Reguleringsplan for Mellomåsveien 1 er vedtatt

Planen tillater blant annet bygging av 450-500 boliger, fordelt på leiligheter og rekkehus.
Illustrasjon Mellomåsveien 1

Illustrasjon: Nordre Follo kommune

I tillegg vil folk kunne komme til seg boligområdet fra Mellomåsveien og Sagmesterveien. Området får enveiskjørte, interne veier.

Det vil også være gangveier gjennom området, med fortau langs Mellomåsveien og Sagmesterveien.

Langs Trollåsveien legger planen til rette for bygging av en gang- og sykkelvei. Det settes også av areal til en 6-avdelings barnehage.

Les mer om prosjektet Mellomåsveien 1 her

Her finner du reguleringsplanen

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Mellomåsveien 1 den 24.april 2024.

Du kan se dokumentene til den vedtatte reguleringsplanen for Mellomåsveien 1 på arealplaner.no

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler i Nordre Follo kommune
Anna Lina Toverud på e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no eller telefon 02178.

Sist endret: 02.05.2024