Nordre Finstad barnehage
Nordre Finstad barnehage
Barnehagen ligger sentralt på Finstad og har et flott uteområde som innbyr til lek hele året. Vi har kort vei til skogen, gangavstand til Ski stasjon og gode bussforbindelser til Ski sentrum.

Slik jobber vi 

Mangfold og glede er sentrale temaer hos oss. Her er det plass til alle, og vi er opptatt av gleden ved å være sammen i lek og hverdagsaktiviteter.

Barnehagen har lang erfaring med å ta imot barn og familier med ulik bakgrunn og funksjonsevne. Vi møter barna med respekt og åpenhet, så de kan bygge sin identitet i trygge rammer.

Vi mener at mangfold bidrar til å skape bredere forståelse for at alle er forskjellig, og har forskjellige behov.

Det er en styrke å kunne forstå andre menneskers behov uten å ha samme språk, eller kjenne hverandres bakgrunn. Gjennom leken og hverdagen i barnehagen lærer barna dette.

Nordre Finstad og Vestveien barnehager ligger rett ved siden av hverandre og deler på lekeplasser og uteområder. Vi har også kort vei til skogen på Finstad, og bruker mye tid utendørs.      

Pris         

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00
  • Lørdag–søndag: Stengt

Se også Ferie og fridager.  

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder 
Bente Tallaksen  
Telefon 91 19 24 22 

Smørblomstene (0-3 år)
Telefon 90 71 37 18  

Solsikka (2-5 år)
Telefon 90 70 50 18  

Blåklokkene (5-6 år)
Telefon 90 68 39 32 

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i nordre Follo

Her finner du oss

Nordre Finstad barnehage

Besøksadresse:

Villenga 19
1423 Ski

Telefon: 91 19 24 22 

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski/Finstad
  • Avdelinger: 3
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer 
Bente Tallaksen
Telefon 91 19 24 22 

Besøksadresse
Villenga 19, 1423 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski  

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Nordre Finstad barnehage

Besøksadresse:

Villenga 19
1423 Ski

Telefon: 91 19 24 22