Høringer og kunngjøringer

 1. Varsel om oppstart av planarbeid for Ingierveien 2-6

  Nå starter planarbeidet for Ingierveien 2-6 på Kolbotn. Forslagsstiller er AEKO Eiendomsutvikling AS. Plankonsulent er A-lab arkitekter.

  Høringsfrist: 22. mars 2024

 2. Skrivemåten for stedsnavnet Waldemarhøy er vedtatt

  Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Waldemarhøy er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.

  Høringsfrist: 6. mars 2024

 3. Varsel om oppstart av planarbeid for fortau langs Humleveien/Sørjordet

  Nå starter planarbeidet for etablering av fortau langs Humleveien/Sørjordet. Forslagsstiller er Nordre Follo kommune. Plankonsulent er WSP Norge AS.

  Høringsfrist: 1. mars 2024

 4. Skrivemåten for stedsnavnet Vestråt er vedtatt

  Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Vestråt er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.

 5. Endring av reguleringsplan for Hellerasten er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Hellerasten 20.12.2023.

 6. Reguleringsplan for Glynitveien 32 er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 6. desember 2023 detaljregulering for Glynitveien 32, Muslimsk kultursenter, Ski.

 7. Reguleringsplan for Vestveien 24 er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 13. desember 2023 detaljregulering for Vestveien 24.

 8. Ny forskrift om saksbehandlingsgebyr for plan, byggesak og geodata er vedtatt

  Kommunestyret vedtok 6. desember 2023 ny forskrift om saksbehandlingsgebyr for plan, byggesak og geodata. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2024.

 9. Kunngjøring av nytt veinavn – Tinghusveien

  Utvalg for plan- og byggesak vedtok 12. desember 2023 at navnet på veien som tar av fra Vestveien og går inn til tinghuset i Ski, Follo politistasjon, politiets publikumssenter mv. skal være Tinghusveien.

 10. Reguleringsplan for Skotbu høydebasseng er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Skotbu høydebasseng 06.12.23.