Ferie og fridager

Kort fortalt

  • Her finner du oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoleåret 2021/22 og 2022/23

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO for skoleåret 2021/22 og 2022/23

Må følge skoleruten til Viken

Nordre Follo kommune er pålagt å følge skoleruten til Viken på grunn av store utgifter til transport. Skolene har seks planleggingsdager, mens SFO har fem. Barnehagene har også fem planleggingsdager, men trenger ikke å følge Viken siden skyss ikke gjelder her.   

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

De neste skoleårene vil skole/SFO og barnehage derfor ha tre sammenfallende planleggingsdager i året, to i august og en i november. Skolene får ytterligere to planleggingsdager i august og SFO får en. I tillegg får skolene og SFO en planleggingsdag i juni, etter at skoleåret er avsluttet. Barnehagene beholder en planleggingsdag i januar og en i mai.   

Barnehagene har andre behov enn skole/SFO

Barnehagene har tilvenning av nye barn i august og det passer derfor dårlig med mer enn to planleggingsdager denne måneden. Barnehagene evaluerer og planlegger neste barnehageår i vårhalvåret og trenger derfor de øvrige planleggingsdagene i januar og mai. I juni starter de ferieavviklingen for å ha nok bemanning gjennom sommeren.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om ferier, og fri- og plandager for skole og SFO.

Her finner du oversikt over alle skolene i Nordre Follo.