Høringer og kunngjøringer

 1. Hvordan skal vi regulere elevenes mobilbruk i skoletiden?

  Og hvordan skal vi sørge for et godt skoledemokrati? Du kan si din mening om vårt forslag til ny lokal forskrift om skoleregler.

  Høringsfrist: 20. september

 2. Hvordan skal Skeidarbygget endres?

  Forslaget er å bygge det ut, slik at det blir plass til kontorer nær Ski stasjon og større arealer til næring/butikker. Hva mener du?

  Høringsfrist: 2. september

 3. Hvordan utvikler vi Nordre Follo?

  Alle kommuner vurderer å rullere kommuneplanen hvert fjerde år. Det betyr at vi ser om utfordringer i vårt samfunn gjør at vi må justere planen siden sist.

  Høringsfrist: 1. september

 4. Varsel om oppstart av planarbeid for bussanlegg på Drømtorp

  Ruter starter nå prosessen for å utarbeide en detaljreguleringsplan for bussanlegg på Drømtorp.

  Høringsfrist: 9. august 2024

 5. Hvem skal bli meddommere?

  Du kan gi innspill til formannskapets forslag til hvem som skal være meddommere for lagmannsretten og tingretten i perioden 2025-2028.

  Høringsfrist: 2. juli

 6. Vi foreslår å oppheve to utgåtte forskrifter om hundehold

  Forskriftene gjaldt for tidligere Ski og Oppegård kommuner. Har du innspill til forslaget?

  Høringsfrist: 30. juni 2024

 7. Skal bokmål være hovedmålet på skolene våre?

  Den nye opplæringsloven krever at det må stå i en forskrift hvilket hovedmål skolene skal ha.

  Høringsfrist: 24. juni

 8. Bør størrelsen på området for elgjakt bli større?

  Forslaget er også å endre minimumsområdet for rådyrjakt, og oppdatere deler av forskriftens navn fra Viken til Akershus. Hva mener du?

  Høringsfrist: 30. juni 2024

 9. Reguleringsplan for Mellomåsveien 1 er vedtatt

  Planen tillater blant annet bygging av 450-500 boliger, fordelt på leiligheter og rekkehus.