Mobbeombud

Kort fortalt

  • Alle barn har en lovfestet rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. 
  • Mobbeombudet taler barnas og ungdommenes sak.

Hva er et mobbeombud?

  • Mobbeombudet skal jobbe for at alle barn i Nordre Follo opplever å ha et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole.
  • Mobbeombudet skal tale barnas og elevenes sak i utfordringer knyttet til barnehage- og skolemiljø.
  • Mobbeombudets rolle er uavhengig og skal arbeide fritt uten binding til administrativ eller politisk ledelse i kommunen.
  • Mobbeombudet har taushetsplikt, og det er du som tar kontakt som bestemmer om mobbeombudet skal ta saken videre eller dele informasjon om den. Du kan også drøfte saker anonymt med mobbeombudet.

Hvem er vi?

I Nordre Follo er det vi som jobber i Skolemiljøteamet og i Barnehageteamet som også har funksjonen mobbeombud. 

Mobbeombud for skole

Fra venstre: Ann Ragnhild Aasprong, Lise Marie Danielsen, Randi Snildal, Marit Ørbo, Hege Therese Gøransson Pedersen, Arne Fredrik Rygh (leder) og Frøydis Landaas. 

Mobbeombud for barnehage

Fra venstre: Josephine Macharia, Mette Sand, Arne Fredrik Rygh (leder) og Monika Haugen. 

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

Vi er et lavterskeltilbud som kan kontaktes av barn eller foreldre når en opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering.

Ansatte i barnehage og skole kan også kontakte oss ved behov for veiledning for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Mobbeombudet hjelper med det som handler om barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen eller i barnehagen.

Mobbeombudet kan for eksempel:

  • gi råd når barn/ungdom ikke har det trygt og godt, og om hvordan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen.
  • veilede og bistå som brobygger i fastlåste konflikter der samarbeidet oppleves som vanskelig.
  • gi bistand til ansatte i barnehage og skole for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge.

Kontaktinformasjon 

Kontakt mobbeombud barnehage

E-post: Mobbeombud barnehage

Telefon: 45 87 00 44

Telefontid: Tirsdag og torsdag mellom kl. 11 og 13. 

Kontakt mobbeombud skole

E-post: Mobbeombud skole

Telefon: 45 87 00 54

Telefontid: Tirsdag og torsdag mellom kl. 11 og 13. 

Direkte henvendelser i telefontiden blir besvart fortløpende. Mail besvares innen to virkedager. Telefon og mail betjenes ikke i barnehagens og skolens ferier og helligdager.