Utleie av lokaler og anlegg

Kort fortalt

 • Leie av idrettsanlegg, idrettshaller og andre lokaler. 
 • Leie av forsamlingshus.
 • Leie av torget.

Leie av idrettsanlegg

Søknad om tid i kommunale lokaler og anlegg,  innen- og utendørs 2021/22

Kommunen er i en fase mellom gamle og nye retningslinjer for fordeling av tid i kommunens lokaler og anlegg. Vi ber om søknader mens vi venter på at at nye retningslinjer skal bli vedtatt. Alle kommunens innbyggere skal ha lik mulighet til å søke tid til trening og arrangementer i kommunens anlegg. Dere må søke innenfor de åpningstidene som gjelder for hvert anlegg per i dag.  

Søknadsfrist for utendørs anlegg, trening og arrangement:
8. april. Gi beskjed hvis dette blir vanskelig. 

Søknadsfrist for innendørs anlegg, trening og arrangement:
1. mai.
 

Alle som ønsker tid i kommunens anlegg må søke, uavhengig av tidligere rutiner. Dette gjelder både utendørs- og innendørs anlegg. Vi ønsker mest mulig informasjon om søker for å fordele tiden mest mulig rettferdig. 

Bruk søknadsskjemaet nedenfor og legg med følgende informasjon: 

 • Aktivitetstall (idrettsregistreringen) per 31.12.19 og 31.12.20. Hvis tallene fra 31.12.19 er mulig å bruke, holder det å sende inn disse. Hvis ikke, legg ved endringer for 31.12.20.
 • Underliggende aktivitetstall for hver undergruppe i idrettslaget.
 • Informasjon om antall lag i seriespill, antall spillere, lagpartier/grupper og antall utøvere 2021/22.
 • Kommentarer om dagens situasjon.

For fast treningstid i anlegg

Innendørs

Send søknad for all fast trening dere planlegger i løpet av 2021/22. *Gymsaler/aktivitetssaler, flerbrukshaller, spesialhaller.

Utendørs

Send søknad for all fast trening dere planlegger i løpet av 2021. *Friidrettsanlegg, fotballbaner.

Søk om sesongleie

For arrangement i anlegg

Innendørs

Send søknad for alle arrangementer dere planlegger i løpet av 2021/22. Søknadsfrist for arrangementer i 2021/22 er 1. mai. Tid til sporadiske arrangementer i løpet av sesongen  tildeles kun hvis det er ledig tid. Avlysning må skje senest tre uker i forkant. Vi forstår at det er vanskelig å planlegge arrangementer med dagens smittesituasjon og vil prøve å finne alternativer hvis dere må avlyse eller flytte et arrangement. 

Utendørs

Send søknad for alle arrangement som planlegges i løpet av 2021. Tid til sporadiske arrangementer i løpet av sesongen tildeles kun hvis det er ledig tid. Avlysning må skje senest tre uker i forkant. Vi forstår at det er vanskelig å planlegge arrangementer med dagens smittesituasjon og vil prøve å finne alternativer hvis dere må avlyse eller flytte et arrangement. 

Søk om leie til arrangement

Kolbotn skole flerbrukshall

Det er også mulig å søke treningstid i Kolbotn skole flerbrukshall, som åpner i slutten av 2021. Åpningstider er kl. 17.00–23.00, mandag til fredag og kl. 09.00 – 20.00 i helgerne.

Betalingssatser

Vi jobber med å få på plass like betalingssatser for leie av treningtid i kommunens anlegg. 

Leie forsamlingshus

Søk om sporadisk leie i vår utleiekalender.

Nordre Follo kommune har tre forsamlingshus som både privatpersoner, lag og foreninger kan leie til selskaper og møter. Du kan søke om enten fast eller sporadisk leie av disse. Søknadsfrist for fast leie er 1. mai hvert år. Tildelingen gjelder for ett skoleår.

 • Waldemarhøy ligger i ski sentrum og blir brukt til forsamlingshus og festlokale. 
 • Langhuset er et forsamlingshus som ligger ved idrettsparken på Langhus. Huset leies ut til ulike formål og har møterom og festlokale. Den store salen har plass til 120 personer. Salen kan deles opp i tre mindre rom med delevegger. Det er et godt utstyrt kjøkken i  tilknytning til salen.
 • Kråkstad samfunnshus er forsamlingshus og selskapslokale i Kråkstad tettsted. Storsalen har plass til 120 personer. I tillegg er det en spisesal med plass til 60 personer og et stort kjøkken med kjølerom. Huset er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere o.l.
 • Kirkeveien kafé og aktivitetssenter ligger i 2. etasje i Kirkeveien 3. Dette leies kun ut til lag og foreninger som driver sin virksomhet i tråd med senterets intensjoner, samt til åremålsdager for pensjonister.

For mer informasjon og reservering kan du sende en e-post til Nordre Follo kommune  eller ringe 02178 (kl. 08.30– 15.00). Når du henter nøklene får du samtidig et særreglement for det enkelte bygg. 

For arrangementer med alkoholservering må du søke om skjenkebevilling. Dette gjelder ikke ved lukkede, private selskaper.  Se Alkohol og servering  

Leie torget i Ski

Det er mulig å leie øvre torg og gågata til ulike arrangementer og aktiviteter. Nordre Follo kommune ønsker å skape et levende sentrum med mye aktivitet.

Priser og reglement

Kontakt oss

Utleie idrettshaller