Greverud skole
Greverud skole
Greverud skole er en barneskole med i underkant av 600 elever. Skolen ligger nær marka og kollektivtilbud.

Om skolen

Greverud skole er en av kommunens eldste skoler og er tradisjonelt organisert med trinn og klasser. Vi er opptatt av tilpasset opplæring for den enkelte elev og visjonen vår er: Rom for alle - blikk for den enkelte.

Grønt Flagg-skole 
Vi er opptatt av miljø og har valgt å være en Grønt Flagg-skole. Dette gir oss et godt verktøy for å få oversikt over eget, helhetlig miljøarbeid.

Grønt flagg

Planer, regler og rutiner

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Helsesykepleier holder til i 1. etasje i administrasjonsbygget og har inngang fra skolegården mot Skiveien.

Tonje Herwig Krogseth
Telefon: 66 81 31 38 /98 90 93 27

Julie Elisabeth Risnes
Telefon: 66 81 31 39 / 47 46 00 25 

Kontortid

Mandag: Kl.08.30 - 15.00       
Tirsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Onsdag: Kl. 08.30 - 11.00
Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Fredag: Kl. 08.30 - 15.00

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 31 30  (kl. 10.00 - 12.00)
Baselederne leser e-post senest kl. 13.00 hver dag. 

SFO-baser 

Løvhaugen for 1. trinn (førsteklassebygget)  
Leder: Anne Marie Thorvaldsen 
Telefon: 40 49 62 70  

Kongla 1 for 3. og 4. trinn (1. etg. i brakkene) 
Leder: Pål Marius Bråten Kristoffersen
Telefon: 45 26 21 32 

Kongla 2 for 2. trinn (2. etg. i brakkene)  
Leder: Linda Ramseid Olsen
Telefon: 40 64 03 07

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Greverud skole 
Telefon: 66 81 31 00
Besøksadresse: Skiveien 202, 1415 Oppegård
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Katinka Bøhmer Sjøberg
Rektor
Telefon: 66 81 31 01

Gry Hovdum
Undervisningsinspektør 1.-4. trinn
Telefon: 66 81 31 02

Espen Sverreng
Undervisningsinspektør 5.-7.trinn
Telefon: 66 81 31 03

Tonje Angell
Saksbehandler
Telefon: 66 81 31 05

Beate Solstad
Kontormedarbeider
Telefon: 66 81 31 05

Skolehelsetjenesten

Tonje Herwig Krogseth
Telefon: 66 81 31 38 / 98 90 93 27

Julie Elisabeth Risnes
Telefon: 66 81 31 39 / 47 46 00 25 

Skolefritidsordingen (SFO)

Telefon: 66 81 31 30  (kl. 10.00 - 12.00)
Baselederne leser e-post senest kl. 13.00 hver dag.

SFO-baser 

Løvhaugen for 1. trinn (førsteklassebygget)  
Leder: Anne Marie Thorvaldsen 
Telefon: 40 49 62 70  

Kongla 1 for 3. og 4. trinn (1. etg. i brakkene) 
Leder: Pål Marius Bråten Kristoffersen
Telefon: 45 26 21 32 

Kongla 2 for 2. trinn (2. etg. i brakkene)  
Leder: Linda Ramseid Olsen
Telefon: 40 64 03 07  

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Hanne Killingmo Chrøis
Leder
Telefon: 98 69 78 59

Send e-post til FAU

Følg oss i sosiale medier

Greverud skole - Facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Greverud skole

Besøksadresse:

Skiveien 202
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 31 00

Kontakt oss 

Greverud skole 
Telefon: 66 81 31 00

Besøksadresse
Skiveien 202, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Greverud skole

Besøksadresse:

Skiveien 202
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 31 00