FAU

Kort fortalt

  • Alle foreldre er automatisk en del av Foreldrerådet.
  • Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). 
  • FAU skal være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen.

Om FAU

Når du har barn på Ski ungdomsskole, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse.

Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen.

Referater

Referat fra møte 13.03.2024 (PDF)

Referat fra møte 12.09.2022 (PDF)