Ferie og fridager

Kort fortalt

  • Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
  • Barnehagene har sommerstengt uke 28 og 29. 
  • Planleggingsdager året 2021/22 er 16.-17. august, 17. november, 3. januar og 27. mai.
  • Private barnehager kan ha andre ordninger. 

Barnehageåret 2021/22 og 2022/23

Nye rammebetingelser

Nordre Follo kommune er pålagt å følge skoleruten til Viken på grunn av store utgifter til transport. Skolene har seks planleggingsdager neste skoleår. SFO følger skolen, men har bare fem planleggingsdager. Barnehagene har også fem planleggingsdager, men trenger ikke å følge Viken da skoleskyss ikke gjelder barnehagene.  

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

De neste skoleårene vil skole/SFO og barnehage derfor bare ha tre sammenfallende planleggingsdager i året, to i august og en i november. Dette anses som gunstig for barn, ansatte og foreldre. Skolene får ytterligere to planleggingsdager i august og SFO får en. I tillegg får skolene og SFO en planleggingsdag i juni, etter at skoleåret er avsluttet. Barnehagene beholder en planleggingsdag i januar og en i mai.  

Barnehagene har andre behov enn skole/SFO

Barnehagene har tilvenning av nye barn i august, i tillegg til fortsatt ferieavvikling. Det passer derfor dårlig med mer enn to planleggingsdager på denne tiden. Barnehagene har behov for planleggingsdager i januar og mai. I januar har de halvårsevaluering og legger planer for våren. I mai evaluerer de barnehageåret og planlegger sommeravvikling og nytt barnehageår. I juni starter ferieavviklingen for å få feriekabalen til å gå opp.       

Åpen barnehage

De åpne barnehagene følger skolens ferier og fridager.  

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO