Ferie og fridager

Kort fortalt

Her finner du oversikt over ferie, fridager og planleggingsdager i skole og SFO.

Skoleåret 2023/2024

Juni
Skole SFO Barnehage

Siste skoledag 21. juni.

Planleggingsdag 24. juni – skolen er stengt.

SFO er åpen 24. juni. Barnehagen er åpen 24. juni.
Juli
Skole SFO Barnehage
Skoleferie – skolen er stengt.

SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30 (1. juli – 26. juli).

SFO åpner 29. juli for de barna som er påmeldt i ferien.

Barnehagen er stengt i ukene 28 og 29 (8.–19. juli).

Du kan også laste ned oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager for skole og SFO: 

Skolerute 2023–2024 (PDF)

  • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
  • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
  • Skole, SFO og barnehage har fire sammenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
  • SFO og barnehage har planleggingsdag 10. mai. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
  • Skolen har planleggingsdag 24. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Skoleåret 2024/2025

Juni
Skole SFO Barnehage
Skoleferie fra 24. juni 2024 – skolen er stengt.

SFO har åpent til og med
30. juni 2024.

 
Juli
Skole SFO Barnehage
Skoleferie – skolen er stengt.

SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30 (1.–26. juli).

SFO åpner 29. juli for de barna som er påmeldt ferie.

Barnehagen er stengt i ukene 28 og 29 (8.–19. juli).

Barnehagen åpner 22. juli.

August
Skole SFO Barnehage

Planleggingsdag 14, 15. og 16. august – skolen er stengt frem til første skoledag.

Første skoledag 19. august.

Planleggingsdag 15. og 16. august – SFO er stengt.

SFO er åpen 14. august.

Planleggingsdag 15. og 16. august. – barnehagen er stengt.

Barnehagen er åpen 14. august.

September
Skole SFO Barnehage

Høstferie uke 40 (30. september – 4. oktober)
– skolen er stengt.

SFO er åpen i høstferien. Barnehagen er åpen i høstferien.
Oktober
Skole SFO Barnehage

Høstferie uke 40 (30. september – 4. oktober)
– skolen er stengt.

SFO er åpen i høstferien. Barnehagen er åpen i høstferien.
November
Skole SFO Barnehage
Planleggingsdag 15. november
– skolen er stengt.
Planleggingsdag 15. november – SFO er stengt. Planleggingsdag 15. november – barnehagen
er stengt.
Desember
Skole SFO Barnehage

Siste skoledag fredag 20. desember.

Skolen er stengt til og med 2. januar.

SFO er åpen 23., 27. og 30. desember.

(SFO er stengt julaften og nyttårsaften).

Barnehagen er åpen 23., 27. og 30. desember.

(Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften).

Januar
Skole SFO Barnehage

Planleggingsdag 2. januar – skolen er stengt.

Første skoledag er 3. januar.

Planleggingsdag 2. januar – SFO er stengt. Planleggingsdag 2. januar – barnehagen er stengt.
Februar
Skole SFO Barnehage

Vinterferie uke 8 (17.–21. februar)
– skolen er stengt.

SFO er åpen i vinterferien. Barnehagen er åpen i vinterferien.
April
Skole SFO Barnehage
Påskeferie
(14.–22. april) – skolen er stengt.

16.–21. april – SFO er stengt.

Planleggingsdag 22. april – SFO er stengt.

 

16.–21. april – barnehagen er stengt.

Planleggingsdag 22. april – barnehagen er stengt.

Mai
Skole SFO Barnehage

1. mai – skolen er stengt.

17. mai (grunnlovsdag) – skolen er stengt.

29. mai (Kristi himmelfartsdag) – skolen er stengt.

1. mai – SFO er stengt.

17. mai (grunnlovsdag) – SFO er stengt.

29. mai (Kristi himmelfartsdag) – SFO er stengt.

1. mai – barnehagen er stengt.

17. mai (grunnlovsdag) - barnehagen er stengt.

29. mai (Kristi himmelfartsdag) – barnehagen er stengt. 

Juni
Skole SFO Barnehage

9. juni (2. pinsedag) – skolen er stengt.

Siste skoledag 20. juni.

Planleggingsdag 23. juni – skolen er stengt.

9. juni (2. pinsedag) – SFO er stengt.

SFO er åpen 23. juni.

9. juni (2. pinsedag) – barnehagen er stengt.

Barnehagen er åpen 23. juni.
Juli
Skole SFO Barnehage
Skoleferie – skolen er stengt.

SFO er stengt i uke 27, 28, 29 og 30 (30. juni – 25. juli).

SFO åpner 28. juli for de barna som er påmeldt i ferien.

Barnehagen er stengt i ukene 28 og 29 (7.–18. juli).

Du kan også laste ned oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager for skole og SFO:  

Skolerute 2024–2025 (PDF)

  • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
  • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
  • Skole, SFO og barnehage har fire sammenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
  • I forlengelse av påskeferien har SFO og barnehage planleggingsdag 22. april. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
  • Skolen har planleggingsdag 23. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Om skoleruta 

Nordre Follo kommune følger skoleruta til Akershus for å unngå ekstra utgifter til skoleskyss.  

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

Elevene skal ha 190 skoledager per skoleår. Skolene har seks planleggingsdager i løpet av skoleåret, og minst en skal være i sommerferien.

SFO og barnehage har fem planleggingsdager. Skoleårene 2023/2024 og 2024/2025 har SFO og barnehage sammenfallende planleggingsdager. 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om ferier, og fri- og plandager for skole og SFO.

Oversikt over skolene i Nordre Follo

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring