Langhus skole
Langhus skole
Langhus skole er en barneskole med ca. 450 elever. Skolen ligger sentralt på Langhus.

Om skolen

Våre satsingsområder for perioden 2013-2022 er grunnleggende ferdigheter og trygt læringsmiljø. Skolen har lenge arbeidet med EQ i skolen, en metode for å skape et positivt læringsmiljø, viktig kunnskaper og ferdigheter. 

Les mer om EQ i skolen

Planer, regler og rutiner

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Peter Larsson
Helsesykepleier 
Telefon: 90 59 32 98

Kontortid

  • Mandag, kl. 08.30-15.00
  • Tirsdag, kl. 08.30-15.00
  • Onsdag, kl. 08.30-15.00
  • Torsdag, kl. 08.30-15.00
  • Fredag, kl. 08.30-15.00

Skolehelsetjenesten har kontor i Steinbukken, 1. etasje.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Gro Olsen
SFO-leder
Telefon: 40 84 77 86

1. klassebasen i Fønix
Telefon: 95 95 17 71
Baseleder: Kristin Hov

2. klassebasen i Storebjørn 2. etg.
Telefon: 95 95 17 72 
Baseleder: Trude Torp 

3. klassebasen i Storebjørn 1. etg.
Telefon: 95 95 17 73
Baseleder: Line Solbjørg Skarding

4. klassebasen i Orion
Telefon: 95 95 17 74
Baseleder: Line Solbjørg Skarding

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Langhus skole
Telefon: 64 86 47 00
Besøksadresse: Bøhlerveien 4, 1405 Langhus
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Liv Glemming
Rektor
Telefon: 41 22 32 40

Nina Sandnes
Undervisningsinspektør
Telefon: 92 62 50 58

Solveig Brundtland
Undervisningsinspektør
Telefon: 97 16 28 61

Marit Andresen Leiknes
Konsulent
Telefon: 48 07 38 76

Skolehelsetjenesten

Peter Larsson
Helsesykepleier 
Telefon:  90 59 32 98

Skolefritidsordningen (SFO)

Gro Olsen
SFO-leder
Telefon: 40 84 77 86

1. klassebasen i Fønix
Telefon: 95 95 17 71
Baseleder: Kristin Hov

2. klassebasen i Storebjørn 2. etg.
Telefon: 95 95 17 72 
Baseleder: Trude Torp 

3. klassebasen i Storebjørn 1. etg.
Telefon: 95 95 17 73
Baseleder: Line Solbjørg Skarding

4. klassebasen i Orion
Telefon: 95 95 17 74
Baseleder: Line Solbjørg Skarding 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Eidi Norheim
Leder 
E-post til FAU

Følg oss i sosiale medier

Langhus skole FAU

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Langhus skole

Besøksadresse:

Bøhlerveien 4
1415 Langhus

Telefon: 64 86 47 00

Kontakt oss

Langhus skole 
Telefon: 64 86 47 00

Besøksadresse
Bøhlerveien 4, 1405 Langhus

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Langhus skole

Besøksadresse:

Bøhlerveien 4
1415 Langhus

Telefon: 64 86 47 00