Høringer og kunngjøringer

 1. Detaljregulering for Kolbotn stasjon er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Kolbotn stasjon 16.12.2020. Vedtaket er fattet med forbehold om at Viken trekker sin innsigelse.

  Høringsfrist: 8. februar

 2. Reguleringsplan for ungdomsskole Ski Vest er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for ungdomsskole Ski Vest 17. desember 2020.

  Høringsfrist: 22. januar

 3. Forslag til politivedtekt for Nordre Follo kommune

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune legger ved dette ut følgende forslag til politivedtekt ut på høring.

  Høringsfrist: 29. januar 2021

 4. Planforslag Ski sentrum syd - feltene S12, S13, S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien til offentlig ettersyn

  Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 15.09.20 å legge planforslag for Ski sentrum syd - feltene S12, S13, S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien til offentlig ettersyn.

  Høringsfrist: 4. februar 2021

 5. Forslag til detaljregulering for turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad til offentlig ettersyn

  Nordre Follo kommune vedtok 24. november 2020 å legge reguleringsplanforslag for turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 5. februar 2021

 6. Områderegulering for Ingieråsen til offentlig ettersyn

  Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 26.11.2020 å legge planforslag for områderegulering for Ingieråsen til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 4. februar 2021

 7. Forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum

  Nordre Follo kommune vedtok 26.11.2020 å legge forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 1. februar 2021