Ferie og fridager

Kort fortalt

Her finner du oversikt over ferie, fridager og plandager i  skole og SFO.

Skoleåret 2022/23

Her finner du oversikt over ferie, fri- og plandager for skole og SFO dette skoleåret: 

Skoletidsplan 2022-2023

Må følge skoleruten til Viken

Nordre Follo kommune følger skoleruten til Viken på grunn av store utgifter til transport. Skolene har seks planleggingsdager, mens SFO har fem. Barnehagene har også fem planleggingsdager, men trenger ikke å følge Viken siden skyss ikke gjelder her.   

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

De neste skoleårene vil skole/SFO og barnehage derfor ha tre sammenfallende planleggingsdager i året, to i august og en i november. Skolene får ytterligere to planleggingsdager i august og SFO får en. I tillegg får skolene og SFO en planleggingsdag i juni, etter at skoleåret er avsluttet. Barnehagene beholder en planleggingsdag i januar og en i mai.   

Barnehagene har andre behov enn skole/SFO

Barnehagene har tilvenning av nye barn i august og det passer derfor dårlig med mer enn to planleggingsdager denne måneden. Barnehagene evaluerer og planlegger neste barnehageår i vårhalvåret og trenger derfor de øvrige planleggingsdagene i januar og mai. I juni starter de ferieavvikling for å ha nok bemanning om sommeren.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen din hvis du har spørsmål om ferier, og fri- og plandager for skole og SFO.

Oversikt over skolene i Nordre Follo

Oppvekst og læring

Telefon: 02178