Vassbonn skole
Vassbonn skole
Vassbonn skole er en barneskole som ligger midt mellom Kolbotn sentrum, Mastemyr og Gjersjøen. Skolen har ca. 425 elever.

Om skolen

Vassbonn skole ligger fint til i et rolig boligområde og vi har god plass både inne og ute.

I nærheten har vi Kantoråsen, Kolbotnvannet, Gjersjøen, Gjersjøelva og Hvervenbukta, områder vi bruker aktivt til undervisning og turer. 

Trinnene er delt inn i basisgrupper med en kontaktlærer som ansvarlig. Klasserommene er delvis åpne, noe som gir stor fleksibilitet og mulighet til å bruke lokalene på tvers av grupper og klasser.

Spesialrom som skolekjøkken og kunst og håndverksavdelingen er romslige og godt egnet til kreativitet og aktivitet.

Skolen har gode parkeringsmuligheter for sykkel og bil og vi har kort vei til kollektivtransport. 

Skolemiljø

Skolen jobber aktivt med å forebygge og hindre mobbing og mistrivsel. Vi ønsker å legge til rette for positiv aktivitet og samarbeid for at alle skal ha gode dager på Vassbonn.

Vi har også god beredskap og planer for å håndtere uønskede hendelser og atferd. Målet er at skolen skal være mobbefri sone.  

Trivselsledere   
Skolen har trivselsledere som arrangerer ulike aktiviteter i friminuttene fire dager i uken. Trivselslederne er valgt av elevene fordi de er positive rollemodeller og får opplæring på eksterne kurs. 

Trivselsleder 

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Skolens planer

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Mette Brandstadmoen
Telefon 47 48 20 04 

Kontortid

  • Mandag: Kl. 08.30 - 15.30
  • Tirsdag: Kl. 08.30 - 15.30
  • Onsdag: Kl. 08.30 - 15.30
  • Torsdag: Kl. 08.30 - 15.30
  • Fredag: Kl. 08.30 - 15.30

Skolehelsetjenesten har egen inngang på baksiden av skolen.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Rød base - SFO-base for 1. trinn.   
Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene. 

Hanne Halvorsen 
Baseleder
Telefon 66 81 30 14

Grønn Base - SFO-base for 2. trinn.
Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene.

Kristian Hartford  
Baseleder
Telefon 66 81 30 13

Blå base - SFO-base for 3. trinn.
Holder til i D-fløyen nærmest fotballbanen.

Tina Larsen  
Baseleder
Telefon 66 81 30 11  

Gul base - SFO-base for 4. trinn.
Holder til i D-fløyen nærmest hovedinngangen. 

Simen Olsen
Baseleder
Telefon 66 81 30 82 

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Vassbonn skole 
Telefon 66 81 30 00 
Besøksadresse: Chr. Sindings vei 55, 1410 Kolbotn 
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Ellen Aas 
Rektor 
Telefon 66 81 30 01 / 91 84 50 62

Trude Larsen 
Undervisningsinspektør 
Telefon 66 81 30 03
 
Henrik Helseth
Undervisningsinspektør 
Telefon 66 81 30 17   

Maj Kristin Vold
Saksbehandler
Telefon 66 81 30 00  

Catherine Ann Knudsen
Økonomi/personal   
Telefon 66 81 30 04  

Brit Nora Følgesvold
SFO-leder
Telefon 66 81 30 02

Skolehelsetjenesten

Mette Brandstadmoen
Telefon 47 48 20 04 


Skolefritidsordningen (SFO)

Brit Nora Følgesvold
SFO-leder
Telefon 66 81 30 02

Rød base - SFO-base for 1. trinn.   
Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene. 

Hanne Halvorsen 
Baseleder
Telefon 66 81 30 14

Grønn Base - SFO-base for 2. trinn.
Holder til i A-fløyen i direkte tilknytning til klasserommene.

Kristian Hartford  
Baseleder
Telefon 66 81 30 13

Blå base - SFO-base for 3. trinn.
Holder til i D-fløyen nærmest fotballbanen.

Tina Larsen  
Baseleder
Telefon 66 81 30 11  

Gul base - SFO-base for 4. trinn.
Holder til i D-fløyen nærmest hovedinngangen. 

Simen Olsen
Baseleder
Telefon 66 81 30 82 


Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

Jon Einar Sivertsen
Leder

Referater fra møter i FAU

Følg oss i sosiale medier

Vassbonn skole - Facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Vassbonn skole

Besøksadresse:

Chr. Sindings vei 55
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 30 00

Kontakt oss

Send e-post til Vassbonn skole 
Telefon 66 81 30 00

Besøksadresse
Chr. Sindings vei 55, 1410 Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Vassbonn skole

Besøksadresse:

Chr. Sindings vei 55
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 30 00