Kolbotn skole
Kolbotn skole
Kolbotn skole er en  barneskole med ca. 350 elever. Skolen ligger i Kolbotn sentrum, men med nærhet til skogen, Kolbotnvannet og Gjersjøen.

Om skolen

Den tradisjonsrike skolen har røtter langt tilbake i tid. og det første skolebygget sto ferdig i 1922. Skolen er bygget om de senere årene og den nye skolen åpnet høsten 2021. Vi har etablert et uteskoleområde på Rikeåsen. Her har vi både gapahuk, hinderløype og bålplass.

Skolen har et driftig og utviklingsorientert personale og et aktivt FAU, som bidrar til et positivt og godt skolemiljø.  

Planer, regler og rutiner

Planer

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesøster.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Randi French
Telefon: 41 36 17 06 

Kristin Ringkjøb Tormodsgard
Telefon: 47 69 07 21 
  

Kontortid

  • Mandag: Kl. 08.00 - 15.30
  • Tirsdag: Kl. 08.00 - 15.30
  • Onsdag: Kl. 08.00 - 15.30
  • Torsdag: Kl. 08.00 - 15.30
  • Fredag: Kl. 08.00 - 15.30 

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Hanne Wibe 
SFO-leder  
Telefon: 66 81 32 03   
 
Loppa (1. trinn)   
Ayna Barlie Gundersen
Baseleder 
Telefon: 41 36 13 43    
 
Humla  
Anita Pedersen 
Baseleder   
Telefon: 41 36 10 17   
 
Maurtua (3. - 4. trinn) 
Anita Melvold Hansen 
Baseleder   
Telefon: 41 36 12 77   

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal. 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Kolbotn skole 
Telefon: 66 81 32 00
Besøksadresse: Fjellveien 2a, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Ledelse og administrasjon

Kristin Hovde Høidal
Rektor
Telefon: 66 81 32 01

Hege Strandmyr Martinsen
Undervisningsinspektør 3. - 7. trinn
Telefon: 66 81 32 02

Hanne Wibe
Undervisningsinspektør 1. - 2. trinn
SFO-leder
Telefon: 66 81 32 03

Gro Bjørland
Saksbehandler
Telefon: 41 39 06 21

Randi Melby
Kontor/Bibliotek/IT
Telefon: 66 81 32 00

Anne Haugland
Sosiallærer
Telefon: 41 36 03 07

Heidi Holt
Spesialpedagog
Telefon: 41 36 07 31

Ellen Mathe-Sørenssen
Leselærer
Telefon: 41 36 05 19 

Skolehelsetjenesten

Randi French 
Helsesykepleier 
Telefon: 41 36 17 06 

Kristin Ringkjøb Tormodsgard
Helsesykepleier
Telefon: 47 69 07 21 

Skolefritidsordningen (SFO)

Hanne Wibe  
SFO-leder 
Telefon: 66 81 32 03   

Loppa (1. trinn)   
Ayna Barlie Gundersen
Baseleder 
Telefon: 41 36 13 43    
 
Humla 
Anita Pedersen 
Baseleder   
Telefon: 41 36 10 17   
 
Maurtua (3. - 4. trinn) 
Anita Melvold Hansen
Baseleder   
Telefon: 41 36 12 77   
 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder
Telefon 

Følg oss i sosiale medier

 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Kolbotn skole

Besøksadresse:

Fjellveien 2A
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 32 00

Kontakt oss

Kolbotn skole  
Telefon: 66 81 32 00

Besøksadresse
Fjellveien 2a, 1410 Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Oppvekstportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Kolbotn skole

Besøksadresse:

Fjellveien 2A
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 32 00