 • Kråkstadhallen
 • Langhushallen
 • Stil Arena

Søknadsfrist for fast leie er 1. mai hvert år.
Tildelingen gjelder for ett skoleår.

Søke om leie

Søk om fast leie av idrettshaller

Søk om fast leie av svømmehaller og gymsaler 

Søk om sporadisk leie i vår utleiekalender

Alle reservasjoner blir godkjent manuelt, så det kan være lurt å ta hensyn til behandlingstid. Har du spesielle behov kan du kontakte utleier.

Idrettshaller

 • Skihallen ligger i Idrettsparken i Ski (vegg i vegg med Ski Alliansehall). Her er det en bane med tribune. Hallen blir brukt til trening, kamper og cuper - ofte sammen med alliansehallen.
 • Stil Arena ligger i Berghagan 6, på Langhus. Her er det to baner, en med og en uten tribune. Hallen sto ferdig i august 2011 og blir brukt til treninger og kamper. Den også leies ut til større arrangementer som messer, konserter m.m. 
 • Langhushallen har adresse Gamle Vevelstad vei 34 og ligger i Langhus idrettspark, i tilknytning til Stil arena. Hallen har en bane med tribune.  
 • Siggerudhallen ligger i Gamle Siggerud vei 4 på Siggerud.  Hallen har en bane med tribune.  
 • Kråkstadhallen ligger i Kråkstadveien 134 på Kråkstad. Hallen åpnet i desember 2007 og har en bane med tribune. Den blir brukt til trening, kamper og messer.

Leie forsamlingshus

Søk om sporadisk leie i vår utleiekalender.

Nordre Follo kommune har tre forsamlingshus som både privatpersoner, lag og foreninger kan leie til selskaper og møter. Du kan søke om enten fast eller sporadisk leie av disse. Søknadsfrist for fast leie er 1. mai hvert år. Tildelingen gjelder for ett skoleår.

 • Waldemarhøy ligger i ski sentrum og blir brukt til forsamlingshus og festlokale. 
 • Langhuset er et forsamlingshus som ligger ved idrettsparken på Langhus. Huset leies ut til ulike formål og har møterom og festlokale. Den store salen har plass til 120 personer. Salen kan deles opp i tre mindre rom med delevegger. Det er et godt utstyrt kjøkken i  tilknytning til salen.
 • Kråkstad samfunnshus er forsamlingshus og selskapslokale i Kråkstad tettsted. Storsalen har plass til 120 personer. I tillegg er det en spisesal med plass til 60 personer og et stort kjøkken med kjølerom. Huset er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere o.l.
 • Kirkeveien kafé og aktivitetssenter ligger i 2. etasje i Kirkeveien 3. Dette leies kun ut til lag og foreninger som driver sin virksomhet i tråd med senterets intensjoner, samt til åremålsdager for pensjonister.

For mer informasjon og reservering kan du sende en e-post til Nordre Follo kommune  eller ringe 02178 (kl. 08.30– 15.00). Når du henter nøklene får du samtidig et særreglement for det enkelte bygg. 

For arrangementer med alkoholservering må du søke om skjenkebevilling. Dette gjelder ikke ved lukkede, private selskaper.  

Leie torget i Ski

Det er mulig å leie øvre torg og gågata til ulike arrangementer og aktiviteter. Nordre Follo kommune ønsker å skape et levende sentrum med mye aktivitet.

Priser og reglement

Nytt fellesreglement for leie av lokaler og anlegg i Nordre Follo

Kommunestyret i Nordre Follo vedtok et fellesreglement for utleie av kommunens lokaler og anlegg 17. juni 2020. Reglementet gjelder fra 1. juli 2020. 

Kontakt oss

Utleie idrettshaller