Velkomstklasser

Kort fortalt

 • Elevene begynner i velkomstklassen når de kommer til Norge.
 • Vi har velkomstklasser på Kolbotn, Tårnåsen og Vevelstadåsen skole.
 • De går i velkomstklassen tre dager i uken og på nærskolen to dager i uken. 

Hva er en velkomstklasse?

Velkomstklassen er en innføringsklasse for elever som har flyttet til Norge. Elevene hører til på ulike trinn og ved ulike barne- og ungdomsskoler i kommunen.

De begynner i velkomstklassen når de kommer til Norge og er her tre dager i uken. Elevene følger undervisningen i maks to år så de får tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge undervisningen i ordinær klasse.      

Om velkomstklassene i Nordre Follo  

Vi har velkomsttilbud på tre skoler i kommunen; Kolbotn, Tårnåsen og Vevelstad.   

 • Elevene går i velkomstklasse mandag til onsdag.
  • Kolbotn skole, kl. 08.15-13.15
  • Tårnåsen skole, kl. 08.25 – 13.15  
  • Vevelstadåsen skole, kl. 08.30 – 13.15 
 • I velkomstklassen for elevene opplæring i norsk språk, samfunnsfag og andre fag.
 • Elevene får tilpasset opplæring.
 • Vi har aldersblandede klasser på barne- og ungdomstrinn, og skolene samarbeider. 
 • Elevene går i velkomstklasse maks to år.   

Informasjonsbrosjyrer

Særskilt språkopplæring

Nyankomne elever får tilbud om særskilt språkopplæring. Opplæringen foregår tre dager i velkomstklassen og to dager på nærskolen. Målet er å legge til rette for en helhetlig opplæring. Ved å komme raskt i gang med å lære seg norsk, får elevene bedre utbytte av den andre undervisningen.

Nyttig informasjon

 • Elevene går på nærskolen torsdag og fredag.
 • Nærskolen søker om plass for eleven i velkomstklassen etter avtale med foreldrene.
 • Nærskolen søker om skoleskyss hvis eleven bor mer enn fire kilometer fra skolen.
 • Eleven får digitalt utstyr på nærskolen.
 • De som ønsker SFO-plass, må sende søknad til nærskolen. Elevene kan velge om de vil gå på SFO her, eller på skolen der de går i velkomstklasse.
 • Foreldre kan søke om fritak fra vurdering med karakterer mens eleven går i velkomstklasse.

Kolbotn skole

Adresse: Fjellveien 2a, 1410 Kolbotn 
Telefon 66 81 32 00 

Mer informasjon om Kolbotn skole

Kollektivtransport

 • Tog (Ski stasjon – Kolbotn stasjon)
 • Buss 580 (Ski stasjon - Kolbotn stasjon)

Det tar ca. fem minutter å gå fra Kolbotn stasjon.

Kontaktperson

Hege Strandmyr Martinsen  
Telefon 66 81 32 02 / 66 81 32 00. 

Tårnåsen skole

Adresse: Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen 
Telefon 66 81 25 00 

Mer informasjon om Tårnåsen skole

Kollektivtransport

 • Buss 81 (Oslo - Kolbotn - Tårnåsen (stoppested Tårnlia) - Myrvoll)
 • Buss 83 (Oslo – Mastemyr – Sofiemyr - Tårnåsen (stoppested Tårnlia) 

Det tar ca. fem minutter å gå til skolen.     

Kontaktperson

Hege Ekanger Bjerke 
Telefon 66 81 25 01  

Vevelstadåsen skole

Adresse: Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus 
Telefon 64 85 36 50

Mer informasjon om Vevelstadåsen skole

Kollektivtransport

 • Buss 510 og 516 fra Ski stasjon. Bussene stopper enten på Langhus senter( ca. fem minutter å gå til skolen) eller på Vevelstadåsen (ca. to minutter å gå til skolen).
  Sjekk rutetabell for mer informasjon.
 • Tog (Ski stasjon – Vevelstad stasjon).
  Det tar ca. ti minutter å gå til skolen. 

Kontaktperson

Grethe Kreppen Mølmshaug 
Telefon 64 85 36 50