Mobbeombud

Kort fortalt

 • Alle barn har en lovfestet rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. 
 • Mobbeombudet taler barnas og ungdommenes sak.

Hva er et mobbeombud?

Mobbeombudet skal

 • jobbe for at barn i Nordre Follo opplever et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole.
 • tale barnas og elevenes sak i utfordringer knyttet til barnehage- og skolemiljø.
 • ha en uavhengig rolle. Ombudet skal arbeide fritt uten binding til administrativ eller politisk ledelse i kommunen.

Mobbeombudet har taushetsplikt. Du bestemmer om mobbeombudet skal ta saken videre, eller dele informasjon med andre. Du kan også drøfte saker anonymt med mobbeombudet.

Hvem er vi?

Det er flere barnehage- og skolefaglige rådgivere som utfører Mobbeombudsfunksjonen.

Mobbeombud for barnehage

Fra venstre: Arne Fredrik Rygh (leder), Josephine Macharia, Mette Sand og Monika Haugen. 

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Vi er et lavterskeltilbud som barn og foreldre kan kontakte hvis de opplever krenkelser som

 • mobbing
 • vold
 • diskriminering
 • trakassering

Ansatte i barnehage og skole kan også kontakte oss hvis de har behov for veiledning. 

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Vi hjelper med saker som handler om barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen og i barnehagen.

Mobbeombudet kan for eksempel gi

 • råd når barn/ungdom ikke har det trygt og godt.
 • råd om hvordan dere går frem for å kontakte skolen eller barnehagen.
 • veiledning og bistå som brobygger i fastlåste konflikter der samarbeidet oppleves som vanskelig.
 • bistand til ansatte i barnehage og skole for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge.

Kontaktinformasjon 

Kontakt mobbeombud barnehage

Telefon 45 87 00 44
(tirsdag og torsdag, kl. 11.00 - 13.00) 

Mobbeombud barnehage

Kontakt mobbeombud skole

Telefon 45 87 00 54
(tirsdag og torsdag, kl. 11.00 -13.00. 

Mobbeombud skole

Vi svarer fortløpende på direkte henvendelser i telefontiden. E-post blir besvart innen to virkedager. Vi svarer ikke på telefon og e-post på helligdager og i barnehagens og skolens ferier.