Ferie og fridager

Kort fortalt

 • Her finner du oversikt over ferie, fridager og planleggingsdager i kommunale barnehager. 
 • Private barnehager kan ha planleggingsdager og stengt på andre datoer. 

Ferie, fri- og planleggingsdager 

I løpet av barnehageåret må barnet ha minst fire uker ferie. Tre av disse ukene må være sammenhengende i løpet av sommeren. I tillegg har barnehagen fem planleggingsdager.

 

Plandager og andre dager barnehagen er stengt registreres IKKE som feriedager.

Sommerbarnehage

I uke 30 er det sommerbarnehager innenfor hver sone. Barnehagene vil samarbeide om et godt tilbud i en eller to barnehager på bakgrunn av behovet. Øvrige barnehager vil være stengt.

Hver sone bestemmer hvilken barnehage det er mest hensiktsmessig å bruke. Minst en ansatt fra hver barnehage vil være på jobb her i uke 30. På den måten møter  barna en kjent og trygg voksen.

Planleggingsdager i barnehage, skole/SFO

Nordre Follo kommune følger skoleruta til Viken for å unngå ekstra utgifter til skoleskyss. 

Elevene skal ha 190 skoledager per skoleår. Skolene har seks planleggingsdager i løpet av skoleåret, og minst en skal være i sommerferien.

Barnehage og SFO har fem planleggingsdager. Barnehageårene 2023/2024 og 2024/2025 har barnehage og SFO sammenfallende planleggingsdager. 

Barnehageåret 2023/2024

Her finner du oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager i kommunale barnehager: 

Ferie og fridager 2023-2024 (PDF)

 • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
 • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
 • Skole, SFO og barnehage har fire sammenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
 • SFO og barnehage har planleggingsdag 10. mai. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
 • Skolen har planleggingsdag 24. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Barnehageåret 2024/2025

Her finner du oversikt over ferie, fri- og planleggingsdager i kommunale barnehager: 

Ferie og fridager 2024-2025 (PDF)

 • Skolen har behov for tre planleggingsdager før skolestart.
 • Barnehage og SFO har kun to planleggingsdager i august på grunn av tilvenning av nye barn.  
 • Skole, SFO og barnehage har fire sammenfallende planleggingsdager, to i august, en i november og en i januar. 
 • I forlengelse av påskeferien har SFO og barnehage planleggingsdag 22. april. Skolen er stengt denne dagen for å få skoleåret til å gå opp med 190 skoledager. 
 • Skolen har planleggingsdag 23. juni (etter skoleslutt), mens SFO og barnehage har åpent. 

Åpen barnehage

De åpne barnehagene følger i hovedsak barnehagenes ferier og fridager. Se ovenfor. 

Kontaktinformasjon 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO