Ferie og fridager

Kort fortalt

  • Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
  • Barnehagene har sommerstengt uke 28 og 29. 
  • Planleggingsdager i 2022 er 3. januar, 27. mai, 15.-16. august og 16. november. 
  • Private barnehager kan ha andre ordninger. 

Barnehageåret 2022/23

Følger skoleruten til Viken

Nordre Follo kommune følger skoleruten til Viken på grunn av store utgifter til transport. Skolene har seks planleggingsdager, mens SFO har fem. Barnehagene har også fem planleggingsdager, men trenger ikke å følge Viken siden skyss ikke gjelder her.   

Planleggingsdager i skole/SFO og barnehage

De neste skoleårene vil skole/SFO og barnehage derfor ha tre sammenfallende planleggingsdager i året, to i august og en i november. Skolene får ytterligere to planleggingsdager i august og SFO får en. I tillegg får skolene og SFO en planleggingsdag i juni, etter at skoleåret er avsluttet. Barnehagene beholder en planleggingsdag i januar og en i mai.   

Barnehagene har andre behov enn skole/SFO

Barnehagene har tilvenning av nye barn i august og det passer derfor dårlig med mer enn to planleggingsdager denne måneden. Barnehagene evaluerer og planlegger neste barnehageår i vårhalvåret og trenger derfor de øvrige planleggingsdagene i januar og mai. I juni starter de ferieavviklingen for å ha nok bemanning gjennom sommeren.

Åpen barnehage

De åpne barnehagene følger skolens ferier og fridager.  

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO