Ferie og fridager

Kort fortalt

 • Her finner du oversikt over ferie, fridager og planleggingsdager i kommunale barnehager. 
 • Private barnehager kan ha andre ordninger. 

Ferie, fri- og planleggingsdager 

Nordre Follo kommune følger skoleruta til Viken for å unngå ekstra utgifter til skoleskyss.  

Planleggingsdager i barnehage, skole/SFO

Elevene skal ha 190 skoledager per skoleår. Skolene har seks planleggingsdager i løpet av skoleåret, og minst en skal være i sommerferien. Barnehage og SFO har fem planleggingsdager. Barnehageårene 2023/2024 og 2024/2025 har barnehage og SFO sammenfallende planleggingsdager. 

Barnehageåret 2022/2023

Her finner du oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager i kommunale barnehager: 

Ferie og fridager 2022-2023

Barnehageåret 2023/2024

Her finner du oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager i kommunale barnehager: 

Ferie og fridager 2023-2024

 • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
 • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
 • Skole, SFO og barnehage har fire sammenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
 • SFO og barnehage har planleggingsdag 10. mai. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
 • Skolen har planleggingsdag 24. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Barnehageåret 2024/2025

Her finner du oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager i kommunale barnehager: 

Ferie og fridager 2024-2025

 • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
 • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
 • Skole, SFO og barnehage har fire samenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
 • I forlengelse av påskeferien har SFO og barnehage planleggingsdag 22. april. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
 • Skolen har planleggingsdag 23. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Åpen barnehage

De åpne barnehagene følger i hovedsak skolens ferier og fridager. Se ovenfor. 

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO